vv auto
Reklama

Omezení dopravy a parkování v centru města – podnikatelé se bouří

24. leden 2020, 08:01

Kutná Hora - Návrh nového „Generelu dopravy pro město Kutná Hora“ byl jeho autory a vedením města představen veřejnosti v Dačického domě v pondělí 20. ledna odpoledne za účasti více jak sto obyvatel města. Podle tohoto strategického dokumentu a dopravního plánu bude provoz ve městě upraven tak, aby se v příštích letech až desetiletích podle něj městem projíždělo, parkovalo, zásobovalo apod. Určuje kde bude jednosměrná ulice, kde parkoviště a pro koho, kde pěší zóna. Nevíte o tom, že tento dokument je již více než rok zpracováván? Chcete se podívat, jak bude doprava nově řešena před vaším domem, obchodem, kanceláří, úřadem, školou nebo ordinací?

Určitě byste to měli udělat. Výsledné návrhy nového dopravního generelu v sobě zahrnují i některé skutečné perly. Například zprůjezdnění Tylovy ulice v obou směrech a to pro autobusovou dopravu! S tím, že autobusy mohou prudký kopec úzké Tylovky vyjet až na náměstí, ale osobní vozy budou jezdit pouze ve směru do kopce a musí pod náměstím v ostrém úhlu odbočit doprava do ulice Libušina. Mimořádně zábavné to asi bude hlavně v zimním období. Naštěstí úřadovna policie není daleko, takže k případné dopravní nehodě nebudou muset ani vyjíždět, mohou jít klidně pěšky. Jediným „přínosem“ bude zřejmě to, že v Tylově ulici již nebude možné parkovat vůbec a tak nám v centru ubude dalších dvacet parkovacích míst. Klienti Komerční banky jistě budou blahem bez sebe, že nemají kde zaparkovat a o nadšení majitelů místních obchodů též nelze pochybovat, protože majitelé domů, kde jsou nyní prázdné nebytové prostory - a v této ulici je jich prázdných většina - si určitě budou hledat nové nájemníky mnohem snadněji, když před obchodem nepůjde ani zastavit.

Chcete to vidět na vlastní oči? Ti občané, kteří se na veřejné projednávání nového návrhu dopravního generelu dostavili, se většinou nestačili divit. Zvláště zpracování řešení dopravy a parkování v centru města mělo velký ohlas. Poté, co byl návrh podroben ostré kritice veřejnosti hned při jeho prvním představení, byl vzápětí stažen ze stránek města. Naštěstí už ho na stránkách města zase najdete. Dozvíte se tam, zda bude možné zastavit autem před vaší oblíbenou restaurací či u vašeho obvodního lékaře, ale i to, že zhotovitel na základě zadání od vedení města navrhl dvě varianty - obě mají za úkol za prvé omezit dopravu a zklidnit centrum města a za druhé omezit počet parkovacích míst. Opravdu dosud žilo centrum města přebujelým životním rytmem natolik, že je třeba ho zklidnit? Opravdu disponujeme tak velkým nadbytkem parkovacích míst v centru, že je chceme ještě omezit?

Pro místní podnikatele je to zcela neuvěřitelná, nepředstavitelná a likvidační koncepce. Kdo je za město zodpovědný za tento nápad? Je tato koncepce výsledkem nějaké širší shody veřejnosti? Jakým způsobem byla tato koncepce předem projednána a s kým? Vedení města si v loňském roce pozvalo k otevřené debatě nad stavem centra města zbývající podnikatele, kteří ještě poskytují v centru nějaké služby. Není jich mnoho, ale i tak se na těchto setkáních sešlo kolem čtyřiceti těchto posledních odvážlivců. Témata těchto setkání byla v podstatě pouze dvě: za prvé zvýšení počtu parkovacích míst a za druhé řešení způsobu, jak přesměrovat tok turistů z organizovaných autobusových zájezdů do centra města tak, aby se v centru zvýšila kupní síla.

Jak byly požadavky podnikatelů a živnostníků vyslyšeny, jsme nyní mohli s úžasem sledovat na příkladu prapodivného zadání nového dopravního generelu. Město se rozhodlo jít zcela opačnou cestou. Vedení města si přitom odškrtlo čárku, že setkání s podnikateli proběhla. Ano, ale stylem: „Milí živnostníci, teď už nemůžete říci, že jsme s vámi nejednali. Poslechli jsme si vás, ale rozhodli jsme si stejně po svém. Vy nám to toho mluvit nebudete! My vaše služby v centru města nepotřebujeme, je nám jedno, že vytváříte pracovní místa a platíte daně.“ Tak toto rozhodnutí města ohledně nového dopravního generelu nyní vnímá podnikatelská veřejnost v Kutné Hoře.

Těžko to ale lze zazlívat zpracovatelům návrhu nové dopravní koncepce. Bohužel kvalita výstupu je vždy úměrná kvalitě zadání. A zadání ve stylu: „pane architekte, že nám to tady uděláte hezký“ bohužel již dopředu definuje výsledek. Vágní zadání nového dopravního generelu centra města, kdy město neurčilo jasné a konkrétní priority, které by vzešly ze široké veřejné diskuze s obyvateli města, zadání, které nezohledňuje místní znalost dopravně problematických míst ještě před vypsáním výběrového řízení, má nyní za následek vlnu nesouhlasu. Nemuselo to tak dopadnout. Například ve Žďáru nad Sázavou diskutovalo vedení města s občany o zadání nově navrhovaných dopravních řešení v centru města déle než dva roky, dokud nedošlo ke shodě!

Okresní hospodářská komora Kutná Hora se bude zasazovat o to, aby dokument, který byl veřejnosti představen zatím pouze jako návrh nového „Generelu dopravy pro město Kutná Hora“, byl opětovně a veřejně projednáván a také veřejně připomínkován. Nejenže tím pomůžeme dobré věci pro občany města, ale především plníme hlavní úkol, proč byla zákonem 301/1992 Sb. Hospodářská komora ČR založena: „k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů“. Jsme přesvědčeni, že tento návrh nového dopravního generelu města Kutná Hora omezuje principy svobodného podnikání a nepřispívá k rozvoji podnikatelského prostředí jako celku. Hospodářská komora ČR sdružuje více než 16.000 členů organizovaných ve více než šedesáti komorách a 120 oborových organizacích. Okresní hospodářská komora Kutná Hora tímto nabízí všem podnikatelům, kterých se omezení dopravy a parkování v centru Kutné Hory dotkne, konzultační a v případě nutnosti i právní pomoc.

Vladimír Střihavka,
člen vedení Krajské hospodářské komory Středočeského kraje,

předseda Okresní hospodářské komory Kutná Hora

AVE_CZ
Reklama
Omezení dopravy a parkování v centru města – podnikatelé se bouří

Omezení dopravy a parkování v centru města – podnikatelé se bouří

24. leden 2020

Kutná Hora - Návrh nového „Generelu dopravy pro město Kutná Hora“ byl jeho autory a vedením města představen veřejnosti v Dačického domě v pondělí 20. ledna odpoledne za účasti více jak sto obyvatel města. Podle tohoto strategického dokumentu a dopravního plánu bude provoz ve městě upraven tak, aby se v příštích letech až desetiletích podle něj městem projíždělo, parkovalo, zásobovalo apod. Určuje kde bude jednosměrná ulice, kde parkoviště a pro koho, kde pěší zóna. Nevíte o tom, že tento dokument je již více než rok zpracováván? Chcete se podívat, jak bude doprava nově řešena před vaším domem, obchodem, kanceláří, úřadem, školou nebo ordinací?

Určitě byste to měli udělat. Výsledné návrhy nového dopravního generelu v sobě zahrnují i některé skutečné perly. Například zprůjezdnění Tylovy ulice v obou směrech a to pro autobusovou dopravu! S tím, že autobusy mohou prudký kopec úzké Tylovky vyjet až na náměstí, ale osobní vozy budou jezdit pouze ve směru do kopce a musí pod náměstím v ostrém úhlu odbočit doprava do ulice Libušina. Mimořádně zábavné to asi bude hlavně v zimním období. Naštěstí úřadovna policie není daleko, takže k případné dopravní nehodě nebudou muset ani vyjíždět, mohou jít klidně pěšky. Jediným „přínosem“ bude zřejmě to, že v Tylově ulici již nebude možné parkovat vůbec a tak nám v centru ubude dalších dvacet parkovacích míst. Klienti Komerční banky jistě budou blahem bez sebe, že nemají kde zaparkovat a o nadšení majitelů místních obchodů též nelze pochybovat, protože majitelé domů, kde jsou nyní prázdné nebytové prostory - a v této ulici je jich prázdných většina - si určitě budou hledat nové nájemníky mnohem snadněji, když před obchodem nepůjde ani zastavit.

