Předseda komise rozhodčích OFS Kolín Zbyněk Vokoun komentuje dopis Martina Žižky

22. únor 2021, 07:50

Kolín - Text Martina Žižky (zde) komentuje současný předseda komise rozhodčích OFS Kolín Zbyněk Vokoun:

Vážení,

někteří z Vás funkcionářů oddílů jste se na mne obrátili, zda se mohu vyjádřit k dopisu pana Martina Žižky, který rozeslal na fotbalové oddíly. Nyní tak činím.

1) K mému vyjádření k osobním majetkovým poměrům Martina Žižky mne vedla pouze ta skutečnost, že Martin Žižka byl hlavním kandidátem pana Škopka na předsedu komise rozhodčích OFS Kolín a právě vyjádření pana Škopka pro Kolínský deník na adresu rozhodčích mě donutilo reagovat. Já nehodnotím majetkové poměry Martina Žižky, pouze jsem uvedl veřejně dostupné informace.

2)Pan Žižka uvádí „Odmítal jsem plnit úkoly (zápasy, které jsem v kraji řídil nedopadly tak, jak potřeboval předseda KFS a jeho „podřízený"), a tak jsem byl vyřazen z KP a přeřazen do okresu tzv. za neposlušnost.“

K tomu uvedu jenom pro vysvětlenou, že Martin Žižka skončil v soutěžích SKFS sám svou vlastní vinou. V minulosti totiž nesplnil jednak testy z teorie a pak také neuspěl ani při fyzických prověrkách krajských rozhodčích, a to ani v dodatečném termínu, takže nesplnil podmínky zařazení na listinu R SKFS, ale to není podstatné. Podstatné je, že byste měli vědět, že v roce 2009, kdy Martin Žižka skončil v soutěžích SKFS, kde působil v letech (2005-2009),byl předsedou KFS pan Josef Hadraba, sekretářem KFS pan Zdeněk Krajl, předsedou komise rozhodčích pan Jaroslav Hamouz a po něm pan Pavel Drahoš. A pokud uvádí, že byl vyřazen za „neposlušnost“, a protože „zápasy nedopadly tak jak potřeboval pan předseda“, tak bych čekal, že se ihned ozve nebo případně bude kontaktovat orgány činné v trestním řízení, ale tuto informaci jsem tou dobou nezaznamenal.

Ještě Martin Žižka zapomněl uvést, že po jeho odchodu z kraje, šel dobrovolně během podzimu roku 2009 pískat na OFS Kolín, kde byl předseda OFS Kolín pan Ivo Pařík, předsedou komise rozhodčích Josef Zdeněk a obsazoval člen komise rozhodčích Zdeněk Tasch, který obsazuje i dneska a tím zároveň odpovídám na další bod „Bylo a je veřejným tajemstvím, nejen na okrese (myslím, že i na kraji), že pan Vokoun, co se v textu označuje za předsedu komise rozhodčích a delegátů OFS Kolín, nikdy za své působení na OFS osobně fyzicky nevytvářel delegační listinu rozhodčích pro okresní soutěže (kdo, kde a koho bude pískat), ani o ní fakticky nerozhodoval. Je veřejným tajemstvím, že to vždy dělal jiný člen VV“.

Nevím, nad čím se pan Žižka podivuje, když píše, že jsem fyzicky nevytvářel delegační listinu kdo, kde a koho bude na okrese pískat a přitom se označuji předsedou komise R a DFA. Obsazování utkání primárně do pracovní náplně předsedy komise rozhodčích vůbec nenáleží, od toho je obsazovací úsek, v našem případě již shora zmíněný pan Tasch. Navíc listiny R a DFA dle Řádu rozhodčích a delegátů FAČR vždy moje komise dávala ke vzetí na vědomí VV OFS Kolín.

3) Závěrem se ještě musím vyjádřit k tvrzení Martina Žižky „Na základě výše uvedených skutečností a vzniklé situace, jsem se rozhodl z kandidatury na post předsedy komise rozhodčích OFS ODSTOUPIT“.

Martin Žižka zde nemluví pravdu a klame vás, protože nemůže odstoupit z kandidatury na funkci předsedy komise rozhodčích, protože tuto funkci VH OFS Kolín NEVOLÍ. Tedy na tuto funkci není možno kandidovat. Není to volená funkce, nýbrž jmenovaná. Proto své prohlášení nemůže splnit.

