PM
Reklama

Město Čáslav zrušilo od prvního ledna 2019 poplatek za komunální odpad

21. prosinec 2018, 10:08

Čáslav – Občané Čáslavi budou v příštím roce osvobozeni od poplatku za svoz komunální odpadu. O této skutečnosti rozhodli na svém posledním zasedání čáslavští zastupitelé, kteří zrušili obecně závažnou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z roku 2017. Usnesení bylo přijato 11 hlasy. Druhá zvažovaná varianta - dílčí snížení poplatku, se ukázala v rámci platné legislativy pro rok 2019 jako neprůchozí. 

„Zrušení poplatku za svoz odpadu je jistě v řadě ohledů diskutabilní a ne každý mu musí být nakloněn,“ uvedl tiskový mluvčí města a člen Rady města, Filip Velímský. „Vedení města ale věří, že toto rozhodnutí neovlivní dosavadní přístup většiny obyvatel města Čáslav k zodpovědnému - ekologickému nakládání  s komunálním odpadem, spočívající v jeho třídění za účelem jeho snazší recyklace,“ konstatoval. 

„Tento krok současně vnímáme jako jistou formu kompenzace občanům města za dosavadní soužití se skládkou, které v poslední době provázel značný neklid vyvolaný kauzou plánované mezideponie ostravských kalů v Čáslavi,“ připomněl Filip Velímský. 

„Při přípravě uvedené změny pak byla konečně brána v potaz i skutečnost, že uvedený krok byl občanům v posledních komunálních volbách přislíben prakticky všemi kandidujícími politickými subjekty,“ uvedl tiskový mluvčí radnice. 

Pro pokladnu čáslavské radnice to znamená ztrátu přibližně 4,7 milionu korun, které od občanů za rok v rámci vyhlášky vybrala. „Vzniklý výpadek v příjmech se bude vedení města v krátkodobém horizontu snažit kompenzovat hledáním rezerv a úspor v rámci městského rozpočtu, v dlouhodobém kontextu pak dalším jednáním se stávajícím provozovatelem systému sběru o sjednání výhodnějších podmínek pro občany města,“ uzavřel Filip Velímský.

Jakub Svoboda s využitím TZ
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Město Čáslav zrušilo od prvního ledna 2019 poplatek za komunální odpad

Město Čáslav zrušilo od prvního ledna 2019 poplatek za komunální odpad

21. prosinec 2018

Čáslav – Občané Čáslavi budou v příštím roce osvobozeni od poplatku za svoz komunální odpadu. O této skutečnosti rozhodli na svém posledním zasedání čáslavští zastupitelé, kteří zrušili obecně závažnou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z roku 2017. Usnesení bylo přijato 11 hlasy. Druhá zvažovaná varianta - dílčí snížení poplatku, se ukázala v rámci platné legislativy pro rok 2019 jako neprůchozí. 

„Zrušení poplatku za svoz odpadu je jistě v řadě ohledů diskutabilní a ne každý mu musí být nakloněn,“ uvedl tiskový mluvčí města a člen Rady města, Filip Velímský. „Vedení města ale věří, že toto rozhodnutí neovlivní dosavadní přístup většiny obyvatel města Čáslav k zodpovědnému - ekologickému nakládání  s komunálním odpadem, spočívající v jeho třídění za účelem jeho snazší recyklace,“ konstatoval. 

„Tento krok současně vnímáme jako jistou formu kompenzace občanům města za dosavadní soužití se skládkou, které v poslední době provázel značný neklid vyvolaný kauzou plánované mezideponie ostravských kalů v Čáslavi,“ připomněl Filip Velímský. 

„Při přípravě uvedené změny pak byla konečně brána v potaz i skutečnost, že uvedený krok byl občanům v posledních komunálních volbách přislíben prakticky všemi kandidujícími politickými subjekty,“ uvedl tiskový mluvčí radnice. 

Pro pokladnu čáslavské radnice to znamená ztrátu přibližně 4,7 milionu korun, které od občanů za rok v rámci vyhlášky vybrala. „Vzniklý výpadek v příjmech se bude vedení města v krátkodobém horizontu snažit kompenzovat hledáním rezerv a úspor v rámci městského rozpočtu, v dlouhodobém kontextu pak dalším jednáním se stávajícím provozovatelem systému sběru o sjednání výhodnějších podmínek pro občany města,“ uzavřel Filip Velímský.

Jakub Svoboda s využitím TZ