vv auto
Reklama

Policisté společně se zástupci ČD řešili bezpečnost na čáslavském nádraží

17. únor 2014, 12:04
(aktualizováno: 17. únor 2014, 12:04)

Čáslav - V polovině měsíce února 2014 se uskutečnila pracovní schůzka, kterou iniciovalo vedení čáslavského Obvodního oddělení PČR Čáslav a to s regionální manažerkou bezpečnosti Českých drah, a.s. Janou Kalinovou a přednostkou osobní stanice Kolín Jitkou Černou.

Jednání probíhalo „stylově“ přímo v budově a na nástupišti ČD Čáslav, kde byla řešena otázka budoucí úzké spolupráce právě mezi policisty z OO PČR Čáslav a pracovníky Českých drah, při dohledu nad nedovoleným přecházením železniční dráhy (kolejí) ze strany osob, kteří si takto zkracují cestu zpravidla z (-na) malého vlakového nádraží v Čáslavi ve směru příjezdu vlaku z ČD Třemošnice.

Ač provozovatel všude v areálu vlakového nádraží vyvěsil POKYNY, týkající se jak informací o povinnosti využití přechodové lávky k odjezdu vlaku směr Čáslav-Třemošnice, tak i pokyny, týkající se Zákazu vstupu přes koleje při zkracování si cesty a zákazu kouření, jsou tyto nařízení ignorovány. V daném případě dochází k porušování zákona č. 266/1994 Sb. „o drahách“ a zejména dochází k ohrožení života a zdraví takto hazardujících osob. Není od věci uvést, že čáslavští policisté jsou opakovaně v rámci obchůzkové a hlídkové činnosti veleni právě do areálu ČD Čáslav, kde mají za úkol dohlížet nad dodržováním zákona „o drahách“ a jsou bohužel často „úspěšní“ v rámci kontrol.  Budoucí spolupráce se bude dále týkat i kontroly pracovníků ČD na požívání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek v době výkonu jejich služby a kontrole neunikne ani případné nedovolené kouření cestujících na nástupištích vlakového nádraží.

Samotná výzva ke spolupráci částečně vyplynula i ze setkání vedení Územního odboru Policie ČR Kutná Hora se zástupci ČD dne 22. listopadu 2013, na kterou policejní vedení z Čáslavi plynule navázalo.

Vedoucí čáslavského oddělení upozorňuje, že nastolená spolupráce, zejména v rámci ohledu nad „neposlušnými chodci“, kterým dle citovaného zákona hrozí bloková pokuta na místě až do výše 1000,- Kč a ve správním řízení až do výše 10.000,- Kč, bude pokračovat i nadále v průběhu roku 2014.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí OO PČR Čáslav

por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí
P ČR Kutná Hora

.
Komentáře
Bezpečnost na čáslavském nádraží. - vložil Anonymous - 18. únor 2014, 13:36

Ano co se týče přecházení kolejí, v tom mají pravdu. Ale vůbec je nezajímá bezpečnost lidí, kteří se nacházejí na peroně nebo na nástupištích. Člověk se bojí jít za tmy nejen na peron, ale jak již tady bylo napsáno vůbec od gymnázia jít k nádraží. Až se oteplí bude ještě hůře.

Re: - vložil Anonymous - 18. únor 2014, 11:08

Radši kdyby se čáslavští radní zaměřili na bezpečnost občanů, kteří přijíždějí večerními vlaky 22:08 a 23:08, když přijedu těmito vlaky necítím se vůbec bezpečně než dojdu ke gymnáziu.

Re: - vložil Anonymous - 18. únor 2014, 09:08

"tyto nařízení jsou ignorovány" - móc tóprý češtin! :(

AVE_CZ
Reklama
Policisté společně se zástupci ČD řešili bezpečnost na čáslavském nádraží

Policisté společně se zástupci ČD řešili bezpečnost na čáslavském nádraží

17. únor 2014
(aktualizováno: 17. únor 2014, 12:04)

Čáslav - V polovině měsíce února 2014 se uskutečnila pracovní schůzka, kterou iniciovalo vedení čáslavského Obvodního oddělení PČR Čáslav a to s regionální manažerkou bezpečnosti Českých drah, a.s. Janou Kalinovou a přednostkou osobní stanice Kolín Jitkou Černou.

Jednání probíhalo „stylově“ přímo v budově a na nástupišti ČD Čáslav, kde byla řešena otázka budoucí úzké spolupráce právě mezi policisty z OO PČR Čáslav a pracovníky Českých drah, při dohledu nad nedovoleným přecházením železniční dráhy (kolejí) ze strany osob, kteří si takto zkracují cestu zpravidla z (-na) malého vlakového nádraží v Čáslavi ve směru příjezdu vlaku z ČD Třemošnice.

Ač provozovatel všude v areálu vlakového nádraží vyvěsil POKYNY, týkající se jak informací o povinnosti využití přechodové lávky k odjezdu vlaku směr Čáslav-Třemošnice, tak i pokyny, týkající se Zákazu vstupu přes koleje při zkracování si cesty a zákazu kouření, jsou tyto nařízení ignorovány. V daném případě dochází k porušování zákona č. 266/1994 Sb. „o drahách“ a zejména dochází k ohrožení života a zdraví takto hazardujících osob. Není od věci uvést, že čáslavští policisté jsou opakovaně v rámci obchůzkové a hlídkové činnosti veleni právě do areálu ČD Čáslav, kde mají za úkol dohlížet nad dodržováním zákona „o drahách“ a jsou bohužel často „úspěšní“ v rámci kontrol.  Budoucí spolupráce se bude dále týkat i kontroly pracovníků ČD na požívání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek v době výkonu jejich služby a kontrole neunikne ani případné nedovolené kouření cestujících na nástupištích vlakového nádraží.

Samotná výzva ke spolupráci částečně vyplynula i ze setkání vedení Územního odboru Policie ČR Kutná Hora se zástupci ČD dne 22. listopadu 2013, na kterou policejní vedení z Čáslavi plynule navázalo.

Vedoucí čáslavského oddělení upozorňuje, že nastolená spolupráce, zejména v rámci ohledu nad „neposlušnými chodci“, kterým dle citovaného zákona hrozí bloková pokuta na místě až do výše 1000,- Kč a ve správním řízení až do výše 10.000,- Kč, bude pokračovat i nadále v průběhu roku 2014.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí OO PČR Čáslav

por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí
P ČR Kutná Hora

.