vv auto
Reklama

Vedení města reagovalo na vystoupení studentů Gymnázia Jiřího Ortena na zastupitelstvu

10. leden 2020, 08:26

Kutná Hora - Vedení města zareagovalo tiskovým prohlášením na vystoupení studentů Gymnázia Jiřího Ortena k nevhodné akci spolku Stop genocidě, z. s., který na konci minulého roku instaloval svou kontroverzní výstavu přímo před budovou Gymnázia Jiřího Ortena (info k vystoupení studentů zde):

Zástupci spolku Stop genocidě z. s. na konci minulého roku instalovali před budovu Gymnázia Jiřího Ortena nevhodné informační panely týkající se interrupce. Na nevhodnost akce přišli zastupitele v prosinci upozornit studenti. Na samotném zasedání Zastupitelstva města se vedení města od celé akce distancovalo s tím, že akce nebyla městem povolena, nesouhlasí s ní a pokusí se v budoucnu podobným akcím zamezit. Vedení města následně celou situaci prošetřilo, přičemž zjistilo, že spolek Stop genocidě z. s. využil svého shromažďovacího práva a celou akci městskému úřadu nahlásil v předstihu před konáním akce jako demonstraci. V souladu se zákonem lze oznámené shromáždění předem zakázat z přesně stanovených zákonných podmínek, které je nutno v případě každého podaného oznámení posuzovat zvlášť. Městský úřad v tomto případě shromáždění nezakázal, neboť na základě podaného oznámení nebylo možné najisto určit, zda budou zákonné podmínky pro zákaz shromáždění naplněny. Bohužel o celé akci nebylo vedení města informováno a ze strany úřadu došlo k pochybení, kdy akce nebyla zkontrolována a včas rozpuštěna. Vedení města se tímto omlouvá za pochybení úřadu dotčeným rodičům dětí, které musely výstavu shlédnout. K návrhu studentů, aby celá věc byla ošetřena nějakou vyhláškou, která takovéto akce zakáže, městský úřad sděluje, že tímto způsobem nelze podle zákona postupovat. V návaznosti na prošetření celé situace však byla přijata opatření, aby se v budoucnu celá věc neopakovala a takováto akce byla včas zakázána, případně rozpuštěna. Dále vedení města nabádá nejen studenty, ale všechny občany města, aby se v případě zjištění nevhodnosti nějaké veřejné akce nebáli ihned obrátit na městský úřad či policii k zabezpečení veřejného pořádku.

Mgr. Adéla Kloudová,
vedoucí Odboru kancelář tajemníka MěÚ KH

Související článek:
Kontroverzní výstava přivedla na jednání zastupitelů studenty Gymnázia Jiřího Ortena

AVE_CZ
Reklama
Vedení města reagovalo na vystoupení studentů Gymnázia Jiřího Ortena na zastupitelstvu

Vedení města reagovalo na vystoupení studentů Gymnázia Jiřího Ortena na zastupitelstvu

10. leden 2020

Kutná Hora - Vedení města zareagovalo tiskovým prohlášením na vystoupení studentů Gymnázia Jiřího Ortena k nevhodné akci spolku Stop genocidě, z. s., který na konci minulého roku instaloval svou kontroverzní výstavu přímo před budovou Gymnázia Jiřího Ortena (info k vystoupení studentů zde):

Zástupci spolku Stop genocidě z. s. na konci minulého roku instalovali před budovu Gymnázia Jiřího Ortena nevhodné informační panely týkající se interrupce. Na nevhodnost akce přišli zastupitele v prosinci upozornit studenti. Na samotném zasedání Zastupitelstva města se vedení města od celé akce distancovalo s tím, že akce nebyla městem povolena, nesouhlasí s ní a pokusí se v budoucnu podobným akcím zamezit. Vedení města následně celou situaci prošetřilo, přičemž zjistilo, že spolek Stop genocidě z. s. využil svého shromažďovacího práva a celou akci městskému úřadu nahlásil v předstihu před konáním akce jako demonstraci. V souladu se zákonem lze oznámené shromáždění předem zakázat z přesně stanovených zákonných podmínek, které je nutno v případě každého podaného oznámení posuzovat zvlášť. Městský úřad v tomto případě shromáždění nezakázal, neboť na základě podaného oznámení nebylo možné najisto určit, zda budou zákonné podmínky pro zákaz shromáždění naplněny. Bohužel o celé akci nebylo vedení města informováno a ze strany úřadu došlo k pochybení, kdy akce nebyla zkontrolována a včas rozpuštěna. Vedení města se tímto omlouvá za pochybení úřadu dotčeným rodičům dětí, které musely výstavu shlédnout. K návrhu studentů, aby celá věc byla ošetřena nějakou vyhláškou, která takovéto akce zakáže, městský úřad sděluje, že tímto způsobem nelze podle zákona postupovat. V návaznosti na prošetření celé situace však byla přijata opatření, aby se v budoucnu celá věc neopakovala a takováto akce byla včas zakázána, případně rozpuštěna. Dále vedení města nabádá nejen studenty, ale všechny občany města, aby se v případě zjištění nevhodnosti nějaké veřejné akce nebáli ihned obrátit na městský úřad či policii k zabezpečení veřejného pořádku.

Mgr. Adéla Kloudová,
vedoucí Odboru kancelář tajemníka MěÚ KH

Související článek:
Kontroverzní výstava přivedla na jednání zastupitelů studenty Gymnázia Jiřího Ortena