PM
Reklama

Zemědělští veteráni se v Čáslavi dají opět do pohybu, blíží se Pradědečkův traktor

21. květen 2015, 20:14
(aktualizováno: 21. květen 2015, 20:15)

Čáslav - První červnový víkend se v areálu Muzea zemědělské techniky v Čáslavi opět dají do pohybu zemědělští veteráni. Ve dnech 6. a 7. 6 2015 vždy od 8 do 17 hodin zdejší muzeum pořádá již 12. ročník tradiční předváděcí akci s názvem „Pradědečkův traktor“.

Cílem této již tradiční akce je prezentace strojů jedné z nejvýznamnějších sbírek historické zemědělské techniky nejen v ČR spolu se současnou prezentací stálých expozic, zpřístupněných depozitářů, smluvních vystavovatelů a doprovodným programem. Na předváděcí ploše bude prezentován výběr provozuschopných traktorů klasické konstrukce, sklízecích mlátiček a další techniky ze sbírek muzea, který bude tradičně doplněn o stroje soukromých vlastníků, z nichž některé budou mít svou premiéru. Tito veteráni budou několikrát denně předváděni v chodu a dokonce bude možné si i jízdu s historickým traktorem vyzkoušet v soutěži o ceny. Součástí prezentace bude i průběžné předvádění stabilních motorů a hnaných zemědělských strojů s přiblížením jejich činnosti a technologických postupů používání těchto zemědělských pomocníků na společné ploše s traktory. Jedná se například o stroj na pletení povřísel, fukar, či mláticí soupravu s lisem. Účelem této prezentace je seznámení návštěvníků s dobovými technologiemi a poukázání na práci našich předků v zemědělské výrobě při rozmanitosti plodin v zemědělské výrobě a jejich zpracování. Součástí celé akce bude předvádění parního válce vrcholem pak pokus o zprovoznění renovovaného motoru Lorenz s koksovým vyvíječem plynu.

Kromě výše uvedených skutečností budou návštěvníkům otevřeny i všechny  běžně přístupné prostory a další vybrané depozitáře. V bohatém doprovodném programu bude mimo jiné k vidění Bike show, vystoupí kroužek DDM Čáslav s vlastní taneční choreografií a v neposlední řadě vystoupí Drum Circle - skupinové bubnování.V areálu bude fungovat stánkový prodej a je připraven program pro děti i dospělé. Zajištění občerstvení je samozřejmostí. V celém areálu je bezbariérový přístup a parkování je zajištěno před branou areálu.

Bližší informace: http://www.nzm.cz/, tato akce se koná pod záštitou ministra zemědělství M. Jurečky.

Pradědečkův traktor - program

Sobota:
8:00 až 17:00    - zpřístupnění všech expozic a vybraných depozitářů
9:30 a 12:00     - Bikeshow
10:00 a 12:30   - ukázka RC modelů aut
10:30 a 13:00   - předvádění historických traktorů v chodu
15:00                 - pro zájemce s řid. průk. T – soutěže (o ceny)
Průběžně           - Výstava o díle Václava Svobody, výrobce traktorů
                          - předvádění stabilních motorů a ostatní techniky
                          - předvádění modelové parní lanové orby
                          - prezentace parních strojů
                          - program pro děti (spolujízda na traktoru a dětský program)

Neděle:
8:00 až 17:00    - zpřístupnění všech expozic a vybraných depozitářů
9:00 až 11:30    - vystoupení Drum Circle – skupinové bubnování pro veřejnost
9:30 a 12:00      - Bikeshow
10:00 a 12:30    - Vystoupení kroužku DDM, Street dance
10:30, 13:00 a 15:30 - předvádění historických traktorů v chodu
Průběžně           - předvádění stabilních motorů a ostatní techniky
                          - předvádění modelové parní lanové orby
                          - program pro děti (spolujízda na traktoru a dětský program)
                          - prezentace parních strojů

tz
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Zemědělští veteráni se v Čáslavi dají opět do pohybu, blíží se Pradědečkův traktor

