Někteří cestující se nepoučili, stále riskují život na kolejích

15. září 2016, 14:19

Čáslav - Policisté z místního oddělení Policie České republiky v Čáslavi s prováděním pravidelných kontrol dodržování zákona „o drahách“, se zaměřením na zkracování si cesty ze strany některých cestujících přes železniční dráhu (koleje) v Čáslavi a nevyužívání přechodové lávky k tomu vybudované a určené začali v únoru 2014.

Vzhledem k tomu, že dochází opakovaně k porušování pravidel na železnici, vrátili se čáslavští policisté a strážníci opět v časných ranních hodinách na vlakové nádraží ve středu dne 14. září 2016. K součinnosti byli přizváni strážníci Městské policie Čáslav a regionální manažerka bezpečnosti Českých drah a.s.

Samotná kontrola byla zaměřena rovněž na dodržování zákazu kouření na krytém nástupišti vlakového nádraží, kdy tentokrát nebyl zjištěn žádný přestupek. V areálu vlakového nádraží bylo za nedovolené přecházení a zkracování si cesty cestujícími přes železniční dráhu (koleje), bylo policisty uloženo šest blokových pokut v celkové výši 1.500,- Kč. Jedna z blokových pokut byla uložena i mladé mamince, která přecházela přes koleje s dítětem v dětském kočárku.

Při úvodní akci v roce 2014 bylo zaevidováno neuvěřitelných 75 přestupkových jednání (nesprávné přecházení přes železniční dráhu, či kouření cigaret na zastřešených zastávkách ČD (nástupiště), byly uloženy pokuty ve výši 8.300,-Kč. Závěrem lze říci, že kontrolní činnost na vlakovém nádraží a přítomnost čáslavských policistů a strážníků, je stále aktuální a potřebná. Někteří z řad cestujících se nepoučili a byli sankciováni opakovaně, v souvislosti s předchozími akcemi.

Od února 2014 do září 2016, bylo policisty uloženo celkem 197 blokových pokut v celkové výši 40.800,- Kč. Kontroly budou probíhat i v následujících měsících.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí oddělení OO PČR Čáslav

por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí Policie ČR Kutná Hora

Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Někteří cestující se nepoučili, stále riskují život na kolejích

Někteří cestující se nepoučili, stále riskují život na kolejích

15. září 2016

Čáslav - Policisté z místního oddělení Policie České republiky v Čáslavi s prováděním pravidelných kontrol dodržování zákona „o drahách“, se zaměřením na zkracování si cesty ze strany některých cestujících přes železniční dráhu (koleje) v Čáslavi a nevyužívání přechodové lávky k tomu vybudované a určené začali v únoru 2014.

Vzhledem k tomu, že dochází opakovaně k porušování pravidel na železnici, vrátili se čáslavští policisté a strážníci opět v časných ranních hodinách na vlakové nádraží ve středu dne 14. září 2016. K součinnosti byli přizváni strážníci Městské policie Čáslav a regionální manažerka bezpečnosti Českých drah a.s.

Samotná kontrola byla zaměřena rovněž na dodržování zákazu kouření na krytém nástupišti vlakového nádraží, kdy tentokrát nebyl zjištěn žádný přestupek. V areálu vlakového nádraží bylo za nedovolené přecházení a zkracování si cesty cestujícími přes železniční dráhu (koleje), bylo policisty uloženo šest blokových pokut v celkové výši 1.500,- Kč. Jedna z blokových pokut byla uložena i mladé mamince, která přecházela přes koleje s dítětem v dětském kočárku.

Při úvodní akci v roce 2014 bylo zaevidováno neuvěřitelných 75 přestupkových jednání (nesprávné přecházení přes železniční dráhu, či kouření cigaret na zastřešených zastávkách ČD (nástupiště), byly uloženy pokuty ve výši 8.300,-Kč. Závěrem lze říci, že kontrolní činnost na vlakovém nádraží a přítomnost čáslavských policistů a strážníků, je stále aktuální a potřebná. Někteří z řad cestujících se nepoučili a byli sankciováni opakovaně, v souvislosti s předchozími akcemi.

Od února 2014 do září 2016, bylo policisty uloženo celkem 197 blokových pokut v celkové výši 40.800,- Kč. Kontroly budou probíhat i v následujících měsících.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí oddělení OO PČR Čáslav

por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí Policie ČR Kutná Hora

Prohlédnout galerii