vv auto
Reklama

Martin Žižka komentoval vyjádření předsedy komise rozhodčích OFS Kolín Zbyňka Vokouna

15. únor 2021, 07:55

Kolínsko - Kandidát na funkci předsedy komise rozhodčích OFS Kolín Martin Žižka se rozhodl zveřejnit svůj komentář vyjádření stávajícího předsedy komise rozhodčích OFS Kolín Zbyňka Vokouna a oznámil, že nadále do této funkce kandidovat nebude:

Vážení,

Poměrně dlouho jsem o celé situaci přemýšlel, a nakonec jsem se přeci jen rozhodl reagovat na současné dění okolo snahy o změnu fotbalového prostředí a dosavadních zvyklostí v rámci vedení OFS Kolín.

Začátkem by asi bylo správné vysvětlit, proč jsem se do celé akce zapojil a proč jsem se rozhodl kandidovat na funkci předsedy komise rozhodčích.

V rámci vzniklé iniciativy o změnu na našem okrese jsem byl osloven několika oddíly a některými funkcionáři, zda bych byl v rámci tohoto projektu ochoten vypomoci a aktivně se na změně podílet. Osobně je mi tato myšlenka blízká a myslím si, že díky svojí bohaté fotbalové kariéře mohu nabídnout mnoho různých zkušeností a podnětů. V kontextu probíhajících diskusí a návrhů jsem pak byl osloven, zda bych byl ochoten případně vést komisi rozhodčích. Velkou roli v mém rozhodování také sehrálo osobní jednání s Vladimírem Šmicrem, od kterého jsem chtěl znát představu o návaznosti činnosti okresů na kraje a parametrech další spolupráce (vč. činnosti Vás rozhodčích), pokud by se podařilo dosáhnout kýžené změny, kterou plně PODPORUJI!

Jeho náhled na věc mě přesvědčil a jelikož jsem v minulosti působil jako rozhodčí, nemusel jsem dlouho přemýšlet a tuto výzvu jsem přijal.

Do dnešního dne jsem se veřejně nijak aktivně nezapojoval, neangažoval, nevyjadřoval a ani nevyvíjel žádnou jinou aktivitu v rámci předvolební kampaně. Natož abych se nějakým způsobem vyjadřoval k případným protikandidátům. Bohužel zřejmě díky narůstající panice v táboře protistrany jsem byl zatažen panem Vokounem do této nechutné „hry".

Chtěl bych tedy krátce a věcně reagovat na text pana Vokouna, který publikoval v reakci na část rozhovoru s p. Škopkem v kolínském tisku.

V rozhovoru se p. Škopek ve směru k rozhodčím vyjádřil, cituji:
"zkažený charakter, nízká morálka, nulová etika, a pocit moci. Tyto vlastnosti má bohužel dnes mnoho rozhodčích, přitom to jsou to často lidi v exekucích, sotva vyučení apod."

To zřejmě přimělo p. Vokouna k sepsání uvedeného textu. Osobně si myslím, že toto vyjádření v rozhovoru p. Škopka bylo podáno dost nešťastně a že bylo myšleno abstraktně v kontextu s celorepublikovou kauzou okolo p. Berbra. To samozřejmě nemění nic na situaci, že p. Vokoun se místo věcné argumentace uchýlil k zbabělému osobnímu útoku na moji osobu. Ve svém textu p. Vokoun napsal, že zrovna moje osoba splňuje vše výše uvedené. Přiznám se, že se mě to osobně hluboce dotklo, a proto jsem se rozhodl k danému tématu vyjádřit.

Takže k danému textu…
Opravdu nevím, jak p. Vokoun zrovna u mě poznal, že mám zkažený charakter, nízkou morálku, nulovou etiku a pocit moci. Navíc si myslím, že s tím opravdu problém nemám, neboť jsem na rozdíl od p. Vokouna vždy vystupoval sám za sebe (ať už jako hráč, funkcionář, i jako rozhodčí).

Pokud si dobře pamatuji, tak naopak p. Vokoun se velmi rád kdekým zaštiťoval a ostatně kde působil jako „funkcionář", to nikdy nedopadlo dobře a všichni víme proč!

