PM
Reklama

Kolínská Pětka brala 1. místo v celorepublikové matematické soutěži

8. leden 2019, 09:12

Kolín - Na konci prosince 2018 se v Kulturním centru Říčany konalo ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2017/2018. Na tuto akci jsou zváni žáci a studenti, kteří dosáhli výrazných úspěchů na celostátní nebo mezinárodní úrovni. Mezi oceněnými byli hned dva žáci 5. ZŠ, kteří se umístili na 1. místě v celorepublikovém kole mezinárodní matematické soutěže Klokan. Gratulace patří Doře Titěrové a Vojtěchu Švarcovi, kteří získali ve své kategorii plných 90 bodů a vypočítali všechny příklady bez jediné chybičky. Dle jejich slov patří matematika mezi jejich oblíbené předměty a moc je baví. 

Dora a Vojta se již od první třídy učí matematiku podle profesora Milana Hejného. A aktivní využití této metody ve výuce matematiky je jedním z důvodů, proč se i ostatním žákům ve třídě podařilo obsadit v této soutěži velmi pěkné umístění.  Metoda pana profesora Hejného má promyšlenou a vyzkoušenou metodiku, jak všechny žáky aktivně zapojovat do řešení matematických úloh a ponechat jim radost z objevování. Matematika je postavena na životní zkušenosti žáka a radostném zážitku úspěchu při řešení zajímavých úloh, to vše dělá matematiku pro žáky přitažlivou. Ve třídě Dory a Vojty je matematika na 1. místě v oblíbenosti předmětů.

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní téměř 6 milionu soutěžících soutěžících z 60 zemí našeho kontinentu.

Doře a Vojtěchovi moc gratulujeme k vítězství a děkujeme za reprezentaci nejen školy, ale i města Kolína.

Iva Lokajová, ředitelka 5.Základní školy Mnichovická Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Zpět na článek
Kolínská Pětka brala 1. místo v celorepublikové matematické soutěži
Foto: /

Kolínská Pětka brala 1. místo v celorepublikové matematické soutěži

Kolínská Pětka brala 1. místo v celorepublikové matematické soutěži
Foto: /

Kolínská Pětka brala 1. místo v celorepublikové matematické soutěži

Kolínská Pětka brala 1. místo v celorepublikové matematické soutěži
Foto: /

Kolínská Pětka brala 1. místo v celorepublikové matematické soutěži

Kolínská Pětka brala 1. místo v celorepublikové matematické soutěži
Foto: /

Kolínská Pětka brala 1. místo v celorepublikové matematické soutěži