Kolínští policisté řešili převážně případy opilství

20. únor 2021, 10:59

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 11.2. - 15. 2. 2021:

11. 2. 2021 – čtvrtek

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci na náměstí Republiky velké ledové krápníky, které visely z okraje střechy. Hrozil zde, v případě oblevy, jejich pád a tím možné ohrožení na životě nebo zdraví zde procházejících osob. Provedena fotodokumentace události. Strážníky byla vyrozuměna zodpovědná osoba, která byla o věci řádně poučena. Přislíbena byla okamžitá náprava, a to vyznačením nebezpečných míst kolem budovy a odstraněním ledu ze střechy. V případě, že tak nebude možné učinit, bude zodpovědná osoba informovat o nastalé situaci hasiče. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že je závada odstraněna.

V čase 12:50 bylo na linku 156 přijato oznámení o spadlých drátech, které se nacházejí na parkovišti vnitrobloku v ulici Žižkova. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Telefonicky byla vyrozuměna společnost O2, jejíž pracovníci si oznámenou událost převzali.

„Automobil je dopravní prostředek, který nás pohodlně doveze do míst, kam bychom nikdy nejeli, ...“ (Murphyho zákon)   Při kontrolní činnosti, kterou prováděla hlídka strážníků v prostoru Karlova náměstí, byla zjištěna povalená dopravní značka a rozbitý železný květináč. Shlédnutím kamerového záznamu Městského dohledového kamerového systému jím bylo zjištěno vozidlo Škoda bílé barvy (s příslušnou RZ), jehož řidič při průjezdu tímto místem nezvládl levotočivou zatáčku a narazil do květináče a DZ. Na základě tohoto zjištění strážníci provedli místní šetření a vozidlo nalezli. Řidič se k dopravní nehodě doznal. Na místo byla poté přivolána hlídka dopravní policie, která si celou událost převzala.

12. 2. 2021 - pátek

V čase 15:40 požádala ostraha ČD o asistenci v hale. Jednalo se o podnapilého bezdomovce z Kutné Hory (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ), který si sice koupil jízdenku do stanice Kolín dílny „za 14 Kč“, ale ta již byla prošlá, protože si schválně nechával ujet vlak, i když ho ostraha upozorňovala na každý odjezd. Problémový závislý muž je strážníkům dobře známou postavou, především svým kladným vztahem k lihovinám a problémům, kterými zde spolehlivě zaměstnává nejednu složku IZS. Vzhledem k tomu, že vnitřní řád ČD nedovoluje podnapilým osobám zůstávat v tomto prostoru, byl muž, na žádost ostrahy, vykázán ven.

13. 2. 2021 - sobota

Na pomoc strážníky, prostřednictvím linky 156, přivolala paní z ulice Václavská. Uvedla, že její téměř stoletá maminka upadla a požádala o pomoc s jejím zvednutím ze země. Strážníci se dostavili na uvedené místo, kde stařenku zvedli ze země a usadili na lůžko. Přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto. 

Jak jsme již zmiňovali ve zprávě z minulého týdne, oznámení na linku 156, kdy si rozčílená paní, jak „Zorka mstitelka“, o půl šesté ráno stěžovala na to, že AVE uklízí chodníky a ona nemůže spát, má svoji následovnici. Jenom stížnost byla na opačný problém – neuklizená bílá peřina z chodníků v ulici Moravcova. V odpoledních hodinách oznámila na linku 156 paní, která se „představila“ příjmením tak častým, že by se neznalá osoba mohla domnívat, že zde v Kolíně nikdo jiný, než Novákovi, Nováčkovi, Koudelkovi, Dvořákovi nebo „pan anonym“ nebydlí. Ve výčtu ještě chybí Máňa z Čáslavi od Hujera a celá jejich famílie. V domnívaném duchu anonymity si paní stěžovala, že v ulici Moravcova není uklizený sníh na chodníku        a každý si tady parkuje, jak chce. Důrazně žádala okamžitou nápravu, operačnímu pracovníkovi i celé MP vzkázala, že je celá její rodina živí z daní, tak ať něco dělají, protože za komunistů se toto nemohlo stát. Strážníci se dostavili na místo, kde zjistili, že se oznámení nezakládá na pravdě, chodníky v uvedené lokalitě byly schůdné a žádné vozidlo zde neparkovalo v rozporu s dopravním značením. Oznamovatelka nebyla konkrétní, o jaké vozidlo by se mělo jednat, stejně tak, jako před jakým číslem popisným se nedá chodit.

