vv auto
Reklama

Tématem číslo jedna je v Čáslavi nemocnice, zastupitelé se sejdou na mimořádném jednání

14. listopad 2017, 12:26

Čáslav - Čáslaví se v posledních dnech šíří různé spekulace ohledně možné změny právní formy městské nemocnice, která je do současné doby příspěvkovou organizací. Vedení města uvažuje o tom, že zejména z ekonomických důvodů by byla vhodnější její přeměna na formu společnosti s ručením omezeným, ovšem samozřejmě ve stoprocentním vlastnictví města. 

V souvislosti s takovou informací se mnozí začali o osud čáslavské nemocnice obávat. Jak ale jednoznačně uvedl v tiskové zprávě starosta města, v žádném případě by se nejednalo o kroky, které by měly vést k privatizaci tohoto zdravotnického zařízení, respektive jeho převodu do soukromých rukou.  

"Úvahy o změně právní formy čáslavské nemocnice vycházejí z potřeby zajistit její řádný chod i do budoucna. V současné době totiž  v důsledku nařízení vlády, která ve zdravotnictví navyšují tabulkové platy bez ohledu na to, že nejsou zároveň zajištěny odpovídající příjmy nemocnice od zdravotních pojišťoven - náklady narůstají do neúnosné výše, kterou město, jako zřizovatel, již dále nemůže trvale dotovat. Naším jediným cílem je zachování provozu nemocnice, která poskytuje jak dostupnou zdravotní péči místním obyvatelům, tak i několik set (ověřit) pracovních míst," vysvětlil starosta města, Jaromír Strnad, který dále upozornil na skutečnost, že se o podobném záměru diskutovalo již před čtrnácti lety. "Tehdy se ale myšlenka nezrealizovala a já osobně to považuji za chybu,“ konstatoval. 

"Rád bych připomněl, že pokud se zastupitelstvo města k tomuto kroku rozhodne, nepůjde o záležitost na následující týdny, ale o proces, který by si vyžádal několik měsíců příprav. Podle mého názoru je prvním reálným termínem přelom let 2018 a 2019. Vše ale, jak jsem již poznamenal, záleží také na přístupu a rozhodování zastupitelů, s nimiž budeme jednat jak na pracovním zasedání, tak i na mimořádné veřejné schůzi," doplnil starosta města s tím, že většina nemocnic podobného typu v naší republice již ve formě obchodní organizace úspěšně funguje mnoho let.   

V souvislosti se spekulacemi ohledně možné změny právní formy městské nemocnice několik zastupitelů požádalo o svolání mimořádného zasedání městského zastupitelstva, které se bude týkat pouze tohoto konkrétního bodu. Starosta města je v takovém případě povinen žádosti vyhovět a do stanoveného termínu zasedání svolat. Mimořádné veřejné zasedání městského zastupitelstva se tak uskuteční v pondělí 27. listopadu od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla.  

Zastupitelé se společně potkali také v pondělí 13. listopadu na pracovním setkání, kde se seznámili se základními důvody a principy uvažované změny právní formy městské nemocnice, resp. její možné proměny ze současné příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným. Jde o krok, který má umožnit poskytování dostupné zdravotní péče ve městě ve stávajícím rozsahu.  

Vedení města, v této souvislosti na svém facebookovém profilu informuje občany i zaměstnance nemocnice o tom, že uvažovaná změna: neovlivní počet pracovních míst, proběhne pravděpodobně k 1. lednu 2019, nebude znamenat snížení platů zaměstnanců platných v době  změny, nebude znamenat omezení rozsahu poskytované péče a neznamená převedení nemocnice do soukromých rukou (s.r.o. bude ve 100% vlastnictví města).

Tisková zpráva, JS
AVE_CZ
Reklama
 Tématem číslo jedna je v Čáslavi nemocnice, zastupitelé se sejdou na mimořádném jednání

Tématem číslo jedna je v Čáslavi nemocnice, zastupitelé se sejdou na mimořádném jednání

14. listopad 2017

Čáslav - Čáslaví se v posledních dnech šíří různé spekulace ohledně možné změny právní formy městské nemocnice, která je do současné doby příspěvkovou organizací. Vedení města uvažuje o tom, že zejména z ekonomických důvodů by byla vhodnější její přeměna na formu společnosti s ručením omezeným, ovšem samozřejmě ve stoprocentním vlastnictví města. 

V souvislosti s takovou informací se mnozí začali o osud čáslavské nemocnice obávat. Jak ale jednoznačně uvedl v tiskové zprávě starosta města, v žádném případě by se nejednalo o kroky, které by měly vést k privatizaci tohoto zdravotnického zařízení, respektive jeho převodu do soukromých rukou.  

"Úvahy o změně právní formy čáslavské nemocnice vycházejí z potřeby zajistit její řádný chod i do budoucna. V současné době totiž  v důsledku nařízení vlády, která ve zdravotnictví navyšují tabulkové platy bez ohledu na to, že nejsou zároveň zajištěny odpovídající příjmy nemocnice od zdravotních pojišťoven - náklady narůstají do neúnosné výše, kterou město, jako zřizovatel, již dále nemůže trvale dotovat. Naším jediným cílem je zachování provozu nemocnice, která poskytuje jak dostupnou zdravotní péči místním obyvatelům, tak i několik set (ověřit) pracovních míst," vysvětlil starosta města, Jaromír Strnad, který dále upozornil na skutečnost, že se o podobném záměru diskutovalo již před čtrnácti lety. "Tehdy se ale myšlenka nezrealizovala a já osobně to považuji za chybu,“ konstatoval. 

"Rád bych připomněl, že pokud se zastupitelstvo města k tomuto kroku rozhodne, nepůjde o záležitost na následující týdny, ale o proces, který by si vyžádal několik měsíců příprav. Podle mého názoru je prvním reálným termínem přelom let 2018 a 2019. Vše ale, jak jsem již poznamenal, záleží také na přístupu a rozhodování zastupitelů, s nimiž budeme jednat jak na pracovním zasedání, tak i na mimořádné veřejné schůzi," doplnil starosta města s tím, že většina nemocnic podobného typu v naší republice již ve formě obchodní organizace úspěšně funguje mnoho let.   

V souvislosti se spekulacemi ohledně možné změny právní formy městské nemocnice několik zastupitelů požádalo o svolání mimořádného zasedání městského zastupitelstva, které se bude týkat pouze tohoto konkrétního bodu. Starosta města je v takovém případě povinen žádosti vyhovět a do stanoveného termínu zasedání svolat. Mimořádné veřejné zasedání městského zastupitelstva se tak uskuteční v pondělí 27. listopadu od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla.  

Zastupitelé se společně potkali také v pondělí 13. listopadu na pracovním setkání, kde se seznámili se základními důvody a principy uvažované změny právní formy městské nemocnice, resp. její možné proměny ze současné příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným. Jde o krok, který má umožnit poskytování dostupné zdravotní péče ve městě ve stávajícím rozsahu.  

Vedení města, v této souvislosti na svém facebookovém profilu informuje občany i zaměstnance nemocnice o tom, že uvažovaná změna: neovlivní počet pracovních míst, proběhne pravděpodobně k 1. lednu 2019, nebude znamenat snížení platů zaměstnanců platných v době  změny, nebude znamenat omezení rozsahu poskytované péče a neznamená převedení nemocnice do soukromých rukou (s.r.o. bude ve 100% vlastnictví města).

Tisková zpráva, JS