Slavnostní předávání diplomů absolventům Vyšší odborné školy v Čáslavi

29. červen 2018, 08:11

Čáslav - Slavnostní předávání diplomů absolventům denní formy studia Vyšší odborné školy Čáslav proběhlo 22. června 2018 v aule školy.

Tato významná školní událost proběhla za přítomnosti rodinných příslušníků a přátel absolventů. Hudební doprovod zajistil pan Bc. Filip Jerie.

Absolventi obdrželi z rukou třídní učitelky Ing. Hany Medlíkové Vysvědčení o absolutoriu, Diplom s právem užívat titul Diplomovaný specialista (zkratka DiS.) a také Europass v jazyce českém i anglickém. Celkem bylo tento den předáno 23 diplomů absolventům ze dvou studijních profilací: Účetnictví a finance podniku a Management a personalistika.

V závěrečném proslovu paní ředitelka Mgr. Věra Szabová připomněla skutečnost, že škola sice absolventům skončila, ale další učení a získávání nových zkušeností bude po celý život pokračovat dál.

Absolventům gratulujeme k úspěšnému ukončení studia a přejeme hodně úspěchů v profesním i soukromém životě.

Vyšší odborná škola pro školní rok 2018/2019 přijímá přihlášky ke studiu na denní i kombinovanou formu do 31. července 2018.

tz, foto archiv školy
AVE_CZ
Reklama
Slavnostní předávání diplomů absolventům Vyšší odborné školy v Čáslavi

Slavnostní předávání diplomů absolventům Vyšší odborné školy v Čáslavi

29. červen 2018

Čáslav - Slavnostní předávání diplomů absolventům denní formy studia Vyšší odborné školy Čáslav proběhlo 22. června 2018 v aule školy.

Tato významná školní událost proběhla za přítomnosti rodinných příslušníků a přátel absolventů. Hudební doprovod zajistil pan Bc. Filip Jerie.

Absolventi obdrželi z rukou třídní učitelky Ing. Hany Medlíkové Vysvědčení o absolutoriu, Diplom s právem užívat titul Diplomovaný specialista (zkratka DiS.) a také Europass v jazyce českém i anglickém. Celkem bylo tento den předáno 23 diplomů absolventům ze dvou studijních profilací: Účetnictví a finance podniku a Management a personalistika.

V závěrečném proslovu paní ředitelka Mgr. Věra Szabová připomněla skutečnost, že škola sice absolventům skončila, ale další učení a získávání nových zkušeností bude po celý život pokračovat dál.

Absolventům gratulujeme k úspěšnému ukončení studia a přejeme hodně úspěchů v profesním i soukromém životě.

Vyšší odborná škola pro školní rok 2018/2019 přijímá přihlášky ke studiu na denní i kombinovanou formu do 31. července 2018.

tz, foto archiv školy
Prohlédnout galerii