PM
Reklama

Krajský soud rozhodl: Kutnohorské volby jsou platné

7. listopad 2018, 17:00

Kutná Hora - Komunální volby 2018 jsou ve městě platné- takové je rozhodnutí Krajského soudu v Praze, který tak zamítl návrh subjektu Město PRO lidi.

"Soud tedy shrnuje, že jakkoliv intenzivně byl distribucí letáku s logem navrhovatele a) obsahujícího volební slib ubytovat v Kutné Hoře 2 000 uprchlíků porušen příkaz vést volební kampaň čestně a poctivě (zejména zákaz sdělovat o volebních stranách nepravdivé údaje), je intenzita této protiprávnosti rozhodujícím způsobem snížena tím, že distribuce letáku vyšla najevo v relativně velkém časovém odstupu od zahájení hlasování, takže navrhovatel a) měl dostatečný časový prostor na vzniklou situaci reagovat. Právě tato skutečnost (existence časového prostoru pro účinnou adekvátní reakci) je pro posouzení věci klíčová. V tomto ohledu je pak podružné, že navrhovatel na vzniklou situaci skutečně rozsáhle reagoval. Výsledná intenzita porušení pravidel vedení volební kampaně nedosahuje takové úrovně, že by měla za následek hrubé ovlivnění výsledků voleb, tedy jejich „zatemnění“. Navrhovatelům se nepodařilo prokázat takové skutečnosti, v důsledku nichž by byla vyvrácena domněnka, že výsledky voleb jsou odrazem skutečné vůle voličů," píše se mimo jiné ve zdůvodnění, jenž dále pokračuje:

"Jistě nelze vyloučit ani hypotézu navrhovatelů (rovněž neprokázanou), že v důsledku agresivity předvolební kampaně se řada voličů rozhodla vůbec nevolit, což opět mělo poškodit navrhovatele a). Soud se ovšem nedomnívá, že by zrušení voleb posílilo zájem voličů o hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Kutná Hora. Především však následek v podobě nižší volební účasti nelze považovat za výsledek voleb (podle § 60 odst. 3 zákona o volbách lze volby zrušit jen z důvodu, že porušení zákona mělo za následek hrubé ovlivnění výsledku voleb)"

Vzhledem k rozhodnutí soudu nic nebrání ve svolání prvního řádného zastupitelstva.

bil
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Krajský soud rozhodl: Kutnohorské volby jsou platné

Krajský soud rozhodl: Kutnohorské volby jsou platné

7. listopad 2018

Kutná Hora - Komunální volby 2018 jsou ve městě platné- takové je rozhodnutí Krajského soudu v Praze, který tak zamítl návrh subjektu Město PRO lidi.

"Soud tedy shrnuje, že jakkoliv intenzivně byl distribucí letáku s logem navrhovatele a) obsahujícího volební slib ubytovat v Kutné Hoře 2 000 uprchlíků porušen příkaz vést volební kampaň čestně a poctivě (zejména zákaz sdělovat o volebních stranách nepravdivé údaje), je intenzita této protiprávnosti rozhodujícím způsobem snížena tím, že distribuce letáku vyšla najevo v relativně velkém časovém odstupu od zahájení hlasování, takže navrhovatel a) měl dostatečný časový prostor na vzniklou situaci reagovat. Právě tato skutečnost (existence časového prostoru pro účinnou adekvátní reakci) je pro posouzení věci klíčová. V tomto ohledu je pak podružné, že navrhovatel na vzniklou situaci skutečně rozsáhle reagoval. Výsledná intenzita porušení pravidel vedení volební kampaně nedosahuje takové úrovně, že by měla za následek hrubé ovlivnění výsledků voleb, tedy jejich „zatemnění“. Navrhovatelům se nepodařilo prokázat takové skutečnosti, v důsledku nichž by byla vyvrácena domněnka, že výsledky voleb jsou odrazem skutečné vůle voličů," píše se mimo jiné ve zdůvodnění, jenž dále pokračuje:

"Jistě nelze vyloučit ani hypotézu navrhovatelů (rovněž neprokázanou), že v důsledku agresivity předvolební kampaně se řada voličů rozhodla vůbec nevolit, což opět mělo poškodit navrhovatele a). Soud se ovšem nedomnívá, že by zrušení voleb posílilo zájem voličů o hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Kutná Hora. Především však následek v podobě nižší volební účasti nelze považovat za výsledek voleb (podle § 60 odst. 3 zákona o volbách lze volby zrušit jen z důvodu, že porušení zákona mělo za následek hrubé ovlivnění výsledku voleb)"

Vzhledem k rozhodnutí soudu nic nebrání ve svolání prvního řádného zastupitelstva.

bil