PM
Reklama

Vedení čáslavské radnice informovalo o možném navážení nadbilančních kalů na místní skládku

6. listopad 2018, 10:14

Čáslav – Nové vedení města Čáslavi svolalo v pondělí 5. listopadu mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní představitelé města informovali veřejnost a média ve věci dočasného uložení 70 tisíc tun stabilizovaných kalů z areálu Ostramo v Ostravě, které by mohly v průběhu listopadu a prosince putovat na čáslavskou skládku společnosti AVE CZ odpadové hospodářství. 

O aktuálně plánovaném způsobu vypořádání ekologické zátěže z lagun Ostramo, formou převozu a deponování 70 tisíc tun vymístěných nebezpečných nadbilančních kalů z ostravského Ostrama do areálu čáslavské skládky, se podle slov starosty města Čáslavi Vlastislava Málka nové vedení radnice dozvědělo od ředitele místní skládky v pátek 2. listopadu. 

K uvedenému převozu by dle vyjádření čáslavského starosty mohlo dojít v termínu od 15. listopadu do 22. prosince letošního roku. „Tato informace nás velmi zneklidnila a zjišťovali jsme, co je jejím hlavním důvodem,“ konstatoval Vlastislav Málek.

Podle čáslavského starosty je problémem kapacita plynárny ve Vřesové, kde jsou kaly postupně zplynovány: „Plynárna ve Vřesové má jistou kapacitu a nemůže zlikvidovat všechny kaly v termínu původně uvažovaném pro vymístění kalů z Ostravy, tedy do konce letošního roku,“ upozornil starosta Čáslavi a pokračoval: „Proto se AVE začalo zabývat tím, že by projednalo a zažádalo o povolení mezideponie přímo v Ostravě do roku 2020.“

Příslušný krajský úřad podle Vlastislava Málka mezideponii kalů v Ostravě povolil. „Nicméně jednou věcí je toto povolení, druhou věcí pak je uzavření dodatku smlouvy mezi firmou AVE a státním podnikem Diamo, který by tuto variantu stvrdil,“ připomněl Vlastislav Málek.

Tisková mluvčí společnosti AVE CZ, Pavla Ivácková, v prohlášení pro média uvedla: „Kaly z ostravských lagun budou do konce tohoto roku dle plánu upraveny (stabilizovány vápnem), a pokud nedojde ke změně původního projektu, budou také odvezeny do Čáslavi na zabezpečenou skládku – dle projektu schválenou mezideponii,“ konstatovala a nastínila i možnost druhého řešení dané problematiky: „Jelikož máme legislativně povoleno mezideponovat upravené kaly před finální likvidací v areálu lagun Ostramo do konce roku 2020, je nyní předmětem diskuse, zdali zbytečně zatěžovat životní prostředí automobilovou přepravou těchto upravených kalů do Čáslavi. Racionální důvody pro to nyní neshledáváme,“ uvedla. 

Pokud dotčené orgány neschválí využití mezideponie v Ostravě, vymístění podle Iváckové proběhne dle původního termínu, tedy do konce roku 2018. „Prodloužené bude maximálně o legitimní dobu, kdy nebylo možné provádět těžení kalů kvůli klimatickým podmínkám,“ upřesnila. 

Vedení čáslavské radnice zaujímá k této problematice rezolutní postoj: „Deponování kalů, byť na přechodnou dobu, je něco, co si tady nepřejeme. Nepřeje si to veřejnost, nepřeje si to vedení města jak to minulé, tak to nynější. V tom jsme všichni za jedno,“ zdůraznil Vlastislav Málek s tím, že představitelé města usilovně jednají o tom, aby ve výsledku zabránili mezideponování kalů na skládce v Čáslavi. 

