Ředitel regionu východní Čechy AVE CZ: „Náš úspěch vyrůstá z inovací, partnerství a značky“

14. červen 2011, 14:57
(aktualizováno: 15. červen 2011, 10:42)

Čáslav - V Čáslavi ve čtvrti Hejdof stojí jedna z největších skládek v Čechách. Na ploše 18 ha se naváží komunální odpad z více jak 100 přilehlých měst a obcí a od více jak 200 průmyslových podniků a živnostníků z celé ČR. Skládka v Čáslavi však neslouží pouze k ukládání odpadu. Co všechno Čáslavská provozovna společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nabízí, jaké má parametry a jaká bude její budoucnost, o tom všem mluvil Radek Doležal, ředitel provozovny Čáslav a ředitel regionu východní Čechy AVE CZ, bezmála hodinu.

Co to vlastně znamená být ředitelem regionu východní Čechy?

Zodpovědnost za odvedenou práci a lidi nejen na mé provozovně v Čáslavi, ale i v dalších městech mého regionu, kde má AVE své kanceláře či zařízení. Kolín, Pardubice, Dašice, Brandýs nad Labem a samozřejmě Benátky nad Jizerou a Nasavrky (pozn. aut. – provozovny dalších AVE skládek)

Není to poměrně široký záběr?

Může se to tak jevit, práce je určitě hodně. Stejně tak jako já vedu provozovnu v Čáslavi, má každá provozovna v mém regionu svého ředitele. Pro ně jsem samozřejmě jejich nadřízeným, a to v pozici obchodně technického „konzultanta“. Bez dobrého týmu a kvalitních lidí bych sám moc nezmohl, zaměstnanci jsou pro mě základním kamenem dobrého výsledku. Snažím se být spravedlivý a svým lidem naslouchat.  S  lidským přístupem a používáním selského rozumu nejdál dojdeš. Jako nadřízený se nebojím směrem k svým lidem používat metody cukru a biče (směje se).

Ale zpět na skládku v Čáslavi. Co obnáší vedení takového zařízení?

V praxi to znamená celou řadu činností. V dnešní době, kdy vzniká globální tlak na ochranu životního prostředí, je nezbytné dbát zejména na bezpečnost skládky a tím na bezpečné nakládání s odpady. Ideálním stavem by bylo, kdyby se odpad spaloval a dále energeticky využíval. Na skládkách by pak opravdu končily jen ty odpady, se kterými je možné dál pracovat s ohledem na životní prostředí.

V této souvislosti mě napadá. Jakou má vlastně čáslavská skládka životnost? A co se s ní stane pak?

Životnost má do roku 2030, a to při stejném předpokládaném příjmu množství odpadu jako doposud, jinými slovy je koncipována na 7 miliónu kubíků. Po naplnění kapacity bude skládka kompletně rekultivována. To znamená, že proces, který probíhá již nyní v částech naplněné skládky, bude proveden na celém tělese. Rekultivace je zjednodušeně zhutnění odpadu se současným  překrytím fóliovým těsněním, zasypáním humusní vrstvou a následným zatravněním.    

Takže za 30 let tam bude pouze zelený kopec?

V podstatě ano, celý projekt je zahrnut v urbanistické studii, tak aby zapadl do krajiny. Má předem určený tvar a rozsah. Naplněním skládkové kapacity však starost o zařízení nekončí. Dalších 30 let musíme monitorovat chování tělesa skládky, kde kontrolujeme kvalitu podzemních a povrchových vod a jímání bioplynu, které skládka produkuje.  Tak aby ze skládky za 30 let byl opravdu hezký zelený kopec, musíme se postarat i o jeho údržbu sekáním.

                                                    Rekultivace - pokrytí tělesa těsnící fólií

                                                                                   

Dobře to je tedy poměrně vzdálená budoucnost. Jaké novinky a inovace chystáte v nejbližší době?

O prázdninách začínáme s provozem třídící linky, která bude mít kapacitu 10 000 tun odpadu ročně, a třídit zde budeme 5 druhů odpadů. V současné době stojíme před zahájením provozu bioplynové stanice SUFE, která na principu suché fermentace vyrábí bioplyn, z kterého je následně spalováním vyráběna elektrická energie. Jedná se o pilotní projekt, který není ani v Evropě příliš rozšířen.

Další energetické využití uložených odpadů bude spočívat investici do zařízení – kogenerační jednotky, která bude mít za úkol přeměnu bioplynu na elektrickou energii.

Provozovna v Čáslavi ale není jen skládkou?

V souvislosti s AVE se o Čáslavi mluví především jako o skládce. Ano je to jedna z hlavních činností, nikoliv však jediná.  Čáslav je dnes komplexní centrum pro nakládání s odpady. Pokud hovoříme o tomto centru, dalo by se to zjednodušeně rozdělit na technologie a zařízení, které přímo souvisí s provozem skládky a zařízení pro další úpravu a využití odpadu.

Technologická zařízení k úpravě odpadu před samotným uložením do tělesa skládky jsou plocha pro biologickou úpravu odpadů, biodegradační plocha a stabilizační linka. Doprovodná zařízení mimo těleso skládky přímo související s provozem skládky jsou její vodní hospodářství (nakládání s vodami v rámci skládky) a reverzní osmóza. Plynové hospodářství tělesa skládky by v budoucnu měla zabezpečit kogenerační jednotka.

Ale možná však málokdo ví, že naše provozovna nabízí i celou řadu dalších služeb.

A o jaké služby jde?

Umíme zabezpečit veškeré komunální služby pro obce a živnostníky.  Nabízíme komplexní péči o zeleň a údržbu komunikací. Svážíme a odborně odstraňujeme i nebezpečné odpady. Jako jedni z prvních v regionu jsme v Čáslavi zavedli svoz bioodpadu. Výhodou pro občany města je umístění  velkých BIO nádob o velikosti 1100l na ostrůvku pro kontejnery s tříděným odpadem. Tato služba je pro občany samozřejmě zdarma. V prostorách provozovny máme i sběrný dvůr a místo pro zpětný odběr elektrozařízení pro občany města také zdarma.

Stručně řečeno s odpady tu pracujeme řízeně a profesionálně. 

A AVE Čáslav z pohledu technologie?

Provozovna Čáslav disponuje cirka  40 kusy techniky. Tím, že AVE CZ je původem rakouskou společností, čerpá z prověřených zkušeností mateřského koncernu a veškeré know – how, se kterým dnes AVE v České republice pracuje, má evropskou úroveň a technologie splňují veškeré náročné požadavky jak legislativní, tak bezpečnostní.

Když se řekne partnerství.  Je AVE partnerem pro město Čáslav? Plynou lidem nějaké výhody ze spolupráce s AVE a naopak?

Domnívám se, že AVE Čáslav je pro město plnohodnotným partnerem. Díky provozování skládky naší společností plyne do městské poklady ročně kolem 25 milionů korun. Občané pocítí tuto výhodu v tom, že město disponuje dalším obnosem financí, které investuje do rozvoje města.

Za dobu, co AVE do Čáslavi přišlo jako provozovatel skládky, byly vybudovány velmi kvalitní a férové vztahy s vedením města.  Troufám si říci, že vždy najdeme společné řešení, které je nakonec pro obě strany výhodné. A za tuto skutečnost jsem opravdu rád.

Důležitá je i podpora místních organizací a sportovních spolků. AVE je hrdým partnerem fotbalového klubu FC Zenit Čáslav, atletiky, plávání a dalších sportovních klubů, které v Čáslavi a okolí působí.

Každý šéf má ambice. Co tedy považujete za klíčové zdroje úspěchu provozovny v Čáslavi?

Poměrně dobře se nám povedlo uspořádat naši vnitřní organizaci tak, abychom mohli věnovat dost pozornosti rozvoji dalších služeb a samozřejmě i profesionálnímu servisu a obsluhy našich zákazníků. A v tom musíme i nadále pokračovat. Co považujeme za velký úspěch je brzké otevření nové třídící linky, jak jsem se již zmiňoval. Navíc se jako AVE CZ snažíme posilovat spolupráci s našimi partnery, ať už jde o města, obce či soukromé podniky a živnostníky. Rod od roku naše spojení roste, ostatně partnerství je vždy stvrzováno časem a realizovanými projekty. Tato naše strategie se osvědčila a my se jí budeme i nadále držet. Je to princip být při sobě v dobrém i zlém a velmi se nám vyplácí. Za podstatné považuji všechny tři pilíře, z nichž dnes vyrůstá naše pozice hlavního hráče na trhu – kromě již zmíněného partnerství také silnou značku a inovace. Když nemáte značku, tak vám inovace a partnerství nebudou zákazníci věřit. A naopak značka bez konkrétního obsahu také nemůže fungovat.  Je to tedy jakýsi vzájemně provázaný trojúhelník …

Ing. Radek Doležal

Ve společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. působí od roku 2003, kdy po studiích nastoupil jako vedoucí sládky. Během cesty k funkci, kterou zastává dnes, vyzkoušel všechny pozice svých dnešních podřízených (včetně popeláře). Za jeho působení se díky novým projektům a rozšiřování služeb  z  provozovny „se skládkou“, stalo komplexní centrum pro nakládání s odpady. Dnes je nejen rakouským vedením považován za mladého talenta a klíčového manažera evropské skupiny AVE.

PR
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Ředitel regionu východní Čechy AVE CZ: „Náš úspěch vyrůstá z inovací, partnerství a značky“

Ředitel regionu východní Čechy AVE CZ: „Náš úspěch vyrůstá z inovací, partnerství a značky“

14. červen 2011
(aktualizováno: 15. červen 2011, 10:42)

Čáslav - V Čáslavi ve čtvrti Hejdof stojí jedna z největších skládek v Čechách. Na ploše 18 ha se naváží komunální odpad z více jak 100 přilehlých měst a obcí a od více jak 200 průmyslových podniků a živnostníků z celé ČR. Skládka v Čáslavi však neslouží pouze k ukládání odpadu. Co všechno Čáslavská provozovna společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nabízí, jaké má parametry a jaká bude její budoucnost, o tom všem mluvil Radek Doležal, ředitel provozovny Čáslav a ředitel regionu východní Čechy AVE CZ, bezmála hodinu.

Co to vlastně znamená být ředitelem regionu východní Čechy?

Zodpovědnost za odvedenou práci a lidi nejen na mé provozovně v Čáslavi, ale i v dalších městech mého regionu, kde má AVE své kanceláře či zařízení. Kolín, Pardubice, Dašice, Brandýs nad Labem a samozřejmě Benátky nad Jizerou a Nasavrky (pozn. aut. – provozovny dalších AVE skládek)

Není to poměrně široký záběr?

Může se to tak jevit, práce je určitě hodně. Stejně tak jako já vedu provozovnu v Čáslavi, má každá provozovna v mém regionu svého ředitele. Pro ně jsem samozřejmě jejich nadřízeným, a to v pozici obchodně technického „konzultanta“. Bez dobrého týmu a kvalitních lidí bych sám moc nezmohl, zaměstnanci jsou pro mě základním kamenem dobrého výsledku. Snažím se být spravedlivý a svým lidem naslouchat.  S  lidským přístupem a používáním selského rozumu nejdál dojdeš. Jako nadřízený se nebojím směrem k svým lidem používat metody cukru a biče (směje se).

Ale zpět na skládku v Čáslavi. Co obnáší vedení takového zařízení?

V praxi to znamená celou řadu činností. V dnešní době, kdy vzniká globální tlak na ochranu životního prostředí, je nezbytné dbát zejména na bezpečnost skládky a tím na bezpečné nakládání s odpady. Ideálním stavem by bylo, kdyby se odpad spaloval a dále energeticky využíval. Na skládkách by pak opravdu končily jen ty odpady, se kterými je možné dál pracovat s ohledem na životní prostředí.

V této souvislosti mě napadá. Jakou má vlastně čáslavská skládka životnost? A co se s ní stane pak?

Životnost má do roku 2030, a to při stejném předpokládaném příjmu množství odpadu jako doposud, jinými slovy je koncipována na 7 miliónu kubíků. Po naplnění kapacity bude skládka kompletně rekultivována. To znamená, že proces, který probíhá již nyní v částech naplněné skládky, bude proveden na celém tělese. Rekultivace je zjednodušeně zhutnění odpadu se současným  překrytím fóliovým těsněním, zasypáním humusní vrstvou a následným zatravněním.    

Takže za 30 let tam bude pouze zelený kopec?

V podstatě ano, celý projekt je zahrnut v urbanistické studii, tak aby zapadl do krajiny. Má předem určený tvar a rozsah. Naplněním skládkové kapacity však starost o zařízení nekončí. Dalších 30 let musíme monitorovat chování tělesa skládky, kde kontrolujeme kvalitu podzemních a povrchových vod a jímání bioplynu, které skládka produkuje.  Tak aby ze skládky za 30 let byl opravdu hezký zelený kopec, musíme se postarat i o jeho údržbu sekáním.

                                                    Rekultivace - pokrytí tělesa těsnící fólií

                                                                                   

Dobře to je tedy poměrně vzdálená budoucnost. Jaké novinky a inovace chystáte v nejbližší době?

O prázdninách začínáme s provozem třídící linky, která bude mít kapacitu 10 000 tun odpadu ročně, a třídit zde budeme 5 druhů odpadů. V současné době stojíme před zahájením provozu bioplynové stanice SUFE, která na principu suché fermentace vyrábí bioplyn, z kterého je následně spalováním vyráběna elektrická energie. Jedná se o pilotní projekt, který není ani v Evropě příliš rozšířen.

Další energetické využití uložených odpadů bude spočívat investici do zařízení – kogenerační jednotky, která bude mít za úkol přeměnu bioplynu na elektrickou energii.

Provozovna v Čáslavi ale není jen skládkou?

V souvislosti s AVE se o Čáslavi mluví především jako o skládce. Ano je to jedna z hlavních činností, nikoliv však jediná.  Čáslav je dnes komplexní centrum pro nakládání s odpady. Pokud hovoříme o tomto centru, dalo by se to zjednodušeně rozdělit na technologie a zařízení, které přímo souvisí s provozem skládky a zařízení pro další úpravu a využití odpadu.

Technologická zařízení k úpravě odpadu před samotným uložením do tělesa skládky jsou plocha pro biologickou úpravu odpadů, biodegradační plocha a stabilizační linka. Doprovodná zařízení mimo těleso skládky přímo související s provozem skládky jsou její vodní hospodářství (nakládání s vodami v rámci skládky) a reverzní osmóza. Plynové hospodářství tělesa skládky by v budoucnu měla zabezpečit kogenerační jednotka.

Ale možná však málokdo ví, že naše provozovna nabízí i celou řadu dalších služeb.

A o jaké služby jde?

Umíme zabezpečit veškeré komunální služby pro obce a živnostníky.  Nabízíme komplexní péči o zeleň a údržbu komunikací. Svážíme a odborně odstraňujeme i nebezpečné odpady. Jako jedni z prvních v regionu jsme v Čáslavi zavedli svoz bioodpadu. Výhodou pro občany města je umístění  velkých BIO nádob o velikosti 1100l na ostrůvku pro kontejnery s tříděným odpadem. Tato služba je pro občany samozřejmě zdarma. V prostorách provozovny máme i sběrný dvůr a místo pro zpětný odběr elektrozařízení pro občany města také zdarma.

Stručně řečeno s odpady tu pracujeme řízeně a profesionálně. 

A AVE Čáslav z pohledu technologie?

Provozovna Čáslav disponuje cirka  40 kusy techniky. Tím, že AVE CZ je původem rakouskou společností, čerpá z prověřených zkušeností mateřského koncernu a veškeré know – how, se kterým dnes AVE v České republice pracuje, má evropskou úroveň a technologie splňují veškeré náročné požadavky jak legislativní, tak bezpečnostní.

Když se řekne partnerství.  Je AVE partnerem pro město Čáslav? Plynou lidem nějaké výhody ze spolupráce s AVE a naopak?

Domnívám se, že AVE Čáslav je pro město plnohodnotným partnerem. Díky provozování skládky naší společností plyne do městské poklady ročně kolem 25 milionů korun. Občané pocítí tuto výhodu v tom, že město disponuje dalším obnosem financí, které investuje do rozvoje města.

Za dobu, co AVE do Čáslavi přišlo jako provozovatel skládky, byly vybudovány velmi kvalitní a férové vztahy s vedením města.  Troufám si říci, že vždy najdeme společné řešení, které je nakonec pro obě strany výhodné. A za tuto skutečnost jsem opravdu rád.

Důležitá je i podpora místních organizací a sportovních spolků. AVE je hrdým partnerem fotbalového klubu FC Zenit Čáslav, atletiky, plávání a dalších sportovních klubů, které v Čáslavi a okolí působí.

Každý šéf má ambice. Co tedy považujete za klíčové zdroje úspěchu provozovny v Čáslavi?

Poměrně dobře se nám povedlo uspořádat naši vnitřní organizaci tak, abychom mohli věnovat dost pozornosti rozvoji dalších služeb a samozřejmě i profesionálnímu servisu a obsluhy našich zákazníků. A v tom musíme i nadále pokračovat. Co považujeme za velký úspěch je brzké otevření nové třídící linky, jak jsem se již zmiňoval. Navíc se jako AVE CZ snažíme posilovat spolupráci s našimi partnery, ať už jde o města, obce či soukromé podniky a živnostníky. Rod od roku naše spojení roste, ostatně partnerství je vždy stvrzováno časem a realizovanými projekty. Tato naše strategie se osvědčila a my se jí budeme i nadále držet. Je to princip být při sobě v dobrém i zlém a velmi se nám vyplácí. Za podstatné považuji všechny tři pilíře, z nichž dnes vyrůstá naše pozice hlavního hráče na trhu – kromě již zmíněného partnerství také silnou značku a inovace. Když nemáte značku, tak vám inovace a partnerství nebudou zákazníci věřit. A naopak značka bez konkrétního obsahu také nemůže fungovat.  Je to tedy jakýsi vzájemně provázaný trojúhelník …

Ing. Radek Doležal

Ve společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. působí od roku 2003, kdy po studiích nastoupil jako vedoucí sládky. Během cesty k funkci, kterou zastává dnes, vyzkoušel všechny pozice svých dnešních podřízených (včetně popeláře). Za jeho působení se díky novým projektům a rozšiřování služeb  z  provozovny „se skládkou“, stalo komplexní centrum pro nakládání s odpady. Dnes je nejen rakouským vedením považován za mladého talenta a klíčového manažera evropské skupiny AVE.

PR