Na e-mail fotbalovým klubům z oficiální adresy OFS Kolín reagoval Michal Škopek

10. únor 2021, 07:45

Kolín - Michal Škopek, kandidát na předsedu OFS Kolín za Fotbalovou evoluci, shrnul fotbalové dění v lednu a únoru a okomentoval také e-mail z oficiální adresy OFS Kolín, který dorazil klubům z Kolínska:

Nazdar chlapi,

po dlouhé odmlce se vám tímto připomínám a rád bych vám sdělil několik zásadních informací o věcech, které se udály v rámci fotbalové změny za měsíc leden a vlastně také již v únoru letošního roku.

Zdá se, že prvotní euforie z možné změny v rámci okresních a krajských výborů u fotbalové veřejnosti trochu opadla, ale to není až tak pravda.

Každodenně se řeší problematika řádných volebních Valných hromad. Všichni víme, že jsou zde protiepidemická vládní opatření a opatření dané Ministerstvem zdravotnictví v rámci tzv. PES, která nám takové řádné VH (nejen pro OFS, ale i pro některé kluby) nedovolí provést standardním způsobem, který je zakotven ve Stanovách.

Česká unie sportu vydala pro TJ, Sokoly a sportovní spolky stanovisko a návod uspořádání případných VH jiným způsobem. (https://www.cuscz.cz/…tml).

Paradoxně naše střešní organizace FAČR na několik dotazů k této problematice mlčela. Naši kolegové pro fotbalovou změnu z okresů Kutná Hora a Benešov připravili manuál pro uspořádání VH i v této době. Celý manuál kolegové poslali na FAČR, ten se zachoval pasivně. A to tak, že vlastní organizaci VH nechal na současných OFS. 

Současné OFS nikam v tomto směru nespěchají a o jiném možném způsobu provedení VH nechtějí ani slyšet. Ano, byla by to práce navíc. Každopádně by to uspořádat šlo. Část by proběhla formou per rollam, tedy hlasováním přes internet maily (např. schválení provedení touto formou VH, schválení komisí pro VH, schválení výroční zprávy apod.) a přímá volební část by pak proběhla hlasováním do volební urny tak, jako při komunálních volbách a to po jednom zástupci klubu, tajným hlasováním v časovém rozmezí např. od 10 -16h. Komise by pak vše vyhodnotila.

V lednu dále proběhly rozhovory s potencionálními zástupci okresních OFS na kameru pro mediální účely a pro rozšíření názorů, poznatků a stanovisek. Za náš okres zde byl potencionální předseda revizní komise Petr Hamták a já. (https://youtu.be/9dZpiIRhIYg)

V našem okresu také nezahálíme. Členové potencionálního výkonného výboru a členové komisí měli online schůzku, kterou běžně umožňuje dnešní IT technika. Zde byli seznámeni, stejně tak jako vy nyní, s problematikou VH a provedenými rozhovory.

Dále jsme mohli s radostí konstatovat, že současné OFS na moji kritickou upomínku zaslalo za poslední čtyři roky konečně účetní závěrky do sbírky listin na rejstříkový soud (což je povinnost spolků - zde prosím, aby jste se s touto problematikou také seznámili) a ještě se OFS podařilo vymazat zesnulého Pavla Drahoše z úřední desky svazu, jako člena výkonného výboru.

V další části jsem vám do přílohy vložil kopii rozhovoru pro Kolínský deník, kdy na základě mých odpovědí, týkajících se problematiky rozhodčích, napsal dva dopisy současný člen VV OFS Kolín a VV SKFS Zbyněk Vokoun. První byl Zdeňkem Taschem rozeslán na e-mailové adresy krajských rozhodčích. Druhý dopis jste někteří z vás obdrželi od OFS. Oba dopisy jsou v přílohách tohoto emailu. Především se jednalo o tyto pasáže:

Co přesně je podle vás špatně v okresním fotbale? 

"Víte, většinu fotbalového života v kategorii dospělých jsem strávil v krajských soutěžích, a to jako hráč nebo trenér. Zde je největší problematika a to považuji za tragédii fotbalu ovlivňování zápasů ze strany rozhodčích. V rámci okresu, se tady tak nějak všichni známe. Bohužel i zde k takovým věcem docházelo naposledy například, když tým Jevan měl ambice k postupu do krajské soutěže. Kdo tam měl možnost hrát z týmů okresního přeboru tak ví, o čem zde hovořím. To byla věc, kterou jsem vnímal jako velmi špatnou....

Hodně se mluví o ovlivňování rozhodčích. Jakým způsobem byste chtěl bojovat proti tomuto nešvaru? 

"Peníze, zkažený charakter, nízká morálka, nulová etika, a pocit moci. Tyto vlastnosti má bohužel dnes mnoho rozhodčích, přitom to jsou to často lidi v exekucích, sotva vyučení apod. Bohužel musím konstatovat, že si je takto vychovaly často kluby samy s jejich ambiciózními mecenáši. Na našem okrese, ale až na výjimky takové chování často nevidíme, zde narážíme spíše na chyby, které rozhodčí z různých důvodů dělají. Pokud ale chceme kvalitní rozhodčí, musí mít připraveny podmínky, které se však nesmí narušovat. Nikdo!!! Rozhodčí by měl na hřišti být jako zástupce hry, který dohlíží na dodržování pravidel, které reguluje. Nic víc."

Výsledkem tedy je, že jsem označen za žoldáka fotbalu, protože jsem působil v několika týmech, kde jsem bral za "mou činnost" velké finanční ohodnocení. O finančních podmínkách a mých "výdělcích" se tak můžete informovat v těchto týmech (Velim, Radim, Libodřice, Kouřim a Býchory). Obecně ale platí, kdo chce mít dobrý tým, tak se každé léto, každou zimu snaží posílit o nové, kvalitnější hráče a nastává přetahovaná o ně. Bohužel současná situace je taková, že kvalita i kvantita takových hráčů upadá a sehnat hráče do týmu je dnes problém. Ale to vy budete všichni vědět, a jak jsem uvedl, rozhodčí a delegáti takové tušení nemají. Jinak snad mohu konstatovat, že právě tyto týmy, kde jsem působil, jsou týmy, které jsou pro fotbalovou změnu a jsou pro mé jméno v následných volbách.

V dopisech se Zbyněk Vokoun dále zmiňuje o Martinu Žižkovi, který snad dle jejich názoru nesplňuje podmínky pro věrohodného kandidáta na člena nového VV OFS. Martin Žižka mi následně rozhořčeně volal, že zvažuje trestní oznámení za pomluvu, ale každopádně odstupuje od své kandidatury, protože mu záleží na fotbalové změně a to především ve změně osob na OFS a nechce, aby nám takto způsobil díky své historii ( právě v řadách rozhodčích) problémy v následných volbách. Myslím, že to bylo rozumné vyřešení této skutečnosti a Martinovi děkuji.

Zde chci ale zdůraznit, že kandidáti do nového OFS nejsou moji kamarádi z hospody. Přestože některé z těchto lidí velmi dobře znám, do kandidátek se přihlásili sami a my jsme za ně rádi. Všem jsme dali šanci a prostor ve fotbalové změně vyniknout.

Např. kluci, kteří budou mít na starost mládež v rámci OFS, již nyní pracují na novinkách pro naše dětské nástupce.

Jinak ještě k těm rozhodčím. Možná jsem to s kritikou přehnal, ale pojmenoval jsem to skutečně v některých případech oprávněně. Vím, že jsou v řadách rozhodčích velmi solidní lidé a já si fotbal bez nich nedokážu představit. Věřím, že ti mé vyjádření pochopili.