Zemědělští veteráni se v Čáslavi dají opět do pohybu, blíží se Pradědečkův traktor

21. Květen 2015
(aktualizováno: 21. Květen 2015, 20:15)

Čáslav - První červnový víkend se v areálu Muzea zemědělské techniky v Čáslavi opět dají do pohybu zemědělští veteráni. Ve dnech 6. a 7. 6 2015 vždy od 8 do 17 hodin zdejší muzeum pořádá již 12. ročník tradiční předváděcí akci s názvem „Pradědečkův traktor“.

Cílem této již tradiční akce je prezentace strojů jedné z nejvýznamnějších sbírek historické zemědělské techniky nejen v ČR spolu se současnou prezentací stálých expozic, zpřístupněných depozitářů, smluvních vystavovatelů a doprovodným programem. Na předváděcí ploše bude prezentován výběr provozuschopných traktorů klasické konstrukce, sklízecích mlátiček a další techniky ze sbírek muzea, který bude tradičně doplněn o stroje soukromých vlastníků, z nichž některé budou mít svou premiéru. Tito veteráni budou několikrát denně předváděni v chodu a dokonce bude možné si i jízdu s historickým traktorem vyzkoušet v soutěži o ceny. Součástí prezentace bude i průběžné předvádění stabilních motorů a hnaných zemědělských strojů s přiblížením jejich činnosti a technologických postupů používání těchto zemědělských pomocníků na společné ploše s traktory. Jedná se například o stroj na pletení povřísel, fukar, či mláticí soupravu s lisem. Účelem této prezentace je seznámení návštěvníků s dobovými technologiemi a poukázání na práci našich předků v zemědělské výrobě při rozmanitosti plodin v zemědělské výrobě a jejich zpracování. Součástí celé akce bude předvádění parního válce vrcholem pak pokus o zprovoznění renovovaného motoru Lorenz s koksovým vyvíječem plynu.

Kromě výše uvedených skutečností budou návštěvníkům otevřeny i všechny  běžně přístupné prostory a další vybrané depozitáře. V bohatém doprovodném programu bude mimo jiné k vidění Bike show, vystoupí kroužek DDM Čáslav s vlastní taneční choreografií a v neposlední řadě vystoupí Drum Circle - skupinové bubnování.V areálu bude fungovat stánkový prodej a je připraven program pro děti i dospělé. Zajištění občerstvení je samozřejmostí. V celém areálu je bezbariérový přístup a parkování je zajištěno před branou areálu.

Bližší informace: http://www.nzm.cz/, tato akce se koná pod záštitou ministra zemědělství M. Jurečky.

Pradědečkův traktor - program

Sobota:
8:00 až 17:00    - zpřístupnění všech expozic a vybraných depozitářů
9:30 a 12:00     - Bikeshow
10:00 a 12:30   - ukázka RC modelů aut
10:30 a 13:00   - předvádění historických traktorů v chodu
15:00                 - pro zájemce s řid. průk. T – soutěže (o ceny)
Průběžně           - Výstava o díle Václava Svobody, výrobce traktorů
                          - předvádění stabilních motorů a ostatní techniky
                          - předvádění modelové parní lanové orby
                          - prezentace parních strojů
                          - program pro děti (spolujízda na traktoru a dětský program)

Neděle:
8:00 až 17:00    - zpřístupnění všech expozic a vybraných depozitářů
9:00 až 11:30    - vystoupení Drum Circle – skupinové bubnování pro veřejnost
9:30 a 12:00      - Bikeshow
10:00 a 12:30    - Vystoupení kroužku DDM, Street dance
10:30, 13:00 a 15:30 - předvádění historických traktorů v chodu
Průběžně           - předvádění stabilních motorů a ostatní techniky
                          - předvádění modelové parní lanové orby
                          - program pro děti (spolujízda na traktoru a dětský program)
                          - prezentace parních strojů

tz