Roky 2012 a 2013 očima starosty města Čáslavi - Jaromíra Strnada

15. leden 2013, 13:51
(aktualizováno: 15. leden 2013, 13:55)

Čáslav - Čas jde krokem pravidelným a neměnným - den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem. A v té pravidelnosti a neměnnosti je nezměrná síla posouvající svět do budoucnosti, do níž by každý rád alespoň trochu nahlédl. Jaká bude, jaký bude svět roku 2013? Co čeká třeba město Čáslav? O odpověď na tuto otázku požádal šéfredaktor Čáslavských novin Vladimír Hořejší starostu města pana Jaromíra Strnada.

Vážený pane starosto - hned na začátku našeho rozhovoru asi nezbývá než konstatovat, že vývoj ve světě rozhodně nelze označit za příliš příznivý. A protože Čáslav samozřejmě není od tohoto dění izolována, týkají se nejrůznější krizové jevy nejen místních občanů, ale i celého města. Mohl byste, prosím, alespoň v základních obrysech nastínit, jak vidíte současnou situaci ve světě a jak se promítá do chodu města?

Myslím, že neřeknu občanům nic objevného, co by už v podstatě nevěděli z médií. Krize, přes všechny snahy ji překonat, pokračuje. Vývoj není příznivý ani v měřítku světovém, ani v evropském. Toto konstatování lze použít i pro Českou republiku. Situace v našem státě je dokonce v důsledku různých politických rozhodnutí současné vlády o něco horší, než u našich nejbližších sousedů. Údaje, které například 7. prosince zveřejnil Český statistický úřad hovoří jasně - naše ekonomika zůstává v recesi a hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí klesl oproti druhému čtvrtletí o 0,3 procenta. Takže nám nezbývá než konstatovat, že jsou na tom lépe na Slovensku, v Rakousku a samozřejmě i v Německu. To snad ani nemusím dodávat. Představa naší vlády, že zvýšením daně z přidané hodnoty může nějak pozitivně ovlivnit ekonomiku, je mylná. Lidé prostě víc utrácet nemohou. Jednoduše proto, že ty peníze nemají. Budou je vkládat jen do zcela nezbytných potřeb a ostatní zboží oželí. Pokud si na něj nepůjčí. Což je ovšem malér, který před několika lety nastartoval finanční krizi ve Spojených státech amerických. Takže, když to shrnu, zvýšením daně z přidané hodnoty se její výtěžnost pro stát nezvedne a ekonomika žádný pozitivní impuls nedostane. No, a stav naší ekonomiky se pak promítá do problémů naprosté většiny našich měst a obcí. Firmám se nedaří, výtěžnost daní klesá, příjem obecních rozpočtů klesá, výdaje se musí omezovat. Určitým řešením je do budoucna schválení zákona o rozpočtovém určení daní, který více přeje menším obcím a ubírá velkým městům. Výhodný bude i pro Čáslav.

Obraz, který jste načrtl, optimistický není. Jak je na tom, v této situaci, Čáslav?

S uspokojením mohu konstatovat, že Čáslav se zatím drží. Mírná úsporná opatření jsme zavedli pro rok minulý a zatím, pro rok 2013, k jejich prohloubení sahat nemusíme. Náš rozpočet také nevykazuje schodek - naopak, po celou dobu, co na radnici pracuji, ať už jako místostarosta nebo nyní starosta, jsme byli vždy schopni vytvořit určitý finanční přebytek. Tedy rezervu pro nepředvídané situace. Daří se nám financovat jak režii města, jinak řečeno jeho provoz, tedy výdaje na úklid, osvětlení, mateřské školy, kulturu a tak dále, tak zabezpečovat investiční akce. V minulém roce jich byla celá řada. Vždy pečlivě zvažujeme své finanční možnosti, každou záležitost promýšlíme ze všech stran a také, což do velmi důležité, jsme docela úspěšní v získávání dotací. Takže za loňským rokem se mohu, co se týká našeho města, ohlédnout opravdu s uspokojením.

Mohli bychom provést takovou malou rekapitulaci roku 2012?