Chcete to vidět na vlastní oči? Ti občané, kteří se na veřejné projednávání nového návrhu dopravního generelu dostavili, se většinou nestačili divit. Zvláště zpracování řešení dopravy a parkování v centru města mělo velký ohlas. Poté, co byl návrh podroben ostré kritice veřejnosti hned při jeho prvním představení, byl vzápětí stažen ze stránek města. Naštěstí už ho na stránkách města zase najdete. Dozvíte se tam, zda bude možné zastavit autem před vaší oblíbenou restaurací či u vašeho obvodního lékaře, ale i to, že zhotovitel na základě zadání od vedení města navrhl dvě varianty - obě mají za úkol za prvé omezit dopravu a zklidnit centrum města a za druhé omezit počet parkovacích míst. Opravdu dosud žilo centrum města přebujelým životním rytmem natolik, že je třeba ho zklidnit? Opravdu disponujeme tak velkým nadbytkem parkovacích míst v centru, že je chceme ještě omezit?

Pro místní podnikatele je to zcela neuvěřitelná, nepředstavitelná a likvidační koncepce. Kdo je za město zodpovědný za tento nápad? Je tato koncepce výsledkem nějaké širší shody veřejnosti? Jakým způsobem byla tato koncepce předem projednána a s kým? Vedení města si v loňském roce pozvalo k otevřené debatě nad stavem centra města zbývající podnikatele, kteří ještě poskytují v centru nějaké služby. Není jich mnoho, ale i tak se na těchto setkáních sešlo kolem čtyřiceti těchto posledních odvážlivců. Témata těchto setkání byla v podstatě pouze dvě: za prvé zvýšení počtu parkovacích míst a za druhé řešení způsobu, jak přesměrovat tok turistů z organizovaných autobusových zájezdů do centra města tak, aby se v centru zvýšila kupní síla.

Jak byly požadavky podnikatelů a živnostníků vyslyšeny, jsme nyní mohli s úžasem sledovat na příkladu prapodivného zadání nového dopravního generelu. Město se rozhodlo jít zcela opačnou cestou. Vedení města si přitom odškrtlo čárku, že setkání s podnikateli proběhla. Ano, ale stylem: „Milí živnostníci, teď už nemůžete říci, že jsme s vámi nejednali. Poslechli jsme si vás, ale rozhodli jsme si stejně po svém. Vy nám to toho mluvit nebudete! My vaše služby v centru města nepotřebujeme, je nám jedno, že vytváříte pracovní místa a platíte daně.“ Tak toto rozhodnutí města ohledně nového dopravního generelu nyní vnímá podnikatelská veřejnost v Kutné Hoře.

Těžko to ale lze zazlívat zpracovatelům návrhu nové dopravní koncepce. Bohužel kvalita výstupu je vždy úměrná kvalitě zadání. A zadání ve stylu: „pane architekte, že nám to tady uděláte hezký“ bohužel již dopředu definuje výsledek. Vágní zadání nového dopravního generelu centra města, kdy město neurčilo jasné a konkrétní priority, které by vzešly ze široké veřejné diskuze s obyvateli města, zadání, které nezohledňuje místní znalost dopravně problematických míst ještě před vypsáním výběrového řízení, má nyní za následek vlnu nesouhlasu. Nemuselo to tak dopadnout. Například ve Žďáru nad Sázavou diskutovalo vedení města s občany o zadání nově navrhovaných dopravních řešení v centru města déle než dva roky, dokud nedošlo ke shodě!

Okresní hospodářská komora Kutná Hora se bude zasazovat o to, aby dokument, který byl veřejnosti představen zatím pouze jako návrh nového „Generelu dopravy pro město Kutná Hora“, byl opětovně a veřejně projednáván a také veřejně připomínkován. Nejenže tím pomůžeme dobré věci pro občany města, ale především plníme hlavní úkol, proč byla zákonem 301/1992 Sb. Hospodářská komora ČR založena: „k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů“. Jsme přesvědčeni, že tento návrh nového dopravního generelu města Kutná Hora omezuje principy svobodného podnikání a nepřispívá k rozvoji podnikatelského prostředí jako celku. Hospodářská komora ČR sdružuje více než 16.000 členů organizovaných ve více než šedesáti komorách a 120 oborových organizacích. Okresní hospodářská komora Kutná Hora tímto nabízí všem podnikatelům, kterých se omezení dopravy a parkování v centru Kutné Hory dotkne, konzultační a v případě nutnosti i právní pomoc.

Vladimír Střihavka,
člen vedení Krajské hospodářské komory Středočeského kraje,

předseda Okresní hospodářské komory Kutná Hora