Čáslavští policisté debatovali se školáky na téma nelegální droga marihuana

24. listopad 2014, 19:09
(aktualizováno: 24. listopad 2014, 19:11)

Čáslav - Před více než rokem čáslavští policisté navštívili poprvé vybraná školská zařízení v Čáslavi, kde se po dohodě s řediteli škol setkali a besedovali s žáky a studenty na téma - Omamné a psychotropní látky (dále „OPL“).

Vzhledem k aktuálnosti tématu ve společnosti a četnosti případů s výskytem drog na Čáslavsku, byli i letos osloveni někteří ředitelé zdejších škol, s možnou realizací přednášky-besedy studentů s policisty pod názvem „ZELÍ“, které se zúčastnili žáci 7-8-9 tříd ZŠ a studenti vybraných ročníků SŠ a SOU (vždy cca 100 studujících z jedné školy, včetně pedagogů).

K součinnosti byli přizváni policisté Kriminální policie a vyšetřování Kutné Hory, psovodi z Vojenské policie se sídlem v Táboře a strážník Městské policie Čáslav. Tedy celkem 16 policistů a strážníků. Téma bylo primárně zaměřeno na nelegální drogu – MARIHUANU (slangově tráva, mařka, zelí, gandža, skunk) a její hlavní psychoaktivní látku THC, okrajově byly sděleny i informace o rostlině konopí setém a indickém v souvislosti s marihuanou, dále porovnáním s technickým konopím.

Začátek setkání byl naplánován na den 21. listopadu 2014 od 8 hodin a k tomu účelu se policisté rozdělili na dvou skupiny. První skupina pod vedením vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR v Čáslavi npor. Mgr. Lubomíra Vilímka navštívila: Základní školu - ul. Masarykova, Základní školu - ul. Sadová a Střední zemědělskou školu v Čáslavi- ul. Sadová. Druhá skupina pod vedením inspektora prap. Bc. Jarmila Cempera navštívila:  Střední odborné učiliště  dopravní - ul. Aug. Sedláčka, Střední průmyslovou školu - ul. Přemysla Otakara II. a Domov mládeže – ul. Sadová (součást Střední zemědělské školy).

Nejrůznější výzkumy ukazují, že přes 42 procent šestnáctiletých českých studentů a učňů kouří marihuanové cigarety, nebo je aspoň už párkrát ochutnali. Ve srovnání s jejich vrstevníky v Evropě (v průměru 17 procent) je to stále vysoké číslo. Marihuana je mezi školáky a studenty rozšířená více než jiné drogy a je mezi mládeží hodně oblíbená. Problém je v tom, že je relativně levná, pro všechny snadno dostupná a její kouření patří k jakémusi módnímu doplňku mladých. Proto se čáslavští policisté snažili studentům svoji přítomností zvýšit jejich právní povědomí a případné následky s experimentováním „nejen“ s touto drogou a připomněli i povinnosti vyplývající ze školních řádů a případný postih.

Studenti si poslechli několik teoretických informací o marihuaně a případů z praxe policistů s touto drogou (trestní zákoník a přestupkový zákon), modelací nejrůznějších případů a jejich právních následků. Během setkání také prohlédli kriminalistický drogový kufřík s nejrůznějšími typy nelegálních drog.

Policisté rovněž předvedli praktickou ukázku zjišťování a zajišťování drog nejen u osob (prováděnou zejména u řidičů motorových vozidel), za pomoci orientačních drogových jednorázových testů Drugwipe 5S, který ze slin či potu kontrolované osoby do 5-8 minut rozpozná až pět druhů běžně užívaných drog a to i po několika dnech od jejich užití. Strážník Městské policie předvedl již přesnější orientační drogový test a to digitální drogový tester ze slin zn. Drughtest 5000, který detekuje přítomnost již 7 tříd OPL v jednom vzorku slin.

Nejočekávanějším byla ale příchod Vojenského policisty se služebním psem speciálně vycvičeným na vyhledávání „OPL“ a jeho praktická ukázka přímo před očima studentů. Vždy 3 studenti zapůjčili na ukázku tašku (v jednom případě byla droga uschována v kapse vyučujícího), do kterých psovod uložil vzorek s drogou (marihuana). Zbylí studenti umístili své zbylé tašky v okolí těchto „označených“ aktovek a s napětím čekali, jestli pes najde drogu. Služební pes fena jménem „Tereza“ obcházela tašky a vždy našla to, co měla. Práce byla vždy odměněna potleskem.

Na závěr společného setkání přednášející ze strany policie zdůraznil opakovaně to nejdůležitější, zejména že Policie ČR řeší veškerou trestnou činnost související s drogami. Tedy nejen výrobu, přechovávání a distribuci drog, ale také kriminalitu, která na tyto trestné činy navazuje. V souvislosti s drogami se Policie ČR zabývá trestnými činy a také některými přestupky. Dále zdůraznil, že samotné užívání drog není protiprávní, ale držení jakéhokoliv množství, výroba, dovoz, vývoz, prodej a další nakládání s nimi, již ano.

Lze se domnívat, že přednáška splnila očekávání jak samotných policistů a ředitelů školských zařízení, tak zejména žáků a studentů, o čemž svědčí i mnoho nejrůznějších dotazů k tématu, které mnohdy z časových důvodů nemohly být všechny zodpovězeny.

Akce podobného typu budou pokračovat i v následujícím období.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí oddělení
Policie ČR Čáslav

.
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Čáslavští policisté debatovali se školáky na téma nelegální droga marihuana

Čáslavští policisté debatovali se školáky na téma nelegální droga marihuana

24. listopad 2014
(aktualizováno: 24. listopad 2014, 19:11)

Čáslav - Před více než rokem čáslavští policisté navštívili poprvé vybraná školská zařízení v Čáslavi, kde se po dohodě s řediteli škol setkali a besedovali s žáky a studenty na téma - Omamné a psychotropní látky (dále „OPL“).

Vzhledem k aktuálnosti tématu ve společnosti a četnosti případů s výskytem drog na Čáslavsku, byli i letos osloveni někteří ředitelé zdejších škol, s možnou realizací přednášky-besedy studentů s policisty pod názvem „ZELÍ“, které se zúčastnili žáci 7-8-9 tříd ZŠ a studenti vybraných ročníků SŠ a SOU (vždy cca 100 studujících z jedné školy, včetně pedagogů).

K součinnosti byli přizváni policisté Kriminální policie a vyšetřování Kutné Hory, psovodi z Vojenské policie se sídlem v Táboře a strážník Městské policie Čáslav. Tedy celkem 16 policistů a strážníků. Téma bylo primárně zaměřeno na nelegální drogu – MARIHUANU (slangově tráva, mařka, zelí, gandža, skunk) a její hlavní psychoaktivní látku THC, okrajově byly sděleny i informace o rostlině konopí setém a indickém v souvislosti s marihuanou, dále porovnáním s technickým konopím.

Začátek setkání byl naplánován na den 21. listopadu 2014 od 8 hodin a k tomu účelu se policisté rozdělili na dvou skupiny. První skupina pod vedením vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR v Čáslavi npor. Mgr. Lubomíra Vilímka navštívila: Základní školu - ul. Masarykova, Základní školu - ul. Sadová a Střední zemědělskou školu v Čáslavi- ul. Sadová. Druhá skupina pod vedením inspektora prap. Bc. Jarmila Cempera navštívila:  Střední odborné učiliště  dopravní - ul. Aug. Sedláčka, Střední průmyslovou školu - ul. Přemysla Otakara II. a Domov mládeže – ul. Sadová (součást Střední zemědělské školy).

Nejrůznější výzkumy ukazují, že přes 42 procent šestnáctiletých českých studentů a učňů kouří marihuanové cigarety, nebo je aspoň už párkrát ochutnali. Ve srovnání s jejich vrstevníky v Evropě (v průměru 17 procent) je to stále vysoké číslo. Marihuana je mezi školáky a studenty rozšířená více než jiné drogy a je mezi mládeží hodně oblíbená. Problém je v tom, že je relativně levná, pro všechny snadno dostupná a její kouření patří k jakémusi módnímu doplňku mladých. Proto se čáslavští policisté snažili studentům svoji přítomností zvýšit jejich právní povědomí a případné následky s experimentováním „nejen“ s touto drogou a připomněli i povinnosti vyplývající ze školních řádů a případný postih.

Studenti si poslechli několik teoretických informací o marihuaně a případů z praxe policistů s touto drogou (trestní zákoník a přestupkový zákon), modelací nejrůznějších případů a jejich právních následků. Během setkání také prohlédli kriminalistický drogový kufřík s nejrůznějšími typy nelegálních drog.

Policisté rovněž předvedli praktickou ukázku zjišťování a zajišťování drog nejen u osob (prováděnou zejména u řidičů motorových vozidel), za pomoci orientačních drogových jednorázových testů Drugwipe 5S, který ze slin či potu kontrolované osoby do 5-8 minut rozpozná až pět druhů běžně užívaných drog a to i po několika dnech od jejich užití. Strážník Městské policie předvedl již přesnější orientační drogový test a to digitální drogový tester ze slin zn. Drughtest 5000, který detekuje přítomnost již 7 tříd OPL v jednom vzorku slin.

Nejočekávanějším byla ale příchod Vojenského policisty se služebním psem speciálně vycvičeným na vyhledávání „OPL“ a jeho praktická ukázka přímo před očima studentů. Vždy 3 studenti zapůjčili na ukázku tašku (v jednom případě byla droga uschována v kapse vyučujícího), do kterých psovod uložil vzorek s drogou (marihuana). Zbylí studenti umístili své zbylé tašky v okolí těchto „označených“ aktovek a s napětím čekali, jestli pes najde drogu. Služební pes fena jménem „Tereza“ obcházela tašky a vždy našla to, co měla. Práce byla vždy odměněna potleskem.

Na závěr společného setkání přednášející ze strany policie zdůraznil opakovaně to nejdůležitější, zejména že Policie ČR řeší veškerou trestnou činnost související s drogami. Tedy nejen výrobu, přechovávání a distribuci drog, ale také kriminalitu, která na tyto trestné činy navazuje. V souvislosti s drogami se Policie ČR zabývá trestnými činy a také některými přestupky. Dále zdůraznil, že samotné užívání drog není protiprávní, ale držení jakéhokoliv množství, výroba, dovoz, vývoz, prodej a další nakládání s nimi, již ano.

Lze se domnívat, že přednáška splnila očekávání jak samotných policistů a ředitelů školských zařízení, tak zejména žáků a studentů, o čemž svědčí i mnoho nejrůznějších dotazů k tématu, které mnohdy z časových důvodů nemohly být všechny zodpovězeny.

Akce podobného typu budou pokračovat i v následujícím období.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí oddělení
Policie ČR Čáslav

.
Prohlédnout galerii