14. 2. 2021 - neděle

V čase 19:50 oznámila na linku 156 ostraha ČD, že mají na hale podnapilého muže bez roušky a ten nechce opustit tento prostor. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Místním šetřením strážníky byl zjištěn muž z Milovic, který byl poučen o vládním nařízení ohledně nošení roušky v uzavřeném prostoru                    a na povinnost mít platnou jízdenku. Vzhledem k tomu, že toto muž neměl, byl z místa vykázán. V 04:40 hodin oznámila na linku 156 opět ostraha ČD, že uvedený muž se vrátil    na halu. Na místo se opět dostavila autohlídka MP, která oznamovateli sdělila, že muže již nebudou vykazovat ven z důvodu velké zimy (-16 stupňů) a jeho nedostatečného obutí (tím jsou zde v Kolíně u opilců letní gumové pantofle). Strážníci muže pouze zkontrolovali, zda není pod vlivem alkoholu a má přes dýchací cesty šálu. Ten uvedl, že bude během jedné hodiny odjíždět autobusem do místa bydliště. Během celého jednání byl na místě přítomen oznamovatel, který s tímto postupem souhlasil a sdělil, že na muže dohlédne, aby nastoupil  do správného autobusu a odjel z města pryč.

15. 2. 2021- pondělí

V čase 11:25 hodin volala ostraha ČD, že se před halou „klátí“ nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP, která prostor před nádražím zkontrolovala. Strážníci zjistili, že se jedná o známého bezdomovce, který při vybírání použitého „kuřiva“ usnul na jednom z odpadkových košů. Tentokrát byl opilec naštěstí dostatečně oblečen, občas však situaci nezvládne a po vykonání potřeby neschová to, co by schováno být mělo. To se pak kolemjdoucím občanům naskytne pohled, se kterým se lze seznámit, v případě zájmu, také při listování v Netterově Anatomickém atlasu člověka, popřípadě v učebnici Přírodopis pro 8. ročník na straně 106 a 107. Muž „s otisknutým odpaďákem na čele“ byl následně strážníky probuzen a vyslán směr brloh, kde přebývá.

16. 2. 2021 - úterý

Přízrak, jak z neprostupných šumavských hvozdů, měli možnost spatřit zákazníci OC Plynárenská. Nebylo třeba pátrat v dávno zapomenutých vesnicích, prokletých samotách nebo v archiváliích, na kterých „zahlodal zub času“, a jejich dávná sláva byla pokryta vrstvou prachu. V čase 10:00 hodin volali na linku 156 zaměstnanci jednoho z obchodů, že je před OC nějaký špinavý muž, který zde dělá nepořádek a lidé se ho bojí. Na místo se dostavila hlídka MP, která zde zjistila muže, který silně zapáchal, byl pomočený, se špinavým oblečením a s každou botou jinou. (Později zjištěno, že spodní prádlo nahrazoval denní tisk). Muž z okresu Šumperk uvedl, že přijel minulý den vlakem do Kolína. Zde přespal „v iglú“   na dvoře ubytovny v Polepské ulici a je na cestě do Prahy za synem. Strážníci muže přemístili k výdejně charitativního šatníku, kde mu pracovníci charity, za dozoru hlídky MP, poskytli nové ošacení, pití a nějaké jídlo. Po těchto úkonech byl muž poslán na nádraží v Kolíně, aby zde pokračoval v cestě do Prahy.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
Kolínští policisté řešili převážně případy opilství