Tuto dlouhou zprávu ukončím prosbou. Stůjte si za svým názorem na fotbalovou změnu, další možnost již pak dlouho nebude. Snad úplatek několika míčů, nemůže rozhodovat o budoucnosti kolínského fotbalu... (navíc ty míče vám asi stejně přísluší z dotací).

děkuji za přečtení a zamyšlení Michal Škopek 

Související článek:
Předseda komise rozhodčích OFS Kolín Zbyněk Vokoun se ohradil proti tvrzením Michala Škopka

AVE_CZ
Reklama
Na e-mail fotbalovým klubům z oficiální adresy OFS Kolín reagoval Michal Škopek

Na e-mail fotbalovým klubům z oficiální adresy OFS Kolín reagoval Michal Škopek

10. únor 2021

Kolín - Michal Škopek, kandidát na předsedu OFS Kolín za Fotbalovou evoluci, shrnul fotbalové dění v lednu a únoru a okomentoval také e-mail z oficiální adresy OFS Kolín, který dorazil klubům z Kolínska:

Nazdar chlapi,

po dlouhé odmlce se vám tímto připomínám a rád bych vám sdělil několik zásadních informací o věcech, které se udály v rámci fotbalové změny za měsíc leden a vlastně také již v únoru letošního roku.

Zdá se, že prvotní euforie z možné změny v rámci okresních a krajských výborů u fotbalové veřejnosti trochu opadla, ale to není až tak pravda.

Každodenně se řeší problematika řádných volebních Valných hromad. Všichni víme, že jsou zde protiepidemická vládní opatření a opatření dané Ministerstvem zdravotnictví v rámci tzv. PES, která nám takové řádné VH (nejen pro OFS, ale i pro některé kluby) nedovolí provést standardním způsobem, který je zakotven ve Stanovách.

Česká unie sportu vydala pro TJ, Sokoly a sportovní spolky stanovisko a návod uspořádání případných VH jiným způsobem. (https://www.cuscz.cz/…tml).

Paradoxně naše střešní organizace FAČR na několik dotazů k této problematice mlčela. Naši kolegové pro fotbalovou změnu z okresů Kutná Hora a Benešov připravili manuál pro uspořádání VH i v této době. Celý manuál kolegové poslali na FAČR, ten se zachoval pasivně. A to tak, že vlastní organizaci VH nechal na současných OFS. 

Současné OFS nikam v tomto směru nespěchají a o jiném možném způsobu provedení VH nechtějí ani slyšet. Ano, byla by to práce navíc. Každopádně by to uspořádat šlo. Část by proběhla formou per rollam, tedy hlasováním přes internet maily (např. schválení provedení touto formou VH, schválení komisí pro VH, schválení výroční zprávy apod.) a přímá volební část by pak proběhla hlasováním do volební urny tak, jako při komunálních volbách a to po jednom zástupci klubu, tajným hlasováním v časovém rozmezí např. od 10 -16h. Komise by pak vše vyhodnotila.

V lednu dále proběhly rozhovory s potencionálními zástupci okresních OFS na kameru pro mediální účely a pro rozšíření názorů, poznatků a stanovisek. Za náš okres zde byl potencionální předseda revizní komise Petr Hamták a já. (https://youtu.be/9dZpiIRhIYg)

V našem okresu také nezahálíme. Členové potencionálního výkonného výboru a členové komisí měli online schůzku, kterou běžně umožňuje dnešní IT technika. Zde byli seznámeni, stejně tak jako vy nyní, s problematikou VH a provedenými rozhovory.

Dále jsme mohli s radostí konstatovat, že současné OFS na moji kritickou upomínku zaslalo za poslední čtyři roky konečně účetní závěrky do sbírky listin na rejstříkový soud (což je povinnost spolků - zde prosím, aby jste se s touto problematikou také seznámili) a ještě se OFS podařilo vymazat zesnulého Pavla Drahoše z úřední desky svazu, jako člena výkonného výboru.

V další části jsem vám do přílohy vložil kopii rozhovoru pro Kolínský deník, kdy na základě mých odpovědí, týkajících se problematiky rozhodčích, napsal dva dopisy současný člen VV OFS Kolín a VV SKFS Zbyněk Vokoun. První byl Zdeňkem Taschem rozeslán na e-mailové adresy krajských rozhodčích. Druhý dopis jste někteří z vás obdrželi od OFS. Oba dopisy jsou v přílohách tohoto emailu. Především se jednalo o tyto pasáže:

Co přesně je podle vás špatně v okresním fotbale? 

"Víte, většinu fotbalového života v kategorii dospělých jsem strávil v krajských soutěžích, a to jako hráč nebo trenér. Zde je největší problematika a to považuji za tragédii fotbalu ovlivňování zápasů ze strany rozhodčích. V rámci okresu, se tady tak nějak všichni známe. Bohužel i zde k takovým věcem docházelo naposledy například, když tým Jevan měl ambice k postupu do krajské soutěže. Kdo tam měl možnost hrát z týmů okresního přeboru tak ví, o čem zde hovořím. To byla věc, kterou jsem vnímal jako velmi špatnou....

Hodně se mluví o ovlivňování rozhodčích. Jakým způsobem byste chtěl bojovat proti tomuto nešvaru? 

"Peníze, zkažený charakter, nízká morálka, nulová etika, a pocit moci. Tyto vlastnosti má bohužel dnes mnoho rozhodčích, přitom to jsou to často lidi v exekucích, sotva vyučení apod. Bohužel musím konstatovat, že si je takto vychovaly často kluby samy s jejich ambiciózními mecenáši. Na našem okrese, ale až na výjimky takové chování často nevidíme, zde narážíme spíše na chyby, které rozhodčí z různých důvodů dělají. Pokud ale chceme kvalitní rozhodčí, musí mít připraveny podmínky, které se však nesmí narušovat. Nikdo!!! Rozhodčí by měl na hřišti být jako zástupce hry, který dohlíží na dodržování pravidel, které reguluje. Nic víc."

Výsledkem tedy je, že jsem označen za žoldáka fotbalu, protože jsem působil v několika týmech, kde jsem bral za "mou činnost" velké finanční ohodnocení. O finančních podmínkách a mých "výdělcích" se tak můžete informovat v těchto týmech (Velim, Radim, Libodřice, Kouřim a Býchory). Obecně ale platí, kdo chce mít dobrý tým, tak se každé léto, každou zimu snaží posílit o nové, kvalitnější hráče a nastává přetahovaná o ně. Bohužel současná situace je taková, že kvalita i kvantita takových hráčů upadá a sehnat hráče do týmu je dnes problém. Ale to vy budete všichni vědět, a jak jsem uvedl, rozhodčí a delegáti takové tušení nemají. Jinak snad mohu konstatovat, že právě tyto týmy, kde jsem působil, jsou týmy, které jsou pro fotbalovou změnu a jsou pro mé jméno v následných volbách.

V dopisech se Zbyněk Vokoun dále zmiňuje o Martinu Žižkovi, který snad dle jejich názoru nesplňuje podmínky pro věrohodného kandidáta na člena nového VV OFS. Martin Žižka mi následně rozhořčeně volal, že zvažuje trestní oznámení za pomluvu, ale každopádně odstupuje od své kandidatury, protože mu záleží na fotbalové změně a to především ve změně osob na OFS a nechce, aby nám takto způsobil díky své historii ( právě v řadách rozhodčích) problémy v následných volbách. Myslím, že to bylo rozumné vyřešení této skutečnosti a Martinovi děkuji.

Zde chci ale zdůraznit, že kandidáti do nového OFS nejsou moji kamarádi z hospody. Přestože některé z těchto lidí velmi dobře znám, do kandidátek se přihlásili sami a my jsme za ně rádi. Všem jsme dali šanci a prostor ve fotbalové změně vyniknout.

Např. kluci, kteří budou mít na starost mládež v rámci OFS, již nyní pracují na novinkách pro naše dětské nástupce.

Jinak ještě k těm rozhodčím. Možná jsem to s kritikou přehnal, ale pojmenoval jsem to skutečně v některých případech oprávněně. Vím, že jsou v řadách rozhodčích velmi solidní lidé a já si fotbal bez nich nedokážu představit. Věřím, že ti mé vyjádření pochopili.

Tuto dlouhou zprávu ukončím prosbou. Stůjte si za svým názorem na fotbalovou změnu, další možnost již pak dlouho nebude. Snad úplatek několika míčů, nemůže rozhodovat o budoucnosti kolínského fotbalu... (navíc ty míče vám asi stejně přísluší z dotací).

děkuji za přečtení a zamyšlení Michal Škopek 

Související článek:
Předseda komise rozhodčích OFS Kolín Zbyněk Vokoun se ohradil proti tvrzením Michala Škopka