Přehled událostí posledních dní: 

Na nastalou situaci podle tiskové zprávy čáslavské radnice reagoval dopisem ze dne 31. října 2018 (odeslán 2. 11. 2018 ) Jaromír Strnad. Dopis adresoval MPO, MŽP a státnímu podniku DIAMO. V dopise vyjádřil nesouhlas se zamýšleným ukládáním odpadů na skládku v Čáslavi a požádal, aby ze strany dotčených orgánů došlo k urychlenému návrhu řešení, které by nezatížilo životní prostředí města Čáslav a jeho okolí, a současně bylo efektivním a smysluplným způsobem nakládání s odpady z areálu lagun Ostramo. Vyzval také k zastavení navážení odpadu na skládku v Čáslavi do vyřešení celé záležitosti. 

Nově zvolená Rada města Čáslavi pak nejprve v pátek 2. listopadu 2018 kontaktovala MPO (jmenovitě zastupitele a náměstka Ing. Jiřího Havlíčka) a MŽP za účelem osobního setkání s příslušnými ministry. Zároveň sjednala schůzku s poslancem parlamentu ČR, panem Mgr. Vítem Rakušanem. Následně Rada města svolala v neděli 4. listopadu 2018 k dané problematice mimořádné jednání, na které přizvala Ing. Jaromíra Strnada a ředitele AVE CZ odpadové hospodářství,  s.r.o., provozovna Čáslav, pana Ing. Radka Doležala.  

Na mimořádné tiskové konferenci v pondělí 5. listopadu pak byla veřejnost byla informována o všech uskutečněných krocích předchozího i nového vedení města, tj. výsledkem již uskutečněných jednání se zástupci společnosti AVE CZ i seznamem všech dalších naplánovaných jednání.  

Zástupci města vyjádřili pochopení pro nespokojenost obyvatel města Ostravy s dosavadním průběhem likvidace kalů z lagun Ostramo, současně ale odmítli, aby byl problém vypořádání se s existující zátěží řešen navrženým neekologickým a nehospodárným způsobem na úkor obyvatel města Čáslav i všech dalších obyvatel žijících na trase plánované navážky.

Jakub Svoboda

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Vedení čáslavské radnice informovalo o možném navážení nadbilančních kalů na místní skládku

Vedení čáslavské radnice informovalo o možném navážení nadbilančních kalů na místní skládku

6. listopad 2018

Čáslav – Nové vedení města Čáslavi svolalo v pondělí 5. listopadu mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní představitelé města informovali veřejnost a média ve věci dočasného uložení 70 tisíc tun stabilizovaných kalů z areálu Ostramo v Ostravě, které by mohly v průběhu listopadu a prosince putovat na čáslavskou skládku společnosti AVE CZ odpadové hospodářství. 

O aktuálně plánovaném způsobu vypořádání ekologické zátěže z lagun Ostramo, formou převozu a deponování 70 tisíc tun vymístěných nebezpečných nadbilančních kalů z ostravského Ostrama do areálu čáslavské skládky, se podle slov starosty města Čáslavi Vlastislava Málka nové vedení radnice dozvědělo od ředitele místní skládky v pátek 2. listopadu. 

K uvedenému převozu by dle vyjádření čáslavského starosty mohlo dojít v termínu od 15. listopadu do 22. prosince letošního roku. „Tato informace nás velmi zneklidnila a zjišťovali jsme, co je jejím hlavním důvodem,“ konstatoval Vlastislav Málek.

Podle čáslavského starosty je problémem kapacita plynárny ve Vřesové, kde jsou kaly postupně zplynovány: „Plynárna ve Vřesové má jistou kapacitu a nemůže zlikvidovat všechny kaly v termínu původně uvažovaném pro vymístění kalů z Ostravy, tedy do konce letošního roku,“ upozornil starosta Čáslavi a pokračoval: „Proto se AVE začalo zabývat tím, že by projednalo a zažádalo o povolení mezideponie přímo v Ostravě do roku 2020.“

Příslušný krajský úřad podle Vlastislava Málka mezideponii kalů v Ostravě povolil. „Nicméně jednou věcí je toto povolení, druhou věcí pak je uzavření dodatku smlouvy mezi firmou AVE a státním podnikem Diamo, který by tuto variantu stvrdil,“ připomněl Vlastislav Málek.

