Čáslaváci mají nově k dispozici šestnáct červených kontejnerů na drobný elektroodpad

31. květen 2011, 12:50
(aktualizováno: 31. květen 2011, 12:51)

Čáslav – Šestnáct nových červených kontejnerů, které jsou určeny pro sběr drobného elektroodpadu, mohou Čáslaváci využívat od 20. května. Kontejnery jsou umístěny rovnoměrně po městě na obvyklých místech – kontejnerových stáních pro separovaný odpad.

Občané tak mají nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Tyto kontejnery získalo město Čáslav ve spolupráci s neziskovou společností ASEKOL, která je zdarma instaluje a hradí rovněž náklady na svoz a zpracování tohoto odpadu.

„Cílem tohoto kroku je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších elektrospotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí ve směsném odpadu, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou,“ uvedl místostarosta města Jiří Havlíček.

Do kontejnerů je možné vyhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky, apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) mohou občané bezplatně odevzdat na sběrný dvůr - skládku (Hejdof 1666, Čáslav).

Seznam ulic, ve kterých jsou červené kontejnery umístěny: 28. října, Boženy Němcové (pod Billou), Bojovníků za svobodu, Čeplova, Družstevní, Dusíkova, J. Kolára, Jeníkovská (Kreml – za bránou), Jetelová, Koželuhy, Lipová, Lísková, Nad Budínem, Křížení ulic Tyršova a Pod Zahradami, Žacká (cesta ke koupališti), Žitenická (nad kotelnou).

 

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4 a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 3000 městy a obcemi a 2469 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných 10 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. V roce 2009 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,64 kg elektroodpadu.

zdroj: www.meucaslav.cz, tisková zpráva
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Čáslaváci mají nově k dispozici šestnáct červených kontejnerů na drobný elektroodpad

Čáslaváci mají nově k dispozici šestnáct červených kontejnerů na drobný elektroodpad

31. Květen 2011
(aktualizováno: 31. Květen 2011, 12:51)

Čáslav – Šestnáct nových červených kontejnerů, které jsou určeny pro sběr drobného elektroodpadu, mohou Čáslaváci využívat od 20. května. Kontejnery jsou umístěny rovnoměrně po městě na obvyklých místech – kontejnerových stáních pro separovaný odpad.

Občané tak mají nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Tyto kontejnery získalo město Čáslav ve spolupráci s neziskovou společností ASEKOL, která je zdarma instaluje a hradí rovněž náklady na svoz a zpracování tohoto odpadu.

„Cílem tohoto kroku je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších elektrospotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí ve směsném odpadu, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou,“ uvedl místostarosta města Jiří Havlíček.

Do kontejnerů je možné vyhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky, apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) mohou občané bezplatně odevzdat na sběrný dvůr - skládku (Hejdof 1666, Čáslav).

Seznam ulic, ve kterých jsou červené kontejnery umístěny: 28. října, Boženy Němcové (pod Billou), Bojovníků za svobodu, Čeplova, Družstevní, Dusíkova, J. Kolára, Jeníkovská (Kreml – za bránou), Jetelová, Koželuhy, Lipová, Lísková, Nad Budínem, Křížení ulic Tyršova a Pod Zahradami, Žacká (cesta ke koupališti), Žitenická (nad kotelnou).

 

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4 a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 3000 městy a obcemi a 2469 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných 10 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. V roce 2009 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,64 kg elektroodpadu.

zdroj: www.meucaslav.cz, tisková zpráva