vv auto
Reklama

Vysokorychlostní trať bude vedena východně od obce Košice

14. leden 2021, 08:01

Kutnohorsko/region - Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentaci pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) vysokorychlostní trati (VTR) Polabí mezi Prahou - Běchovicemi a Poříčany zpracuje pro Správu železnic česko-francouzsko-britské sdružení společností SUDOP PRAHA, Egis Rail a Mott MacDonald.

Správa železnic vybírala ze čtyř nabídek mezinárodních sdružení. Nabídka vítězného sdružení získala nejen nejvíce bodů v kvalitativních ukazatelích zahrnujících například celkovou odbornou úroveň, identifikaci a řízení rizik nebo přidanou hodnotu, ale nabídla také nejnižší cenu za zpracování obou dokumentací, a to ve výši 184,6 mil. Kč.

Dokončení projekčních prací v této fázi se předpokládá v polovině roku 2022. Správa železnic však hodlá zejména v závislosti na procesech územního plánování, zejména schválení Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, využít opci, do které zahrnula kroky a procesy potřebné k získání kladného stanoviska EIA a k získání samotného územního rozhodnutí.

Uzavření smlouvy na projekční práce je významným milníkem v přípravě vysokorychlostních tratí v ČR, protože zpracovávaná DÚR navrhne přesnou podobu budoucí trati a identifikuje konkrétní pozemky potřebné pro její výstavbu. VRT Polabí se stane prvním úsekem hned dvou budoucích vysokorychlostních tratí, a to národního páteřního spojení Praha – Brno a mezinárodního spojení Praha – Hradec Králové – Wrocław.

Nová vysokorychlostní trať bude do stávající železniční sítě napojena ve stanici Praha-Běchovice a na opačném konci do tratí Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk. Současná trať Sadská – Nymburk navíc projde výraznou modernizací. Tato propojení mezi VRT a dnešními tratěmi umožní silné využití nové infrastruktury ještě před dokončením rozsáhlejší sítě VRT. Bude využívána téměř všemi dálkovými vlaky z Prahy na východ – například expresními vlaky z Prahy ve směru Kolín a Pardubice nebo ve směru Nymburk a Hradec Králové. Tyto vlaky uvolní prostor pro další rozvoj atraktivní příměstské dopravy mezi Prahou, Českým Brodem a Poříčany. Nová trať bude čtyřkolejná. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2025, zahájení provozu v letech 2028 – 2029.

"Vysokorychlostní trať je vedena východně od obce Košice, na tomto úseku také není navržen žádný terminál pro cestující," upozornila tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová. "Prověřovali jsme ale dvě polohy, obě severněji a s negativní výsledkem - relativně malé predikované počty cestujících. Ve studii je zatím navržena pouze technologická výhybna, která má umožnit případné nouzové odstavení vlaku apod. Ta je situovaná do prostoru Bečváry – Pučery," doplnila s tím, že Správa železnic připravuje výstavbu tohoto úseku na léta 2027 – 2031.

Vybrali vítězný architektonický návrh vysokorychlostního terminálu Praha východ

Do první architektonické a urbanistické soutěže na terminál vysokorychlostní železnice na území České republiky přišlo celkem 21 návrhů od českých i zahraničních architektonických kanceláří. Vítězem soutěže se stal návrh „MP+ov Nehvizdy 2020“ od autorského dua Jiří Opočenský a Štěpán Valouch.

Architekti ve spolupráci s urbanisty a dopravními inženýry měli možnost od začátku září do konce listopadu minulého roku navrhnout přesné umístění a vnější i vnitřní podobu nového terminálu vysokorychlostní železnice na hranicích Prahy včetně prostor pro parkování tří tisíc automobilů a napojení na regionální autobusovou dopravu. Návrhy hodnotila porota složená ze šesti nezávislých architektů, dvou zástupců Správy železnic a starosty Nehvizd, v jejichž těsné blízkosti se nové nádraží vybuduje.

Druhé místo patří návrhu „ra15 a.s.“ v režii autorského kolektivu Radek Lampa, Libor Hrdoušek, Max Petricov, Daria Vlasova, Erik Sovet a Daniil Solovev. Třetí místo obsadil návrh od polské firmy SBS Engineering Group Sp. Z o. o., který zpracoval architekt Maher Matar. Porota navíc ocenila další dva návrhy za jejich originalitu a kvalitu.

Připravovaný terminál s pracovním názvem Praha východ bude sloužit zejména obyvatelům severovýchodní části Středočeského kraje a přilehlých oblastí hlavního města. Smyslem vybudování této periferní stanice je především umožnit, aby v okolí žijící obyvatelé mohli využít benefitů vysokorychlostní železniční dopravy bez nutnosti zajíždění do centra metropole.

Podle zahraničních zkušeností lze očekávat, že terminál Praha východ se stane impulzem k rozvoji přilehlého okolí. Proto měla architektonická soutěž i druhou, urbanistickou část, ve které soutěžní týmy rozpracovaly širší okolí terminálu. Návrhy prověřily několik možných přístupů od poměrně husté zástavby městského typu až po volnou krajinu i postupný přerod od nádraží ve volné krajině po centrum nového města. Diskuse na téma začlenění nového nádraží by nebyla bez tolika různých pohledů možná a bude jistě pokračovat na úrovni kraje a okolních obcí. Správa železnic všechny zaslané návrhy představí formou on-line výstavy.

tz
AVE_CZ
Reklama
Vysokorychlostní trať bude vedena východně od obce Košice

Vysokorychlostní trať bude vedena východně od obce Košice

14. leden 2021

Kutnohorsko/region - Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentaci pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) vysokorychlostní trati (VTR) Polabí mezi Prahou - Běchovicemi a Poříčany zpracuje pro Správu železnic česko-francouzsko-britské sdružení společností SUDOP PRAHA, Egis Rail a Mott MacDonald.

