Villa Romantica
Reklama

Bezpečnostně preventivní akci "Cizinec" zaměřili především na obchody cizinců

23. duben 2013, 15:08
(aktualizováno: 23. duben 2013, 15:09)

čáslav - Pod vedením vedoucího OO PČR Čáslav npor. Mgr. Lubomíra Vilímka se v pátek 19. dubna konala další z řady bezpečnostně-preventivních akcí pod názvem "CIZINEC", která byla konkrétně zaměřena na prodejny a kamenné obchody provozované zejména cizími státními příslušníky.

K součinnostní akci byli dále kromě policistů z OO PČR Čáslav a dalších policistů v rámci Územního odboru Policie ČR v nutné Hoře, přizváni i Cizinecká policie z Kutné Hory (využití Schengen-busu), Celní správa z Kolína, psovodi z Vojenské policie Tábor se psy na vyhledání OPL (drogy), Městská policie v Čáslavi, ČOI Praha, ŹÚ Čáslav, HZS Kutná Hora (preventisté). Samotná akce začala v dopoledních hodinách( 09 hod. ), a to paralerním výjezdem 3 vytvořených skupin, z nichž v každé měli zastoupení jednotliví policisté a pracovníci ze státní správy a samosprávy výše. Celkem se na akci podílelo 55 osob ze strany policistů a kontrolních orgánů.

Předmětem a cílem akce byla kontrola:

 • dodržování pobytového režimu cizinců a pravosti a platnosti předkládaných cestovních dokladů, legálnosti pobytu cizinců na našem území,
 • pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách,
 • dodržování pracovně-právních předpisů a předpisů o pobytu cizinců na území České republiky se zaměřením na výkon nelegální práce cizinců,
  problematika pátrání se zaměřením na odhalování porušování celních a daňových předpisů v souvislosti s dovozem zboží,
 • nekolkovaných cigaret a alkoholu, prodeje falzifikátů,
 • výskytu omamných a psychotropních látek („OPL“)
 • živnostenská podle živnostenského zákona (přestupky a správní delikty), dodržování zákona o ochraně spotřebitele,
 • dodržování předpisů požární bezpečnosti, se zaměřením na vyznačení únikových cest, zapojení elektřiny či vybavenost prodejen a ubytovacích zařízení ručními hasicími přístroji, případně jejich platné revize.

A jaký je výsledek komplexní kontroly ve všech provozovnách?

Úvodem je třeba říci, že důslednými kontrolami nebyl zjištěn výskyt falzifikátů či nekolkovaných cigaret-alkoholu, nebyly zjištěny žádné přestupky na úseku celních a daňových předpisů. Rovněž všechny kontrolované osoby měli u sebe předepsané doklady (platné a pravé) a jejich pobyt byl vyhodnocen jako legální. V jednom případě byl při kontrole na ubytovnách zjištěn výskyt Občanského průkazu, který procházel v pátrání Schengen. Tento průkaz byl zajištěn, odeslán na příslušnou instituci a majiteli byl vystaven náhradní doklad totožnosti.

Bylo zkontrolováno celkem 9 živnostenských provozoven a 2 ubytovací zařízení ve městě Čáslav. Dále bylo zkontrolováno celkem 60 osob a u cizinců pravost jejich dokladů.

Prohřešky či nedostatky byly zjištěny na úseku požární ochrany a to zejména neplatné revize u hasicích přístrojů, zastavěné a neoznačené únikové cesty, neoznačené hlavní uzávěry vody-elektřiny popřípadě plynu, a to ve všech kontrolovaných provozovnách, včetně ubytovacích zařízení. Byla stanovena lhůta pro odstranění těchto zjištěných nedostatků.

Další prohřešky byly zaznamenány i na úseku živnostenského zákona, kdy mnozí provozovatelé zejména z řad cizinců nedokázaly předložit ke kontrole fakturační listy.

Byl zjištěn i výskyt užívání razítka s osobou provozovatele, který ovšem již v dané provozovně řadu měsíců nepůsobí, některé nedostatky s označením provozoven, označování nabízeného zboží apd.

Provedenou kontrolou inspektorů z ČOI bylo v jedné z provozoven zjištěno protiprávní jednání, týkající se označování prodávaného zboží, které nebylo opatřeno v českém jazyce. Na místě udělena pokuta ve výši 4.000,-Kč (včetně správního poplatku). Zboží bylo ihned staženo z nabídky prodejce do doby, než bude závada odstraněna. Další zjištění, týkající se špatného označování a prošlého drogistického zboží bude oznámeno na Krajskou hygienickou stanici Stč. kraje, k jejich dalšímu opatření.

A co říci závěrem?

Závěrem lze uvést, že při společných kontrolách jsou využívány vzájemně kontrolní pravomoci, policie zajišťuje bezpečnost inspektorů a dalších kontrolních orgánů při některých rizikových kontrolách a pomáhá při ověřování totožnosti kontrolovaných osob. Například inspektoři z ČOI policii naopak poskytují součinnost při prokazování protiprávního jednání kontrolovaných osob, zejména využitím práva vstupu do skladových prostor provozoven a oprávnění ke kontrolním nákupům, které byly zrealizovány ve všech kontrolovaných provozovnách. Společné kontroly jsou vždy plně koordinovány, aby nedocházelo k nežádoucí duplicitě a výsledný efekt kontrol byl co nejvyšší. Prokázala se opětovně velmi dobrá spolupráce těchto všech přizvaných složek. Lze hovořit o příkladné, kvalitní a důsledné, profesionální spolupráci orgánů státní správy a samosprávy, která bude následovat i v budoucnu.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
Vedoucí oddělení OOP Čáslav

.
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Bezpečnostně preventivní akci "Cizinec" zaměřili především na obchody cizinců

Bezpečnostně preventivní akci "Cizinec" zaměřili především na obchody cizinců

23. duben 2013
(aktualizováno: 23. duben 2013, 15:09)

čáslav - Pod vedením vedoucího OO PČR Čáslav npor. Mgr. Lubomíra Vilímka se v pátek 19. dubna konala další z řady bezpečnostně-preventivních akcí pod názvem "CIZINEC", která byla konkrétně zaměřena na prodejny a kamenné obchody provozované zejména cizími státními příslušníky.

