vv auto
Reklama

Město Čáslav zavádí nezbytné úpravy v péči o zeleň, otestuje mozaikové sečení trávy

22. březen 2020, 10:41

Čáslav - Potřeba přizpůsobit se klimatickým změnám je poslední roky často diskutovaným tématem. Jako ostatní města, i Čáslav zavádí nezbytné úpravy v péči o zeleň, mimo jiné v sečení trávy. „Chceme tak podpořit přirozenou schopnost zeleně zadržovat vodu a nečistoty, ochlazovat okolní prostředí zejména v tropických dnech a také podpořit biodiverzitu v našem městě. Většina městských trávníků dostane přírodnější ráz, díky němuž bude schopna lépe odolávat výkyvům počasí,“ uvádí vedení města na oficiálních webových stránkách. 

K tomu je nezbytných několik kroků: zvýšit pestrost travních porostů (umožnit růst i dvouděložným rostlinám – „lučnímu kvítí“), zvýšit výšku kosení (5 – 8 cm, ideálně 10 – 12 cm), zajistit optimálnost termínů sečení (s prvním sečením počkat dle podmínek třeba i do začátku května – zamezí se tak kvetení trav, které nejčastěji způsobují alergie, nesekat při vyšších teplotách, max. do 26 stupňů Celsia). 

„Ve městě se tak nově na některých místech setkáme s mozaikovitou sečí (část ploch bude ponechána neposečená, aby měly rostliny možnost vykvést a vysemenit se a bude posekána až v dalším cyklu sečení, kdy se naopak nepokosí porost kosený v cyklu předešlém). Několik ploch bylo vybráno také pro vznik květnatých luk a lučních porostů, které budou koseny pouze 2x ročně,“ sdělují zástupci čáslavské radnice. 

Termíny sečí budou přizpůsobeny aktuálnímu vývoji počasí, průměrně se počítá se snížením o jedno sečení ročně.  Zajímá Vás, kdy bude posekána tráva na veřejných plochách v blízkosti vašeho bydliště nebo v okolí dětských hřišť? Na následující stránce naleznete harmonogram plánovaných sečí: ZDE (Termíny v harmonogramu budou průběžně upravovány dle klimatickým podmínek.) 

Mapa sečených lokalit je zde.

Město Čáslav podporuje biodiverzitu a proto se pro přírodu rozhodlo zachovat mimo jiné v části lokality Za Rybníkem, podél stejnojmenné ulice. Hustý porost tu odděluje silnici a rodinnou zástavbu od břehu Brslenky, za kterou leží plocha určená k volnému pohybu psů. 

Zhruba jedna třetina zelené plochy podél ulice Za Rybníkem neprocházela roky téměř žádnou výraznou údržbou. Částečně jsou do ní zařízlá individuální parkoviště blízkých rodinných domů, v některých místech je provedena místními drobná úprava spočívající v nízkém okrasném záhonu či mobiliáři. Porost sestávající z keřového i stromového patra je rozličného stáří, avšak je cenným stanovištěm pro mnoho živočišných druhů. Staré, někdy i odumírající stromy jsou útočištěm pro mnoho druhů hmyzu, ale také ptáků, kteří vyhledávají ke svému hnízdění zejména dutiny. Takových stromů se na území města mnoho nenachází, většinou z bezpečnostních nebo estetických důvodů. Keře na lokalitě pak nabízí možnost hnízdění i dalším druhům ptáků. Pod nimi a také v hromadách, které vznikly ořezáním stromů a keřů v minulosti se kromě jiného mohou ukrývat a v zimních měsících i zimovat ježci.  

Díky ponechání pár desítek metrů „džungle“ tak mohou dostat domov desítky druhů rozličných živočichů.

JS, TZ, www.meucaslav.cz
AVE_CZ
Reklama
Město Čáslav zavádí nezbytné úpravy v péči o zeleň, otestuje mozaikové sečení trávy

Město Čáslav zavádí nezbytné úpravy v péči o zeleň, otestuje mozaikové sečení trávy

22. březen 2020

Čáslav - Potřeba přizpůsobit se klimatickým změnám je poslední roky často diskutovaným tématem. Jako ostatní města, i Čáslav zavádí nezbytné úpravy v péči o zeleň, mimo jiné v sečení trávy. „Chceme tak podpořit přirozenou schopnost zeleně zadržovat vodu a nečistoty, ochlazovat okolní prostředí zejména v tropických dnech a také podpořit biodiverzitu v našem městě. Většina městských trávníků dostane přírodnější ráz, díky němuž bude schopna lépe odolávat výkyvům počasí,“ uvádí vedení města na oficiálních webových stránkách. 

K tomu je nezbytných několik kroků: zvýšit pestrost travních porostů (umožnit růst i dvouděložným rostlinám – „lučnímu kvítí“), zvýšit výšku kosení (5 – 8 cm, ideálně 10 – 12 cm), zajistit optimálnost termínů sečení (s prvním sečením počkat dle podmínek třeba i do začátku května – zamezí se tak kvetení trav, které nejčastěji způsobují alergie, nesekat při vyšších teplotách, max. do 26 stupňů Celsia). 

„Ve městě se tak nově na některých místech setkáme s mozaikovitou sečí (část ploch bude ponechána neposečená, aby měly rostliny možnost vykvést a vysemenit se a bude posekána až v dalším cyklu sečení, kdy se naopak nepokosí porost kosený v cyklu předešlém). Několik ploch bylo vybráno také pro vznik květnatých luk a lučních porostů, které budou koseny pouze 2x ročně,“ sdělují zástupci čáslavské radnice. 

Termíny sečí budou přizpůsobeny aktuálnímu vývoji počasí, průměrně se počítá se snížením o jedno sečení ročně.  Zajímá Vás, kdy bude posekána tráva na veřejných plochách v blízkosti vašeho bydliště nebo v okolí dětských hřišť? Na následující stránce naleznete harmonogram plánovaných sečí: ZDE (Termíny v harmonogramu budou průběžně upravovány dle klimatickým podmínek.) 

Mapa sečených lokalit je zde.

Město Čáslav podporuje biodiverzitu a proto se pro přírodu rozhodlo zachovat mimo jiné v části lokality Za Rybníkem, podél stejnojmenné ulice. Hustý porost tu odděluje silnici a rodinnou zástavbu od břehu Brslenky, za kterou leží plocha určená k volnému pohybu psů. 

Zhruba jedna třetina zelené plochy podél ulice Za Rybníkem neprocházela roky téměř žádnou výraznou údržbou. Částečně jsou do ní zařízlá individuální parkoviště blízkých rodinných domů, v některých místech je provedena místními drobná úprava spočívající v nízkém okrasném záhonu či mobiliáři. Porost sestávající z keřového i stromového patra je rozličného stáří, avšak je cenným stanovištěm pro mnoho živočišných druhů. Staré, někdy i odumírající stromy jsou útočištěm pro mnoho druhů hmyzu, ale také ptáků, kteří vyhledávají ke svému hnízdění zejména dutiny. Takových stromů se na území města mnoho nenachází, většinou z bezpečnostních nebo estetických důvodů. Keře na lokalitě pak nabízí možnost hnízdění i dalším druhům ptáků. Pod nimi a také v hromadách, které vznikly ořezáním stromů a keřů v minulosti se kromě jiného mohou ukrývat a v zimních měsících i zimovat ježci.  

Díky ponechání pár desítek metrů „džungle“ tak mohou dostat domov desítky druhů rozličných živočichů.

JS, TZ, www.meucaslav.cz