Dechová zkouška u řidiče ukázala 2,42 promile alkoholu v dechu

3. listopad 2020, 07:45

Chabeřice - Dopravní policisté vyjížděli v úterý 27. října 2020 krátce před čtvrtou hodinou odpoledne k dopravní nehodě osobního vozidla značky Ford. Pětapadesátiletý řidič s tímto vozidlem jel ve směru od obce Čížov do obce Chabeřice.

Před nechráněným železničním přejezdem se díval, zda nejede vlak ve směru od obce Kácov, a přitom s vozidlem vyjel vpravo mimo komunikaci, kde srazil dopravní značku STOP P6 a Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný. Následně s automobilem sjel do kamenného koryta, které se nacházelo vedle železničního přejezdu mezi kolejištěm a travním porostem, kde zůstal s vozidlem stát. Vzhledem k tomu, že vozidlo zasahovalo přední částí do profilu průjezdu vlaku, byl provoz na železniční trati zastaven.

Dechová zkouška u řidiče naměřila hodnoty ve výši 2,34‰ promile alkoholu v dechu. Řidič požití alkoholu před jízdou doznal a odběr krve nežádal. Ke zranění osob naštěstí nedošlo.

Ve čtvrtek 29. října 2020 řídil dvaačtyřicetiletý muž ve městě Čáslav vozidlo značky Citroen Berlingo, kde byl krátce před  devátou hodinou večer v ulici Masarykova stavěn a kontrolován.  Provedená dechová zkouška u řidiče následně naměřila pozitivní hodnoty ve výši 1,22‰ promile alkoholu v dechu. S naměřenými hodnotami podezřelý souhlasil a lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu nepožadoval. Čáslavští policisté ještě téhož dne řidiči sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ je veden ve zkráceném přípravném řízení.

Ve stejný den, krátce před desátou hodinou večerní, byl v obci Kutná Hora policejní hlídkou zastaven a kontrolován další řidič. U pětatřicetiletého řidiče byla naměřená hodnota dechové zkoušky také pozitivní. Naměřená hodnota ukázala až 1,19‰ promile alkoholu v dechu.

Následující den 30. října 2020 po čtrnácté hodině byl v obci Čestín – Polipsy policejní hlídkou zastaven a kontrolován dvaačtyřicetiletý řidič vozidla značky Škoda Octavia. Řidič při kontrole předložil pouze občanský, technický průkaz a zelenou kartu od vozidla. Řidičský průkaz nepředložil. Následná provedená dechová zkouška naměřila 2,42‰ promile alkoholu v dechu. Požití alkoholu řidič na místě doznal a s naměřenými hodnotami souhlasil.

Řidičce i řidičům, u nichž byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu, byla zakázána další jízda. Policisté  ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Návykovou látkou se dle §130 trestního zákoníku rozumí „alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“

Pokud usedneme za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, dopouštíme se tak přestupku nebo trestného činu. Níže uvedená tabulka popisuje, jaké sankce hrozí řidiči za přestupek. První sloupec popisuje přestupkové jednání. Druhý vysvětluje nevyšší možnou pokutu, kterou může policista přestupci uložit. Třetí sloupec znázorňuje (v rozmezí od – do) sankce, které je možno uložit ve správním řízení. Čtvrtý sloupec uvádí (v rozmezí od – do) zákaz činnosti a poslední sloupec vyjadřuje počet bodů za konkrétní spáchaný přestupek.

Alkohol a jiné návykové látky v dopravě

Příkaz na místě

(Kč)

Správní řízení

(Kč)

Zákaz činnosti

Body

Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti bezprostředně po požití alkoholu nebo Jiné návykové látky nebo v době, po kterou je řidič ještě ovlivněn

-

2500 - 20000

6 měsíců – 1 rok

7

Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky

-

25000 - 50000

1-2 roky

7

Odmítnutí podrobit se vyšetření, zda řidič při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látku

-

25000 - 50000

1-2 roky

Zdrogovaný nebo opilý řidič se ale také může dle §274 trestního zákoníku dopustit trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
,,(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a)způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,

b)spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídi-li hromadný dopravní prostředek, nebo

c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.“

Dalším nebezpečím, které mnoho řidičů často podceňuje, je záludný zbytkový alkohol a následná „kocovina“ s celkovým útlumem. To má za následek prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Vzrůstá u řidičů tendence riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a také se špatně odhadují vzdálenosti.

Řízení pod vlivem návykové látky je zcela nepřijatelné. Touto nebezpečnou a bezohlednou jízdou poté dochází k vážným dopravním nehodám. Řidiči tak ohrožují nejen sebe, ale také ostatní účastníky silničního provozu. Řidiči musí být ohleduplní a mít společný zájem, a to dodržovat dopravní předpisy, tím zajistit bezpečnost silničního provozu a snížit počet dopravních nehod na našich silnicích.

