vv auto
Reklama

Vedení města Čáslavi reaguje na nejčastější dotazy k sjednocenému dopravnímu řešení na Čeplově

17. prosinec 2019, 10:59

Čáslav - Vedení města Čáslavi v úterý 17. prosince prostřednictvím webových stránek města reagovalo na nejčastější dotazy k sjednocenému dopravnímu řešení v městské části Čeplov „ZÓNA 30". Otázky a odpovědi naleznete níže v článku:

PROČ? 

- opakující se stížnosti obyvatel Čeplova na nerespektování nejvyšší povolené rychlosti zejména na dosavadních „hlavních tazích“ Čeplovem 

- sjednocení dosavadního rozdílného dopravního řešení kombinace přednosti zprava a přednosti upravené dopravním značením 

- projednáno s odbornou firmou -  „nový“ i „starý“ Čeplov, kdy se  jedná v podstatě o stejný typ zástavby bez výraznějších dopravních cílů    

BYLI JSME MY OBČANÉ INFORMOVÁNI? MOHLI JSME SE VYJÁDŘIT? 

- ano, občané o změně byli informováni na webových stránkách města v červnu 2019 a následně v Čáslavských novinách 7-8/19; samotný návrh nové místní úpravy byl zveřejněn v rámci správního řízení veřejnou vyhláškou na úřední desce MěÚ Čáslav, kdy měl kdokoliv možnost podat připomínku či námitku; do řízení nebyla uplatněna žádná námitka a změna byla povolena

- dle zákona na všech vjezdech do lokality Čeplov budou po dobu 3 měsíců osazeny přenosné DZ, které upozorňují na změnu místní úpravy    

CO ZNAMENÁ „ZÓNA 30“? 

- zóna dopravního opatření, kde je zákaz vjezdu vyobrazených dopravních prostředků (traktor, autobus a nákladní vozidla) mimo dopravní obsluhy vč. zobrazení symbolu upozorňující ,,křižovatka“ (přednost zprava). 

- nejvyšší povolená rychlost 30km/h    

PATŘÍ DO „ZÓNY 30“ ul. ŽACKÁ? 

- ne, ul. Žacká je ve správě KSÚS a zůstává hlavní silnicí v celé své délce 

- nadále nejvyšší povolená rychlost 50km/h    

JAK JE TO S ULICÍ ZA RYBNÍKEM?

- při výjezdu na ul. Žackou dávám přednost (ul. Žacká je nadále hlavní silnicí) 

- zbylá část ulice Za Rybníkem směrem k SZeŠ úpravě podléhá a platí na ní přednost zprava 

- přednost zprava se neuplatňuje u výjezdů od garáží na ulici Za Rybníkem a dále při výjezdu pod a nad schody Na Vyhlídce; jde o napojení účelových komunikací na komunikaci místní, budou osazeny DZ Z11 c+d - červený patník    

JÍZDA UL. ČEPLOVA DOLŮ - PLATÍ PŘEDNOST ZPRAVA K UL. ZA RYBNÍKEM? 

- ano 

- přednost zprava se neuplatňuje u výjezdů od garáží na ulici Čeplova; jde o napojení účelových komunikací na komunikaci místní, budou osazeny DZ Z11 c+d - červený patník    

KŘIŽOVATKA U MOSTU SADOVÁ 

- ze směru od ul. Sadová je před mostem osazena DZ dej přednost protijedoucím vozidlům. Vozidlo jedoucí do křižovatky od ul. Sadová dává přednost vozidlu z ul. Za Rybníkem na kraji křižovatky za mostem, druhé vozidlo jedoucí z ul. Sadová čeká a dává přednost protijedoucímu vozidlu ještě před mostem

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK:

Změna dopravního značení v lokalitě Čeplov vyvolala na sociálních sítích rozporuplné reakce

JS, TZ
AVE_CZ
Reklama
Vedení města Čáslavi reaguje na nejčastější dotazy k sjednocenému dopravnímu řešení na Čeplově

Vedení města Čáslavi reaguje na nejčastější dotazy k sjednocenému dopravnímu řešení na Čeplově

17. prosinec 2019

Čáslav - Vedení města Čáslavi v úterý 17. prosince prostřednictvím webových stránek města reagovalo na nejčastější dotazy k sjednocenému dopravnímu řešení v městské části Čeplov „ZÓNA 30". Otázky a odpovědi naleznete níže v článku:

PROČ? 

