Villa Romantica
Reklama

Hlídka MP Kolín odchytila mladého kalouse ušatého

19. květen 2020, 13:28

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 12. května - 11. května.

12. 5. 2020 – úterý 

V čase 8:41 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců Penny Marketu – ulice V Opletkách. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila bonboniéru v hodnotě 35,90 Kč, kterou uschovala a pronesla za pokladní zónu s úmyslem, že ji odcizí. Přivolané hlídce strážníků se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.  Při kontrolní činnosti nádraží a jeho přilehlého okolí, kterou pravidelně provádí hlídky MP Kolín, zjistili strážníci muže, který se povaloval na lavičce. Jednalo se o známého bezdomovce, který je pravidelným konzumentem alkoholu. Nezraněný muž byl hlídkou řádně poučen a vykázán z místa. 

V čase 9:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že v OC Kaufland zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo byla vyslána autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když do kabelky uschovala zboží - zeleninu, kterou na pokladně nezaplatila, a prošla bez jejího zaplacení za pokladní zónu. Jednalo se o zboží v celkové hodnotě 128,40 Kč. Žena se přivolané hlídce MP Kolín doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V čase 9:40 hodin oznámili na linku 156 občané, že na schodech u jednoho z domů v ulici Antonína Dvořáka leží na schodech nějaký muž. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o muže, který má v domě pronajatý byt. Uvedl, že čeká na kamaráda, který mu má přivézt náhradní klíče, protože svoje ztratil, při čekání usnul na sluníčku. Kontrolovaná osoba nejevila známky opilosti, ani nebyla viditelně zraněna. Na dotaz strážníků, zda je zdravotně v pořádku, muž odpověděl, že ano. V tomto případě zde nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání. 

V čase 16:31 hodin oznámil občan, prostřednictvím linky 156, že u křižovatky ulic Masarykova a Rimavské Soboty poskakuje mládě sovy. Hlídka MP Kolín na místě mladého kalouse ušatého odchytla a umístila do přepravního boxu. Operační pracovník městské policie vyrozuměl telefonicky pracovníky Záchranné stanice pro volně žijící živočichy na Huslíku, kteří si pro nezraněné mládě přijeli a převzali ho do odborné péče. 

13. 5. 2020 - středa 

Na linku 156 bylo v čase 10:49 hodin přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou odhodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Tovární. Infekční materiál odklidili strážníci do sběrného kontejneru, provedena fotodokumentace události. 

V čase 23:49 hodin volala zaměstnankyně ostrahy ČD v Rorejcově ulici, že má v hale problém s mužem, který se povaluje na lavici a poté, kdy ho probudila s tím, aby opustil halu, byl na ni velmi vulgární. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci před tím, než muže důrazně vykázali, také poučili, jak se má chovat na místech veřejnosti přístupných a k jiným osobám. 

14. 5. 2020 - čtvrtek 

Při kontrolní činnosti míst, kde se vyskytují problémové závadové osoby, bylo u parkoviště v ulici Rorejcova nalezeno, u brlohu bezdomovce, větší množství poházených použitých injekčních stříkaček. Další použitá injekční stříkačka byla nalezena v prostoru 1. nástupiště ČD. Strážníci nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu, provedena fotodokumentace události. 

V čase 23:27 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně rušení nočního klidu, ke kterému mělo docházet v ulici Nerudova. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že nájemník jednoho z bytů si pouštěl nahlas hudbu. Muž se omluvil s tím, že si neuvědomil, kolik je hodin. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první porušení zákona, celá událost byla vyřešena domluvou. 

15. 5. 2020 - pátek 

V čase 23:50 hodin oznámili na linku občané domu v ulici Václavská, že je u jejich sousedů nějaký mejdan a dochází tam k rušení nočního klidu. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Z jednoho z bytů byl slyšet řev a hlasitá hudba. Nájemník bytu byl upozorněn, že se svým jednáním dopouští „rušení noční klidu“. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. 

