vv auto
Reklama

Kandidát na předsedu OFS Kolín Michal Škopek oslovil Ivo Paříka otevřeným dopisem

30. prosinec 2020, 07:55

Kolín - Na Kolínsku probíhá "Fotbalová evoluce", v rámci které se utvořil tým lidí, kteří by mohli vést OFS Kolín po valné hromadě. Ta je svolaná na 5. ledna 2021, ovšem není zcela jasné, zda se vzhledem k aktuálním opatřením uskuteční. Lídr týmu Fotbalové evoluce na Kolínsku a kandidát na předsedu OFS Kolín Michal Škopek poslal otevřený dopis současnému předsedovi Ivo Paříkovi:

Pane předsedo OFS Kolín,

adresuji Vám tento otevřený dopis z pozice nového kandidáta na post předsedy OFS Kolín, na který mě navrhlo několik zástupců našich okresních fotbalových klubů.

Žádám Vás o vysvětlení několika nesrovnalostí, týkajících se volební Valné hromady, která by měla proběhnout 5. ledna 2021. Pravděpodobně se tak kvůli platným koronavirovým opatřením sice nestane, ale v rámci demokratických, transparentních a hlavně regulérních voleb by mě a také další členy fotbalové veřejnosti zajímalo následující:

• Proč nebyly zástupcům členských klubů OFS Kolín v rámci oznámení o VH zaslány lístky pro jimi navrhované kandidáty? Pominu-li, že jste původně zaslali mandátní lístky z roku 2017.

• Proč vyžadujete zaslání jakési „návratky“, kterou Stanovy OFS Kolín neznají?

• Jak odůvodníte, že se v mnoha klubech podivují nad informací vyplývající ze Stanov, a to ze článku 15 odstavce 4 a 5, která nebyla v minulých volbách dodržena? Tím tak minulé volby proběhly v rámci porušení Stanov a volba VV byla tedy neoprávněná. Nikdo totiž tuto podmínku podle námi získaných informací nedodržel.

• Kdy a jak zveřejníte všechny kandidáty na volené funkce do OFS Kolín?

• Jak je možné, že po úmrtí člena VV, pana Pavla Drahoše, nedošlo k jeho nahrazení? Je nepochopitelné, že pan Drahoš je stále i tři roky po svém úmrtí členem VV, jehož jste předsedou.

• Jak je možné, že jste od roku 2017 do současné doby jako pobočný spolek nezveřejnili účetní závěrku do Sbírky listin ve Veřejném rejstříku, včetně například výroční zprávy ze zasedání pravidelných VH?

• Proč zasíláte oficiální a důležité informace z OFS Kolín, například právě o svolání VH, na e-mailové adresy, které nejsou určeny statutárním orgánům vyplývajících ze shora zmiňovaného článku 15, podle Stanov OFS Kolín? A naopak, těmto se informace o konání VH vůbec nedostávají?

• Proč jste zvolil termín, respektive čas volební valné hromady, na všední den od 16 hodin? Uvědomujete si tak, že mnozí delegáti se především z pracovních důvodů nebudou moci zúčastnit. Je to schválnost? Nezlobte se, ale tento čas je skutečně neakceptovatelný.

Těchto několik málo zásadních otázek si následně dovolím zaslat také panu předsedovi FAČR Martinu Malíkovi, paní hejtmance Středočeského kraje Petře Peckové, panu starostovi města Kolína Michaelu Kašparovi a samozřejmě všem fotbalovým oddílům našeho okresu.

Děkuji za jejich zodpovězení
Mgr. Michal Škopek

AVE_CZ
Reklama
Kandidát na předsedu OFS Kolín Michal Škopek oslovil Ivo Paříka otevřeným dopisem

Kandidát na předsedu OFS Kolín Michal Škopek oslovil Ivo Paříka otevřeným dopisem

30. prosinec 2020

Kolín - Na Kolínsku probíhá "Fotbalová evoluce", v rámci které se utvořil tým lidí, kteří by mohli vést OFS Kolín po valné hromadě. Ta je svolaná na 5. ledna 2021, ovšem není zcela jasné, zda se vzhledem k aktuálním opatřením uskuteční. Lídr týmu Fotbalové evoluce na Kolínsku a kandidát na předsedu OFS Kolín Michal Škopek poslal otevřený dopis současnému předsedovi Ivo Paříkovi:

Pane předsedo OFS Kolín,

adresuji Vám tento otevřený dopis z pozice nového kandidáta na post předsedy OFS Kolín, na který mě navrhlo několik zástupců našich okresních fotbalových klubů.

Žádám Vás o vysvětlení několika nesrovnalostí, týkajících se volební Valné hromady, která by měla proběhnout 5. ledna 2021. Pravděpodobně se tak kvůli platným koronavirovým opatřením sice nestane, ale v rámci demokratických, transparentních a hlavně regulérních voleb by mě a také další členy fotbalové veřejnosti zajímalo následující:

• Proč nebyly zástupcům členských klubů OFS Kolín v rámci oznámení o VH zaslány lístky pro jimi navrhované kandidáty? Pominu-li, že jste původně zaslali mandátní lístky z roku 2017.

• Proč vyžadujete zaslání jakési „návratky“, kterou Stanovy OFS Kolín neznají?

• Jak odůvodníte, že se v mnoha klubech podivují nad informací vyplývající ze Stanov, a to ze článku 15 odstavce 4 a 5, která nebyla v minulých volbách dodržena? Tím tak minulé volby proběhly v rámci porušení Stanov a volba VV byla tedy neoprávněná. Nikdo totiž tuto podmínku podle námi získaných informací nedodržel.

• Kdy a jak zveřejníte všechny kandidáty na volené funkce do OFS Kolín?

• Jak je možné, že po úmrtí člena VV, pana Pavla Drahoše, nedošlo k jeho nahrazení? Je nepochopitelné, že pan Drahoš je stále i tři roky po svém úmrtí členem VV, jehož jste předsedou.

• Jak je možné, že jste od roku 2017 do současné doby jako pobočný spolek nezveřejnili účetní závěrku do Sbírky listin ve Veřejném rejstříku, včetně například výroční zprávy ze zasedání pravidelných VH?

• Proč zasíláte oficiální a důležité informace z OFS Kolín, například právě o svolání VH, na e-mailové adresy, které nejsou určeny statutárním orgánům vyplývajících ze shora zmiňovaného článku 15, podle Stanov OFS Kolín? A naopak, těmto se informace o konání VH vůbec nedostávají?

• Proč jste zvolil termín, respektive čas volební valné hromady, na všední den od 16 hodin? Uvědomujete si tak, že mnozí delegáti se především z pracovních důvodů nebudou moci zúčastnit. Je to schválnost? Nezlobte se, ale tento čas je skutečně neakceptovatelný.

Těchto několik málo zásadních otázek si následně dovolím zaslat také panu předsedovi FAČR Martinu Malíkovi, paní hejtmance Středočeského kraje Petře Peckové, panu starostovi města Kolína Michaelu Kašparovi a samozřejmě všem fotbalovým oddílům našeho okresu.

Děkuji za jejich zodpovězení
Mgr. Michal Škopek