Foto, video: V kostelíku sv. Bonifáce v Lochách zahráli žáci ZUŠ J.L. Dusíka Čáslav

2. prosinec 2018, 00:05

Lochy/Čáslav - Žáci čáslavské Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka, pod vedením svých učitelek, zahráli v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách. Tradiční adventní koncert uspořádal pro členy spolku a širokou veřejnost Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“.

Akci zahájil starosta spolku doktor Filip Velímský. Přivítal posluchače a poděkoval zástupcům Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře, kteří každoročně umožňují zapůjčením kostelíku zdárný průběh koncertu. Na „revanš“ je kostelík sv. Bonifáce z drobných darů koncertu opravován. Dárci tak v minulých letech přispěli například na opravu střechy a stropu, který hrozil spadnutím. Také výtěžek z letošního koncertu bude věnován na jeho opravu. Filip Velímský také předal pozdrav čestného předsedy spolku profesora Petra Charváta a popřál mu brzké uzdravení.

Sváteční slovo pronesl Alexandr Štěpánovský, vedoucí sboru Křesťanské společenství Kutná Hora. Vyzval k zamyšlení, sklidnění a pomoci potřebným. Popřál pokoru, klid v duši a klidný advent.

Doslova „pohlazením po duši“ byl koncert dětí ze Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi. A kdo byli ti „malí - velcí“ muzikanti, při jejichž hraní v kostele sv. Bonifáce nikdo „ani nedýchal“? Na trubku zahráli Vratislav Bohuněk, Veronika Hájková, Lenka Heřmánková a Jakub Petřík. Na klavír Natálie Veselá a David Horálek. Na housle Adéla Závůrková a na altovou flétnu Šárka Juklová. Děti zahrály pod vedením pedagogů Kateřiny Táborské, Ivy Jeriové a Andrey Šubínové.

Všem, kteří se zasloužili o zorganizování a úspěšný průběh adventního koncertu v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách patří poděkování. Odměnou jim byla pohoda a pocit pospolitosti, jaký vládne při setkání lidí s dobrým srdcem.

Videa
https://www.youtube.com/watch?v=_dUAL-tTBuw
https://www.youtube.com/watch?v=6qJtYC8HWzA

Text, foto a videa Vladimír Havlíček

Galerie
Předchozí Následující
AVE_CZ
Reklama
Foto, video: V kostelíku sv. Bonifáce v Lochách zahráli žáci ZUŠ J.L. Dusíka Čáslav

Foto, video: V kostelíku sv. Bonifáce v Lochách zahráli žáci ZUŠ J.L. Dusíka Čáslav

2. prosinec 2018

Lochy/Čáslav - Žáci čáslavské Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka, pod vedením svých učitelek, zahráli v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách. Tradiční adventní koncert uspořádal pro členy spolku a širokou veřejnost Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“.

Akci zahájil starosta spolku doktor Filip Velímský. Přivítal posluchače a poděkoval zástupcům Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře, kteří každoročně umožňují zapůjčením kostelíku zdárný průběh koncertu. Na „revanš“ je kostelík sv. Bonifáce z drobných darů koncertu opravován. Dárci tak v minulých letech přispěli například na opravu střechy a stropu, který hrozil spadnutím. Také výtěžek z letošního koncertu bude věnován na jeho opravu. Filip Velímský také předal pozdrav čestného předsedy spolku profesora Petra Charváta a popřál mu brzké uzdravení.

Sváteční slovo pronesl Alexandr Štěpánovský, vedoucí sboru Křesťanské společenství Kutná Hora. Vyzval k zamyšlení, sklidnění a pomoci potřebným. Popřál pokoru, klid v duši a klidný advent.

Doslova „pohlazením po duši“ byl koncert dětí ze Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi. A kdo byli ti „malí - velcí“ muzikanti, při jejichž hraní v kostele sv. Bonifáce nikdo „ani nedýchal“? Na trubku zahráli Vratislav Bohuněk, Veronika Hájková, Lenka Heřmánková a Jakub Petřík. Na klavír Natálie Veselá a David Horálek. Na housle Adéla Závůrková a na altovou flétnu Šárka Juklová. Děti zahrály pod vedením pedagogů Kateřiny Táborské, Ivy Jeriové a Andrey Šubínové.

Všem, kteří se zasloužili o zorganizování a úspěšný průběh adventního koncertu v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách patří poděkování. Odměnou jim byla pohoda a pocit pospolitosti, jaký vládne při setkání lidí s dobrým srdcem.

Videa
https://www.youtube.com/watch?v=_dUAL-tTBuw
https://www.youtube.com/watch?v=6qJtYC8HWzA

Text, foto a videa Vladimír Havlíček

Prohlédnout galerii