Kolínští policisté řešili převážně případy opilství

20. únor 2021

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 11.2. - 15. 2. 2021:

11. 2. 2021 – čtvrtek

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci na náměstí Republiky velké ledové krápníky, které visely z okraje střechy. Hrozil zde, v případě oblevy, jejich pád a tím možné ohrožení na životě nebo zdraví zde procházejících osob. Provedena fotodokumentace události. Strážníky byla vyrozuměna zodpovědná osoba, která byla o věci řádně poučena. Přislíbena byla okamžitá náprava, a to vyznačením nebezpečných míst kolem budovy a odstraněním ledu ze střechy. V případě, že tak nebude možné učinit, bude zodpovědná osoba informovat o nastalé situaci hasiče. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že je závada odstraněna.

V čase 12:50 bylo na linku 156 přijato oznámení o spadlých drátech, které se nacházejí na parkovišti vnitrobloku v ulici Žižkova. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Telefonicky byla vyrozuměna společnost O2, jejíž pracovníci si oznámenou událost převzali.

„Automobil je dopravní prostředek, který nás pohodlně doveze do míst, kam bychom nikdy nejeli, ...“ (Murphyho zákon)   Při kontrolní činnosti, kterou prováděla hlídka strážníků v prostoru Karlova náměstí, byla zjištěna povalená dopravní značka a rozbitý železný květináč. Shlédnutím kamerového záznamu Městského dohledového kamerového systému jím bylo zjištěno vozidlo Škoda bílé barvy (s příslušnou RZ), jehož řidič při průjezdu tímto místem nezvládl levotočivou zatáčku a narazil do květináče a DZ. Na základě tohoto zjištění strážníci provedli místní šetření a vozidlo nalezli. Řidič se k dopravní nehodě doznal. Na místo byla poté přivolána hlídka dopravní policie, která si celou událost převzala.

12. 2. 2021 - pátek

V čase 15:40 požádala ostraha ČD o asistenci v hale. Jednalo se o podnapilého bezdomovce z Kutné Hory (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ), který si sice koupil jízdenku do stanice Kolín dílny „za 14 Kč“, ale ta již byla prošlá, protože si schválně nechával ujet vlak, i když ho ostraha upozorňovala na každý odjezd. Problémový závislý muž je strážníkům dobře známou postavou, především svým kladným vztahem k lihovinám a problémům, kterými zde spolehlivě zaměstnává nejednu složku IZS. Vzhledem k tomu, že vnitřní řád ČD nedovoluje podnapilým osobám zůstávat v tomto prostoru, byl muž, na žádost ostrahy, vykázán ven.

13. 2. 2021 - sobota

Na pomoc strážníky, prostřednictvím linky 156, přivolala paní z ulice Václavská. Uvedla, že její téměř stoletá maminka upadla a požádala o pomoc s jejím zvednutím ze země. Strážníci se dostavili na uvedené místo, kde stařenku zvedli ze země a usadili na lůžko. Přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto. 

Jak jsme již zmiňovali ve zprávě z minulého týdne, oznámení na linku 156, kdy si rozčílená paní, jak „Zorka mstitelka“, o půl šesté ráno stěžovala na to, že AVE uklízí chodníky a ona nemůže spát, má svoji následovnici. Jenom stížnost byla na opačný problém – neuklizená bílá peřina z chodníků v ulici Moravcova. V odpoledních hodinách oznámila na linku 156 paní, která se „představila“ příjmením tak častým, že by se neznalá osoba mohla domnívat, že zde v Kolíně nikdo jiný, než Novákovi, Nováčkovi, Koudelkovi, Dvořákovi nebo „pan anonym“ nebydlí. Ve výčtu ještě chybí Máňa z Čáslavi od Hujera a celá jejich famílie. V domnívaném duchu anonymity si paní stěžovala, že v ulici Moravcova není uklizený sníh na chodníku        a každý si tady parkuje, jak chce. Důrazně žádala okamžitou nápravu, operačnímu pracovníkovi i celé MP vzkázala, že je celá její rodina živí z daní, tak ať něco dělají, protože za komunistů se toto nemohlo stát. Strážníci se dostavili na místo, kde zjistili, že se oznámení nezakládá na pravdě, chodníky v uvedené lokalitě byly schůdné a žádné vozidlo zde neparkovalo v rozporu s dopravním značením. Oznamovatelka nebyla konkrétní, o jaké vozidlo by se mělo jednat, stejně tak, jako před jakým číslem popisným se nedá chodit.