K součinnostní akci byli dále kromě policistů z OO PČR Čáslav a dalších policistů v rámci Územního odboru Policie ČR v nutné Hoře, přizváni i Cizinecká policie z Kutné Hory (využití Schengen-busu), Celní správa z Kolína, psovodi z Vojenské policie Tábor se psy na vyhledání OPL (drogy), Městská policie v Čáslavi, ČOI Praha, ŹÚ Čáslav, HZS Kutná Hora (preventisté). Samotná akce začala v dopoledních hodinách( 09 hod. ), a to paralerním výjezdem 3 vytvořených skupin, z nichž v každé měli zastoupení jednotliví policisté a pracovníci ze státní správy a samosprávy výše. Celkem se na akci podílelo 55 osob ze strany policistů a kontrolních orgánů.

Předmětem a cílem akce byla kontrola:

 • dodržování pobytového režimu cizinců a pravosti a platnosti předkládaných cestovních dokladů, legálnosti pobytu cizinců na našem území,
 • pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách,
 • dodržování pracovně-právních předpisů a předpisů o pobytu cizinců na území České republiky se zaměřením na výkon nelegální práce cizinců,
  problematika pátrání se zaměřením na odhalování porušování celních a daňových předpisů v souvislosti s dovozem zboží,
 • nekolkovaných cigaret a alkoholu, prodeje falzifikátů,
 • výskytu omamných a psychotropních látek („OPL“)
 • živnostenská podle živnostenského zákona (přestupky a správní delikty), dodržování zákona o ochraně spotřebitele,
 • dodržování předpisů požární bezpečnosti, se zaměřením na vyznačení únikových cest, zapojení elektřiny či vybavenost prodejen a ubytovacích zařízení ručními hasicími přístroji, případně jejich platné revize.

A jaký je výsledek komplexní kontroly ve všech provozovnách?

Úvodem je třeba říci, že důslednými kontrolami nebyl zjištěn výskyt falzifikátů či nekolkovaných cigaret-alkoholu, nebyly zjištěny žádné přestupky na úseku celních a daňových předpisů. Rovněž všechny kontrolované osoby měli u sebe předepsané doklady (platné a pravé) a jejich pobyt byl vyhodnocen jako legální. V jednom případě byl při kontrole na ubytovnách zjištěn výskyt Občanského průkazu, který procházel v pátrání Schengen. Tento průkaz byl zajištěn, odeslán na příslušnou instituci a majiteli byl vystaven náhradní doklad totožnosti.

Bylo zkontrolováno celkem 9 živnostenských provozoven a 2 ubytovací zařízení ve městě Čáslav. Dále bylo zkontrolováno celkem 60 osob a u cizinců pravost jejich dokladů.

Prohřešky či nedostatky byly zjištěny na úseku požární ochrany a to zejména neplatné revize u hasicích přístrojů, zastavěné a neoznačené únikové cesty, neoznačené hlavní uzávěry vody-elektřiny popřípadě plynu, a to ve všech kontrolovaných provozovnách, včetně ubytovacích zařízení. Byla stanovena lhůta pro odstranění těchto zjištěných nedostatků.

Další prohřešky byly zaznamenány i na úseku živnostenského zákona, kdy mnozí provozovatelé zejména z řad cizinců nedokázaly předložit ke kontrole fakturační listy.

Byl zjištěn i výskyt užívání razítka s osobou provozovatele, který ovšem již v dané provozovně řadu měsíců nepůsobí, některé nedostatky s označením provozoven, označování nabízeného zboží apd.

Provedenou kontrolou inspektorů z ČOI bylo v jedné z provozoven zjištěno protiprávní jednání, týkající se označování prodávaného zboží, které nebylo opatřeno v českém jazyce. Na místě udělena pokuta ve výši 4.000,-Kč (včetně správního poplatku). Zboží bylo ihned staženo z nabídky prodejce do doby, než bude závada odstraněna. Další zjištění, týkající se špatného označování a prošlého drogistického zboží bude oznámeno na Krajskou hygienickou stanici Stč. kraje, k jejich dalšímu opatření.

A co říci závěrem?

Závěrem lze uvést, že při společných kontrolách jsou využívány vzájemně kontrolní pravomoci, policie zajišťuje bezpečnost inspektorů a dalších kontrolních orgánů při některých rizikových kontrolách a pomáhá při ověřování totožnosti kontrolovaných osob. Například inspektoři z ČOI policii naopak poskytují součinnost při prokazování protiprávního jednání kontrolovaných osob, zejména využitím práva vstupu do skladových prostor provozoven a oprávnění ke kontrolním nákupům, které byly zrealizovány ve všech kontrolovaných provozovnách. Společné kontroly jsou vždy plně koordinovány, aby nedocházelo k nežádoucí duplicitě a výsledný efekt kontrol byl co nejvyšší. Prokázala se opětovně velmi dobrá spolupráce těchto všech přizvaných složek. Lze hovořit o příkladné, kvalitní a důsledné, profesionální spolupráci orgánů státní správy a samosprávy, která bude následovat i v budoucnu.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
Vedoucí oddělení OOP Čáslav

.
Prohlédnout galerii