PM
Reklama

Definitvní rozhodnutí ohledně navážení kalů na čáslavskou skládku prý padne do konce listopadu

21. listopad 2018, 14:18

Čáslav – Čáslavská radnice znovu informovala veřejnost prostřednictvím webových stránek a facebookového profilu města o aktuální situaci ohledně možného navážení nadbilančních kalů na místní skládku. 

Aktuální informace ze středy 21. listopadu hovoří takto:  „Dnes 21.11.2018 ve 13 hodin starosta města JUDr. Vlastislav Málek telefonoval s ředitelem státního podniku Diamo panem Ing. Tomášem Rychtaříkem ve věci likvidace kalů z ostravských lagun Ostramo.

Pan ředitel informoval starostu, že na základě jednání vedených na Ministerstvu financí České republiky, dal státní podnik Diamo pokyn společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., aby tato společnost vypracovala dodatek projektu týkající se likvidace zbývajících 70 000 tun kalů ostravských lagun tak, aby v něm nefigurovala skládka v Čáslavi jako mezideponie kalů, které budou likvidovány postupně v tlakové plynárně ve Vřesové,“ uvádí se v prohlášení čáslavské radnice. 

„Po zpracování tohoto dodatku k projektu dojde k jeho odsouhlasení dotčenými orgány (Ministerstvo životního prostředí ČR, supervizorem a Ministerstvem financí České republiky). Po tomto schválení by tak již skládka v Čáslavi neměla být dále použita k ukládání filtračních hlinek ani jako mezideponie kalů, které by měly být zlikvidovány, jak je výše uvedeno v tlakové plynárně ve Vřesové.

O definitivním rozhodnutí  v této věci bychom měli být informováni do konce měsíce listopadu,“ konstatuje vedení města.

Související článek: 

Vedení čáslavské radnice informovalo o možném navážení nadbilančních kalů na místní skládku

Tisková zpráva, JS
AVE_CZ
Reklama
Definitvní rozhodnutí ohledně navážení kalů na čáslavskou skládku prý padne do konce listopadu

Definitvní rozhodnutí ohledně navážení kalů na čáslavskou skládku prý padne do konce listopadu

21. listopad 2018

Čáslav – Čáslavská radnice znovu informovala veřejnost prostřednictvím webových stránek a facebookového profilu města o aktuální situaci ohledně možného navážení nadbilančních kalů na místní skládku. 

Aktuální informace ze středy 21. listopadu hovoří takto:  „Dnes 21.11.2018 ve 13 hodin starosta města JUDr. Vlastislav Málek telefonoval s ředitelem státního podniku Diamo panem Ing. Tomášem Rychtaříkem ve věci likvidace kalů z ostravských lagun Ostramo.

Pan ředitel informoval starostu, že na základě jednání vedených na Ministerstvu financí České republiky, dal státní podnik Diamo pokyn společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., aby tato společnost vypracovala dodatek projektu týkající se likvidace zbývajících 70 000 tun kalů ostravských lagun tak, aby v něm nefigurovala skládka v Čáslavi jako mezideponie kalů, které budou likvidovány postupně v tlakové plynárně ve Vřesové,“ uvádí se v prohlášení čáslavské radnice. 

„Po zpracování tohoto dodatku k projektu dojde k jeho odsouhlasení dotčenými orgány (Ministerstvo životního prostředí ČR, supervizorem a Ministerstvem financí České republiky). Po tomto schválení by tak již skládka v Čáslavi neměla být dále použita k ukládání filtračních hlinek ani jako mezideponie kalů, které by měly být zlikvidovány, jak je výše uvedeno v tlakové plynárně ve Vřesové.

O definitivním rozhodnutí  v této věci bychom měli být informováni do konce měsíce listopadu,“ konstatuje vedení města.

Související článek: 

Vedení čáslavské radnice informovalo o možném navážení nadbilančních kalů na místní skládku

Tisková zpráva, JS