14. 2. 2021 - neděle

V čase 19:50 oznámila na linku 156 ostraha ČD, že mají na hale podnapilého muže bez roušky a ten nechce opustit tento prostor. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Místním šetřením strážníky byl zjištěn muž z Milovic, který byl poučen o vládním nařízení ohledně nošení roušky v uzavřeném prostoru                    a na povinnost mít platnou jízdenku. Vzhledem k tomu, že toto muž neměl, byl z místa vykázán. V 04:40 hodin oznámila na linku 156 opět ostraha ČD, že uvedený muž se vrátil    na halu. Na místo se opět dostavila autohlídka MP, která oznamovateli sdělila, že muže již nebudou vykazovat ven z důvodu velké zimy (-16 stupňů) a jeho nedostatečného obutí (tím jsou zde v Kolíně u opilců letní gumové pantofle). Strážníci muže pouze zkontrolovali, zda není pod vlivem alkoholu a má přes dýchací cesty šálu. Ten uvedl, že bude během jedné hodiny odjíždět autobusem do místa bydliště. Během celého jednání byl na místě přítomen oznamovatel, který s tímto postupem souhlasil a sdělil, že na muže dohlédne, aby nastoupil  do správného autobusu a odjel z města pryč.

15. 2. 2021- pondělí

V čase 11:25 hodin volala ostraha ČD, že se před halou „klátí“ nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP, která prostor před nádražím zkontrolovala. Strážníci zjistili, že se jedná o známého bezdomovce, který při vybírání použitého „kuřiva“ usnul na jednom z odpadkových košů. Tentokrát byl opilec naštěstí dostatečně oblečen, občas však situaci nezvládne a po vykonání potřeby neschová to, co by schováno být mělo. To se pak kolemjdoucím občanům naskytne pohled, se kterým se lze seznámit, v případě zájmu, také při listování v Netterově Anatomickém atlasu člověka, popřípadě v učebnici Přírodopis pro 8. ročník na straně 106 a 107. Muž „s otisknutým odpaďákem na čele“ byl následně strážníky probuzen a vyslán směr brloh, kde přebývá.

16. 2. 2021 - úterý

Přízrak, jak z neprostupných šumavských hvozdů, měli možnost spatřit zákazníci OC Plynárenská. Nebylo třeba pátrat v dávno zapomenutých vesnicích, prokletých samotách nebo v archiváliích, na kterých „zahlodal zub času“, a jejich dávná sláva byla pokryta vrstvou prachu. V čase 10:00 hodin volali na linku 156 zaměstnanci jednoho z obchodů, že je před OC nějaký špinavý muž, který zde dělá nepořádek a lidé se ho bojí. Na místo se dostavila hlídka MP, která zde zjistila muže, který silně zapáchal, byl pomočený, se špinavým oblečením a s každou botou jinou. (Později zjištěno, že spodní prádlo nahrazoval denní tisk). Muž z okresu Šumperk uvedl, že přijel minulý den vlakem do Kolína. Zde přespal „v iglú“   na dvoře ubytovny v Polepské ulici a je na cestě do Prahy za synem. Strážníci muže přemístili k výdejně charitativního šatníku, kde mu pracovníci charity, za dozoru hlídky MP, poskytli nové ošacení, pití a nějaké jídlo. Po těchto úkonech byl muž poslán na nádraží v Kolíně, aby zde pokračoval v cestě do Prahy.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín