vv auto
Reklama

Změna dopravního značení v lokalitě Čeplov vyvolala na sociálních sítích rozporuplné reakce

16. prosinec 2019, 13:51

Čáslav – V průběhu minulého týdne byly zahájeny práce na změně dopravního značení v celé lokalitě čáslavského Čeplova. Především pak na sociálních sítích se toto opatření setkalo s velmi rozporuplnými reakcemi.  

O změně dopravního značení informovalo vedení města občany na oficiálním webu města v závěru června 2019. Podle vedoucí oddělení investic městského úřadu Markéty Petrové k úpravě v dopravním značení dochází prakticky na celé ploše lokality Čeplov, tedy v prostoru, ohraničeném ulicemi Žacká, Za Rybníkem a Travní. 

„Předmětem úprav dopravního značení a pravidel provozu na Čeplově je hned několik momentů. Jednou z hlavních změn je osazení dopravních značek „zóna s dopravním omezením“ i v místech, kde doposud toto značení nebylo. Spolu s tím dochází k omezení rychlosti v celé vyznačené lokalitě na 30 km/hod,“ uvádí. 

„Další změnou, s níž se motoristé jistě brzy sžijí, je sjednocení přednosti v jízdě na celém území Čeplova. Až doposud byla v různých jeho částech upravena tato pravidla odlišně - v nově zastavovaných územích platí automaticky přednost vozidel jedoucích zprava bez nutnosti dopravního značení, ve „staré“ části Čeplova jsou potom jednotlivé křižovatky řešeny jednotlivě," píše se na oficiálním webu města.  

Na celém zmiňovaném území vejde v platnost přednost zprava. Dojde tedy mimo jiné k odstranění současného značení hlavních a vedlejších silnic. Podle Markéty Petrové se tímto krokem provoz na celém Čeplově sjednotí a celá situace se stane přehlednější a jednoznačnější. To si ale nemyslí řada lidí ve svých reakcích na sociální sítí Facebook, kde se objevují především negativní komentáře s obavami o narušení plynulosti provozu s hrozbou dopravních nehod. 

„Vedení města žádá všechny účastníky silničního provozu, aby se s novou situací podrobně seznámili, pozorně sledovali nové značení,a tím předešli neočekávaným situacím,“ uvádí oficiální web města Čáslavi.

Jakub Svoboda, TZ
AVE_CZ
Reklama
Změna dopravního značení v lokalitě Čeplov vyvolala na sociálních sítích rozporuplné reakce

Změna dopravního značení v lokalitě Čeplov vyvolala na sociálních sítích rozporuplné reakce

16. prosinec 2019

Čáslav – V průběhu minulého týdne byly zahájeny práce na změně dopravního značení v celé lokalitě čáslavského Čeplova. Především pak na sociálních sítích se toto opatření setkalo s velmi rozporuplnými reakcemi.  

O změně dopravního značení informovalo vedení města občany na oficiálním webu města v závěru června 2019. Podle vedoucí oddělení investic městského úřadu Markéty Petrové k úpravě v dopravním značení dochází prakticky na celé ploše lokality Čeplov, tedy v prostoru, ohraničeném ulicemi Žacká, Za Rybníkem a Travní. 

„Předmětem úprav dopravního značení a pravidel provozu na Čeplově je hned několik momentů. Jednou z hlavních změn je osazení dopravních značek „zóna s dopravním omezením“ i v místech, kde doposud toto značení nebylo. Spolu s tím dochází k omezení rychlosti v celé vyznačené lokalitě na 30 km/hod,“ uvádí. 

„Další změnou, s níž se motoristé jistě brzy sžijí, je sjednocení přednosti v jízdě na celém území Čeplova. Až doposud byla v různých jeho částech upravena tato pravidla odlišně - v nově zastavovaných územích platí automaticky přednost vozidel jedoucích zprava bez nutnosti dopravního značení, ve „staré“ části Čeplova jsou potom jednotlivé křižovatky řešeny jednotlivě," píše se na oficiálním webu města.  

Na celém zmiňovaném území vejde v platnost přednost zprava. Dojde tedy mimo jiné k odstranění současného značení hlavních a vedlejších silnic. Podle Markéty Petrové se tímto krokem provoz na celém Čeplově sjednotí a celá situace se stane přehlednější a jednoznačnější. To si ale nemyslí řada lidí ve svých reakcích na sociální sítí Facebook, kde se objevují především negativní komentáře s obavami o narušení plynulosti provozu s hrozbou dopravních nehod. 

„Vedení města žádá všechny účastníky silničního provozu, aby se s novou situací podrobně seznámili, pozorně sledovali nové značení,a tím předešli neočekávaným situacím,“ uvádí oficiální web města Čáslavi.

Jakub Svoboda, TZ