vv auto
Reklama

Čáslavští zastupitelé se před letními prázdninami sešli naposledy

22. červen 2010, 07:38
(aktualizováno: 22. červen 2010, 07:40)

Čáslav - Na zasedání městského zastupitelstva, které se tentokrát konalo naposledy před nadcházejícími letními prázdninami, se sešli čáslavští představitelé v polovině minulého týdne.

Na programu svého jednání měli kromě obvyklých majetkových záležitostí města také již jeden ryze předvolební bod, kterým se stalo stanovení počtu členů budoucího zastupitelstva.

Volit se bude znovu 21 zastupitelů

Zprávu, která hovořila o nutnosti projednat tento bod na zasedání, přednesl starosta města, Vladimír Hamral. Tato povinnost je zakotvena v Zákonu o obcích. V případě, že se obce k tomuto tématu na svých zasedáních nevyjádří, volí se automaticky stejný počet členů zastupitelstva, jako tomu bylo v právě končícím volebním období. Doporučením Krajského úřadu Středočeského kraje však je, aby i v obcích, kde si nepřejí měnit počet svých zastupitelů, tuto skutečnost potvrdili na schůzi. Stejně tak se stalo i v Čáslavi, kde byl usnesením potvrzen stávající počet zastupitelů - tedy 21.

Chtějí zavést metropolitní síť

Na programu zasedání se v čase věnovaném dotazům a připomínkám občanů objevila také informace jedné z místních firem o plánovaném zavedení takzvané metropolitní sítě Čáslav, která by podle informací, jež na zastupitelstvu zazněly, měla výrazně zvýšit například komfort uživatelů internetu. Zastupitelé si v této věci vyžádali podrobnější informace, které jeden z majitelů fi rmy přislíbil dodat v nejbližší době. Vzhledem k tomu, že by zavedení takové sítě bylo spojeno s nutnými výkopovými pracemi, ujistil starosta města Vladimír Hamral všechny přítomné o případném sepsání podrobné smlouvy, která by firmu zavazovala k uvedení všech prostorů, kterých by se výkopové práce týkaly, do původního stavu.

Problémy související s rekonstrukcí ulice

V další části jednání, dotazech a připomínkách zastupitelů přišla řeč kromě jiného také na jisté problémy, které obyvatelům centra města a obchodníkům, kteří zde podnikají, přináší současná rekonstrukce ulice Generála Moravce. Místostarosta města při této příležitosti poznamenal, že postup prací závisí na dodavatelské firmě, která je vázána smluveným termínem dokončení rekonstrukce. Ten je stanoven na přelom letních prázdnin a začátku příštího školního roku. Zdůraznil také, že jakmile budou dokončeny práce na rekonstrukci jednoho z chodníků v této ulici, dojde alespoň k částečnému obnovení provozu v této části města tak, aby bylo možné zajistit vjezd ke zde stojícím nemovitostem, a pokud možno bezproblémové zásobování místních obchodů.

Zdeňka Nezbedová
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Čáslavští zastupitelé se před letními prázdninami sešli naposledy

Čáslavští zastupitelé se před letními prázdninami sešli naposledy

22. červen 2010
(aktualizováno: 22. červen 2010, 07:40)

Čáslav - Na zasedání městského zastupitelstva, které se tentokrát konalo naposledy před nadcházejícími letními prázdninami, se sešli čáslavští představitelé v polovině minulého týdne.

Na programu svého jednání měli kromě obvyklých majetkových záležitostí města také již jeden ryze předvolební bod, kterým se stalo stanovení počtu členů budoucího zastupitelstva.

Volit se bude znovu 21 zastupitelů

Zprávu, která hovořila o nutnosti projednat tento bod na zasedání, přednesl starosta města, Vladimír Hamral. Tato povinnost je zakotvena v Zákonu o obcích. V případě, že se obce k tomuto tématu na svých zasedáních nevyjádří, volí se automaticky stejný počet členů zastupitelstva, jako tomu bylo v právě končícím volebním období. Doporučením Krajského úřadu Středočeského kraje však je, aby i v obcích, kde si nepřejí měnit počet svých zastupitelů, tuto skutečnost potvrdili na schůzi. Stejně tak se stalo i v Čáslavi, kde byl usnesením potvrzen stávající počet zastupitelů - tedy 21.

Chtějí zavést metropolitní síť

Na programu zasedání se v čase věnovaném dotazům a připomínkám občanů objevila také informace jedné z místních firem o plánovaném zavedení takzvané metropolitní sítě Čáslav, která by podle informací, jež na zastupitelstvu zazněly, měla výrazně zvýšit například komfort uživatelů internetu. Zastupitelé si v této věci vyžádali podrobnější informace, které jeden z majitelů fi rmy přislíbil dodat v nejbližší době. Vzhledem k tomu, že by zavedení takové sítě bylo spojeno s nutnými výkopovými pracemi, ujistil starosta města Vladimír Hamral všechny přítomné o případném sepsání podrobné smlouvy, která by firmu zavazovala k uvedení všech prostorů, kterých by se výkopové práce týkaly, do původního stavu.

Problémy související s rekonstrukcí ulice

V další části jednání, dotazech a připomínkách zastupitelů přišla řeč kromě jiného také na jisté problémy, které obyvatelům centra města a obchodníkům, kteří zde podnikají, přináší současná rekonstrukce ulice Generála Moravce. Místostarosta města při této příležitosti poznamenal, že postup prací závisí na dodavatelské firmě, která je vázána smluveným termínem dokončení rekonstrukce. Ten je stanoven na přelom letních prázdnin a začátku příštího školního roku. Zdůraznil také, že jakmile budou dokončeny práce na rekonstrukci jednoho z chodníků v této ulici, dojde alespoň k částečnému obnovení provozu v této části města tak, aby bylo možné zajistit vjezd ke zde stojícím nemovitostem, a pokud možno bezproblémové zásobování místních obchodů.

Zdeňka Nezbedová