Jistě. Snad na nic nezapomenu. Největší investicí byla rekonstrukce Dusíkova divadla, jehož stav už po opravě naléhavě volal řadu let. Někdo se možná pozastaví nad tím, že jsme ji řešili prostřednictvím úvěru. Na to lze odpovědět, že naši finanční situaci to nijak nezměnilo. Dosud jsme spláceli úvěr za výstavbu skládky v Hejdofě. Ten byl splacen, takže nyní splácíme úvěr za divadlo. Krom toho jsme na tuto rekonstrukci dostali i dotaci z fondů Evropské unie.
Další velkou akcí bylo vybudování nových tříd mateřské školy v ulici 28. října. Z hlediska financí to byla druhá nejvyšší částka, jakou město investovalo. Dělali jsme to ale pro rodiny s malými dětmi, dělali jsme to pro děti a jsme velice rádi, že se podařilo zřídit opravdu pěkné prostředí, které rodiče chválí a oceňují.
Pak je třeba jmenovat kruhový objezd u Lidlu. Ale pozor - tu část, po které jezdí auta, financuje Středočeský kraj! Nikoli město. To platí chodníky a úpravu okolí. V Čáslavi máme zatím s kruhovými objezdy docela dobrou zkušenost, v místech někdejších složitých a špatně průjezdných křižovatek teď probíhá plynulý provoz, takže doufám, že u Lidlu se podaří totéž a řidičům se bude lépe a hlavně bezpečněji jezdit. To samozřejmě přeji i chodcům.
Do výčtu roku 2012 patří i parkoviště u nádraží, které poněkud odlehčilo zahlcenost okolních ulic automobily a usnadnilo situaci lidem, kteří využívají služeb Českých drah. Dále jsme v těchto místech rekonstruovali zhruba polovinu Husovy ulice. Zbývající část hodláme udělat v roce nastávajícím. Kompletně byly rekonstruovány ulice Kollárova, Jiráskova, Quisova, Na Nepřízni a chodník v ulici Květinové. Investovali jsme i do klimatizace kina, do inženýrských sítí stavebních parcel v lokalitě Čeplov II., do rekonstrukce běžecké dráhy na atletickém stadionu ve Vodrantech a do pokračujících úprav parku u zámku Filipov. Dokončena byla i rekonstrukce historické budovy radnice.

Přesto městský rozpočet skončil s přebytkem?

Ano. V tuto chvíli ho ale neumím vyjádřit nějakým přesným číslem. To budeme znát až počátkem roku 2013.

Občany jistě zajímá situace místní nemocnice. Tu jste ve svém výčtu nezmínil...

V roce 2012 se do nemocnice neinvestovalo. To ale neznamená, že bychom na ni zapomínali. Naopak - bylo to období, kdy jsme se snažili sehnat prostředky na dvě akce - propojení pavilonu geriatrie, tedy tzv. LDN s hlavní budovou prostřednictvím spojovacího krčku a pak také na zateplení a tedy v podstatě novou fasádu hlavní budovy. Jsem rád, že dnes mohu potvrdit, že dotace na obě akce jsou schváleny a v příštím roce se mohou zahájit stavební práce. Spojovací krček bude velmi přínosný pro pacienty i zdravotnický personál, nová fasáda se zateplením pro celou nemocnici a její ekonomiku.

Má už nemocnice smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou?

Takovou smlouvu v tuto chvíli nemá žádná nemocnice. Podle mých informací by ale s čáslavskou nemocnicí měla být podepsána rámcová pětiletá smlouva. Znamená to, že by měla dál fungovat tak, jak jsme na to zvyklí. Ve stejném rozsahu, jako dosud.

S otázkami, týkajícími se nemocnice, se mi vybavilo parkoviště, které v jejím okolí velice citelně chybí a které mělo být součástí výstavby obchodního centra Tesco. Místo Tesca se na okraji města staví Kaufland. Jak to tedy bude?

Ptáte se v podstatě na Tesco... Proti jeho výstavbě se neustále odvolávají různá sdružení - tu z jednoho konce republiky, tu z druhého a tak dále. Dnes je situace taková, že Středočeský krajský úřad nařídil provést nové stavební řízení, které jsme už vypsali. Doufám, že se to v roce 2013 konečně podaří a Tesco a s ním i parkoviště u nemocnice bude.

Nyní bychom se už mohli podívat na čáslavské plány do roku 2013. Jsou nějaké?

Samozřejmě. My ale nejprve zajišťujeme u všech investičních akcí finanční pokrytí a pak se teprve pro nás stávají určitou realitou, o které hovoříme. Strašně nerad slibuji něco, o čem nevím, zda to budu schopen opravdu zajistit. Takže pro rok 2013 máme finanční pokrytí pro část cyklostezky z Čáslavi přes Koudelov a Filipov do Drobovic a ještě letos podepíšeme smlouvu s dodavatelem stavebních prací. Začít by se mělo na jaře. Dále je finančně zajištěn už zmiňovaný spojovací krček v nemocnici a také zateplení a tedy i nová fasáda tamtéž. Tedy přesněji - fasáda hlavní budovy nemocnice. V plánu je dokončení rekonstrukce zbývající části Husovy ulice a v souvislosti s tím i dokončení rekonstrukce ulice Karafiátovy, v níž používáme dlažbu z ulice Husovy. Pak tu je oprava chodníků v Chrudimské ulici, dobudování inženýrských sítí a nových komunikací v lokalitě Nový Čeplov II. Pokračovat budeme i v postupné rekonstrukci kina - na řadě jsou sociální zařízení. No - a pak tu mohou být věci, které se nečekaně vynoří. To se stává každý rok a já jen doufám, že nás nepřekvapí nic tak velkého a náročného, jako byla rekonstrukce průčelí historické radnice. To byl skutečně šok. Ale díky městským rezervám a dotaci ze Středočeského kraje jsme ho zvládli a dnes se Čáslav může chlubit opravdovým architektonickým klenotem.

Na počátku našeho rozhovoru jste říkal, že daňová výtěžnost klesá a že většina obcí má s finančním pokrytím svých akcí značné starosti. Zároveň jste se zmínil o určitém přínosu, který poplyne ze zákona o rozpočtovém určení daní. Můžete tuto záležitost upřesnit?

Schválení tohoto zákona přinese do čáslavského rozpočtu asi tak zhruba sedmnáct a půl milionu korun. Dva z toho dáme na školství, takže by nám mělo zůstat asi 15,5 milionů. Říkám asi, protože zatím ta částka není ještě jasná. Ale i kdyby to bylo třeba dvanáct milionů, tak to městu pomůže. A ještě bych měl říci, že máme oproti mnoha jiným obcím tak trochu nadstandardní příjem ze skládkovného, tedy poplatky za uložené tuny na skládce v Hejdofě. Tyto peníze zásadně směřují do investic prospěšných občanům. Do režie města nejdou.

Zapomněli jsme ještě na něco?

Snad už jen na přání k Novému roku 2013. Vím, že mnoho občanů k tomuto letopočtu vzhlíží s obavami. Roste nezaměstnanost a ceny důležitých komodit - potravin a energií. Zdražuje i mnohé další zboží. Město ale tento negativní proces ovlivnit nemůže. Za sebe, a určitě i za své spolupracovníky však mohu slíbit, že budeme dělat všechno, co je v našich možnostech a silách, aby Čáslav byla funkčním a příjemným místem, kde lze dobře žít. Proto přeji občanům, aby součástí jejich života byly i další důležité, asi bych měl říci nezbytné hodnoty. Pevné zdraví, vzhledem k obtížné době i pevné nervy a také vzájemná solidarita. Uvědomme si, že nesnáze a problémy mohou postihnout naprostou většinu z nás a že vzájemnost, sounáležitost a soudržnost jsou síly, které se v dějinách vždy osvědčily. Nic neoslabuje víc, než vnitřní rozpory, hádky, nesváry. Takže k tomu obvyklému a tradičnímu novoročnímu přání zdraví, životní pohody a úspěchů osobních i pracovních, a samozřejmě i toho někdy tolik potřebného štěstí, přeji každému spoluobčanu, aby potkával především lidi vstřícné, vnímavé a laskavé. A také, abychom se brzy dočkali lepších časů. To je ale přání, jehož naplnění máme v rukou my všichni. Nikoli jako jednotlivci, ale jako společnost.

