vv auto
Reklama

Starostové a ředitelé městských nemocnic vedení kraje o finanční podpoře zatím nepřesvědčili

15. říjen 2019, 08:02

Čáslav - Vedení města informovalo zastupitele města Čáslavi i veřejnost o společném jednání starostů a ředitelů nemocnic ve městech Slaný, Mělník, Nymburk, Rakovník a Čáslav. Zřizovatelem těchto nemocnic není Středočeský kraj.

Uvedené nemocnice se nachází v obtížné finanční a personální situaci. Statutární zástupci těchto nemocnic se starosty měst koncipovali společné memorandum o stavu v těchto zdravotnických zařízeních a obrátili se na Středočeský kraj s žádostí o společné jednání s vedením kraje k této problematice.

Jednání bylo svoláno na 7. října 2019 do sekretariátu hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové. Ta se ho však nezúčastnila. Za Středočeský kraj absolvovali jednání JUDr. Robert Bezděk a Ing. Gabriel Kovacs. Během dvouhodinového jednání si strany sdělily své postoje a stanoviska. Zástupci měst a nemocnic vysvětlili důvody, které je přiměly sepsat memorandum, s kterým se na vedení kraje obrátili. Z vyjádření zástupců vedení kraje vyplynulo, že nepovažují požadavek finanční podpory za reálný a zdůraznili závazky, které považuje kraj za prioritní, přičemž podpora nemocnic v městech, které byly svými zástupci i na jednání reprezentováni, (za Čáslav se kromě starosty města JUDr. Vlastislava Málka zúčastnil ředitel Městské nemocnice Ing. Rudolf Bubla) mezi ně nepatří.

Společný závěr z jednání nevznikl, představitelé měst a nemocnic požádali Středočeský kraj o zaslání stanoviska k předanému memorandu:

mem1.jpg

tz
AVE_CZ
Reklama
Starostové a ředitelé městských nemocnic vedení kraje o finanční podpoře zatím nepřesvědčili

Starostové a ředitelé městských nemocnic vedení kraje o finanční podpoře zatím nepřesvědčili

15. říjen 2019

Čáslav - Vedení města informovalo zastupitele města Čáslavi i veřejnost o společném jednání starostů a ředitelů nemocnic ve městech Slaný, Mělník, Nymburk, Rakovník a Čáslav. Zřizovatelem těchto nemocnic není Středočeský kraj.

Uvedené nemocnice se nachází v obtížné finanční a personální situaci. Statutární zástupci těchto nemocnic se starosty měst koncipovali společné memorandum o stavu v těchto zdravotnických zařízeních a obrátili se na Středočeský kraj s žádostí o společné jednání s vedením kraje k této problematice.

Jednání bylo svoláno na 7. října 2019 do sekretariátu hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové. Ta se ho však nezúčastnila. Za Středočeský kraj absolvovali jednání JUDr. Robert Bezděk a Ing. Gabriel Kovacs. Během dvouhodinového jednání si strany sdělily své postoje a stanoviska. Zástupci měst a nemocnic vysvětlili důvody, které je přiměly sepsat memorandum, s kterým se na vedení kraje obrátili. Z vyjádření zástupců vedení kraje vyplynulo, že nepovažují požadavek finanční podpory za reálný a zdůraznili závazky, které považuje kraj za prioritní, přičemž podpora nemocnic v městech, které byly svými zástupci i na jednání reprezentováni, (za Čáslav se kromě starosty města JUDr. Vlastislava Málka zúčastnil ředitel Městské nemocnice Ing. Rudolf Bubla) mezi ně nepatří.

Společný závěr z jednání nevznikl, představitelé měst a nemocnic požádali Středočeský kraj o zaslání stanoviska k předanému memorandu:

mem1.jpg

tz