Svá díla můžete přihlásit do soutěže pro amatérské autory prózy a poezie

23. březen 2016, 06:48

Čáslav - Literární klub Dr. Nadi Benešové při Městském muzeu a knihovně Čáslav vyhlašuje literární soutěž pro amatérské autory prózy a poezie.

Soutěží se v kategoriích poezie a próza. Soutěž je určena pro amatérské autory od 15 let. Přijímají se práce dosud nepublikované (a to ani na internetu) v rozsahu do 5 stran formátu  A4, písmo velikost 12. Každý soutěžící zašle svůj soutěžní text e-mailem na soutez.lknb@seznam.cz, a to jako přílohu ve formátu doc nebo docx. V průvodním textu e-mailu (nikoli na přílohách) uvede  autor své jméno a adresu. Přihlášením do soutěže dávají soutěžící automaticky souhlas se zveřejněním svého textu ve sborníku LKNB. Odborná porota vybere v obou kategoriích práce, které obdrží cenu poroty, případně čestné uznání.

Vítězné práce budou vydány ve sborníku, který obdrží všichni soutěžící autoři při slavnostním vyhlášení vítězů. Veřejné slavnostní vyhlášení výsledků soutěže bude uspořádáno v říjnu 2016. Pozvánku s přesným termínem obdrží všichni účastníci soutěže elektronickou poštou v průběhu září. Soutěžní práce je třeba zaslat nejpozději do 30. června 2016. Případné dotazy adresujte na lknb.caslav@seznam.cz.

Petra Moravcová, Městské muzeum a knihovna Čáslav

Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Svá díla můžete přihlásit do soutěže pro amatérské autory prózy a poezie

Svá díla můžete přihlásit do soutěže pro amatérské autory prózy a poezie

23. březen 2016

Čáslav - Literární klub Dr. Nadi Benešové při Městském muzeu a knihovně Čáslav vyhlašuje literární soutěž pro amatérské autory prózy a poezie.

Soutěží se v kategoriích poezie a próza. Soutěž je určena pro amatérské autory od 15 let. Přijímají se práce dosud nepublikované (a to ani na internetu) v rozsahu do 5 stran formátu  A4, písmo velikost 12. Každý soutěžící zašle svůj soutěžní text e-mailem na soutez.lknb@seznam.cz, a to jako přílohu ve formátu doc nebo docx. V průvodním textu e-mailu (nikoli na přílohách) uvede  autor své jméno a adresu. Přihlášením do soutěže dávají soutěžící automaticky souhlas se zveřejněním svého textu ve sborníku LKNB. Odborná porota vybere v obou kategoriích práce, které obdrží cenu poroty, případně čestné uznání.

Vítězné práce budou vydány ve sborníku, který obdrží všichni soutěžící autoři při slavnostním vyhlášení vítězů. Veřejné slavnostní vyhlášení výsledků soutěže bude uspořádáno v říjnu 2016. Pozvánku s přesným termínem obdrží všichni účastníci soutěže elektronickou poštou v průběhu září. Soutěžní práce je třeba zaslat nejpozději do 30. června 2016. Případné dotazy adresujte na lknb.caslav@seznam.cz.

Petra Moravcová, Městské muzeum a knihovna Čáslav