PM
Reklama

V Čáslavi se na mimořádném zastupitelstvu vzrušeně diskutovalo o místní skládce

11. duben 2018, 11:37

Čáslav - Mimořádné zastupitelstvo v Čáslavi mělo v závěru minulého týdne na programu jediný bod: hojně veřejností rozebíranou problematiku čáslavské skládky a diskutovaného propojení s projektem likvidace kalů z lagun Ostramo.

Vyjma početné veřejnosti a zastupitelů se jednání zúčastnili zástupci společnosti AVE CZ, která čáslavskou skládku provozuje, či odborníci z Ministerstva životního prostředí.

Vedení města Čáslavi mimořádné zastupitelstvo svolalo v reakci na otevřený dopis Lenky Bochníčkové, která žádala starostu města o odstoupení z funkce v souvislosti s problematikou skládky.

„Reaguji na dopis paní Bochníčkové, ve kterém mě vyzývala k tomu, abych složil funkci starosty města, neboť jsem nesplnil slib, který jsem dal. To, že se nebudou na skládku v Čáslavi vozit kaly,“ připomněl v úvodu jednání starosta Čáslavi Jaromír Strnad a pokračoval: „Za svoji osobu mohu s čistým svědomí říci, že jsem byl první, kdo na městské radě po odvysílání reportáže o kalech toto téma otevřel. Již tenkrát jsem řekl, že musíme udělat vše pro to, aby se kaly na čáslavskou skládku nedostaly. Slíbil jsem to občanům a po celou dobu jsem pro to dělal maximum a tvrdím, že kaly se do Čáslavi nevozí,“ konstatoval Jaromír Strnad.

Roman Mužík z vedení společnosti AVE CZ připomněl obsáhlý proces při plánování a schvalování projektu likvidace kalů z ostravských lagun, který firma AVE CZ absolvovala. „Na skládku v Čáslavi se dovážejí bělící hlinky. V další fázi se budou v dubnu z Ostravska odvážet stabilizované ropné kaly do Vřesové na Sokolovsku,“ upřesňoval Mužík a dodal: „Snažíme se přistupovat mimořádně transparentně.“

Slova o transparentnosti nenechala klidným zastupitele Filipa Jerieho: „Podle slov pana starosty o tom, že se sem vozí hlinka, se prý dozvěděl zhruba před měsícem, měsíc a půl. Včem spočívá ta vaše transparentnost? My jsme o tom totiž nevěděli,“ ptal se Jerie a pokračoval: „Kbyby se tato debata uskutečnila před třemi roky, než jste to sem začali vozit, tak by situace nebyla zdaleka tak vyhrocená. Vy jste sem přijeli až tehdy, když je sitace v Čáslavi pro nás Čáslaváky až neúnosná. Zastupitelstvo je o této vaší zásadní chybě,“ řekl Filip Jerie.

Zástupci společnosti AVE CZ pak v průběhu zastupitelstva svoji chybu uznali a slíbili zlepšení komunikace s čáslavskou veřejností.
Místy až vyhrocená diskuze se převážně točila okolo chápaní pojmů kal a hlinka. Podle společnosti AVE CZ, které skládka v Čáslavi patří, se na místí skládku vozi takzvaná filtrační hlinka, která má podle slov odborníků jiné složení a mechanické vlastnosti než nebezpečné ropné kaly. Toto tvrzení, byť jej přítomní specialisté na životní prostředí potvrdili, řadu přítomných nepřesvědčilo.

Jaroslav Šťasný ze společnosti CZ Bijo, která má skrz Ministerstvo financí supervizi nad celým projektem, zhodnotil rozbory materiálu z ostravských lagun. „Udělali jsme osm kontrolních rozborů. Kromě jednoho, vyšly všechny tak, že se jedná o hlinku, která se dá uložit do skládky bez jákekoliv úpravy. U jednoho vzorku vyšlo, že je třeba jej stabilizovat. Z našeho pohledu nebyl porušen žádný zákon tím, že čáslavské zařízení tyto odpady převzalo,“ uvedl.

Zastupitelé se nakonec po několika hodinách a již bez zájmu veřejnosti dohodli na usnesení. Konstatovali, že společnost AVE CZ ztratila jejich důvěru ohledně včasného a objektivního informování občanů a blízkého okolí o ukládání nebezpečných odpadů na skládku v Čáslavi.

Dále pak společnost AVE CZ vyzvali ke zřízení trvale aktualizovaného speciálního webu nebo sekce v rámci stránek společnosti AVE CZ, kde budou zveřejněny dokumenty týkající se skládky. Zároveň požadují zřídit thermo kamerový systém skládky v Čáslavi.

Zastupitelé rovněž zaúkolovali vedení města. Žádají zřízení komise pro nakládání s odpady, uzavření dohody s vedením skládky o periodickém poskytování zájmových informací, zajistění Dnů otevřených dveří pro veřejnost, a to vždy v červnu a říjnu každého kalendářního roku. Projednání se společností AVE CZ možnost snížení poplatků za svoz TKO pro občany města Čáslavi a vybudování systému varování obyvatelstva v případě havárie.

Jakub Svoboda
AVE_CZ
Reklama
V Čáslavi se na mimořádném zastupitelstvu vzrušeně diskutovalo o místní skládce

V Čáslavi se na mimořádném zastupitelstvu vzrušeně diskutovalo o místní skládce

11. duben 2018

Čáslav - Mimořádné zastupitelstvo v Čáslavi mělo v závěru minulého týdne na programu jediný bod: hojně veřejností rozebíranou problematiku čáslavské skládky a diskutovaného propojení s projektem likvidace kalů z lagun Ostramo.

Vyjma početné veřejnosti a zastupitelů se jednání zúčastnili zástupci společnosti AVE CZ, která čáslavskou skládku provozuje, či odborníci z Ministerstva životního prostředí.

Vedení města Čáslavi mimořádné zastupitelstvo svolalo v reakci na otevřený dopis Lenky Bochníčkové, která žádala starostu města o odstoupení z funkce v souvislosti s problematikou skládky.

„Reaguji na dopis paní Bochníčkové, ve kterém mě vyzývala k tomu, abych složil funkci starosty města, neboť jsem nesplnil slib, který jsem dal. To, že se nebudou na skládku v Čáslavi vozit kaly,“ připomněl v úvodu jednání starosta Čáslavi Jaromír Strnad a pokračoval: „Za svoji osobu mohu s čistým svědomí říci, že jsem byl první, kdo na městské radě po odvysílání reportáže o kalech toto téma otevřel. Již tenkrát jsem řekl, že musíme udělat vše pro to, aby se kaly na čáslavskou skládku nedostaly. Slíbil jsem to občanům a po celou dobu jsem pro to dělal maximum a tvrdím, že kaly se do Čáslavi nevozí,“ konstatoval Jaromír Strnad.

Roman Mužík z vedení společnosti AVE CZ připomněl obsáhlý proces při plánování a schvalování projektu likvidace kalů z ostravských lagun, který firma AVE CZ absolvovala. „Na skládku v Čáslavi se dovážejí bělící hlinky. V další fázi se budou v dubnu z Ostravska odvážet stabilizované ropné kaly do Vřesové na Sokolovsku,“ upřesňoval Mužík a dodal: „Snažíme se přistupovat mimořádně transparentně.“

Slova o transparentnosti nenechala klidným zastupitele Filipa Jerieho: „Podle slov pana starosty o tom, že se sem vozí hlinka, se prý dozvěděl zhruba před měsícem, měsíc a půl. Včem spočívá ta vaše transparentnost? My jsme o tom totiž nevěděli,“ ptal se Jerie a pokračoval: „Kbyby se tato debata uskutečnila před třemi roky, než jste to sem začali vozit, tak by situace nebyla zdaleka tak vyhrocená. Vy jste sem přijeli až tehdy, když je sitace v Čáslavi pro nás Čáslaváky až neúnosná. Zastupitelstvo je o této vaší zásadní chybě,“ řekl Filip Jerie.

Zástupci společnosti AVE CZ pak v průběhu zastupitelstva svoji chybu uznali a slíbili zlepšení komunikace s čáslavskou veřejností.
Místy až vyhrocená diskuze se převážně točila okolo chápaní pojmů kal a hlinka. Podle společnosti AVE CZ, které skládka v Čáslavi patří, se na místí skládku vozi takzvaná filtrační hlinka, která má podle slov odborníků jiné složení a mechanické vlastnosti než nebezpečné ropné kaly. Toto tvrzení, byť jej přítomní specialisté na životní prostředí potvrdili, řadu přítomných nepřesvědčilo.

Jaroslav Šťasný ze společnosti CZ Bijo, která má skrz Ministerstvo financí supervizi nad celým projektem, zhodnotil rozbory materiálu z ostravských lagun. „Udělali jsme osm kontrolních rozborů. Kromě jednoho, vyšly všechny tak, že se jedná o hlinku, která se dá uložit do skládky bez jákekoliv úpravy. U jednoho vzorku vyšlo, že je třeba jej stabilizovat. Z našeho pohledu nebyl porušen žádný zákon tím, že čáslavské zařízení tyto odpady převzalo,“ uvedl.

Zastupitelé se nakonec po několika hodinách a již bez zájmu veřejnosti dohodli na usnesení. Konstatovali, že společnost AVE CZ ztratila jejich důvěru ohledně včasného a objektivního informování občanů a blízkého okolí o ukládání nebezpečných odpadů na skládku v Čáslavi.

Dále pak společnost AVE CZ vyzvali ke zřízení trvale aktualizovaného speciálního webu nebo sekce v rámci stránek společnosti AVE CZ, kde budou zveřejněny dokumenty týkající se skládky. Zároveň požadují zřídit thermo kamerový systém skládky v Čáslavi.

Zastupitelé rovněž zaúkolovali vedení města. Žádají zřízení komise pro nakládání s odpady, uzavření dohody s vedením skládky o periodickém poskytování zájmových informací, zajistění Dnů otevřených dveří pro veřejnost, a to vždy v červnu a říjnu každého kalendářního roku. Projednání se společností AVE CZ možnost snížení poplatků za svoz TKO pro občany města Čáslavi a vybudování systému varování obyvatelstva v případě havárie.

Jakub Svoboda