- opakující se stížnosti obyvatel Čeplova na nerespektování nejvyšší povolené rychlosti zejména na dosavadních „hlavních tazích“ Čeplovem 

- sjednocení dosavadního rozdílného dopravního řešení kombinace přednosti zprava a přednosti upravené dopravním značením 

- projednáno s odbornou firmou -  „nový“ i „starý“ Čeplov, kdy se  jedná v podstatě o stejný typ zástavby bez výraznějších dopravních cílů    

BYLI JSME MY OBČANÉ INFORMOVÁNI? MOHLI JSME SE VYJÁDŘIT? 

- ano, občané o změně byli informováni na webových stránkách města v červnu 2019 a následně v Čáslavských novinách 7-8/19; samotný návrh nové místní úpravy byl zveřejněn v rámci správního řízení veřejnou vyhláškou na úřední desce MěÚ Čáslav, kdy měl kdokoliv možnost podat připomínku či námitku; do řízení nebyla uplatněna žádná námitka a změna byla povolena

- dle zákona na všech vjezdech do lokality Čeplov budou po dobu 3 měsíců osazeny přenosné DZ, které upozorňují na změnu místní úpravy    

CO ZNAMENÁ „ZÓNA 30“? 

- zóna dopravního opatření, kde je zákaz vjezdu vyobrazených dopravních prostředků (traktor, autobus a nákladní vozidla) mimo dopravní obsluhy vč. zobrazení symbolu upozorňující ,,křižovatka“ (přednost zprava). 

- nejvyšší povolená rychlost 30km/h    

PATŘÍ DO „ZÓNY 30“ ul. ŽACKÁ? 

- ne, ul. Žacká je ve správě KSÚS a zůstává hlavní silnicí v celé své délce 

- nadále nejvyšší povolená rychlost 50km/h    

JAK JE TO S ULICÍ ZA RYBNÍKEM?

- při výjezdu na ul. Žackou dávám přednost (ul. Žacká je nadále hlavní silnicí) 

- zbylá část ulice Za Rybníkem směrem k SZeŠ úpravě podléhá a platí na ní přednost zprava 

- přednost zprava se neuplatňuje u výjezdů od garáží na ulici Za Rybníkem a dále při výjezdu pod a nad schody Na Vyhlídce; jde o napojení účelových komunikací na komunikaci místní, budou osazeny DZ Z11 c+d - červený patník    

JÍZDA UL. ČEPLOVA DOLŮ - PLATÍ PŘEDNOST ZPRAVA K UL. ZA RYBNÍKEM? 

- ano 

- přednost zprava se neuplatňuje u výjezdů od garáží na ulici Čeplova; jde o napojení účelových komunikací na komunikaci místní, budou osazeny DZ Z11 c+d - červený patník    

KŘIŽOVATKA U MOSTU SADOVÁ 

- ze směru od ul. Sadová je před mostem osazena DZ dej přednost protijedoucím vozidlům. Vozidlo jedoucí do křižovatky od ul. Sadová dává přednost vozidlu z ul. Za Rybníkem na kraji křižovatky za mostem, druhé vozidlo jedoucí z ul. Sadová čeká a dává přednost protijedoucímu vozidlu ještě před mostem

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK:

Změna dopravního značení v lokalitě Čeplov vyvolala na sociálních sítích rozporuplné reakce

JS, TZ