Děkuji za rozhovor.

Vladimír Hořejší, Čáslavské noviny, leden 2013
Komentáře
Pujcky - vložil Garcia Sacramento - 23. srpen 2017, 15:39

Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, bydlení, studentské půjčky studentů, půjčky na konsolidaci, nezajištěný úvěrový rizikový kapitál; Atd .. Nebo odmítl půjčku od banky nebo dohody jeden nebo více finančních důvodů. Je více pravděpodobné, že vaše důvěra Toto řešení! A pastýři soukromí věřitelé půjčují společnosti a jednotlivce v nízké a cenově dostupné sazbě ve výši 2%. Máš zájem? Kontakt po přepočtu úvěru do 48 hodin. KONTAKTUJTE NÁS garciajsacramento@gmail.com

Re: - vložil Mr Fredrick - 5. říjen 2014, 03:16

Dobrý den,
To je informovat širokou veřejnost, že pan Fredrick Brown, soukromý úvěr věřitel má otevřít finanční příležitosti pro každého v případě potřeby jakékoli finanční pomoci. Dáváme se úvěr ve výši 2% úrokovou sazbou pro jednotlivce, firmy a společnosti v rámci jasné a pochopitelné formě a kondici. Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu na adrese: (fredrickbrowninvestment@gmail.com)

Dlužníka DATA

1) Celé jméno: .......................................................
2) Stát: ......................................................... ..
3) Adresa: ..........................................................
4) Stát: ....................................... ..................... ..
5) Sex: ................................................................
6) Stav: .................................................
7) Povolání: ................................................... ..
8) Telefonní číslo: ................................................
9) V současné době pozici v místě práce: .....................
10) Měsíční příjem: .............................................
11) Půjčka Částka potřebná: .....................................
12) Doba trvání úvěru: ................................................
13) Účel úvěru: .......................................... ..
14) Náboženství: ...................................................... ..
15) Už jste aplikovali před .................................

díky,
Mr Fredrick

Vítejte 24hodinová výpůjční služby - vložil Larry Fox - 25. červen 2014, 12:54

Vítejte 24hodinová výpůjční služby

Už jste se snažil získat úvěry od bank, ale bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebujete peníze na rozšíření nebo zavedení vlastního podnikání? Získat úvěr od jednoho z předních úvěrové společnosti ve Velké Británii. 24hodinová výpůjční služba je jedním z největších zajištěných úvěrů společností ve Velké Británii a náš přátelský a zkušený personál jsou schopny zpracovávat vaše aplikace rychle a efektivně. Můžete si půjčit na jakýkoliv termín 1 - 25 rok a půjčit jakoukoli částku od £ 2.000 Kč 50,000,000.00 pro jakýkoli účel.

Typy úvěrů, které nabízíme, patří:

Osobní půjčky
Krátkodobé půjčky
Půjčky konsolidaci dluhu
On-line půjčky
Rychlé půjčky
Jakékoliv účelové úvěry
Úvěrové podmínky
Špatné úvěrové půjčky
Levné půjčky
Nežádoucí úvěrové půjčky
Domů úvěr
Špatné úvěrové problémy
Zajištěné půjčky

S nízkou úrokovou sazbou ve výši 3% na všech částech světa. Aplikace je k dispozici pro žadatele, kteří jsou 18 let a výše.

Pro více informací, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: 24hourloanservice@gmail.com
Pozdravy
Larry Fox

AVE_CZ
Reklama
Roky 2012 a 2013 očima starosty města Čáslavi - Jaromíra Strnada

Roky 2012 a 2013 očima starosty města Čáslavi - Jaromíra Strnada

15. leden 2013
(aktualizováno: 15. leden 2013, 13:55)

Čáslav - Čas jde krokem pravidelným a neměnným - den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem. A v té pravidelnosti a neměnnosti je nezměrná síla posouvající svět do budoucnosti, do níž by každý rád alespoň trochu nahlédl. Jaká bude, jaký bude svět roku 2013? Co čeká třeba město Čáslav? O odpověď na tuto otázku požádal šéfredaktor Čáslavských novin Vladimír Hořejší starostu města pana Jaromíra Strnada.

Vážený pane starosto - hned na začátku našeho rozhovoru asi nezbývá než konstatovat, že vývoj ve světě rozhodně nelze označit za příliš příznivý. A protože Čáslav samozřejmě není od tohoto dění izolována, týkají se nejrůznější krizové jevy nejen místních občanů, ale i celého města. Mohl byste, prosím, alespoň v základních obrysech nastínit, jak vidíte současnou situaci ve světě a jak se promítá do chodu města?

Myslím, že neřeknu občanům nic objevného, co by už v podstatě nevěděli z médií. Krize, přes všechny snahy ji překonat, pokračuje. Vývoj není příznivý ani v měřítku světovém, ani v evropském. Toto konstatování lze použít i pro Českou republiku. Situace v našem státě je dokonce v důsledku různých politických rozhodnutí současné vlády o něco horší, než u našich nejbližších sousedů. Údaje, které například 7. prosince zveřejnil Český statistický úřad hovoří jasně - naše ekonomika zůstává v recesi a hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí klesl oproti druhému čtvrtletí o 0,3 procenta. Takže nám nezbývá než konstatovat, že jsou na tom lépe na Slovensku, v Rakousku a samozřejmě i v Německu. To snad ani nemusím dodávat. Představa naší vlády, že zvýšením daně z přidané hodnoty může nějak pozitivně ovlivnit ekonomiku, je mylná. Lidé prostě víc utrácet nemohou. Jednoduše proto, že ty peníze nemají. Budou je vkládat jen do zcela nezbytných potřeb a ostatní zboží oželí. Pokud si na něj nepůjčí. Což je ovšem malér, který před několika lety nastartoval finanční krizi ve Spojených státech amerických. Takže, když to shrnu, zvýšením daně z přidané hodnoty se její výtěžnost pro stát nezvedne a ekonomika žádný pozitivní impuls nedostane. No, a stav naší ekonomiky se pak promítá do problémů naprosté většiny našich měst a obcí. Firmám se nedaří, výtěžnost daní klesá, příjem obecních rozpočtů klesá, výdaje se musí omezovat. Určitým řešením je do budoucna schválení zákona o rozpočtovém určení daní, který více přeje menším obcím a ubírá velkým městům. Výhodný bude i pro Čáslav.

Obraz, který jste načrtl, optimistický není. Jak je na tom, v této situaci, Čáslav?

S uspokojením mohu konstatovat, že Čáslav se zatím drží. Mírná úsporná opatření jsme zavedli pro rok minulý a zatím, pro rok 2013, k jejich prohloubení sahat nemusíme. Náš rozpočet také nevykazuje schodek - naopak, po celou dobu, co na radnici pracuji, ať už jako místostarosta nebo nyní starosta, jsme byli vždy schopni vytvořit určitý finanční přebytek. Tedy rezervu pro nepředvídané situace. Daří se nám financovat jak režii města, jinak řečeno jeho provoz, tedy výdaje na úklid, osvětlení, mateřské školy, kulturu a tak dále, tak zabezpečovat investiční akce. V minulém roce jich byla celá řada. Vždy pečlivě zvažujeme své finanční možnosti, každou záležitost promýšlíme ze všech stran a také, což do velmi důležité, jsme docela úspěšní v získávání dotací. Takže za loňským rokem se mohu, co se týká našeho města, ohlédnout opravdu s uspokojením.

Mohli bychom provést takovou malou rekapitulaci roku 2012?

Jistě. Snad na nic nezapomenu. Největší investicí byla rekonstrukce Dusíkova divadla, jehož stav už po opravě naléhavě volal řadu let. Někdo se možná pozastaví nad tím, že jsme ji řešili prostřednictvím úvěru. Na to lze odpovědět, že naši finanční situaci to nijak nezměnilo. Dosud jsme spláceli úvěr za výstavbu skládky v Hejdofě. Ten byl splacen, takže nyní splácíme úvěr za divadlo. Krom toho jsme na tuto rekonstrukci dostali i dotaci z fondů Evropské unie.
Další velkou akcí bylo vybudování nových tříd mateřské školy v ulici 28. října. Z hlediska financí to byla druhá nejvyšší částka, jakou město investovalo. Dělali jsme to ale pro rodiny s malými dětmi, dělali jsme to pro děti a jsme velice rádi, že se podařilo zřídit opravdu pěkné prostředí, které rodiče chválí a oceňují.
Pak je třeba jmenovat kruhový objezd u Lidlu. Ale pozor - tu část, po které jezdí auta, financuje Středočeský kraj! Nikoli město. To platí chodníky a úpravu okolí. V Čáslavi máme zatím s kruhovými objezdy docela dobrou zkušenost, v místech někdejších složitých a špatně průjezdných křižovatek teď probíhá plynulý provoz, takže doufám, že u Lidlu se podaří totéž a řidičům se bude lépe a hlavně bezpečněji jezdit. To samozřejmě přeji i chodcům.
Do výčtu roku 2012 patří i parkoviště u nádraží, které poněkud odlehčilo zahlcenost okolních ulic automobily a usnadnilo situaci lidem, kteří využívají služeb Českých drah. Dále jsme v těchto místech rekonstruovali zhruba polovinu Husovy ulice. Zbývající část hodláme udělat v roce nastávajícím. Kompletně byly rekonstruovány ulice Kollárova, Jiráskova, Quisova, Na Nepřízni a chodník v ulici Květinové. Investovali jsme i do klimatizace kina, do inženýrských sítí stavebních parcel v lokalitě Čeplov II., do rekonstrukce běžecké dráhy na atletickém stadionu ve Vodrantech a do pokračujících úprav parku u zámku Filipov. Dokončena byla i rekonstrukce historické budovy radnice.

Přesto městský rozpočet skončil s přebytkem?

Ano. V tuto chvíli ho ale neumím vyjádřit nějakým přesným číslem. To budeme znát až počátkem roku 2013.

Občany jistě zajímá situace místní nemocnice. Tu jste ve svém výčtu nezmínil...

V roce 2012 se do nemocnice neinvestovalo. To ale neznamená, že bychom na ni zapomínali. Naopak - bylo to období, kdy jsme se snažili sehnat prostředky na dvě akce - propojení pavilonu geriatrie, tedy tzv. LDN s hlavní budovou prostřednictvím spojovacího krčku a pak také na zateplení a tedy v podstatě novou fasádu hlavní budovy. Jsem rád, že dnes mohu potvrdit, že dotace na obě akce jsou schváleny a v příštím roce se mohou zahájit stavební práce. Spojovací krček bude velmi přínosný pro pacienty i zdravotnický personál, nová fasáda se zateplením pro celou nemocnici a její ekonomiku.

Má už nemocnice smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou?

Takovou smlouvu v tuto chvíli nemá žádná nemocnice. Podle mých informací by ale s čáslavskou nemocnicí měla být podepsána rámcová pětiletá smlouva. Znamená to, že by měla dál fungovat tak, jak jsme na to zvyklí. Ve stejném rozsahu, jako dosud.

S otázkami, týkajícími se nemocnice, se mi vybavilo parkoviště, které v jejím okolí velice citelně chybí a které mělo být součástí výstavby obchodního centra Tesco. Místo Tesca se na okraji města staví Kaufland. Jak to tedy bude?

Ptáte se v podstatě na Tesco... Proti jeho výstavbě se neustále odvolávají různá sdružení - tu z jednoho konce republiky, tu z druhého a tak dále. Dnes je situace taková, že Středočeský krajský úřad nařídil provést nové stavební řízení, které jsme už vypsali. Doufám, že se to v roce 2013 konečně podaří a Tesco a s ním i parkoviště u nemocnice bude.

Nyní bychom se už mohli podívat na čáslavské plány do roku 2013. Jsou nějaké?

Samozřejmě. My ale nejprve zajišťujeme u všech investičních akcí finanční pokrytí a pak se teprve pro nás stávají určitou realitou, o které hovoříme. Strašně nerad slibuji něco, o čem nevím, zda to budu schopen opravdu zajistit. Takže pro rok 2013 máme finanční pokrytí pro část cyklostezky z Čáslavi přes Koudelov a Filipov do Drobovic a ještě letos podepíšeme smlouvu s dodavatelem stavebních prací. Začít by se mělo na jaře. Dále je finančně zajištěn už zmiňovaný spojovací krček v nemocnici a také zateplení a tedy i nová fasáda tamtéž. Tedy přesněji - fasáda hlavní budovy nemocnice. V plánu je dokončení rekonstrukce zbývající části Husovy ulice a v souvislosti s tím i dokončení rekonstrukce ulice Karafiátovy, v níž používáme dlažbu z ulice Husovy. Pak tu je oprava chodníků v Chrudimské ulici, dobudování inženýrských sítí a nových komunikací v lokalitě Nový Čeplov II. Pokračovat budeme i v postupné rekonstrukci kina - na řadě jsou sociální zařízení. No - a pak tu mohou být věci, které se nečekaně vynoří. To se stává každý rok a já jen doufám, že nás nepřekvapí nic tak velkého a náročného, jako byla rekonstrukce průčelí historické radnice. To byl skutečně šok. Ale díky městským rezervám a dotaci ze Středočeského kraje jsme ho zvládli a dnes se Čáslav může chlubit opravdovým architektonickým klenotem.

Na počátku našeho rozhovoru jste říkal, že daňová výtěžnost klesá a že většina obcí má s finančním pokrytím svých akcí značné starosti. Zároveň jste se zmínil o určitém přínosu, který poplyne ze zákona o rozpočtovém určení daní. Můžete tuto záležitost upřesnit?

Schválení tohoto zákona přinese do čáslavského rozpočtu asi tak zhruba sedmnáct a půl milionu korun. Dva z toho dáme na školství, takže by nám mělo zůstat asi 15,5 milionů. Říkám asi, protože zatím ta částka není ještě jasná. Ale i kdyby to bylo třeba dvanáct milionů, tak to městu pomůže. A ještě bych měl říci, že máme oproti mnoha jiným obcím tak trochu nadstandardní příjem ze skládkovného, tedy poplatky za uložené tuny na skládce v Hejdofě. Tyto peníze zásadně směřují do investic prospěšných občanům. Do režie města nejdou.

Zapomněli jsme ještě na něco?

Snad už jen na přání k Novému roku 2013. Vím, že mnoho občanů k tomuto letopočtu vzhlíží s obavami. Roste nezaměstnanost a ceny důležitých komodit - potravin a energií. Zdražuje i mnohé další zboží. Město ale tento negativní proces ovlivnit nemůže. Za sebe, a určitě i za své spolupracovníky však mohu slíbit, že budeme dělat všechno, co je v našich možnostech a silách, aby Čáslav byla funkčním a příjemným místem, kde lze dobře žít. Proto přeji občanům, aby součástí jejich života byly i další důležité, asi bych měl říci nezbytné hodnoty. Pevné zdraví, vzhledem k obtížné době i pevné nervy a také vzájemná solidarita. Uvědomme si, že nesnáze a problémy mohou postihnout naprostou většinu z nás a že vzájemnost, sounáležitost a soudržnost jsou síly, které se v dějinách vždy osvědčily. Nic neoslabuje víc, než vnitřní rozpory, hádky, nesváry. Takže k tomu obvyklému a tradičnímu novoročnímu přání zdraví, životní pohody a úspěchů osobních i pracovních, a samozřejmě i toho někdy tolik potřebného štěstí, přeji každému spoluobčanu, aby potkával především lidi vstřícné, vnímavé a laskavé. A také, abychom se brzy dočkali lepších časů. To je ale přání, jehož naplnění máme v rukou my všichni. Nikoli jako jednotlivci, ale jako společnost.

Děkuji za rozhovor.

Vladimír Hořejší, Čáslavské noviny, leden 2013