Správa železnic vybírala ze čtyř nabídek mezinárodních sdružení. Nabídka vítězného sdružení získala nejen nejvíce bodů v kvalitativních ukazatelích zahrnujících například celkovou odbornou úroveň, identifikaci a řízení rizik nebo přidanou hodnotu, ale nabídla také nejnižší cenu za zpracování obou dokumentací, a to ve výši 184,6 mil. Kč.

Dokončení projekčních prací v této fázi se předpokládá v polovině roku 2022. Správa železnic však hodlá zejména v závislosti na procesech územního plánování, zejména schválení Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, využít opci, do které zahrnula kroky a procesy potřebné k získání kladného stanoviska EIA a k získání samotného územního rozhodnutí.

Uzavření smlouvy na projekční práce je významným milníkem v přípravě vysokorychlostních tratí v ČR, protože zpracovávaná DÚR navrhne přesnou podobu budoucí trati a identifikuje konkrétní pozemky potřebné pro její výstavbu. VRT Polabí se stane prvním úsekem hned dvou budoucích vysokorychlostních tratí, a to národního páteřního spojení Praha – Brno a mezinárodního spojení Praha – Hradec Králové – Wrocław.

Nová vysokorychlostní trať bude do stávající železniční sítě napojena ve stanici Praha-Běchovice a na opačném konci do tratí Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk. Současná trať Sadská – Nymburk navíc projde výraznou modernizací. Tato propojení mezi VRT a dnešními tratěmi umožní silné využití nové infrastruktury ještě před dokončením rozsáhlejší sítě VRT. Bude využívána téměř všemi dálkovými vlaky z Prahy na východ – například expresními vlaky z Prahy ve směru Kolín a Pardubice nebo ve směru Nymburk a Hradec Králové. Tyto vlaky uvolní prostor pro další rozvoj atraktivní příměstské dopravy mezi Prahou, Českým Brodem a Poříčany. Nová trať bude čtyřkolejná. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2025, zahájení provozu v letech 2028 – 2029.

"Vysokorychlostní trať je vedena východně od obce Košice, na tomto úseku také není navržen žádný terminál pro cestující," upozornila tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová. "Prověřovali jsme ale dvě polohy, obě severněji a s negativní výsledkem - relativně malé predikované počty cestujících. Ve studii je zatím navržena pouze technologická výhybna, která má umožnit případné nouzové odstavení vlaku apod. Ta je situovaná do prostoru Bečváry – Pučery," doplnila s tím, že Správa železnic připravuje výstavbu tohoto úseku na léta 2027 – 2031.

Vybrali vítězný architektonický návrh vysokorychlostního terminálu Praha východ

Do první architektonické a urbanistické soutěže na terminál vysokorychlostní železnice na území České republiky přišlo celkem 21 návrhů od českých i zahraničních architektonických kanceláří. Vítězem soutěže se stal návrh „MP+ov Nehvizdy 2020“ od autorského dua Jiří Opočenský a Štěpán Valouch.

Architekti ve spolupráci s urbanisty a dopravními inženýry měli možnost od začátku září do konce listopadu minulého roku navrhnout přesné umístění a vnější i vnitřní podobu nového terminálu vysokorychlostní železnice na hranicích Prahy včetně prostor pro parkování tří tisíc automobilů a napojení na regionální autobusovou dopravu. Návrhy hodnotila porota složená ze šesti nezávislých architektů, dvou zástupců Správy železnic a starosty Nehvizd, v jejichž těsné blízkosti se nové nádraží vybuduje.

Druhé místo patří návrhu „ra15 a.s.“ v režii autorského kolektivu Radek Lampa, Libor Hrdoušek, Max Petricov, Daria Vlasova, Erik Sovet a Daniil Solovev. Třetí místo obsadil návrh od polské firmy SBS Engineering Group Sp. Z o. o., který zpracoval architekt Maher Matar. Porota navíc ocenila další dva návrhy za jejich originalitu a kvalitu.

Připravovaný terminál s pracovním názvem Praha východ bude sloužit zejména obyvatelům severovýchodní části Středočeského kraje a přilehlých oblastí hlavního města. Smyslem vybudování této periferní stanice je především umožnit, aby v okolí žijící obyvatelé mohli využít benefitů vysokorychlostní železniční dopravy bez nutnosti zajíždění do centra metropole.

Podle zahraničních zkušeností lze očekávat, že terminál Praha východ se stane impulzem k rozvoji přilehlého okolí. Proto měla architektonická soutěž i druhou, urbanistickou část, ve které soutěžní týmy rozpracovaly širší okolí terminálu. Návrhy prověřily několik možných přístupů od poměrně husté zástavby městského typu až po volnou krajinu i postupný přerod od nádraží ve volné krajině po centrum nového města. Diskuse na téma začlenění nového nádraží by nebyla bez tolika různých pohledů možná a bude jistě pokračovat na úrovni kraje a okolních obcí. Správa železnic všechny zaslané návrhy představí formou on-line výstavy.

tz