Tisková mluvčí společnosti AVE CZ, Pavla Ivácková, v prohlášení pro média uvedla: „Kaly z ostravských lagun budou do konce tohoto roku dle plánu upraveny (stabilizovány vápnem), a pokud nedojde ke změně původního projektu, budou také odvezeny do Čáslavi na zabezpečenou skládku – dle projektu schválenou mezideponii,“ konstatovala a nastínila i možnost druhého řešení dané problematiky: „Jelikož máme legislativně povoleno mezideponovat upravené kaly před finální likvidací v areálu lagun Ostramo do konce roku 2020, je nyní předmětem diskuse, zdali zbytečně zatěžovat životní prostředí automobilovou přepravou těchto upravených kalů do Čáslavi. Racionální důvody pro to nyní neshledáváme,“ uvedla. 

Pokud dotčené orgány neschválí využití mezideponie v Ostravě, vymístění podle Iváckové proběhne dle původního termínu, tedy do konce roku 2018. „Prodloužené bude maximálně o legitimní dobu, kdy nebylo možné provádět těžení kalů kvůli klimatickým podmínkám,“ upřesnila. 

Vedení čáslavské radnice zaujímá k této problematice rezolutní postoj: „Deponování kalů, byť na přechodnou dobu, je něco, co si tady nepřejeme. Nepřeje si to veřejnost, nepřeje si to vedení města jak to minulé, tak to nynější. V tom jsme všichni za jedno,“ zdůraznil Vlastislav Málek s tím, že představitelé města usilovně jednají o tom, aby ve výsledku zabránili mezideponování kalů na skládce v Čáslavi. 

Přehled událostí posledních dní: 

Na nastalou situaci podle tiskové zprávy čáslavské radnice reagoval dopisem ze dne 31. října 2018 (odeslán 2. 11. 2018 ) Jaromír Strnad. Dopis adresoval MPO, MŽP a státnímu podniku DIAMO. V dopise vyjádřil nesouhlas se zamýšleným ukládáním odpadů na skládku v Čáslavi a požádal, aby ze strany dotčených orgánů došlo k urychlenému návrhu řešení, které by nezatížilo životní prostředí města Čáslav a jeho okolí, a současně bylo efektivním a smysluplným způsobem nakládání s odpady z areálu lagun Ostramo. Vyzval také k zastavení navážení odpadu na skládku v Čáslavi do vyřešení celé záležitosti. 

Nově zvolená Rada města Čáslavi pak nejprve v pátek 2. listopadu 2018 kontaktovala MPO (jmenovitě zastupitele a náměstka Ing. Jiřího Havlíčka) a MŽP za účelem osobního setkání s příslušnými ministry. Zároveň sjednala schůzku s poslancem parlamentu ČR, panem Mgr. Vítem Rakušanem. Následně Rada města svolala v neděli 4. listopadu 2018 k dané problematice mimořádné jednání, na které přizvala Ing. Jaromíra Strnada a ředitele AVE CZ odpadové hospodářství,  s.r.o., provozovna Čáslav, pana Ing. Radka Doležala.  

Na mimořádné tiskové konferenci v pondělí 5. listopadu pak byla veřejnost byla informována o všech uskutečněných krocích předchozího i nového vedení města, tj. výsledkem již uskutečněných jednání se zástupci společnosti AVE CZ i seznamem všech dalších naplánovaných jednání.  

Zástupci města vyjádřili pochopení pro nespokojenost obyvatel města Ostravy s dosavadním průběhem likvidace kalů z lagun Ostramo, současně ale odmítli, aby byl problém vypořádání se s existující zátěží řešen navrženým neekologickým a nehospodárným způsobem na úkor obyvatel města Čáslav i všech dalších obyvatel žijících na trase plánované navážky.

Jakub Svoboda