S pozdravem,
Zbyněk Vokoun
Předseda KRD OFS Kolín

AVE_CZ
Reklama
Předseda komise rozhodčích OFS Kolín Zbyněk Vokoun komentuje dopis Martina Žižky

Předseda komise rozhodčích OFS Kolín Zbyněk Vokoun komentuje dopis Martina Žižky

22. únor 2021

Kolín - Text Martina Žižky (zde) komentuje současný předseda komise rozhodčích OFS Kolín Zbyněk Vokoun:

Vážení,

někteří z Vás funkcionářů oddílů jste se na mne obrátili, zda se mohu vyjádřit k dopisu pana Martina Žižky, který rozeslal na fotbalové oddíly. Nyní tak činím.

1) K mému vyjádření k osobním majetkovým poměrům Martina Žižky mne vedla pouze ta skutečnost, že Martin Žižka byl hlavním kandidátem pana Škopka na předsedu komise rozhodčích OFS Kolín a právě vyjádření pana Škopka pro Kolínský deník na adresu rozhodčích mě donutilo reagovat. Já nehodnotím majetkové poměry Martina Žižky, pouze jsem uvedl veřejně dostupné informace.

2)Pan Žižka uvádí „Odmítal jsem plnit úkoly (zápasy, které jsem v kraji řídil nedopadly tak, jak potřeboval předseda KFS a jeho „podřízený"), a tak jsem byl vyřazen z KP a přeřazen do okresu tzv. za neposlušnost.“

K tomu uvedu jenom pro vysvětlenou, že Martin Žižka skončil v soutěžích SKFS sám svou vlastní vinou. V minulosti totiž nesplnil jednak testy z teorie a pak také neuspěl ani při fyzických prověrkách krajských rozhodčích, a to ani v dodatečném termínu, takže nesplnil podmínky zařazení na listinu R SKFS, ale to není podstatné. Podstatné je, že byste měli vědět, že v roce 2009, kdy Martin Žižka skončil v soutěžích SKFS, kde působil v letech (2005-2009),byl předsedou KFS pan Josef Hadraba, sekretářem KFS pan Zdeněk Krajl, předsedou komise rozhodčích pan Jaroslav Hamouz a po něm pan Pavel Drahoš. A pokud uvádí, že byl vyřazen za „neposlušnost“, a protože „zápasy nedopadly tak jak potřeboval pan předseda“, tak bych čekal, že se ihned ozve nebo případně bude kontaktovat orgány činné v trestním řízení, ale tuto informaci jsem tou dobou nezaznamenal.

Ještě Martin Žižka zapomněl uvést, že po jeho odchodu z kraje, šel dobrovolně během podzimu roku 2009 pískat na OFS Kolín, kde byl předseda OFS Kolín pan Ivo Pařík, předsedou komise rozhodčích Josef Zdeněk a obsazoval člen komise rozhodčích Zdeněk Tasch, který obsazuje i dneska a tím zároveň odpovídám na další bod „Bylo a je veřejným tajemstvím, nejen na okrese (myslím, že i na kraji), že pan Vokoun, co se v textu označuje za předsedu komise rozhodčích a delegátů OFS Kolín, nikdy za své působení na OFS osobně fyzicky nevytvářel delegační listinu rozhodčích pro okresní soutěže (kdo, kde a koho bude pískat), ani o ní fakticky nerozhodoval. Je veřejným tajemstvím, že to vždy dělal jiný člen VV“.

Nevím, nad čím se pan Žižka podivuje, když píše, že jsem fyzicky nevytvářel delegační listinu kdo, kde a koho bude na okrese pískat a přitom se označuji předsedou komise R a DFA. Obsazování utkání primárně do pracovní náplně předsedy komise rozhodčích vůbec nenáleží, od toho je obsazovací úsek, v našem případě již shora zmíněný pan Tasch. Navíc listiny R a DFA dle Řádu rozhodčích a delegátů FAČR vždy moje komise dávala ke vzetí na vědomí VV OFS Kolín.

3) Závěrem se ještě musím vyjádřit k tvrzení Martina Žižky „Na základě výše uvedených skutečností a vzniklé situace, jsem se rozhodl z kandidatury na post předsedy komise rozhodčích OFS ODSTOUPIT“.

Martin Žižka zde nemluví pravdu a klame vás, protože nemůže odstoupit z kandidatury na funkci předsedy komise rozhodčích, protože tuto funkci VH OFS Kolín NEVOLÍ. Tedy na tuto funkci není možno kandidovat. Není to volená funkce, nýbrž jmenovaná. Proto své prohlášení nemůže splnit.

S pozdravem,
Zbyněk Vokoun
Předseda KRD OFS Kolín