Opravit Lorec plánuje nový akcionář Sparty - společnost Ledvické uhlí

21. prosinec 2009, 21:37
(aktualizováno: 2. únor 2011, 09:05)

Kutná Hora - Akciová společnost Ledvické uhlí získala podpisem smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů významný podíl v akciové společnosti Sparta ČKD Kutná Hora. Ledvické uhlí a.s. koupila padesát procent akcií od ČKD Kutná Hora a.s., jejíž představitelé se tak již nepodílí na řízení Sparta ČKD Kutná Hora a.s., budou však přechodně působit jako členové její dozorčí rady.

V souvislosti s prodejem akcií se 15. prosince uskutečnilo mimořádné jednání valné hromady Sparta ČKD Kutná Hora a.s. Valná hromada rozhodla o logických změnách v představenstvu akciové společnosti, nejprve z něj odvolala Pavla Krenka a Luďka Radila - zástupce bývalého akcionáře, společnosti ČKD Kutná Hora a.s., následně byl členem představenstva za skupinu Ledvické uhlí a.s. jmenován Adam Dušek. Čtvrtá pozice v představenstvu zůstala prozatím neobsazena. Akcionáři (Ledvické uhlí a.s., Silnice Čáslav - Holding a.s., Město Kutná Hora, FK Sparta - Respo ČKD Kutná Hora) se podle dostupných informací shodli na tom, že ji ponechají pro zástupce případného dalšího strategického partnera.

Na otázky ohledně působení firmy Ledvické uhlí a.s. odpovídal Tomáš Zach - místopředseda představenstva společnosti.

Z jakého důvodu bude akciová společnost Sparta ČKD Kutná Hora usilovat o vstup dalšího strategického partnera?
Jedná se o vizi všech akcionářů. Na valné hromadě jsme se dohodli na tom, že budeme usilovat o vstup dalšího partnera, kterému bude určitý zásadní balík akcií nabídnut, a to za účelem příchodu opravdového profesionála v oblasti fotbalu. Jeho vstup vidíme v průběhu prvního kvartálu příštího roku.

Jaký osud čeká název Sparta ČKD Kutná Hora?
Opravdu jsem krátce zvažoval, že bychom, coby majitel zásadního balíku akcií, místo ČKD umístili do názvu naši firmu. Název Sparta Ledvické uhlí Kutná Hora akciová společnost mi ale přišel kostrbatý až srandovní. Předpokládám, že to bude případný strategický partner v oblasti fotbalu, kdo si bude klást určité podmínky, a to nejen ve věci názvu fotbalového klubu, ale i jeho ochranné známky. Možná bude i toto třeba zohlednit v názvu akciové společnosti. Zatím tedy vyčkáváme až se obrysy případného strategického fotbalového partnera dostatečně vyostří a bude známo, jakým způsobem jednou pro vždy změnit název společnosti tak, aby se neměnil každé tři roky.

Můžete veřejnosti poodkrýt představy, s jakými skupina Ledvické uhlí a.s. vstoupila do akciové společnosti Sparta ČKD Kutná Hora?
Společnost vstoupila zejména z pozice klíčového dodavatele hnědého uhlí. Kromě odpovědnosti v oblasti ekologie, kterou hodlá Ledvické uhlí a.s. výrazným způsobem ve svém fungování zohledňovat, chceme být uznávanou společensky odpovědnou firmou. Co se týče realizace této myšlenky (v anglosaských zemích známé pod zkratkou CSR) jsme se rozhodli, že hlavní náplní bude společenská odpovědnost za kulturní a sportovní vyžití ve městě, kde má naše společnost sídlo. Co se sportu týče, chceme přilákat zmiňovaného strategického partnera. Kulturní vyžití pak považuji za vhodnou oblast realizace společenské odpovědnosti právě akciové společnosti Ledvické uhlí, konkrétně ve spojení s areálem Lorce.

Znamená to, že by se „Lorec“ konečně mohl dočkat rekonstrukce?
Ano, kulturní dům Lorec by měl začít být, s výrazným přispěním Ledvické uhlí a.s., rekonstruován v příštím roce. Kromě započaté rekonstrukce by měl po dohodě s ostatními akcionáři dostat konkrétní a neměnný projekt, kterého se bude majitel držet a na dostavbu a rekonstrukci, dle tohoto neměnného projektu, se bude snažit čerpat dotace.

Znamená to, že současný projekt, který je na rekonstrukci a přestavbu Lorce již zpracován, zametete pod stůl?
Vzhledem k tomu, že současný projekt výraznou měrou ovlivňoval bývalý padesátiprocentní akcionář ČKD Kutná Hora a.s., se může stát, že ne všechny parametry projektu bude možné nově použít. Zvláště s ohledem na fakt, že se politicky aktivním členům představenstva nepodařilo na jeho realizaci čerpat dotace ze Středočeského kraje tak, jak bylo zamýšleno. Na tento typ čerpání byl projekt, dle mého názoru, vypracován a nemusí se ve všech parametrech hodit na čerpání jiných případných dotací. Zameten pod stůl však rozhodně nebude, je to bez debaty přinejmenším dobrý odrazový můstek.

Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Opravit Lorec plánuje nový akcionář Sparty - společnost Ledvické uhlí

Opravit Lorec plánuje nový akcionář Sparty - společnost Ledvické uhlí

21. prosinec 2009
(aktualizováno: 2. únor 2011, 09:05)

Kutná Hora - Akciová společnost Ledvické uhlí získala podpisem smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů významný podíl v akciové společnosti Sparta ČKD Kutná Hora. Ledvické uhlí a.s. koupila padesát procent akcií od ČKD Kutná Hora a.s., jejíž představitelé se tak již nepodílí na řízení Sparta ČKD Kutná Hora a.s., budou však přechodně působit jako členové její dozorčí rady.

V souvislosti s prodejem akcií se 15. prosince uskutečnilo mimořádné jednání valné hromady Sparta ČKD Kutná Hora a.s. Valná hromada rozhodla o logických změnách v představenstvu akciové společnosti, nejprve z něj odvolala Pavla Krenka a Luďka Radila - zástupce bývalého akcionáře, společnosti ČKD Kutná Hora a.s., následně byl členem představenstva za skupinu Ledvické uhlí a.s. jmenován Adam Dušek. Čtvrtá pozice v představenstvu zůstala prozatím neobsazena. Akcionáři (Ledvické uhlí a.s., Silnice Čáslav - Holding a.s., Město Kutná Hora, FK Sparta - Respo ČKD Kutná Hora) se podle dostupných informací shodli na tom, že ji ponechají pro zástupce případného dalšího strategického partnera.

Na otázky ohledně působení firmy Ledvické uhlí a.s. odpovídal Tomáš Zach - místopředseda představenstva společnosti.

Z jakého důvodu bude akciová společnost Sparta ČKD Kutná Hora usilovat o vstup dalšího strategického partnera?
Jedná se o vizi všech akcionářů. Na valné hromadě jsme se dohodli na tom, že budeme usilovat o vstup dalšího partnera, kterému bude určitý zásadní balík akcií nabídnut, a to za účelem příchodu opravdového profesionála v oblasti fotbalu. Jeho vstup vidíme v průběhu prvního kvartálu příštího roku.

Jaký osud čeká název Sparta ČKD Kutná Hora?
Opravdu jsem krátce zvažoval, že bychom, coby majitel zásadního balíku akcií, místo ČKD umístili do názvu naši firmu. Název Sparta Ledvické uhlí Kutná Hora akciová společnost mi ale přišel kostrbatý až srandovní. Předpokládám, že to bude případný strategický partner v oblasti fotbalu, kdo si bude klást určité podmínky, a to nejen ve věci názvu fotbalového klubu, ale i jeho ochranné známky. Možná bude i toto třeba zohlednit v názvu akciové společnosti. Zatím tedy vyčkáváme až se obrysy případného strategického fotbalového partnera dostatečně vyostří a bude známo, jakým způsobem jednou pro vždy změnit název společnosti tak, aby se neměnil každé tři roky.

Můžete veřejnosti poodkrýt představy, s jakými skupina Ledvické uhlí a.s. vstoupila do akciové společnosti Sparta ČKD Kutná Hora?
Společnost vstoupila zejména z pozice klíčového dodavatele hnědého uhlí. Kromě odpovědnosti v oblasti ekologie, kterou hodlá Ledvické uhlí a.s. výrazným způsobem ve svém fungování zohledňovat, chceme být uznávanou společensky odpovědnou firmou. Co se týče realizace této myšlenky (v anglosaských zemích známé pod zkratkou CSR) jsme se rozhodli, že hlavní náplní bude společenská odpovědnost za kulturní a sportovní vyžití ve městě, kde má naše společnost sídlo. Co se sportu týče, chceme přilákat zmiňovaného strategického partnera. Kulturní vyžití pak považuji za vhodnou oblast realizace společenské odpovědnosti právě akciové společnosti Ledvické uhlí, konkrétně ve spojení s areálem Lorce.

Znamená to, že by se „Lorec“ konečně mohl dočkat rekonstrukce?
Ano, kulturní dům Lorec by měl začít být, s výrazným přispěním Ledvické uhlí a.s., rekonstruován v příštím roce. Kromě započaté rekonstrukce by měl po dohodě s ostatními akcionáři dostat konkrétní a neměnný projekt, kterého se bude majitel držet a na dostavbu a rekonstrukci, dle tohoto neměnného projektu, se bude snažit čerpat dotace.

Znamená to, že současný projekt, který je na rekonstrukci a přestavbu Lorce již zpracován, zametete pod stůl?
Vzhledem k tomu, že současný projekt výraznou měrou ovlivňoval bývalý padesátiprocentní akcionář ČKD Kutná Hora a.s., se může stát, že ne všechny parametry projektu bude možné nově použít. Zvláště s ohledem na fakt, že se politicky aktivním členům představenstva nepodařilo na jeho realizaci čerpat dotace ze Středočeského kraje tak, jak bylo zamýšleno. Na tento typ čerpání byl projekt, dle mého názoru, vypracován a nemusí se ve všech parametrech hodit na čerpání jiných případných dotací. Zameten pod stůl však rozhodně nebude, je to bez debaty přinejmenším dobrý odrazový můstek.