„Ten náš arcišpión“

27. červenec 2016, 08:02

Čáslav - Pokud jedeme do Čáslavi od Prahy, Pražská ulice se posléze kruhovým objezdem Na Ostrém rohu mění na ulici Generála Moravce a dovede nás na náměstí. Kdo byl generál František Moravec?

Hned úvodem však musíme pro úplnost připomenout, že v naší historii najdeme hned dva generály Moravce: Františka a Emanuela. Nechvalně proslulý generál Emanuel Moravec byl legionářem, ale zradil a v době protektorátu se sestává nejaktivnějším kolaborantem. Působil jako ministr školství a lidové osvěty protektorátní vlády a zcela se ztotožnil s nacistickou ideologií. V důsledku událostí konce války 5. května spáchal sebevraždu.

Nás však bude zajímat brigádní generál František Moravec. Narodil se v Čáslavi 23. července 1895, v roce 1905 vstoupil na místní osmileté gymnázium, kde v roce 1913 maturoval. Začal studovat moderní filologii na Filozofické fakultě UK, ale v roce 1915 musel studium ukončit, neboť byl odveden. Absolvoval důstojnickou školu a odjel na východní frontu, kde se posléze stal důstojníkem československých legií v Rusku.

Po 1. sv. válce se rozhodl pro vojáka z povolání, absolvoval vysokou vojenskou školu a působil např. jako přednosta štábu druhé divize v Plzni, zde byl také povýšen na majora generálního štábu a posléze byl převelen do Prahy do hlavního štábu a jmenován velitelem pátrací sekce druhého oddělení hlavního štábu.

Těsně před německou okupací v roce 1939 odletěl do Londýna a zde pracoval v exilové zpravodajské službě. Uskutečnili celou řadu operací, z nich nejvýznamnější byl atentát na Heydricha. V osvobozeném Československu byl z politických důvodů vyřazen ze zpravodajské služby, kterou již tehdy ovládala komunistická strana. V březnu 1948 odchází za pomoci britské zpravodajské služby do svého posledního exilu. Od roku 1954 žil s rodinou USA, pracoval jako poradce ministra obrany ve Washingtonu. Zemřel náhle na srdeční záchvat při cestě do zaměstnání dne 26. července 1966.

„Ten náš arcišpión,“ tak žertovně říkal generálu Moravcovi za 2. sv. války v londýnském exilu Jan Masaryk. Tato slova se stala inspirací pro název Moravcovy životopisné knihy, kterou vydal Josef Škovrecký ve svém exilovém na nakladatelství ´68 Publishers  v roce 1977 s názvem Špion, jemuž nevěřili. Na dokončení knihy pracovala starší dcera Hana Moravcová-Disherová (mj. její manžel, válečný dopisovatel, byl ceněn americkým vojenským vyznamenáním Purple Heart ­- purpurové srdce). Kniha zachycuje fascinující životní příběh československého důstojníka. Těžištěm je zpravodajská činnost za druhé světové války, kdy Moravec řídl zpravodajskou službu, která dodávala Spojencům cenné poznatky, mj. i díky spojení s agentem A-54 Paulem Thümmelem, vysokým důstojníkem Abwehru. V předmluvě uvádí bývalý šéf britské zpravodajské služby, že je to nejlepší kniha o špionáži a kontrašpionáži, kterou četl.

V Chotusicích dosud žije synovec brigádního generála Františka Moravce pan Václav Moravec (devadesátiletý otec mé spolužačky Marty, bývalý učitel), který vlastní rozsáhlý archiv, v kterém shromažďuje materiály o svém strýci. Po dobu totality ukrýval kufr s dokumenty generálovy činnosti v londýnském exilu. Z nich byla uspořádána v roce 1990 v čáslavském muzeu výstava. Vernisáže se zúčastnila vdova po generálu Vlasta Moravcová a mladší dcera Taťána Moravcová-Gardová. Dále se Václav Moravec v roce 1991 zasloužil o to, aby jeho strýci byla vrácena hodnost brigádního generála (ta mu byla odňata po Únoru 1948). A v témže roce byl generálu Moravcovi propůjčen in memoriam řád M. R. Štefánika. Bohužel toto skutečnost však nebyla rodině žijící v USA oznámena, listina se ztratila a po urgencích musel vydat prezident Havel novou. Problémy pronásledovaly „aricišpióna“ i po smrti.  

V červenci uplyne půl století od úmrtí generála Františka Moravce, význačného čáslavského rodáka a našeho nejvýznamnějšího zpravodajce. V USA dosud žijí obě jeho dcery: Hana (nar. 1921) a Taťána (nar. 1922), které se stále se zajímají o dění ve své staré vlasti. Popřejme jim hodně zdraví. Mají velmi dobré genetické dispozice, vždyť paní Vlasta Moravcová se dožila 102 let.

Mgr. Jana Andrejsková

Doporučujeme přednášku kpt. PhDr. Stanislav Balíka:

Komentáře
AVE_CZ
Reklama
„Ten náš arcišpión“

„Ten náš arcišpión“

27. červenec 2016

Čáslav - Pokud jedeme do Čáslavi od Prahy, Pražská ulice se posléze kruhovým objezdem Na Ostrém rohu mění na ulici Generála Moravce a dovede nás na náměstí. Kdo byl generál František Moravec?

Hned úvodem však musíme pro úplnost připomenout, že v naší historii najdeme hned dva generály Moravce: Františka a Emanuela. Nechvalně proslulý generál Emanuel Moravec byl legionářem, ale zradil a v době protektorátu se sestává nejaktivnějším kolaborantem. Působil jako ministr školství a lidové osvěty protektorátní vlády a zcela se ztotožnil s nacistickou ideologií. V důsledku událostí konce války 5. května spáchal sebevraždu.

Nás však bude zajímat brigádní generál František Moravec. Narodil se v Čáslavi 23. července 1895, v roce 1905 vstoupil na místní osmileté gymnázium, kde v roce 1913 maturoval. Začal studovat moderní filologii na Filozofické fakultě UK, ale v roce 1915 musel studium ukončit, neboť byl odveden. Absolvoval důstojnickou školu a odjel na východní frontu, kde se posléze stal důstojníkem československých legií v Rusku.

Po 1. sv. válce se rozhodl pro vojáka z povolání, absolvoval vysokou vojenskou školu a působil např. jako přednosta štábu druhé divize v Plzni, zde byl také povýšen na majora generálního štábu a posléze byl převelen do Prahy do hlavního štábu a jmenován velitelem pátrací sekce druhého oddělení hlavního štábu.

Těsně před německou okupací v roce 1939 odletěl do Londýna a zde pracoval v exilové zpravodajské službě. Uskutečnili celou řadu operací, z nich nejvýznamnější byl atentát na Heydricha. V osvobozeném Československu byl z politických důvodů vyřazen ze zpravodajské služby, kterou již tehdy ovládala komunistická strana. V březnu 1948 odchází za pomoci britské zpravodajské služby do svého posledního exilu. Od roku 1954 žil s rodinou USA, pracoval jako poradce ministra obrany ve Washingtonu. Zemřel náhle na srdeční záchvat při cestě do zaměstnání dne 26. července 1966.

„Ten náš arcišpión,“ tak žertovně říkal generálu Moravcovi za 2. sv. války v londýnském exilu Jan Masaryk. Tato slova se stala inspirací pro název Moravcovy životopisné knihy, kterou vydal Josef Škovrecký ve svém exilovém na nakladatelství ´68 Publishers  v roce 1977 s názvem Špion, jemuž nevěřili. Na dokončení knihy pracovala starší dcera Hana Moravcová-Disherová (mj. její manžel, válečný dopisovatel, byl ceněn americkým vojenským vyznamenáním Purple Heart ­- purpurové srdce). Kniha zachycuje fascinující životní příběh československého důstojníka. Těžištěm je zpravodajská činnost za druhé světové války, kdy Moravec řídl zpravodajskou službu, která dodávala Spojencům cenné poznatky, mj. i díky spojení s agentem A-54 Paulem Thümmelem, vysokým důstojníkem Abwehru. V předmluvě uvádí bývalý šéf britské zpravodajské služby, že je to nejlepší kniha o špionáži a kontrašpionáži, kterou četl.

V Chotusicích dosud žije synovec brigádního generála Františka Moravce pan Václav Moravec (devadesátiletý otec mé spolužačky Marty, bývalý učitel), který vlastní rozsáhlý archiv, v kterém shromažďuje materiály o svém strýci. Po dobu totality ukrýval kufr s dokumenty generálovy činnosti v londýnském exilu. Z nich byla uspořádána v roce 1990 v čáslavském muzeu výstava. Vernisáže se zúčastnila vdova po generálu Vlasta Moravcová a mladší dcera Taťána Moravcová-Gardová. Dále se Václav Moravec v roce 1991 zasloužil o to, aby jeho strýci byla vrácena hodnost brigádního generála (ta mu byla odňata po Únoru 1948). A v témže roce byl generálu Moravcovi propůjčen in memoriam řád M. R. Štefánika. Bohužel toto skutečnost však nebyla rodině žijící v USA oznámena, listina se ztratila a po urgencích musel vydat prezident Havel novou. Problémy pronásledovaly „aricišpióna“ i po smrti.  

V červenci uplyne půl století od úmrtí generála Františka Moravce, význačného čáslavského rodáka a našeho nejvýznamnějšího zpravodajce. V USA dosud žijí obě jeho dcery: Hana (nar. 1921) a Taťána (nar. 1922), které se stále se zajímají o dění ve své staré vlasti. Popřejme jim hodně zdraví. Mají velmi dobré genetické dispozice, vždyť paní Vlasta Moravcová se dožila 102 let.

Mgr. Jana Andrejsková

Doporučujeme přednášku kpt. PhDr. Stanislav Balíka: