vv auto
Reklama

Čáslavská policejní stanice se otevřela veřejnosti, dorazilo více jak 650 lidí

25. červen 2015, 07:41

Čáslav - Čáslavští policisté pod taktovkou vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR v Čáslavi komisaře npor. Mgr. Lubomíra Vilímka, zorganizovali v úterý 23. června v dopoledních hodinách již 7. ročník velkolepé podívané pro děti mateřských a základních škol z Čáslavi a blízkého okolí, pod názvem „Den otevřených dveří“ s ukázkou výzbroje, výstroje a techniky složek IZS a pozvaných hostů, který se stal již tradicí přiblížení policejní práce mládeži a veřejnosti.

Akce se zúčastnilo celkem 12 složek:
- Obvodní oddělení Policie ČR Čáslav („OOP“), Územní odbor Kutná Hora (pořadatel akce)
- OOP Kutná Hora (cyklo-hlídky)
- Dopravní inspektorát Kutná Hora (vozidlo s radarem, dopravní nehody, motocykl)
- Oddělení kriminalistické techniky SKPV K. Hora (daktyloskopování)
- Dálniční oddělení Bernartice (vozidlo Š Superb)
- Hasičský záchranný sbor Čáslav-Kutná Hora (2 nákladní cisterny, zásahová vozidla)
- Záchranná služba Čáslav (zásahové sanitní vozidlo)
- Kynologická služba (psovodi z Policie ČR Stč. Kraje
- Městská policie Čáslav (služební vozidlo, výstroj a výzbroj strážníků)
- BESIP (hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR, prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích)
- Oblastní spolek Českého červeného kříže Kutná Hora (výuka a poskytování první pomoci, působení v oblasti humanitární, sociální a zdravotní)
- Poříční oddělení Labe (ukázka potápěčské výstroje, motorový člun)

Těmto všem výše zúčastněným patří zvláštní poděkování za jejich přístup nejen k této akci, ale i k samotným dětem. Celkem si budovu OOP Čáslav, výzbroj a výstroj policistů, techniku na přilehlém parkovišti, prohlédlo více než 650 dětí a jejich pedagogických pracovníků z pěti Základních škol a šesti Mateřských škol a dalších kolemjdoucích spoluobčanů. Děti se nejvíce v budově Policie ČR zajímaly jako každoročně o samotnou CELU předběžného zadržení, výzbroj a výstroj policistů a z techniky obdivovaly přistavené jednak služební dálniční vozidlo Š Superb a další služební vozidla složek IZS, kdy nezapomněly zhlédnout rovněž jízdní kola policie.

Všechny přítomné účastníky rovněž zaujala i speciální ukázka zadržení nebezpečného pachatele ze strany služebního psa s psovody, s možností vyzkoušení si role samotného pachatele. Nejmladším účastníkem Dne otevřených dveří byl 23 měsíční Péťa.

Ač počasí bylo proměnlivé, přesto neodradilo nikoho z organizátorů, ani z návštěvníků. Závěrem policisté popřáli dětem pohodové a bezstarostné blížící se letní prázdniny. Naopak samotné děti, prostřednictvím svých pedagogů poděkovaly za uspořádání dané akce, která přispívá k osvětě práce Policie (složek IZS) směrem k veřejnosti, potažmo k mládeži.
V neposlední řadě byly odměnou pro všechny organizátory dané akce úsměvy na tváři samotných dětí, jejich zvídavé otázky, vyzkoušení si výstroje a důkladná prohlídka techniky, a proto si jako dárek odnesly propagační materiály a sladkosti.

Další z řady ročníků v pořadí již osmý se uskuteční v červnu 2016.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí oddělení
OOP Čáslav

Upravila:
por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí

Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Čáslavská policejní stanice se otevřela veřejnosti, dorazilo více jak 650 lidí

Čáslavská policejní stanice se otevřela veřejnosti, dorazilo více jak 650 lidí

25. červen 2015

Čáslav - Čáslavští policisté pod taktovkou vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR v Čáslavi komisaře npor. Mgr. Lubomíra Vilímka, zorganizovali v úterý 23. června v dopoledních hodinách již 7. ročník velkolepé podívané pro děti mateřských a základních škol z Čáslavi a blízkého okolí, pod názvem „Den otevřených dveří“ s ukázkou výzbroje, výstroje a techniky složek IZS a pozvaných hostů, který se stal již tradicí přiblížení policejní práce mládeži a veřejnosti.

Akce se zúčastnilo celkem 12 složek:
- Obvodní oddělení Policie ČR Čáslav („OOP“), Územní odbor Kutná Hora (pořadatel akce)
- OOP Kutná Hora (cyklo-hlídky)
- Dopravní inspektorát Kutná Hora (vozidlo s radarem, dopravní nehody, motocykl)
- Oddělení kriminalistické techniky SKPV K. Hora (daktyloskopování)
- Dálniční oddělení Bernartice (vozidlo Š Superb)
- Hasičský záchranný sbor Čáslav-Kutná Hora (2 nákladní cisterny, zásahová vozidla)
- Záchranná služba Čáslav (zásahové sanitní vozidlo)
- Kynologická služba (psovodi z Policie ČR Stč. Kraje
- Městská policie Čáslav (služební vozidlo, výstroj a výzbroj strážníků)
- BESIP (hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR, prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích)
- Oblastní spolek Českého červeného kříže Kutná Hora (výuka a poskytování první pomoci, působení v oblasti humanitární, sociální a zdravotní)
- Poříční oddělení Labe (ukázka potápěčské výstroje, motorový člun)

Těmto všem výše zúčastněným patří zvláštní poděkování za jejich přístup nejen k této akci, ale i k samotným dětem. Celkem si budovu OOP Čáslav, výzbroj a výstroj policistů, techniku na přilehlém parkovišti, prohlédlo více než 650 dětí a jejich pedagogických pracovníků z pěti Základních škol a šesti Mateřských škol a dalších kolemjdoucích spoluobčanů. Děti se nejvíce v budově Policie ČR zajímaly jako každoročně o samotnou CELU předběžného zadržení, výzbroj a výstroj policistů a z techniky obdivovaly přistavené jednak služební dálniční vozidlo Š Superb a další služební vozidla složek IZS, kdy nezapomněly zhlédnout rovněž jízdní kola policie.

Všechny přítomné účastníky rovněž zaujala i speciální ukázka zadržení nebezpečného pachatele ze strany služebního psa s psovody, s možností vyzkoušení si role samotného pachatele. Nejmladším účastníkem Dne otevřených dveří byl 23 měsíční Péťa.

Ač počasí bylo proměnlivé, přesto neodradilo nikoho z organizátorů, ani z návštěvníků. Závěrem policisté popřáli dětem pohodové a bezstarostné blížící se letní prázdniny. Naopak samotné děti, prostřednictvím svých pedagogů poděkovaly za uspořádání dané akce, která přispívá k osvětě práce Policie (složek IZS) směrem k veřejnosti, potažmo k mládeži.
V neposlední řadě byly odměnou pro všechny organizátory dané akce úsměvy na tváři samotných dětí, jejich zvídavé otázky, vyzkoušení si výstroje a důkladná prohlídka techniky, a proto si jako dárek odnesly propagační materiály a sladkosti.

Další z řady ročníků v pořadí již osmý se uskuteční v červnu 2016.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí oddělení
OOP Čáslav

Upravila:
por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí

Prohlédnout galerii