Prvky čáslavského skateparku prošly opravou

17. červenec 2019, 10:00

Čáslav - Vedení města ve spolupráci s odborem správy majetku města se od minulého roku zabývalo budoucností čáslavského skateparku, který se nacházel ve špatném technickém stavu. Jednou z reálných možností, jak vyřešit tento problém, bylo úplné uzavření parku. Druhou variantou, ke které se také zástupci města přiklonili, bylo opravit jednotlivé prvky parku a jeho provoz zachovat.

Minulý rok došlo k vypracování zprávy, hodnotící technický stav skateparku. Revizní technik provedl odbornou prohlídku nosných konstrukcí a vzpěr u všech prvků. Z této revizní zprávy, která je k nahlédnutí na odboru správy majetku města, vyplynulo, že ohledně areálu je potřeba intenzivně jednat již v tomto roce. 

V průběhu května byly provedeny opravy sedmi prvků, u kterých došlo ke kompletní výměně zdeformovaných částí nosné konstrukce za nové, zkorodované části byly očištěny následně znovu natřeny a obvodové hrany byly opatřeny bezpečnostním prvkem, kterým je nátěr žlutou barvou. Práce se však vyhnuly velké U-rampě, jejíž jakékoliv využití představuje značné nebezpečí. Rampa tedy bude rozebrána a zlikvidována. 

O tom, co město se skateparkem zamýšlí v následujících letech, pohovořil místostarosta města Martin Horský: „Skateparku vzhledem k jeho špatnému technickému stavu hrozilo úplné uzavření. Možnost postavit zcela nový areál jsme s ohledem na rozpočet města pro tentokrát museli zamítnout. Rozhodli jsme se tedy opravit stávající prvky tak, aby vyhovovaly bezpečnostním normám a k uzavření areálu nedošlo. V budoucnu budeme sledovat dotační výzvy, které by nám s výstavbou nového skateparku mohly pomoci.”   

Oprava, se kterou byly spojeny náklady ve výši 96 800 Kč včetně DPH, byla realizována firmou PROKON. 

Protože se ve skateparku objevuje značné množství odhozených odpadků, žádá odbor správy majetku města uživatele parku o dodržování pořádku.               

JS, Tisková zpráva, JN
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Prvky čáslavského skateparku prošly opravou

Prvky čáslavského skateparku prošly opravou

17. červenec 2019

Čáslav - Vedení města ve spolupráci s odborem správy majetku města se od minulého roku zabývalo budoucností čáslavského skateparku, který se nacházel ve špatném technickém stavu. Jednou z reálných možností, jak vyřešit tento problém, bylo úplné uzavření parku. Druhou variantou, ke které se také zástupci města přiklonili, bylo opravit jednotlivé prvky parku a jeho provoz zachovat.

Minulý rok došlo k vypracování zprávy, hodnotící technický stav skateparku. Revizní technik provedl odbornou prohlídku nosných konstrukcí a vzpěr u všech prvků. Z této revizní zprávy, která je k nahlédnutí na odboru správy majetku města, vyplynulo, že ohledně areálu je potřeba intenzivně jednat již v tomto roce. 

V průběhu května byly provedeny opravy sedmi prvků, u kterých došlo ke kompletní výměně zdeformovaných částí nosné konstrukce za nové, zkorodované části byly očištěny následně znovu natřeny a obvodové hrany byly opatřeny bezpečnostním prvkem, kterým je nátěr žlutou barvou. Práce se však vyhnuly velké U-rampě, jejíž jakékoliv využití představuje značné nebezpečí. Rampa tedy bude rozebrána a zlikvidována. 

O tom, co město se skateparkem zamýšlí v následujících letech, pohovořil místostarosta města Martin Horský: „Skateparku vzhledem k jeho špatnému technickému stavu hrozilo úplné uzavření. Možnost postavit zcela nový areál jsme s ohledem na rozpočet města pro tentokrát museli zamítnout. Rozhodli jsme se tedy opravit stávající prvky tak, aby vyhovovaly bezpečnostním normám a k uzavření areálu nedošlo. V budoucnu budeme sledovat dotační výzvy, které by nám s výstavbou nového skateparku mohly pomoci.”   

Oprava, se kterou byly spojeny náklady ve výši 96 800 Kč včetně DPH, byla realizována firmou PROKON. 

Protože se ve skateparku objevuje značné množství odhozených odpadků, žádá odbor správy majetku města uživatele parku o dodržování pořádku.               

JS, Tisková zpráva, JN