vv auto
Reklama

Město Čáslav zrušilo od prvního ledna 2019 poplatek za komunální odpad

21. prosinec 2018, 10:08

Čáslav – Občané Čáslavi budou v příštím roce osvobozeni od poplatku za svoz komunální odpadu. O této skutečnosti rozhodli na svém posledním zasedání čáslavští zastupitelé, kteří zrušili obecně závažnou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z roku 2017. Usnesení bylo přijato 11 hlasy. Druhá zvažovaná varianta - dílčí snížení poplatku, se ukázala v rámci platné legislativy pro rok 2019 jako neprůchozí. 

„Zrušení poplatku za svoz odpadu je jistě v řadě ohledů diskutabilní a ne každý mu musí být nakloněn,“ uvedl tiskový mluvčí města a člen Rady města, Filip Velímský. „Vedení města ale věří, že toto rozhodnutí neovlivní dosavadní přístup většiny obyvatel města Čáslav k zodpovědnému - ekologickému nakládání  s komunálním odpadem, spočívající v jeho třídění za účelem jeho snazší recyklace,“ konstatoval. 

„Tento krok současně vnímáme jako jistou formu kompenzace občanům města za dosavadní soužití se skládkou, které v poslední době provázel značný neklid vyvolaný kauzou plánované mezideponie ostravských kalů v Čáslavi,“ připomněl Filip Velímský. 

„Při přípravě uvedené změny pak byla konečně brána v potaz i skutečnost, že uvedený krok byl občanům v posledních komunálních volbách přislíben prakticky všemi kandidujícími politickými subjekty,“ uvedl tiskový mluvčí radnice. 

Pro pokladnu čáslavské radnice to znamená ztrátu přibližně 4,7 milionu korun, které od občanů za rok v rámci vyhlášky vybrala. „Vzniklý výpadek v příjmech se bude vedení města v krátkodobém horizontu snažit kompenzovat hledáním rezerv a úspor v rámci městského rozpočtu, v dlouhodobém kontextu pak dalším jednáním se stávajícím provozovatelem systému sběru o sjednání výhodnějších podmínek pro občany města,“ uzavřel Filip Velímský.

Jakub Svoboda s využitím TZ
AVE_CZ
Reklama
Město Čáslav zrušilo od prvního ledna 2019 poplatek za komunální odpad

Město Čáslav zrušilo od prvního ledna 2019 poplatek za komunální odpad

21. prosinec 2018

Čáslav – Občané Čáslavi budou v příštím roce osvobozeni od poplatku za svoz komunální odpadu. O této skutečnosti rozhodli na svém posledním zasedání čáslavští zastupitelé, kteří zrušili obecně závažnou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z roku 2017. Usnesení bylo přijato 11 hlasy. Druhá zvažovaná varianta - dílčí snížení poplatku, se ukázala v rámci platné legislativy pro rok 2019 jako neprůchozí. 

„Zrušení poplatku za svoz odpadu je jistě v řadě ohledů diskutabilní a ne každý mu musí být nakloněn,“ uvedl tiskový mluvčí města a člen Rady města, Filip Velímský. „Vedení města ale věří, že toto rozhodnutí neovlivní dosavadní přístup většiny obyvatel města Čáslav k zodpovědnému - ekologickému nakládání  s komunálním odpadem, spočívající v jeho třídění za účelem jeho snazší recyklace,“ konstatoval. 

„Tento krok současně vnímáme jako jistou formu kompenzace občanům města za dosavadní soužití se skládkou, které v poslední době provázel značný neklid vyvolaný kauzou plánované mezideponie ostravských kalů v Čáslavi,“ připomněl Filip Velímský. 

„Při přípravě uvedené změny pak byla konečně brána v potaz i skutečnost, že uvedený krok byl občanům v posledních komunálních volbách přislíben prakticky všemi kandidujícími politickými subjekty,“ uvedl tiskový mluvčí radnice. 

Pro pokladnu čáslavské radnice to znamená ztrátu přibližně 4,7 milionu korun, které od občanů za rok v rámci vyhlášky vybrala. „Vzniklý výpadek v příjmech se bude vedení města v krátkodobém horizontu snažit kompenzovat hledáním rezerv a úspor v rámci městského rozpočtu, v dlouhodobém kontextu pak dalším jednáním se stávajícím provozovatelem systému sběru o sjednání výhodnějších podmínek pro občany města,“ uzavřel Filip Velímský.

Jakub Svoboda s využitím TZ