KH Tebis bude mít nového jednatele, Martin Suchánek výběrové řízení zřejmě absolvovat nemůže

5. únor 2019, 08:03

Kutná Hora - Kutnorská rada vyhlásila výběrová řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Průvodcovská služba Kutná Hora a jednatele městské společnosti KH Tebis.

"Mrzí nás, že podle podmínek tak, jak jsou radou nastaveny, se stávající jednatel Tebisu Martin Suchánek přihlásit nemůže," uvedl na úterním jednání zastupitelstva Zdeněk Jirásek (Město pro lidi), který potom požadoval odpovědi na otázky týkající se zejména kvality práce Martina Suchánka v Tebisu.

"Právě kvůli Martinu Suchánkovi jsme požadavek na vzdělání snížili na středoškolské," upozornila místostarostka Silvia Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu). Stávající jednatel Tebisu v přihlášce do výběrového řízení neuspěje v délce požadované praxe v oboru.

"Osobně nemáme nic proti stávající ředitelce organizce Průvodcovské služby ani jednateli Tebisu. Hlavním důvodem vyhlášení výběrových řízení je fakt, že oba byli do svých funkcí jmenovaní aniž by výběrovým řízením prošli," zdůraznil místostarosta Vít Šnajdr (Piráti).

Požadavky výběrového řízení na funkci ředitele organizace Průvodcovská služba najdete zde.

Požadavky pro výběrové řízení na funkci jednatele společnosti KH Tebis:
- Vysokoškolské vzdělání, technického nebo ekonomického směru, případně středoškolské vzdělání technického směru s pětiletou praxí v oboru energetika
- Manažerská praxe v řízení pracovních týmů minimálně 3 roky
- Znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí
- Bezúhonnost
- Orientace a znalost v oblasti podnikání
- Znalost práce na PC
- Řidičský průkaz skupiny „B“

Dále výhodou:
- Vzdělání technického směru a odpovídající praxe splňující podmínky pro udělení licence podle § 5 zákona č. 314/2009 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energeticky zákon)
- Znalost problematiky činností, ve kterých společnost podniká

K přihlášce je nutno doložit:
- Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi
- Odborné znalosti a dovednosti
- Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- Výpis z evidence rejstříků trestů ne starší 3 měsíců
- Čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno trestní stíhání
- Souhlas se zpracováním osobních údajů - dle ust. §5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
KH Tebis bude mít nového jednatele, Martin Suchánek výběrové řízení zřejmě absolvovat nemůže

KH Tebis bude mít nového jednatele, Martin Suchánek výběrové řízení zřejmě absolvovat nemůže

5. únor 2019

Kutná Hora - Kutnorská rada vyhlásila výběrová řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Průvodcovská služba Kutná Hora a jednatele městské společnosti KH Tebis.

"Mrzí nás, že podle podmínek tak, jak jsou radou nastaveny, se stávající jednatel Tebisu Martin Suchánek přihlásit nemůže," uvedl na úterním jednání zastupitelstva Zdeněk Jirásek (Město pro lidi), který potom požadoval odpovědi na otázky týkající se zejména kvality práce Martina Suchánka v Tebisu.

"Právě kvůli Martinu Suchánkovi jsme požadavek na vzdělání snížili na středoškolské," upozornila místostarostka Silvia Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu). Stávající jednatel Tebisu v přihlášce do výběrového řízení neuspěje v délce požadované praxe v oboru.

"Osobně nemáme nic proti stávající ředitelce organizce Průvodcovské služby ani jednateli Tebisu. Hlavním důvodem vyhlášení výběrových řízení je fakt, že oba byli do svých funkcí jmenovaní aniž by výběrovým řízením prošli," zdůraznil místostarosta Vít Šnajdr (Piráti).

Požadavky výběrového řízení na funkci ředitele organizace Průvodcovská služba najdete zde.

Požadavky pro výběrové řízení na funkci jednatele společnosti KH Tebis:
- Vysokoškolské vzdělání, technického nebo ekonomického směru, případně středoškolské vzdělání technického směru s pětiletou praxí v oboru energetika
- Manažerská praxe v řízení pracovních týmů minimálně 3 roky
- Znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí
- Bezúhonnost
- Orientace a znalost v oblasti podnikání
- Znalost práce na PC
- Řidičský průkaz skupiny „B“

Dále výhodou:
- Vzdělání technického směru a odpovídající praxe splňující podmínky pro udělení licence podle § 5 zákona č. 314/2009 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energeticky zákon)
- Znalost problematiky činností, ve kterých společnost podniká

K přihlášce je nutno doložit:
- Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi
- Odborné znalosti a dovednosti
- Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- Výpis z evidence rejstříků trestů ne starší 3 měsíců
- Čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno trestní stíhání
- Souhlas se zpracováním osobních údajů - dle ust. §5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

René Svoboda