Vendulka Marečková, tisková mluvčí Policie ČR Kutná Hora
AVE_CZ
Reklama
Dechová zkouška u řidiče ukázala 2,42 promile alkoholu v dechu

Dechová zkouška u řidiče ukázala 2,42 promile alkoholu v dechu

3. listopad 2020

Chabeřice - Dopravní policisté vyjížděli v úterý 27. října 2020 krátce před čtvrtou hodinou odpoledne k dopravní nehodě osobního vozidla značky Ford. Pětapadesátiletý řidič s tímto vozidlem jel ve směru od obce Čížov do obce Chabeřice.

Před nechráněným železničním přejezdem se díval, zda nejede vlak ve směru od obce Kácov, a přitom s vozidlem vyjel vpravo mimo komunikaci, kde srazil dopravní značku STOP P6 a Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný. Následně s automobilem sjel do kamenného koryta, které se nacházelo vedle železničního přejezdu mezi kolejištěm a travním porostem, kde zůstal s vozidlem stát. Vzhledem k tomu, že vozidlo zasahovalo přední částí do profilu průjezdu vlaku, byl provoz na železniční trati zastaven.

Dechová zkouška u řidiče naměřila hodnoty ve výši 2,34‰ promile alkoholu v dechu. Řidič požití alkoholu před jízdou doznal a odběr krve nežádal. Ke zranění osob naštěstí nedošlo.

Ve čtvrtek 29. října 2020 řídil dvaačtyřicetiletý muž ve městě Čáslav vozidlo značky Citroen Berlingo, kde byl krátce před  devátou hodinou večer v ulici Masarykova stavěn a kontrolován.  Provedená dechová zkouška u řidiče následně naměřila pozitivní hodnoty ve výši 1,22‰ promile alkoholu v dechu. S naměřenými hodnotami podezřelý souhlasil a lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu nepožadoval. Čáslavští policisté ještě téhož dne řidiči sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ je veden ve zkráceném přípravném řízení.

Ve stejný den, krátce před desátou hodinou večerní, byl v obci Kutná Hora policejní hlídkou zastaven a kontrolován další řidič. U pětatřicetiletého řidiče byla naměřená hodnota dechové zkoušky také pozitivní. Naměřená hodnota ukázala až 1,19‰ promile alkoholu v dechu.

Následující den 30. října 2020 po čtrnácté hodině byl v obci Čestín – Polipsy policejní hlídkou zastaven a kontrolován dvaačtyřicetiletý řidič vozidla značky Škoda Octavia. Řidič při kontrole předložil pouze občanský, technický průkaz a zelenou kartu od vozidla. Řidičský průkaz nepředložil. Následná provedená dechová zkouška naměřila 2,42‰ promile alkoholu v dechu. Požití alkoholu řidič na místě doznal a s naměřenými hodnotami souhlasil.

Řidičce i řidičům, u nichž byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu, byla zakázána další jízda. Policisté  ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Návykovou látkou se dle §130 trestního zákoníku rozumí „alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“

Pokud usedneme za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, dopouštíme se tak přestupku nebo trestného činu. Níže uvedená tabulka popisuje, jaké sankce hrozí řidiči za přestupek. První sloupec popisuje přestupkové jednání. Druhý vysvětluje nevyšší možnou pokutu, kterou může policista přestupci uložit. Třetí sloupec znázorňuje (v rozmezí od – do) sankce, které je možno uložit ve správním řízení. Čtvrtý sloupec uvádí (v rozmezí od – do) zákaz činnosti a poslední sloupec vyjadřuje počet bodů za konkrétní spáchaný přestupek.

Alkohol a jiné návykové látky v dopravě

Příkaz na místě

(Kč)

Správní řízení

(Kč)

Zákaz činnosti

Body

Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti bezprostředně po požití alkoholu nebo Jiné návykové látky nebo v době, po kterou je řidič ještě ovlivněn

-

2500 - 20000

6 měsíců – 1 rok

7

Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky

-

25000 - 50000

1-2 roky

7

Odmítnutí podrobit se vyšetření, zda řidič při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látku

-

25000 - 50000

1-2 roky

Zdrogovaný nebo opilý řidič se ale také může dle §274 trestního zákoníku dopustit trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
,,(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a)způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,

b)spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídi-li hromadný dopravní prostředek, nebo

c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.“

Dalším nebezpečím, které mnoho řidičů často podceňuje, je záludný zbytkový alkohol a následná „kocovina“ s celkovým útlumem. To má za následek prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Vzrůstá u řidičů tendence riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a také se špatně odhadují vzdálenosti.

Řízení pod vlivem návykové látky je zcela nepřijatelné. Touto nebezpečnou a bezohlednou jízdou poté dochází k vážným dopravním nehodám. Řidiči tak ohrožují nejen sebe, ale také ostatní účastníky silničního provozu. Řidiči musí být ohleduplní a mít společný zájem, a to dodržovat dopravní předpisy, tím zajistit bezpečnost silničního provozu a snížit počet dopravních nehod na našich silnicích.

Vendulka Marečková, tisková mluvčí Policie ČR Kutná Hora
Prohlédnout galerii