Tvrzení p. Vokouna, že jsem v exekuci se nezakládá na pravdě. V mém případě finanční závazky vznikly krachem letitého podnikatelského záměru, kdy byl na subjekt podnikání podán návrh na insolvenci. Jelikož jsem v této věci byl zapojen jako fyzická osoba, jsem nyní v režimu oddlužení, a to je podle mého názoru trochu rozdíl. Nikdo mi totiž neobstavil ani nezabavil žádný osobní majetek a řádně své závazky splácím. To že jsou někteří z Vás v exekuci nebo v oddlužení se dá veřejně vyhledat, a o někom se to i všeobecně ví. Je také velký rozdíl, jakým způsobem se kdo do dluhové pasti dostal. Na rozdíl od pana Vokouna, si ale myslím, že je to každého osobní věc a konkrétně někoho veřejně jmenovat není nic než ubohost, což ale samozřejmě také souvisí charakterem dotyčné osoby.  

Jinak mám vystudovanou SPŠ Strojní s maturitou v Hradci Králové (takže sotva vyučený určitě nejsem).

K mé fotbalové způsobilosti bych rád uvedl, že na rozdíl od p. Vokouna jsem po fotbalové stránce jako hráč hrál aktivně všechny soutěže v ČR (od lV. Třídy až po 1.ligu), v okolí např. Kolín, Velim, Český Brod, Nymburk, K. Hora. Působil jsem i jako rozhodčí , i jako funkcionář, takže mohu zodpovědně říct, že o fotbale toho vím hodně, na rozdíl od něho a jeho „funkcionaření".

Řada z Vás také ví, že jsem býval aktivním rozhodčím, ale málo kdo z Vás zná důvody, proč jsem tuto svoji aktivitu ukončil.

Odpověď je jednoduchá ….
Odmítal jsem plnit úkoly (zápasy, které jsem v kraji řídil nedopadly tak, jak potřeboval předseda KFS a jeho „podřízený"), a tak jsem byl vyřazen z KP a přeřazen do okresu tzv. za neposlušnost.

Po této trpké zkušenosti, jsem se rozhodl, že už dále nebudu pokračovat jako aktivní rozhodčí, neboť jsem nechtěl být součástí této Džungle!

Tolik tedy ještě k mému charakteru, morálce a etice.

Bylo a je veřejným tajemstvím, nejen na okrese (myslím, že i na kraji), že pan Vokoun, co se v textu označuje za předsedu komise rozhodčích a delegátů OFS Kolín, nikdy za své působení na OFS osobně fyzicky nevytvářel delegační listinu rozhodčích pro okresní soutěže (kdo, kde a koho bude pískat), ani o ní fakticky nerozhodoval. Je veřejným tajemstvím, že to vždy dělal jíný člen VV.
Tolik k charakteru a pocitu moci těch druhých.

A to by měl opět být předseda komise rozhodčích a delegátů?

Na základě výše uvedených skutečností a vzniklé situace, jsem se rozhodl z kandidatury na post předsedy komise rozhodčích OFS ODSTOUPIT.

Rád bych jen podotkl, že neutíkám z boje, ale k tomuto rozhodnutí mě vede přesvědčení, že Náš fotbal změnu opravdu potřebuje, já ji plně podporuji a nechci, aby účast mojí osoby mohla dále poskytovat někomu záminky k očerňování a napadání této skvělé myšlenky, kterou budu inadále aktivně podporovat.

Věřím, že nový kandidát, kterého iniciativa navrhne na post předsedy komise rozhodčích OFS bude mít pro Vás i ostatní fotbalovou veřejnost dostatečný kredit (na rozdíl od dnešního "předsedy") a že v případě úspěchu ve volbách bude nové vedení OFS pro Náš fotbal onou kýženou a potřebnou změnou.

Přeji Vám hodně štěstí v osobním i pracovním životě, a ve fotbale obzvlášť.

Martin Žižka

Související článek:
Předseda komise rozhodčích OFS Kolín Zbyněk Vokoun se ohradil proti tvrzením Michala Škopka

AVE_CZ
Reklama
Martin Žižka komentoval vyjádření předsedy komise rozhodčích OFS Kolín Zbyňka Vokouna

Martin Žižka komentoval vyjádření předsedy komise rozhodčích OFS Kolín Zbyňka Vokouna

15. únor 2021

Kolínsko - Kandidát na funkci předsedy komise rozhodčích OFS Kolín Martin Žižka se rozhodl zveřejnit svůj komentář vyjádření stávajícího předsedy komise rozhodčích OFS Kolín Zbyňka Vokouna a oznámil, že nadále do této funkce kandidovat nebude:

Vážení,

Poměrně dlouho jsem o celé situaci přemýšlel, a nakonec jsem se přeci jen rozhodl reagovat na současné dění okolo snahy o změnu fotbalového prostředí a dosavadních zvyklostí v rámci vedení OFS Kolín.

Začátkem by asi bylo správné vysvětlit, proč jsem se do celé akce zapojil a proč jsem se rozhodl kandidovat na funkci předsedy komise rozhodčích.

V rámci vzniklé iniciativy o změnu na našem okrese jsem byl osloven několika oddíly a některými funkcionáři, zda bych byl v rámci tohoto projektu ochoten vypomoci a aktivně se na změně podílet. Osobně je mi tato myšlenka blízká a myslím si, že díky svojí bohaté fotbalové kariéře mohu nabídnout mnoho různých zkušeností a podnětů. V kontextu probíhajících diskusí a návrhů jsem pak byl osloven, zda bych byl ochoten případně vést komisi rozhodčích. Velkou roli v mém rozhodování také sehrálo osobní jednání s Vladimírem Šmicrem, od kterého jsem chtěl znát představu o návaznosti činnosti okresů na kraje a parametrech další spolupráce (vč. činnosti Vás rozhodčích), pokud by se podařilo dosáhnout kýžené změny, kterou plně PODPORUJI!

Jeho náhled na věc mě přesvědčil a jelikož jsem v minulosti působil jako rozhodčí, nemusel jsem dlouho přemýšlet a tuto výzvu jsem přijal.

Do dnešního dne jsem se veřejně nijak aktivně nezapojoval, neangažoval, nevyjadřoval a ani nevyvíjel žádnou jinou aktivitu v rámci předvolební kampaně. Natož abych se nějakým způsobem vyjadřoval k případným protikandidátům. Bohužel zřejmě díky narůstající panice v táboře protistrany jsem byl zatažen panem Vokounem do této nechutné „hry".

Chtěl bych tedy krátce a věcně reagovat na text pana Vokouna, který publikoval v reakci na část rozhovoru s p. Škopkem v kolínském tisku.

V rozhovoru se p. Škopek ve směru k rozhodčím vyjádřil, cituji:
"zkažený charakter, nízká morálka, nulová etika, a pocit moci. Tyto vlastnosti má bohužel dnes mnoho rozhodčích, přitom to jsou to často lidi v exekucích, sotva vyučení apod."

To zřejmě přimělo p. Vokouna k sepsání uvedeného textu. Osobně si myslím, že toto vyjádření v rozhovoru p. Škopka bylo podáno dost nešťastně a že bylo myšleno abstraktně v kontextu s celorepublikovou kauzou okolo p. Berbra. To samozřejmě nemění nic na situaci, že p. Vokoun se místo věcné argumentace uchýlil k zbabělému osobnímu útoku na moji osobu. Ve svém textu p. Vokoun napsal, že zrovna moje osoba splňuje vše výše uvedené. Přiznám se, že se mě to osobně hluboce dotklo, a proto jsem se rozhodl k danému tématu vyjádřit.

Takže k danému textu…
Opravdu nevím, jak p. Vokoun zrovna u mě poznal, že mám zkažený charakter, nízkou morálku, nulovou etiku a pocit moci. Navíc si myslím, že s tím opravdu problém nemám, neboť jsem na rozdíl od p. Vokouna vždy vystupoval sám za sebe (ať už jako hráč, funkcionář, i jako rozhodčí).

Pokud si dobře pamatuji, tak naopak p. Vokoun se velmi rád kdekým zaštiťoval a ostatně kde působil jako „funkcionář", to nikdy nedopadlo dobře a všichni víme proč!

Tvrzení p. Vokouna, že jsem v exekuci se nezakládá na pravdě. V mém případě finanční závazky vznikly krachem letitého podnikatelského záměru, kdy byl na subjekt podnikání podán návrh na insolvenci. Jelikož jsem v této věci byl zapojen jako fyzická osoba, jsem nyní v režimu oddlužení, a to je podle mého názoru trochu rozdíl. Nikdo mi totiž neobstavil ani nezabavil žádný osobní majetek a řádně své závazky splácím. To že jsou někteří z Vás v exekuci nebo v oddlužení se dá veřejně vyhledat, a o někom se to i všeobecně ví. Je také velký rozdíl, jakým způsobem se kdo do dluhové pasti dostal. Na rozdíl od pana Vokouna, si ale myslím, že je to každého osobní věc a konkrétně někoho veřejně jmenovat není nic než ubohost, což ale samozřejmě také souvisí charakterem dotyčné osoby.  

Jinak mám vystudovanou SPŠ Strojní s maturitou v Hradci Králové (takže sotva vyučený určitě nejsem).

K mé fotbalové způsobilosti bych rád uvedl, že na rozdíl od p. Vokouna jsem po fotbalové stránce jako hráč hrál aktivně všechny soutěže v ČR (od lV. Třídy až po 1.ligu), v okolí např. Kolín, Velim, Český Brod, Nymburk, K. Hora. Působil jsem i jako rozhodčí , i jako funkcionář, takže mohu zodpovědně říct, že o fotbale toho vím hodně, na rozdíl od něho a jeho „funkcionaření".

Řada z Vás také ví, že jsem býval aktivním rozhodčím, ale málo kdo z Vás zná důvody, proč jsem tuto svoji aktivitu ukončil.

Odpověď je jednoduchá ….
Odmítal jsem plnit úkoly (zápasy, které jsem v kraji řídil nedopadly tak, jak potřeboval předseda KFS a jeho „podřízený"), a tak jsem byl vyřazen z KP a přeřazen do okresu tzv. za neposlušnost.

Po této trpké zkušenosti, jsem se rozhodl, že už dále nebudu pokračovat jako aktivní rozhodčí, neboť jsem nechtěl být součástí této Džungle!

Tolik tedy ještě k mému charakteru, morálce a etice.

Bylo a je veřejným tajemstvím, nejen na okrese (myslím, že i na kraji), že pan Vokoun, co se v textu označuje za předsedu komise rozhodčích a delegátů OFS Kolín, nikdy za své působení na OFS osobně fyzicky nevytvářel delegační listinu rozhodčích pro okresní soutěže (kdo, kde a koho bude pískat), ani o ní fakticky nerozhodoval. Je veřejným tajemstvím, že to vždy dělal jíný člen VV.
Tolik k charakteru a pocitu moci těch druhých.

A to by měl opět být předseda komise rozhodčích a delegátů?

Na základě výše uvedených skutečností a vzniklé situace, jsem se rozhodl z kandidatury na post předsedy komise rozhodčích OFS ODSTOUPIT.

Rád bych jen podotkl, že neutíkám z boje, ale k tomuto rozhodnutí mě vede přesvědčení, že Náš fotbal změnu opravdu potřebuje, já ji plně podporuji a nechci, aby účast mojí osoby mohla dále poskytovat někomu záminky k očerňování a napadání této skvělé myšlenky, kterou budu inadále aktivně podporovat.

Věřím, že nový kandidát, kterého iniciativa navrhne na post předsedy komise rozhodčích OFS bude mít pro Vás i ostatní fotbalovou veřejnost dostatečný kredit (na rozdíl od dnešního "předsedy") a že v případě úspěchu ve volbách bude nové vedení OFS pro Náš fotbal onou kýženou a potřebnou změnou.

Přeji Vám hodně štěstí v osobním i pracovním životě, a ve fotbale obzvlášť.

Martin Žižka

Související článek:
Předseda komise rozhodčích OFS Kolín Zbyněk Vokoun se ohradil proti tvrzením Michala Škopka