Villa Romantica
Reklama

Reakce čáslavských zastupitelů na otevřený dopis společnosti AVE CZ

22. květen 2020, 07:59

Čáslav - Zastupitelé Čáslavi reagují na otevřený dopis společnosti AVE CZ (zde):

Vážená paní Homolková,

dovolte mi, prosím, otázku, která se týká prvního tématu (podpora aktivit ve městě): urgovali jste u rady města dodání očekávaného soupisu subjektů ke sponzorské podpoře, a pokud ano, kdy (a případně kolikrát) se tak stalo? Dohledal jsem, že v loňském roce rada města schválila rozdělení příspěvku na svém jednání 15. 5. 2019, takže se rozhodně nedá mluvit o tom, že by letos reakce přišla výrazně později než v minulém roce a že by se tedy jednalo o jakýsi bojkot vzájemné spolupráce.

Druhé téma je otázka preference výšky trávníků, kterou podle mého názoru Vám jako dodavateli služeb nepřísluší hodnotit z pohledu spokojenosti obyvatel. Diskusi jsem na sociálních sítích zachytil, zaznamenal jsem pozitivní i negativní a ohlasy a výrazně převažovaly ty pozitivní, takže uvádět, že výsledkem je nespokojenost občanů, je z mého pohledu zavádějící manipulace. Rozhodně mi nepřijde, že by se to dalo považovat za bojkot spolupráce s Vaší firmou ze strany města.

Z mého pohledu samotným vznikem dopisu popíráte jeho předposlední odstavec, v němž vyzýváte k tomu, aby probíhající řízení o doměření poplatků za ukládání odpadu proběhlo v odborné rovině, protože tím vstupujete do čistě politické diskuse o tom, jak má být vysoká tráva a kdy má rada města dodávat seznam subjektů ke sponzorské podpoře, a z dopisu mi přímo čiší motivace poškodit vedení města za každou cenu. Proto se domnívám, že dopisem překračujete meze přijatelného chování a že tím poškodíte pověst hlavně Vaší společnosti. Udivuje mě, že Vám podobné sebedestruktivní chování Vaše interní mechanismy umožňují...

S pozdravem
Martin Jusko
člen Zastupitelstva města Čáslav
(Čáslav pro všechny)

Dobrý den,

přečetl jsem si zaslaný dopis pana jednatele. Jako radní a zastupitel města plně schvaluji a stojím za všemi dosavadními kroky, které vedení města učinilo ve věci doměření poplatků za ukládání odpadu na čáslavské skládce jeho původcům. Stejně jako vy věřím, že bude příslušnými orgány státní správy, případně justice, v dohledné době v této věci nezávisle a objektivně rozhodnuto. Jako člen Rady městy vím, že kroky, které v této věci činí náš pan starosta,dr. Málek, se dějí jednak transparentně, jednak s plným vědomím a souhlasem všech radních a jsou motivovány a činěny výhradně v zájmu a ve prospěch našeho města. Myslím, že vedení města i zaměstnanci MěÚ se k Vaší společnosti (přes panující rozpory) nadále chovají korektně a ze strany města jsou dodržovány i závazky vyplývající z existujících vzájemných dohod. To samé bohužel nemohu říci o krocích a veřejných vyjádřeních reprezentace Vaší společnosti, které mi přijdou, jako argumentačně nepodložené a působí na mne dojmem cílené dezinformační kampaně. Pochybuji, že ze snahy o kontrolu příjmové složky rozpočtu města, lze udělat politikum, protože to je povinnost a zájem každého voleného zastupitele. V dalších bodech se plně ztotožňuji s vyjádřením kolegy Martina Jusko.

S pozdravem
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Radní a zastupitel města Čáslav
(Čáslav pro všechny)

Vážený pane jednateli,

obracím se na Vás v reakci na Váš otevřený dopis zastupitelům města.

Píšete, že jste se rozhodl oslovit zastupitele města vzhledem ke stupňujícím se útokům pana starosty Málka na Vaši společnost.
I když jsem členkou rady města, zastupitelstva města a situaci ve městě sleduji, žádné chování, které by se dalo nazvat útokem, jsem nezaznamenala. Pan starosta vždy o " sporu o výklad zákona o odpadech", skutečnostech a dění s ním spojených informoval radu a zastupitelstvo města ve velmi věcné rovině, objektivně a pravdivě. O jednotlivých krocích měla pravidelně informace rada města a pan starosta tedy o nich jistě nerozhodoval sám. O nových skutečnostech a vývoji situace včetně jednotlivých původců odpadu, kterým již byly poplatky vyměřeny, byli na každém jednání zastupitelstva informováni i všichni zastupitelé.

