Foto: Bramboráře přivítal přímo na poli hrabě Jan Rudolf Chotek

25. červen 2016, 18:00

Svatá Kateřina - Svatá Kateřina - Firma Gira připravila na pátek pátý Reprezentační den na Kačině. Pěstitelé brambor vyrazili na pole v Rohozci a Bernardově, kde si přímo na místě prohlédli bramborové porosty a diskutovali kvalitu brambor. Na poli je přivítal sám hrabě Jan Rudolf Chotek, který jim přiblížil dobu, kdy se pustil do stavby zámku Kačina a založil první polnosti.

Z pohledu firmy Gira - Jiří Bareš

Po roční odmlce se zástupci akciové společnosti Kačina a firmy GIRA - Jiří Bareš opět dohodli uspořádat "Bramborářský den" a probrat s pěstiteli aktuální situaci na trhu. Jedná se o vyhodnocení předešlého roku a nabídku  nových odrůd brambor pro sezonu roku 2016.

Je potřeba zvážit odbyt v letních měsících, kdy koncem června většinou dochází k prudkému poklesu cen dané suroviny. Problém sklizně u brambor, které se prodávají většinou s neuzavřenou slupkou, je riskantní, nicméně si to trh žádá. Zákazníci jsou na tento prodej zvyklý. Bylo by ideální, aby porosty byly desikované. Nicméně je potřeba si říci, že si každý zákazník určí, o co má zájem.

V letošním roce je nutno podotknout a připomenout si ne příliš vydařenou sezonu v loňském roce, kdy sucha ovlivnily produkci roku 2015 v takové míře, kdy došlo vlivem sucha k výpadku sklizně brambor. Je potřeba na vše zapomenout a znovu se soustředit na produkci a sklizeň raných a pozdních brambor a stanovit pěstitelské cíle a výhled na lepší produkci pro rok.

Doufáme v myšlenku v samozásobování a soběstačnosti v produkci pěstování brambor v České republice. Byli bychom rádi, kdyby český spotřebitel dostal českou bramboru. Děkujeme vám a přejeme vám dobrou chuť. My vám slíbíme, že se budeme o to více snažit a prosíme vás o shovívavost, pokud se nám náš malý nezdar nepovede. Ještě jednou děkujeme.

Inženýr Milan Kasal, seznámil účastníky bramborářského dne s průběhem hospodaření v loňském roce

ZOS Kačina, a.s. hospodaří na výměře 4 650 ha zemědělské půdy z toho 1 600 obilovin, 900 ha řepky, 1000 ha kukuřice na zrno a siláž, 200 ha cukrovky a dále krmné plodiny pro  ŽV. Na 140 ha pěstuje rané brambory, na 12 ha cibuli a na 25 ha zelí.

V loňském roce se suché a teplé počasí na výnosu brambor neprojevilo, protože v době kdy přišlo sucho byly už brambory narostlé a převážná část výměry brambor je zavlažovaná. Nejvíce sucho poškodilo pozdnější odrůdy  a také u  kukuřici na zrno a siláž. V letošním roce je stav porostů uspokojující i přesto že spadlo méně srážek než za stejné období v loňském roce. Termín začátku sklizně je stejný jako loni, kdy se také začínalo se sklizní kolem 15. června. Ke sklizni využíváme dva sklizeče Grimme , převážnou část brambor odebírá firma Gira, menší část produkce třídíme a prodáváme přímo. Na 20 ha pěstujeme také brambory na výrobu bramborových lupínků.

Zemědělství - hrabě Jan Rudolf Chotek

Hrabě Chotek přivítal učastníky bramborářského dne na svém panství a připomněl jim historii polností,  které patřily k zámku Kačina.

Můj otec koupil Novodvorské panství od hraběte Bataniho roku 1764 a na Kačinách začal budovat park. Zámek Kačinu jsem nechal postavit já Jan Rudolf hrabě Chotek. Plány mě vypracoval Drážďanský architekt Ing. Šurych roku 1802. Se stavbou jsem začal roku 1806 a stavba byla ukončena roku 1824. Po několik dalších desetiletí se stavba ještě dokončovala. Před zámkem jsem nechal vybodovat rybník, který se rozkládal od hostince Na Huse, až k Habrkovicům. V rybníce se nacházel ostrov, na kterém byl postaven pavilon. Když jsme se stěhovali na Kačinu, na ostrově se střílelo z hmoždířů na naší počest. Na Ovčárech jsme měli ovčín, ten ale nepřinášel skoro žádný užitek. Proto jsme tam nechali zbudovat mlýn, cukrovar, lihovar a pivovar a prodávali jsme hotové výrobky a dál se věnovali zemědělství. Proto, abych získal další ornou půdu, nechal jsem rybník pod Kačinou vypustit a zavést, na to jsem si povolal botanika Komerse. Naši správcí používali v těch dobách nejmodernější metody, aby dosáhli co nejlepších výsledků a statky přinášely užitek a výnosy.

tz, Foto René Svoboda
Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Foto: Bramboráře přivítal přímo na poli hrabě Jan Rudolf Chotek

Foto: Bramboráře přivítal přímo na poli hrabě Jan Rudolf Chotek

25. červen 2016

Svatá Kateřina - Svatá Kateřina - Firma Gira připravila na pátek pátý Reprezentační den na Kačině. Pěstitelé brambor vyrazili na pole v Rohozci a Bernardově, kde si přímo na místě prohlédli bramborové porosty a diskutovali kvalitu brambor. Na poli je přivítal sám hrabě Jan Rudolf Chotek, který jim přiblížil dobu, kdy se pustil do stavby zámku Kačina a založil první polnosti.

Z pohledu firmy Gira - Jiří Bareš

Po roční odmlce se zástupci akciové společnosti Kačina a firmy GIRA - Jiří Bareš opět dohodli uspořádat "Bramborářský den" a probrat s pěstiteli aktuální situaci na trhu. Jedná se o vyhodnocení předešlého roku a nabídku  nových odrůd brambor pro sezonu roku 2016.

Je potřeba zvážit odbyt v letních měsících, kdy koncem června většinou dochází k prudkému poklesu cen dané suroviny. Problém sklizně u brambor, které se prodávají většinou s neuzavřenou slupkou, je riskantní, nicméně si to trh žádá. Zákazníci jsou na tento prodej zvyklý. Bylo by ideální, aby porosty byly desikované. Nicméně je potřeba si říci, že si každý zákazník určí, o co má zájem.

V letošním roce je nutno podotknout a připomenout si ne příliš vydařenou sezonu v loňském roce, kdy sucha ovlivnily produkci roku 2015 v takové míře, kdy došlo vlivem sucha k výpadku sklizně brambor. Je potřeba na vše zapomenout a znovu se soustředit na produkci a sklizeň raných a pozdních brambor a stanovit pěstitelské cíle a výhled na lepší produkci pro rok.

Doufáme v myšlenku v samozásobování a soběstačnosti v produkci pěstování brambor v České republice. Byli bychom rádi, kdyby český spotřebitel dostal českou bramboru. Děkujeme vám a přejeme vám dobrou chuť. My vám slíbíme, že se budeme o to více snažit a prosíme vás o shovívavost, pokud se nám náš malý nezdar nepovede. Ještě jednou děkujeme.

Inženýr Milan Kasal, seznámil účastníky bramborářského dne s průběhem hospodaření v loňském roce

ZOS Kačina, a.s. hospodaří na výměře 4 650 ha zemědělské půdy z toho 1 600 obilovin, 900 ha řepky, 1000 ha kukuřice na zrno a siláž, 200 ha cukrovky a dále krmné plodiny pro  ŽV. Na 140 ha pěstuje rané brambory, na 12 ha cibuli a na 25 ha zelí.

V loňském roce se suché a teplé počasí na výnosu brambor neprojevilo, protože v době kdy přišlo sucho byly už brambory narostlé a převážná část výměry brambor je zavlažovaná. Nejvíce sucho poškodilo pozdnější odrůdy  a také u  kukuřici na zrno a siláž. V letošním roce je stav porostů uspokojující i přesto že spadlo méně srážek než za stejné období v loňském roce. Termín začátku sklizně je stejný jako loni, kdy se také začínalo se sklizní kolem 15. června. Ke sklizni využíváme dva sklizeče Grimme , převážnou část brambor odebírá firma Gira, menší část produkce třídíme a prodáváme přímo. Na 20 ha pěstujeme také brambory na výrobu bramborových lupínků.

Zemědělství - hrabě Jan Rudolf Chotek

Hrabě Chotek přivítal učastníky bramborářského dne na svém panství a připomněl jim historii polností,  které patřily k zámku Kačina.

Můj otec koupil Novodvorské panství od hraběte Bataniho roku 1764 a na Kačinách začal budovat park. Zámek Kačinu jsem nechal postavit já Jan Rudolf hrabě Chotek. Plány mě vypracoval Drážďanský architekt Ing. Šurych roku 1802. Se stavbou jsem začal roku 1806 a stavba byla ukončena roku 1824. Po několik dalších desetiletí se stavba ještě dokončovala. Před zámkem jsem nechal vybodovat rybník, který se rozkládal od hostince Na Huse, až k Habrkovicům. V rybníce se nacházel ostrov, na kterém byl postaven pavilon. Když jsme se stěhovali na Kačinu, na ostrově se střílelo z hmoždířů na naší počest. Na Ovčárech jsme měli ovčín, ten ale nepřinášel skoro žádný užitek. Proto jsme tam nechali zbudovat mlýn, cukrovar, lihovar a pivovar a prodávali jsme hotové výrobky a dál se věnovali zemědělství. Proto, abych získal další ornou půdu, nechal jsem rybník pod Kačinou vypustit a zavést, na to jsem si povolal botanika Komerse. Naši správcí používali v těch dobách nejmodernější metody, aby dosáhli co nejlepších výsledků a statky přinášely užitek a výnosy.

tz, Foto René Svoboda
Prohlédnout galerii