Vedení města reagovalo na vystoupení studentů Gymnázia Jiřího Ortena na zastupitelstvu

10. leden 2020, 08:26

Kutná Hora - Vedení města zareagovalo tiskovým prohlášením na vystoupení studentů Gymnázia Jiřího Ortena k nevhodné akci spolku Stop genocidě, z. s., který na konci minulého roku instaloval svou kontroverzní výstavu přímo před budovou Gymnázia Jiřího Ortena (info k vystoupení studentů zde):

Zástupci spolku Stop genocidě z. s. na konci minulého roku instalovali před budovu Gymnázia Jiřího Ortena nevhodné informační panely týkající se interrupce. Na nevhodnost akce přišli zastupitele v prosinci upozornit studenti. Na samotném zasedání Zastupitelstva města se vedení města od celé akce distancovalo s tím, že akce nebyla městem povolena, nesouhlasí s ní a pokusí se v budoucnu podobným akcím zamezit. Vedení města následně celou situaci prošetřilo, přičemž zjistilo, že spolek Stop genocidě z. s. využil svého shromažďovacího práva a celou akci městskému úřadu nahlásil v předstihu před konáním akce jako demonstraci. V souladu se zákonem lze oznámené shromáždění předem zakázat z přesně stanovených zákonných podmínek, které je nutno v případě každého podaného oznámení posuzovat zvlášť. Městský úřad v tomto případě shromáždění nezakázal, neboť na základě podaného oznámení nebylo možné najisto určit, zda budou zákonné podmínky pro zákaz shromáždění naplněny. Bohužel o celé akci nebylo vedení města informováno a ze strany úřadu došlo k pochybení, kdy akce nebyla zkontrolována a včas rozpuštěna. Vedení města se tímto omlouvá za pochybení úřadu dotčeným rodičům dětí, které musely výstavu shlédnout. K návrhu studentů, aby celá věc byla ošetřena nějakou vyhláškou, která takovéto akce zakáže, městský úřad sděluje, že tímto způsobem nelze podle zákona postupovat. V návaznosti na prošetření celé situace však byla přijata opatření, aby se v budoucnu celá věc neopakovala a takováto akce byla včas zakázána, případně rozpuštěna. Dále vedení města nabádá nejen studenty, ale všechny občany města, aby se v případě zjištění nevhodnosti nějaké veřejné akce nebáli ihned obrátit na městský úřad či policii k zabezpečení veřejného pořádku.

Mgr. Adéla Kloudová,
vedoucí Odboru kancelář tajemníka MěÚ KH

Související článek:
Kontroverzní výstava přivedla na jednání zastupitelů studenty Gymnázia Jiřího Ortena

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Vedení města reagovalo na vystoupení studentů Gymnázia Jiřího Ortena na zastupitelstvu

Vedení města reagovalo na vystoupení studentů Gymnázia Jiřího Ortena na zastupitelstvu

10. leden 2020

Kutná Hora - Vedení města zareagovalo tiskovým prohlášením na vystoupení studentů Gymnázia Jiřího Ortena k nevhodné akci spolku Stop genocidě, z. s., který na konci minulého roku instaloval svou kontroverzní výstavu přímo před budovou Gymnázia Jiřího Ortena (info k vystoupení studentů zde):

Zástupci spolku Stop genocidě z. s. na konci minulého roku instalovali před budovu Gymnázia Jiřího Ortena nevhodné informační panely týkající se interrupce. Na nevhodnost akce přišli zastupitele v prosinci upozornit studenti. Na samotném zasedání Zastupitelstva města se vedení města od celé akce distancovalo s tím, že akce nebyla městem povolena, nesouhlasí s ní a pokusí se v budoucnu podobným akcím zamezit. Vedení města následně celou situaci prošetřilo, přičemž zjistilo, že spolek Stop genocidě z. s. využil svého shromažďovacího práva a celou akci městskému úřadu nahlásil v předstihu před konáním akce jako demonstraci. V souladu se zákonem lze oznámené shromáždění předem zakázat z přesně stanovených zákonných podmínek, které je nutno v případě každého podaného oznámení posuzovat zvlášť. Městský úřad v tomto případě shromáždění nezakázal, neboť na základě podaného oznámení nebylo možné najisto určit, zda budou zákonné podmínky pro zákaz shromáždění naplněny. Bohužel o celé akci nebylo vedení města informováno a ze strany úřadu došlo k pochybení, kdy akce nebyla zkontrolována a včas rozpuštěna. Vedení města se tímto omlouvá za pochybení úřadu dotčeným rodičům dětí, které musely výstavu shlédnout. K návrhu studentů, aby celá věc byla ošetřena nějakou vyhláškou, která takovéto akce zakáže, městský úřad sděluje, že tímto způsobem nelze podle zákona postupovat. V návaznosti na prošetření celé situace však byla přijata opatření, aby se v budoucnu celá věc neopakovala a takováto akce byla včas zakázána, případně rozpuštěna. Dále vedení města nabádá nejen studenty, ale všechny občany města, aby se v případě zjištění nevhodnosti nějaké veřejné akce nebáli ihned obrátit na městský úřad či policii k zabezpečení veřejného pořádku.

Mgr. Adéla Kloudová,
vedoucí Odboru kancelář tajemníka MěÚ KH

Související článek:
Kontroverzní výstava přivedla na jednání zastupitelů studenty Gymnázia Jiřího Ortena