vv auto
Reklama

Foto, video: Pavel Dočekal přednášel o historii čáslavského evangelického sboru

16. říjen 2019, 08:21

Čáslav - „Z historie evangelického kostela v Čáslavi“ byl název přednášky Pavla Dočekala na Nové scéně Dusíkova divadla. Akce proběhla pod taktovkou Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“.

O místním evangelickém sboru se zaměřením na 150. výročí založení evangelického kostela v Čáslavi přednášel odborník nejpovolanější. Bc. Pavel Dočekal vystudoval obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví na Univerzitě Hradec Králové. Historii čáslavského evangelického sboru se věnuje dlouhodobě.

Pavel Dočekal popsal historii sboru, která začala v nedalekých Močovicích. Tzv. Toleranční patent neumožňoval stavbu kostelů, ani vznik sborů v královských městech, proto byla Čáslav zapovězena. Z tohoto důvodu vznikl roku 1783 v Močovicích sbor, kterému hrabě Auersperg věnoval vyhořelou sýpku. Tu si evangelíci během jednoho roku opravili.

V roce 1861 byl vydán tzv. Protestantský patent, který zrovnoprávnil evangelíky s katolíky a umožnil přemístit sbor do Čáslavi. Velká část čáslavských katolíků si ale v Čáslavi evangelický kostel nepřála, proto byl pozemek pro kostel zakoupen třetí osobou. To umožnilo, aby byl v roce 1864 položen základní kámen nového kostela. Stavbu přerušila válka mezi Pruskem a Rakouskem v roce 1866. V tomto roce vyhořela v Močovicích modlitebna i s farou. Navzdory problémům se první bohoslužby konaly v novém čáslavském kostele o adventu roku 1866 a 6. července 1869 byl vysvěcen. Na vysvěcení se sjelo z Čech a Moravy několik tisíc lidí.
Na sbor byly postupně navázány další aktivity. Například byl v Čáslavi založen evangelický Učitelský ústav, který byl v Čechách a na Moravě jediným učilištěm svého druhu. V prvním období v ústavu pracoval jako duchovní autor Broučků Jan Karafiát. Ústav byl jedním z prvních, který na konci 19. století umožňoval vzdělání ženám. Dalšími aktivitami bylo založení ženského dobročinného spolku Marta a sirotčince Husův asyl. A také vydávání časopisu Hus.

Pavel Dočekal je přes své mládí něco jako „čáslavská živá chodící kronika“. Dokazuje to v řadě svých prací, v kterých se věnuje historii Čáslavi a předvedl to také na přednášce pro „Včelu Čáslavskou“. Doplnění přednášky o historická fakta starostou spolku Filipem Velímským a evangelickým farářem Jaroslavem Férem přednášku jen umocnilo.

Videa:
https://www.youtube.com/watch?v=G3KXe_K5KCI
https://www.youtube.com/watch?v=UmiO7SZ6xHw
https://www.youtube.com/watch?v=GJrHmzpPQmo
https://www.youtube.com/watch?v=pegSgOGHsfY
https://www.youtube.com/watch?v=kQJ_-FDSIQA

Text, foto a videa Vladimír Havlíček

Galerie
Předchozí Následující
AVE_CZ
Reklama
Foto, video: Pavel Dočekal přednášel o historii čáslavského evangelického sboru

Foto, video: Pavel Dočekal přednášel o historii čáslavského evangelického sboru

16. říjen 2019

Čáslav - „Z historie evangelického kostela v Čáslavi“ byl název přednášky Pavla Dočekala na Nové scéně Dusíkova divadla. Akce proběhla pod taktovkou Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“.

O místním evangelickém sboru se zaměřením na 150. výročí založení evangelického kostela v Čáslavi přednášel odborník nejpovolanější. Bc. Pavel Dočekal vystudoval obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví na Univerzitě Hradec Králové. Historii čáslavského evangelického sboru se věnuje dlouhodobě.

Pavel Dočekal popsal historii sboru, která začala v nedalekých Močovicích. Tzv. Toleranční patent neumožňoval stavbu kostelů, ani vznik sborů v královských městech, proto byla Čáslav zapovězena. Z tohoto důvodu vznikl roku 1783 v Močovicích sbor, kterému hrabě Auersperg věnoval vyhořelou sýpku. Tu si evangelíci během jednoho roku opravili.

V roce 1861 byl vydán tzv. Protestantský patent, který zrovnoprávnil evangelíky s katolíky a umožnil přemístit sbor do Čáslavi. Velká část čáslavských katolíků si ale v Čáslavi evangelický kostel nepřála, proto byl pozemek pro kostel zakoupen třetí osobou. To umožnilo, aby byl v roce 1864 položen základní kámen nového kostela. Stavbu přerušila válka mezi Pruskem a Rakouskem v roce 1866. V tomto roce vyhořela v Močovicích modlitebna i s farou. Navzdory problémům se první bohoslužby konaly v novém čáslavském kostele o adventu roku 1866 a 6. července 1869 byl vysvěcen. Na vysvěcení se sjelo z Čech a Moravy několik tisíc lidí.
Na sbor byly postupně navázány další aktivity. Například byl v Čáslavi založen evangelický Učitelský ústav, který byl v Čechách a na Moravě jediným učilištěm svého druhu. V prvním období v ústavu pracoval jako duchovní autor Broučků Jan Karafiát. Ústav byl jedním z prvních, který na konci 19. století umožňoval vzdělání ženám. Dalšími aktivitami bylo založení ženského dobročinného spolku Marta a sirotčince Husův asyl. A také vydávání časopisu Hus.

Pavel Dočekal je přes své mládí něco jako „čáslavská živá chodící kronika“. Dokazuje to v řadě svých prací, v kterých se věnuje historii Čáslavi a předvedl to také na přednášce pro „Včelu Čáslavskou“. Doplnění přednášky o historická fakta starostou spolku Filipem Velímským a evangelickým farářem Jaroslavem Férem přednášku jen umocnilo.

Videa:
https://www.youtube.com/watch?v=G3KXe_K5KCI
https://www.youtube.com/watch?v=UmiO7SZ6xHw
https://www.youtube.com/watch?v=GJrHmzpPQmo
https://www.youtube.com/watch?v=pegSgOGHsfY
https://www.youtube.com/watch?v=kQJ_-FDSIQA

Text, foto a videa Vladimír Havlíček

Prohlédnout galerii