Na veřejném jednání v dubnu 2018 jsem Vás již upozorňovala na klesající výběr poplatků vůči městu Čáslav. Odpověděl jste mi tehdy, že se na to podíváte. Reakce ale přišla až v době, kdy se touto problematikou začalo zabývat nové vedení čáslavské radnice. Pokud byste tehdy dodržel slovo, mohla být situace řešena již daleko dříve. V tomto souhlasím s kolegou Juskem a Vaše jednání považuji za poněkud "sebedestruktivní". Pan starosta Málek i celá rada města, ale i zastupitelstvo města musí do vyřešení celé kauzy postupovat jako řádný hospodář a hájit zájmy obyvatel města. Je jistě pochopitelné, že prostě nemůžeme jinak.

S úctou
MUDr. Michaela Mandáková

Radní a zastupitelka města Čáslav
(KDU-ČSL)

Vážený pane magistře,

jako zastupitelka a radní města Čáslavi jsem byla překvapena Vašemi názory v otevřeném dopise zastupitelům, který jsem obdržela. Rozhodně nikdo z vedení města nijak nestupňuje ani nevede útoky na Vaši společnost. Starosta města spolu s vedením naopak hájí zájmy města a snaží se, aby občané z důvodů skládkování odpadu v katastru města Čáslav dostali to, na co mají ze zákona nárok. O tom, že ve Vaší společnosti nebylo vždy vše křišťálově čisté, svědčí i skutečnost, že Vám byla opakovaně uložena pokuta za chybnou evidenci odpadu. Věc je řešena právními kroky na odborné bázi a z Vašeho dopisu mám spíše dojem, že jste to Vy, kdo z toho dělá osobní záležitost a politikum.

Pokud jde o podporu sportovních a kulturních aktivit a sekání trávy, pak plně odkazuji a ztotožňuji se s vyjádřeními svých kolegů z rady.

JUDr. Anna Krúpová
Radní a zastupitelka města Čáslav
(ODS)

Související článek:
Otevřený dopis společnosti AVE CZ zastupitelům města Čáslav

AVE_CZ
Reklama
Reakce čáslavských zastupitelů na otevřený dopis společnosti AVE CZ

Reakce čáslavských zastupitelů na otevřený dopis společnosti AVE CZ

22. Květen 2020

Čáslav - Zastupitelé Čáslavi reagují na otevřený dopis společnosti AVE CZ (zde):

Vážená paní Homolková,

dovolte mi, prosím, otázku, která se týká prvního tématu (podpora aktivit ve městě): urgovali jste u rady města dodání očekávaného soupisu subjektů ke sponzorské podpoře, a pokud ano, kdy (a případně kolikrát) se tak stalo? Dohledal jsem, že v loňském roce rada města schválila rozdělení příspěvku na svém jednání 15. 5. 2019, takže se rozhodně nedá mluvit o tom, že by letos reakce přišla výrazně později než v minulém roce a že by se tedy jednalo o jakýsi bojkot vzájemné spolupráce.

Druhé téma je otázka preference výšky trávníků, kterou podle mého názoru Vám jako dodavateli služeb nepřísluší hodnotit z pohledu spokojenosti obyvatel. Diskusi jsem na sociálních sítích zachytil, zaznamenal jsem pozitivní i negativní a ohlasy a výrazně převažovaly ty pozitivní, takže uvádět, že výsledkem je nespokojenost občanů, je z mého pohledu zavádějící manipulace. Rozhodně mi nepřijde, že by se to dalo považovat za bojkot spolupráce s Vaší firmou ze strany města.

Z mého pohledu samotným vznikem dopisu popíráte jeho předposlední odstavec, v němž vyzýváte k tomu, aby probíhající řízení o doměření poplatků za ukládání odpadu proběhlo v odborné rovině, protože tím vstupujete do čistě politické diskuse o tom, jak má být vysoká tráva a kdy má rada města dodávat seznam subjektů ke sponzorské podpoře, a z dopisu mi přímo čiší motivace poškodit vedení města za každou cenu. Proto se domnívám, že dopisem překračujete meze přijatelného chování a že tím poškodíte pověst hlavně Vaší společnosti. Udivuje mě, že Vám podobné sebedestruktivní chování Vaše interní mechanismy umožňují...

S pozdravem
Martin Jusko
člen Zastupitelstva města Čáslav
(Čáslav pro všechny)

Dobrý den,

přečetl jsem si zaslaný dopis pana jednatele. Jako radní a zastupitel města plně schvaluji a stojím za všemi dosavadními kroky, které vedení města učinilo ve věci doměření poplatků za ukládání odpadu na čáslavské skládce jeho původcům. Stejně jako vy věřím, že bude příslušnými orgány státní správy, případně justice, v dohledné době v této věci nezávisle a objektivně rozhodnuto. Jako člen Rady městy vím, že kroky, které v této věci činí náš pan starosta,dr. Málek, se dějí jednak transparentně, jednak s plným vědomím a souhlasem všech radních a jsou motivovány a činěny výhradně v zájmu a ve prospěch našeho města. Myslím, že vedení města i zaměstnanci MěÚ se k Vaší společnosti (přes panující rozpory) nadále chovají korektně a ze strany města jsou dodržovány i závazky vyplývající z existujících vzájemných dohod. To samé bohužel nemohu říci o krocích a veřejných vyjádřeních reprezentace Vaší společnosti, které mi přijdou, jako argumentačně nepodložené a působí na mne dojmem cílené dezinformační kampaně. Pochybuji, že ze snahy o kontrolu příjmové složky rozpočtu města, lze udělat politikum, protože to je povinnost a zájem každého voleného zastupitele. V dalších bodech se plně ztotožňuji s vyjádřením kolegy Martina Jusko.

S pozdravem
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Radní a zastupitel města Čáslav
(Čáslav pro všechny)

Vážený pane jednateli,

obracím se na Vás v reakci na Váš otevřený dopis zastupitelům města.

Píšete, že jste se rozhodl oslovit zastupitele města vzhledem ke stupňujícím se útokům pana starosty Málka na Vaši společnost.
I když jsem členkou rady města, zastupitelstva města a situaci ve městě sleduji, žádné chování, které by se dalo nazvat útokem, jsem nezaznamenala. Pan starosta vždy o " sporu o výklad zákona o odpadech", skutečnostech a dění s ním spojených informoval radu a zastupitelstvo města ve velmi věcné rovině, objektivně a pravdivě. O jednotlivých krocích měla pravidelně informace rada města a pan starosta tedy o nich jistě nerozhodoval sám. O nových skutečnostech a vývoji situace včetně jednotlivých původců odpadu, kterým již byly poplatky vyměřeny, byli na každém jednání zastupitelstva informováni i všichni zastupitelé.

Na veřejném jednání v dubnu 2018 jsem Vás již upozorňovala na klesající výběr poplatků vůči městu Čáslav. Odpověděl jste mi tehdy, že se na to podíváte. Reakce ale přišla až v době, kdy se touto problematikou začalo zabývat nové vedení čáslavské radnice. Pokud byste tehdy dodržel slovo, mohla být situace řešena již daleko dříve. V tomto souhlasím s kolegou Juskem a Vaše jednání považuji za poněkud "sebedestruktivní". Pan starosta Málek i celá rada města, ale i zastupitelstvo města musí do vyřešení celé kauzy postupovat jako řádný hospodář a hájit zájmy obyvatel města. Je jistě pochopitelné, že prostě nemůžeme jinak.

S úctou
MUDr. Michaela Mandáková

Radní a zastupitelka města Čáslav
(KDU-ČSL)

Vážený pane magistře,

jako zastupitelka a radní města Čáslavi jsem byla překvapena Vašemi názory v otevřeném dopise zastupitelům, který jsem obdržela. Rozhodně nikdo z vedení města nijak nestupňuje ani nevede útoky na Vaši společnost. Starosta města spolu s vedením naopak hájí zájmy města a snaží se, aby občané z důvodů skládkování odpadu v katastru města Čáslav dostali to, na co mají ze zákona nárok. O tom, že ve Vaší společnosti nebylo vždy vše křišťálově čisté, svědčí i skutečnost, že Vám byla opakovaně uložena pokuta za chybnou evidenci odpadu. Věc je řešena právními kroky na odborné bázi a z Vašeho dopisu mám spíše dojem, že jste to Vy, kdo z toho dělá osobní záležitost a politikum.

Pokud jde o podporu sportovních a kulturních aktivit a sekání trávy, pak plně odkazuji a ztotožňuji se s vyjádřeními svých kolegů z rady.

JUDr. Anna Krúpová
Radní a zastupitelka města Čáslav
(ODS)

Související článek:
Otevřený dopis společnosti AVE CZ zastupitelům města Čáslav