PM
Reklama

Cizinci si na dětském hřišti v ulici Třídvorská udělali alkoholový dýchánek

1. květen 2019, 08:32

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín.

22. 4. 2019 - pondělí

Hlídka MP Kolín prováděla v čase 10:15 hodin kontrolu prostoru před halou ČD v Rorejcově ulici. V čase 10:20 hodin si strážníci všimli, jak vyběhl majitel nedalekého obchodu a dostihl zloděje, který mu v prodejně odcizil zboží. Muže přivedl k hlídce MP Kolín, které vysvětlil, že mu muž v obchodě odcizil zboží (sýr) v hodnotě 19,90 Kč. Muž (bydliště na ohlašovně MěÚ Kolín), kterého strážníci znají jako problémovou závislou osobu, se ke krádeži zboží doznal. Vzhledem k tomu, že nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Vzhledem k tomu, že  osoba podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku má velké množství záznamů v „rejstříku přestupků, a poslední přestupek byl řešen maximální pokutou, nebyla událost řešena na místě, ale byla předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně.

V čase 14:39 hodin volala zaměstnankyně Správy hřbitova, že v ulici Ke hřbitovu, za zdí u obřadní síně, nějací bezdomovci pálí oheň a zřejmě opalují kabely. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která provedla kontrolu uvedeného prostoru. Bylo zjištěno, že na místě se již nikdo nenachází, pouze zde dohořívá oheň. Hlídka proto oheň uhasila.

V čase 14:47 hodin volal na linku 156 řidič, který projížděl ulicí Ovčárecká, že na nájezdu na nový most leží ve vozovce nějaký velký kámen. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou překážku nalezla a odstranila. Jednalo se o kus betonu. Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci pod odstaveným vagonem (na 1. prodlouženém nástupišti ČD) pohozenou injekční stříkačku. Nebezpečný infekční materiál odklidila hlídka MP Kolín do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události. 

24. 4. 2019 – středa

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci v ulici Jiřího Jarocha (u č.p.1590) poškozené obrubníky vozovky. Dále byl v ulici Chelčického zjištěn (u č.p.747) poničený odpadkový koš. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

25. 4. 2019 - čtvrtek

V čase 5:00 hodin projížděla hlídka MP Kolín ulicí Legerova, kde si všimla muže v sandálech a s koštětem v ruce, jak zastavuje jedoucí vozidla. Strážníci muže zastavili, vyzvali ho k podání vysvětlení a prokázání totožnosti. Muž (pobyt hlášený na MěÚ Kolín - v současné době na jedné z místních ubytoven) strážníkům uvedl, že to není koště, ale kladivo, kterým odhání útočníky z vesmíru. Muž dále uvedl, že na ubytovně tímto „kladivem“ již sedm útočníků usmrtil. Vzhledem k tomu, že jevil známky psychického onemocnění (nebyl pod vlivem alkoholu), byla na místo hlídkou MP Kolín přivolána RZS, která si psychicky nemocného převzala a převezla do kolínské nemocnice. Strážníci provedli asistenci záchranářům při převozu pacienta. Poté hlídka MP Kolín provedla kontrolu ubytovny, kde nedošlo ze strany muže k újmě na zdraví osob ani poškození majetku. Ubytované osoby však shodně uvedly, že se muž  v poslední době choval podivně. 

27. 4. 2019 – sobota

V čase 08:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby ze spáchání přestupku. Muž z okresu Kutná Hora naplnil skutkovou podstatu přestupku proti majetku úmyslným jednáním, když odcizil zboží v hodnotě 250,- Kč. To uschoval a prošel za pokladní zónu s tím, že zboží odcizí. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 16:55 hodin oznámili na linku 156 občané a uvedli, že na dětském hřišti v ulici Třídvorská sedí tři cizinci, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Hlídka MP Kolín ženu a dva muže důrazně poučila, že dětské hřiště slouží dětem a ne k tomu, aby se zde občerstvovali, pod vlivem alkoholu vysedávali a pokřikovali. Cizinci byli poté, co si svůj „piknik“ z lavičky uklidili, vykázáni mimo tento prostor. 

28. 4. 2019 - neděle

V čase 03:25 oznámila telefonicky na tísňovou linku 156 paní podezření - krádež okapů. Uvedla, že bydlí v ulici Kouřimská a z ulice Brandlova je slyšet nějaký hluk a situace vypadá tak, jako kdyby někdo kradl okapy. Hlídka MP Kolín provedla kontrolu uvedené lokality, ale žádné porušení zákona nezjistila. Pouze na oplocení stavby byl uvolněný plech, který při poryvu větru rachotil. I když nahlášená situace nebyla zjištěna, je vždy dobré, když se najdou občané, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se zde ve městě děje.

V čase 14:35 oznámila na linku 156 paní, že našla před domem v ulici Husovo náměstí (č. p. 140) injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která injekční stříkačku sebrala a uložila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 14:40 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že na dětském hřišti v Komenského parku (ulice Zahradní) je skupinka mladíků, která používá hrací prvky, které jsou určeny pouze pro mladší děti. Muž uvedl, že má obavu, že zde něco zničí. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. V provozním řádu, který je zde vyvěšen, je celé hřiště určeno dětem do věku 13 let, což tito tři chlapci nesplňovali. Z tohoto důvodu byli z místa vykázáni s poučením o maximálním věku, kdy se můžou hrací prvky využívat.  Strážníci ještě celé dětské hřiště prohlédli, zda nedošlo k nějakému poškození prvků, ale výsledek byl negativní.

str. Helena Honkiszová - MP Kolín
AVE_CZ
Reklama
Cizinci si na dětském hřišti v ulici Třídvorská udělali alkoholový dýchánek

Cizinci si na dětském hřišti v ulici Třídvorská udělali alkoholový dýchánek

1. Květen 2019

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín.

22. 4. 2019 - pondělí

Hlídka MP Kolín prováděla v čase 10:15 hodin kontrolu prostoru před halou ČD v Rorejcově ulici. V čase 10:20 hodin si strážníci všimli, jak vyběhl majitel nedalekého obchodu a dostihl zloděje, který mu v prodejně odcizil zboží. Muže přivedl k hlídce MP Kolín, které vysvětlil, že mu muž v obchodě odcizil zboží (sýr) v hodnotě 19,90 Kč. Muž (bydliště na ohlašovně MěÚ Kolín), kterého strážníci znají jako problémovou závislou osobu, se ke krádeži zboží doznal. Vzhledem k tomu, že nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Vzhledem k tomu, že  osoba podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku má velké množství záznamů v „rejstříku přestupků, a poslední přestupek byl řešen maximální pokutou, nebyla událost řešena na místě, ale byla předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně.

V čase 14:39 hodin volala zaměstnankyně Správy hřbitova, že v ulici Ke hřbitovu, za zdí u obřadní síně, nějací bezdomovci pálí oheň a zřejmě opalují kabely. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která provedla kontrolu uvedeného prostoru. Bylo zjištěno, že na místě se již nikdo nenachází, pouze zde dohořívá oheň. Hlídka proto oheň uhasila.

V čase 14:47 hodin volal na linku 156 řidič, který projížděl ulicí Ovčárecká, že na nájezdu na nový most leží ve vozovce nějaký velký kámen. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou překážku nalezla a odstranila. Jednalo se o kus betonu. Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci pod odstaveným vagonem (na 1. prodlouženém nástupišti ČD) pohozenou injekční stříkačku. Nebezpečný infekční materiál odklidila hlídka MP Kolín do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události. 

24. 4. 2019 – středa

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci v ulici Jiřího Jarocha (u č.p.1590) poškozené obrubníky vozovky. Dále byl v ulici Chelčického zjištěn (u č.p.747) poničený odpadkový koš. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

25. 4. 2019 - čtvrtek

V čase 5:00 hodin projížděla hlídka MP Kolín ulicí Legerova, kde si všimla muže v sandálech a s koštětem v ruce, jak zastavuje jedoucí vozidla. Strážníci muže zastavili, vyzvali ho k podání vysvětlení a prokázání totožnosti. Muž (pobyt hlášený na MěÚ Kolín - v současné době na jedné z místních ubytoven) strážníkům uvedl, že to není koště, ale kladivo, kterým odhání útočníky z vesmíru. Muž dále uvedl, že na ubytovně tímto „kladivem“ již sedm útočníků usmrtil. Vzhledem k tomu, že jevil známky psychického onemocnění (nebyl pod vlivem alkoholu), byla na místo hlídkou MP Kolín přivolána RZS, která si psychicky nemocného převzala a převezla do kolínské nemocnice. Strážníci provedli asistenci záchranářům při převozu pacienta. Poté hlídka MP Kolín provedla kontrolu ubytovny, kde nedošlo ze strany muže k újmě na zdraví osob ani poškození majetku. Ubytované osoby však shodně uvedly, že se muž  v poslední době choval podivně. 

27. 4. 2019 – sobota

V čase 08:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby ze spáchání přestupku. Muž z okresu Kutná Hora naplnil skutkovou podstatu přestupku proti majetku úmyslným jednáním, když odcizil zboží v hodnotě 250,- Kč. To uschoval a prošel za pokladní zónu s tím, že zboží odcizí. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 16:55 hodin oznámili na linku 156 občané a uvedli, že na dětském hřišti v ulici Třídvorská sedí tři cizinci, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Hlídka MP Kolín ženu a dva muže důrazně poučila, že dětské hřiště slouží dětem a ne k tomu, aby se zde občerstvovali, pod vlivem alkoholu vysedávali a pokřikovali. Cizinci byli poté, co si svůj „piknik“ z lavičky uklidili, vykázáni mimo tento prostor. 

28. 4. 2019 - neděle

V čase 03:25 oznámila telefonicky na tísňovou linku 156 paní podezření - krádež okapů. Uvedla, že bydlí v ulici Kouřimská a z ulice Brandlova je slyšet nějaký hluk a situace vypadá tak, jako kdyby někdo kradl okapy. Hlídka MP Kolín provedla kontrolu uvedené lokality, ale žádné porušení zákona nezjistila. Pouze na oplocení stavby byl uvolněný plech, který při poryvu větru rachotil. I když nahlášená situace nebyla zjištěna, je vždy dobré, když se najdou občané, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se zde ve městě děje.

V čase 14:35 oznámila na linku 156 paní, že našla před domem v ulici Husovo náměstí (č. p. 140) injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která injekční stříkačku sebrala a uložila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 14:40 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že na dětském hřišti v Komenského parku (ulice Zahradní) je skupinka mladíků, která používá hrací prvky, které jsou určeny pouze pro mladší děti. Muž uvedl, že má obavu, že zde něco zničí. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. V provozním řádu, který je zde vyvěšen, je celé hřiště určeno dětem do věku 13 let, což tito tři chlapci nesplňovali. Z tohoto důvodu byli z místa vykázáni s poučením o maximálním věku, kdy se můžou hrací prvky využívat.  Strážníci ještě celé dětské hřiště prohlédli, zda nedošlo k nějakému poškození prvků, ale výsledek byl negativní.

str. Helena Honkiszová - MP Kolín