Uzavírka obchvatu města Čáslavi se prodouží o další tři týdny!

12. listopad 2019, 09:52

Čáslav – Rekonstrukční práce na obchvatu města Čáslavi budou v letošním roce prodlouženy o tři týdny. Na facebookovém profilu města Čáslavi o tom v pondělí 11. listopadu informovalo vedení čáslavské radnice.

„Na žádost realizátora rekonstrukčních prací na mostech na čáslavském obchvatu, tedy společnosti Firesta, rada města souhlasila s prodloužením uzavírky obchvatu města a zároveň i současné objízdné trasy o tři týdny. Provoz se tak vrátí do běžného stavu po 20. prosinci. V dané situaci, kterou v žádosti, předložené městské radě, uvedli zástupci společnosti Firesta, přitom nebylo jiné řešení,“ uvádí zástupci čáslavské radnice.

Podle informací obsažených v dokumentu, určeném Radě města Čáslavi, došlo při realizaci rekonstrukce k několika zásadním momentům, které nedovolily dokončit první etapu oprav v předem plánovaném termínu. 

“V průběhu výstavby první etapy mostů došlo k nezbytné aktualizaci harmonogramu, zohledňující technologické požadavky provádění dle projektanta a stavebního dozoru, a rozdílné skutečnosti proti zadávací dokumentaci po odkrytí konstrukcí,” uvádí mimo jiné zpráva společnosti Firesta s tím, že zhotovitel ani objednatel jednající s náležitou péčí nemohli odlišnosti od obvyklých konstrukcí předvídat. “Vzhledem k pozdějšímu zahájení stavby oproti plánu v zadávací dokumentaci lze v letošním roce dokončit s obtížemi první náročnější poloviny mostů a musí se řešit jejich napojení na druhou etapu a zazimování,” uvádí dokument dále. 

Zástupci zhotovitelské firmy se zároveň zavázali dokončit všechny potřebné práce v co nejkratším termínu, a to i přes již poměrně nepříznivé klimatické podmínky tak, aby mohl být provoz na zmiňované komunikaci co nejdříve uveden do běžného stavu, tedy v obou směrech po obchvatu města. 

„Vedení města i dodavatelská firma věří, že se vše podaří zrealizovat dle současné dohody, aby střed města byl objízdnou trasou zatěžován po co nejkratší období,“ konstatují zástupci čáslavské radnice prostřednictvím oficiálního facebookového profilu města.

JS, TZ
AVE_CZ
Reklama
Uzavírka obchvatu města Čáslavi se prodouží o další tři týdny!

Uzavírka obchvatu města Čáslavi se prodouží o další tři týdny!

12. listopad 2019

Čáslav – Rekonstrukční práce na obchvatu města Čáslavi budou v letošním roce prodlouženy o tři týdny. Na facebookovém profilu města Čáslavi o tom v pondělí 11. listopadu informovalo vedení čáslavské radnice.

„Na žádost realizátora rekonstrukčních prací na mostech na čáslavském obchvatu, tedy společnosti Firesta, rada města souhlasila s prodloužením uzavírky obchvatu města a zároveň i současné objízdné trasy o tři týdny. Provoz se tak vrátí do běžného stavu po 20. prosinci. V dané situaci, kterou v žádosti, předložené městské radě, uvedli zástupci společnosti Firesta, přitom nebylo jiné řešení,“ uvádí zástupci čáslavské radnice.

Podle informací obsažených v dokumentu, určeném Radě města Čáslavi, došlo při realizaci rekonstrukce k několika zásadním momentům, které nedovolily dokončit první etapu oprav v předem plánovaném termínu. 

“V průběhu výstavby první etapy mostů došlo k nezbytné aktualizaci harmonogramu, zohledňující technologické požadavky provádění dle projektanta a stavebního dozoru, a rozdílné skutečnosti proti zadávací dokumentaci po odkrytí konstrukcí,” uvádí mimo jiné zpráva společnosti Firesta s tím, že zhotovitel ani objednatel jednající s náležitou péčí nemohli odlišnosti od obvyklých konstrukcí předvídat. “Vzhledem k pozdějšímu zahájení stavby oproti plánu v zadávací dokumentaci lze v letošním roce dokončit s obtížemi první náročnější poloviny mostů a musí se řešit jejich napojení na druhou etapu a zazimování,” uvádí dokument dále. 

Zástupci zhotovitelské firmy se zároveň zavázali dokončit všechny potřebné práce v co nejkratším termínu, a to i přes již poměrně nepříznivé klimatické podmínky tak, aby mohl být provoz na zmiňované komunikaci co nejdříve uveden do běžného stavu, tedy v obou směrech po obchvatu města. 

„Vedení města i dodavatelská firma věří, že se vše podaří zrealizovat dle současné dohody, aby střed města byl objízdnou trasou zatěžován po co nejkratší období,“ konstatují zástupci čáslavské radnice prostřednictvím oficiálního facebookového profilu města.

JS, TZ