16. 5. 2020 - sobota 

V čase 16:05 hodin oznámili na linku 156, že u Penny Marketu je opilý muž, který obtěžuje kolemjdoucí občany žebráním peněz. Pokud mu nevyhoví, chová se vulgárně. Hlídka MP Kolín na místě zjistila místního problémového narkomana. Ten byl poté, co ho strážníci upozornili na nevhodnost jeho chování a na to, že si spoluobčané i zaměstnanci Penny Marketu jeho přítomnost v místě nepřejí, velmi důrazně vykázán. Muž pochopil, uposlechl a odešel. 

V čase 20:59 hodin oznámil člen ostrahy nádraží, že před budovou ČD leží nějaký muž, zřejmě opilý, na místě spolu s dalším mužem. Po příjezdu hlídky MP Kolín k hale ČD bylo zjištěno, že se jedná o problémového narkomana z okresu Nymburk, který se do města, po pauze „výkonu trestu odnětí svobody“, opět navrátil a „dohání“, co zameškal. Druhým mužem byl místní problémový narkoman. Oba byli důrazně vykázáni z místa s upozorněním, že je jejich přítomnost, také v těchto místech, nežádoucí. 

17. 5. 2020 - neděle 

V čase 8:00 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že v OC Kaufland zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo byla vyslána autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kutné Hory naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když do kabelky uschovala kosmetické zboží v hodnotě 960,40 Kč, které pronesla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Přivolané hlídce strážníků se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V čase 19:10 hodin požádala telefonicky o pomoc paní, která zůstala, spolu s dalšími lidmi, zamčená na městském hřbitově. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo a hřbitov odemkla. 

V čase 23:08 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že u nich ve sklepě domu v ulici Kostnická někdo přespává. Hlídka se na místě spojila s oznamovatelem, který ji vpustil dovnitř. Na místě byl zjištěn muž z Ostravy, který byl strážníky vykázán z místa.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
Hlídka MP Kolín odchytila mladého kalouse ušatého

Hlídka MP Kolín odchytila mladého kalouse ušatého

19. Květen 2020

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 12. května - 11. května.

12. 5. 2020 – úterý 

V čase 8:41 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců Penny Marketu – ulice V Opletkách. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila bonboniéru v hodnotě 35,90 Kč, kterou uschovala a pronesla za pokladní zónu s úmyslem, že ji odcizí. Přivolané hlídce strážníků se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.  Při kontrolní činnosti nádraží a jeho přilehlého okolí, kterou pravidelně provádí hlídky MP Kolín, zjistili strážníci muže, který se povaloval na lavičce. Jednalo se o známého bezdomovce, který je pravidelným konzumentem alkoholu. Nezraněný muž byl hlídkou řádně poučen a vykázán z místa. 

V čase 9:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že v OC Kaufland zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo byla vyslána autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když do kabelky uschovala zboží - zeleninu, kterou na pokladně nezaplatila, a prošla bez jejího zaplacení za pokladní zónu. Jednalo se o zboží v celkové hodnotě 128,40 Kč. Žena se přivolané hlídce MP Kolín doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V čase 9:40 hodin oznámili na linku 156 občané, že na schodech u jednoho z domů v ulici Antonína Dvořáka leží na schodech nějaký muž. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o muže, který má v domě pronajatý byt. Uvedl, že čeká na kamaráda, který mu má přivézt náhradní klíče, protože svoje ztratil, při čekání usnul na sluníčku. Kontrolovaná osoba nejevila známky opilosti, ani nebyla viditelně zraněna. Na dotaz strážníků, zda je zdravotně v pořádku, muž odpověděl, že ano. V tomto případě zde nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání. 

V čase 16:31 hodin oznámil občan, prostřednictvím linky 156, že u křižovatky ulic Masarykova a Rimavské Soboty poskakuje mládě sovy. Hlídka MP Kolín na místě mladého kalouse ušatého odchytla a umístila do přepravního boxu. Operační pracovník městské policie vyrozuměl telefonicky pracovníky Záchranné stanice pro volně žijící živočichy na Huslíku, kteří si pro nezraněné mládě přijeli a převzali ho do odborné péče. 

13. 5. 2020 - středa 

Na linku 156 bylo v čase 10:49 hodin přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou odhodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Tovární. Infekční materiál odklidili strážníci do sběrného kontejneru, provedena fotodokumentace události. 

V čase 23:49 hodin volala zaměstnankyně ostrahy ČD v Rorejcově ulici, že má v hale problém s mužem, který se povaluje na lavici a poté, kdy ho probudila s tím, aby opustil halu, byl na ni velmi vulgární. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci před tím, než muže důrazně vykázali, také poučili, jak se má chovat na místech veřejnosti přístupných a k jiným osobám. 

14. 5. 2020 - čtvrtek 

Při kontrolní činnosti míst, kde se vyskytují problémové závadové osoby, bylo u parkoviště v ulici Rorejcova nalezeno, u brlohu bezdomovce, větší množství poházených použitých injekčních stříkaček. Další použitá injekční stříkačka byla nalezena v prostoru 1. nástupiště ČD. Strážníci nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu, provedena fotodokumentace události. 

V čase 23:27 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně rušení nočního klidu, ke kterému mělo docházet v ulici Nerudova. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že nájemník jednoho z bytů si pouštěl nahlas hudbu. Muž se omluvil s tím, že si neuvědomil, kolik je hodin. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první porušení zákona, celá událost byla vyřešena domluvou. 

15. 5. 2020 - pátek 

V čase 23:50 hodin oznámili na linku občané domu v ulici Václavská, že je u jejich sousedů nějaký mejdan a dochází tam k rušení nočního klidu. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Z jednoho z bytů byl slyšet řev a hlasitá hudba. Nájemník bytu byl upozorněn, že se svým jednáním dopouští „rušení noční klidu“. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. 

16. 5. 2020 - sobota 

V čase 16:05 hodin oznámili na linku 156, že u Penny Marketu je opilý muž, který obtěžuje kolemjdoucí občany žebráním peněz. Pokud mu nevyhoví, chová se vulgárně. Hlídka MP Kolín na místě zjistila místního problémového narkomana. Ten byl poté, co ho strážníci upozornili na nevhodnost jeho chování a na to, že si spoluobčané i zaměstnanci Penny Marketu jeho přítomnost v místě nepřejí, velmi důrazně vykázán. Muž pochopil, uposlechl a odešel. 

V čase 20:59 hodin oznámil člen ostrahy nádraží, že před budovou ČD leží nějaký muž, zřejmě opilý, na místě spolu s dalším mužem. Po příjezdu hlídky MP Kolín k hale ČD bylo zjištěno, že se jedná o problémového narkomana z okresu Nymburk, který se do města, po pauze „výkonu trestu odnětí svobody“, opět navrátil a „dohání“, co zameškal. Druhým mužem byl místní problémový narkoman. Oba byli důrazně vykázáni z místa s upozorněním, že je jejich přítomnost, také v těchto místech, nežádoucí. 

17. 5. 2020 - neděle 

V čase 8:00 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že v OC Kaufland zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo byla vyslána autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kutné Hory naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když do kabelky uschovala kosmetické zboží v hodnotě 960,40 Kč, které pronesla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Přivolané hlídce strážníků se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V čase 19:10 hodin požádala telefonicky o pomoc paní, která zůstala, spolu s dalšími lidmi, zamčená na městském hřbitově. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo a hřbitov odemkla. 

V čase 23:08 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že u nich ve sklepě domu v ulici Kostnická někdo přespává. Hlídka se na místě spojila s oznamovatelem, který ji vpustil dovnitř. Na místě byl zjištěn muž z Ostravy, který byl strážníky vykázán z místa.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín