Novou cyklostezku převzali, vady má ale zhotovitel odstranit do konce dubna

2. duben 2021, 08:02

Kutná Hora – Budovaná cyklostezka podél řeky Vrchlice měla mít konečný termín dokončení podle lednového jednání zastupitelstva 31. března 2021. Termín dokončení byl přitom už několikrát odložený. „Měli jsme problémy s projektem, přeložkou optických sítí Českých drah, nakonec jsme objevili ještě problém s jedním kabelem. Poskytovatel dotace nám umožnil posunutí tohoto termínu právě na 31. března,“ uvedl na lednovém zastupitelstvu vedoucí odboru investic Jiří Janál a starosta Josef Viktora dodal: „To je konečný termín předání kompletní stavby, včetně asfaltu a dalšího.“ V případě nedodržení tohoto termínu hrozila Kutné Hoře možnost vracení dotace.

„Zhotovitel k dnešnímu dni 31. března požádal o předání stavby investorovi (MÚ Kutná Hora). Přejímka byla dnešním dnem zahájena a zároveň ukončena s konstatováním, že investor dílo od zhotovitele přejímá, ale současně konstatuje, že obsahuje řadu vad, které je nutno odstranit,“ popsal aktuální stav cyklostezky Josef Viktora.

Vady ale podle starosty nebrání užívání cyklostezky. „Mezi podstatné vady patří zejména špatná kvalita dřeva na dodaném mobiliáři a zpevněných plochách (pražce),“ poznamenal starosta a dodal: „Zhotovitel musel dodaný mobiliář a pražce demontovat a odvézt, s tím, že byl stanoven termín na opravu do konce měsíce dubna. Dále byl zhotovitel upozorněn na nutnost doplnění a dohutnění části mlatových cest a opravu provedených terénních úprav.“

Podle dohody ze čtvrteční přejímky investor podá žádost o kolaudaci do konce dubna 2021. „Do této doby, resp. do doby vydání kolaudačního souhlasu se stále jedná o stavbu a je nutné, aby to tak bylo vnímáno i veřejností,“ upozornil Josef Viktora.

Podle něj stále existuje možnost prodloužení cyklostezky do Nových Dvorů a na Kačinu. „To je dlouhodobý záměr, na kterém se pokračuje, jednání probíhají,“ naznačil a uzavřel: „Klíčová je otázka, jak vyřešit přechod přes silnici I/38 a vyhovět všem předpisům a požadavkům ŘSD a Povodí Labe.“

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Novou cyklostezku převzali, vady má ale zhotovitel odstranit do konce dubna

Novou cyklostezku převzali, vady má ale zhotovitel odstranit do konce dubna

2. duben 2021

Kutná Hora – Budovaná cyklostezka podél řeky Vrchlice měla mít konečný termín dokončení podle lednového jednání zastupitelstva 31. března 2021. Termín dokončení byl přitom už několikrát odložený. „Měli jsme problémy s projektem, přeložkou optických sítí Českých drah, nakonec jsme objevili ještě problém s jedním kabelem. Poskytovatel dotace nám umožnil posunutí tohoto termínu právě na 31. března,“ uvedl na lednovém zastupitelstvu vedoucí odboru investic Jiří Janál a starosta Josef Viktora dodal: „To je konečný termín předání kompletní stavby, včetně asfaltu a dalšího.“ V případě nedodržení tohoto termínu hrozila Kutné Hoře možnost vracení dotace.

„Zhotovitel k dnešnímu dni 31. března požádal o předání stavby investorovi (MÚ Kutná Hora). Přejímka byla dnešním dnem zahájena a zároveň ukončena s konstatováním, že investor dílo od zhotovitele přejímá, ale současně konstatuje, že obsahuje řadu vad, které je nutno odstranit,“ popsal aktuální stav cyklostezky Josef Viktora.

Vady ale podle starosty nebrání užívání cyklostezky. „Mezi podstatné vady patří zejména špatná kvalita dřeva na dodaném mobiliáři a zpevněných plochách (pražce),“ poznamenal starosta a dodal: „Zhotovitel musel dodaný mobiliář a pražce demontovat a odvézt, s tím, že byl stanoven termín na opravu do konce měsíce dubna. Dále byl zhotovitel upozorněn na nutnost doplnění a dohutnění části mlatových cest a opravu provedených terénních úprav.“

Podle dohody ze čtvrteční přejímky investor podá žádost o kolaudaci do konce dubna 2021. „Do této doby, resp. do doby vydání kolaudačního souhlasu se stále jedná o stavbu a je nutné, aby to tak bylo vnímáno i veřejností,“ upozornil Josef Viktora.

Podle něj stále existuje možnost prodloužení cyklostezky do Nových Dvorů a na Kačinu. „To je dlouhodobý záměr, na kterém se pokračuje, jednání probíhají,“ naznačil a uzavřel: „Klíčová je otázka, jak vyřešit přechod přes silnici I/38 a vyhovět všem předpisům a požadavkům ŘSD a Povodí Labe.“

René Svoboda