PM
Reklama

Stanovisko Městské rady KSČM v Kutné Hoře K návrhu na odvolání starosty města Kutná Hora Martina Starého

12. prosinec 2017, 07:50

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Městská rada KSČM v Kutné Hoře doporučuje zastupitelům zvolených na kandidátce KSČM, aby neodvolávali současného starostu Martina Starého z funkce starosty města Kutná Hora z následujících důvodů:

1. Do současné doby s Městskou radou KSČM nikdo nevyvolal a nevedl politická jednání, kde by bylo jasně vysvětleno, proč má být současný starosta odvolán. Neustále se jen spekuluje.

2. Ať si současného starostu odvolají ti, kdo si ho do funkce starosty zvolili. Kdyby tato situace nastala před dvěma lety, tak bychom starostu odvolali. Nepovažujeme za šťastné, že by se 10 měsíců před volbami měnilo celé vedení města. Stále více to ukazuje na politikaření a osobní invektivy některých členů Rady města a zastupitelů. Těchto „tanečků“ se odmítáme účastnit.

3. Odmítáme se rozhodovat na základě spekulací typu „jedna paní povídala“. Musíme se v tomto případě ptát, proč se vše odehrává až nyní a nebyla vůle starostu odvolat již před několika lety.

4. Se současným starostou máme značné problémy a bývalou koalici i vedení města považujeme za nejhorší vedení za poslední léta. Pokud by však došlo k odvolání starosty, tak by to dle našeho názoru ještě více narušilo chod města. Tím pádem bychom byli blízko novým volbám a to 10 měsíců před řádnými volbami. To by v očích občanů města bylo vnímáno velice negativně a navíc by bylo neefektivně vynaloženo mnoho finančních prostředků na konání voleb.

5. Nadále budeme podporovat ty návrhy a plány o kterých se bude hlasovat na jednání zastupitelstva města a budou ku prospěchu města Kutná Hora.

V Kutné Hoře dne 11. 12. 2017
Městská rada KSČM

AVE_CZ
Reklama
Stanovisko Městské rady KSČM v Kutné Hoře K návrhu na odvolání starosty města Kutná Hora Martina Starého

Stanovisko Městské rady KSČM v Kutné Hoře K návrhu na odvolání starosty města Kutná Hora Martina Starého

12. prosinec 2017

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Městská rada KSČM v Kutné Hoře doporučuje zastupitelům zvolených na kandidátce KSČM, aby neodvolávali současného starostu Martina Starého z funkce starosty města Kutná Hora z následujících důvodů:

1. Do současné doby s Městskou radou KSČM nikdo nevyvolal a nevedl politická jednání, kde by bylo jasně vysvětleno, proč má být současný starosta odvolán. Neustále se jen spekuluje.

2. Ať si současného starostu odvolají ti, kdo si ho do funkce starosty zvolili. Kdyby tato situace nastala před dvěma lety, tak bychom starostu odvolali. Nepovažujeme za šťastné, že by se 10 měsíců před volbami měnilo celé vedení města. Stále více to ukazuje na politikaření a osobní invektivy některých členů Rady města a zastupitelů. Těchto „tanečků“ se odmítáme účastnit.

3. Odmítáme se rozhodovat na základě spekulací typu „jedna paní povídala“. Musíme se v tomto případě ptát, proč se vše odehrává až nyní a nebyla vůle starostu odvolat již před několika lety.

4. Se současným starostou máme značné problémy a bývalou koalici i vedení města považujeme za nejhorší vedení za poslední léta. Pokud by však došlo k odvolání starosty, tak by to dle našeho názoru ještě více narušilo chod města. Tím pádem bychom byli blízko novým volbám a to 10 měsíců před řádnými volbami. To by v očích občanů města bylo vnímáno velice negativně a navíc by bylo neefektivně vynaloženo mnoho finančních prostředků na konání voleb.

5. Nadále budeme podporovat ty návrhy a plány o kterých se bude hlasovat na jednání zastupitelstva města a budou ku prospěchu města Kutná Hora.

V Kutné Hoře dne 11. 12. 2017
Městská rada KSČM