Kolínští policisté řešili problémové bezdomovce

16. červenec 2019, 10:14

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 9.7. - 14. července 2019.

9. 7. 2019 – úterý

V čase 11:54 hodin byla, při kontrolní činnosti, zjištěna značně poškozená konstrukce basketbalové desky – hřiště v ulici Čechovy sady. V tomto případě hrozilo nebezpečí, že se poškozený herní prvek zřítí a ohrozí na zdraví osoby, které by se na hřišti vyskytovaly. Strážníky byl prostor znepřístupněn, a to ohraničením páskou „zákaz vstupu“. Strážníci setrvali na místě, prostřednictvím tísňové linky byli kontaktováni hasiči, kteří se dostavili na místo. Poškozený herní prvek byl odstraněný z konstrukce, o události byl vyrozuměn příslušný odbor při MěÚ Kolín s žádostí o uvedení herního prvku do provozu. Provedena fotodokumentace události.

Při kontrolní činnosti v čase 11:00 hodin, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byl v prostoru autobusového nádraží zjištěn místní bezdomovec. Muž se povaloval na zemi u lavičky. Strážníci muže probudili a vykázali z místa.

11. 7. 2019 - čtvrtek

V čase 8:26 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Peček (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Pečky) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když uschovala uzeninu v hodnotě 102,- Kč do kabelky a pronesla přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání strážníkům doznala, událost vyřešena příkazem na místě – pokutou. Odcizené zboží poté žena zakoupila. 

V čase 11:00 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně psa, který vběhl na dvůr restaurace Obecní dvůr. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Strážníci křížence rezavé barvy odchytli, vzhledem k tomu, že nebylo možno zjistit majitele, byl pes odvezen do městského útulku.   

12. 7. 2019 - pátek

Na linku 156 bylo v ranních hodinách oznámeno občanem, že na silnici v ulici Ovčárecká pobíhají nějací psi. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Ve vozovce pobíhal hnědý pes loveckého plemene a pes rasy Jack Rusell. Strážníci odchytli oba psy a provedli místní šetření ohledně jejich majitele. Ke strážníkům se přihlásil občan, který uvedl, že psi patří majiteli jednoho z domu v okolí, protože kolem chodí se svým psem na procházku a vídá je za plotem. Vzhledem k tomu, že byla u domu otevřená vrátka, ale nikdo nebyl doma, byli psíci vpuštěni do svého domova. Strážníci důkladně zavřeli vrátka, aby se oba tuláci opět nevydali na průzkum okolí.   

V čase 6:55 hodin volala na linku 156 paní z ulice Družstevní a požádala o pomoc. Uvedla, že jí na zem upadl manžel a ona ho sama neuzvedne. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Poté strážníci pomohli pánovi zpět na lůžko. Nebylo zjištěno žádné zranění a přivolání lékařského ošetření bylo odmítnuto. Paní poděkovala strážníkům za pomoc a vstřícnost. V čase 7:16 hodin oznámili na linku 156 zaměstnanci jedné provozovny v ulici Pražská, že se poblíž pekařství válí nějaký opilec. 

Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zde zjistila spícího muže. Jednalo se o strážníkům známého závislého problémového bezdomovce, který byl probuzen a vykázán z místa.

V čase 12:18 hodin volal na linku 156 občan, že na velkém kruhovém objezdu, ve výjezdu na Prahu, je rozsypán nějaký materiál - asi makadam. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která objezd zkontrolovala. Strážníci zjistili na vozovce několik kusů makadamu, který odstranili. Provedena fotodokumentace události.  

V čase 16:29 hodin volal zaměstnanec Penny Market - ulice Benešova, že se jim u košíků válí nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedený prostor parkoviště zkontrolovala. Na místě se nacházel strážníkům dobře známý problémový feťák, který byl důrazně vykázaný z místa.

13. 7. 2019 - sobota

V čase 20:00 hodin požádala hlídku MP Kolín o součinnost policie, a to při události na nádraží ČD, kde se prý před halou mají rvát tři osoby. Na místo se dostavily hlídky MP Kolín, na místě zjištěno napadání mezi třemi osobami. V dalším agresivním jednání problémovým osobám strážníci zamezili, po příjezdu policie na místo byla celá událost předána k dalšímu opatření. 

V čase 23:24 hodin občan z ulice Antonína Dvořáka a uvedl, že někdo v okolí jejich domu ruší noční klid. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. V jednom z bytů probíhala oslava narození dítěte. Strážníci kontaktovali uživatele bytu s upozorněním na stížnost ohledně rušení nočního klidu. Okamžitě došlo k zajištění klidu, následnou kontrolou nezjištěno další porušení zákona.  

14. 7. 2019 - neděle

V čase 1:09 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že Třídvorské ulici leze nějaký opilec do kontejneru na eleltroodpad. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. Zde zjistila místního problémového narkomana (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který nahlížel do sběrného kontejneru. Muž byl z místa důrazně vykázán. 

V čase 2:54 hodin volali na linku 156 občané z ulice V Kasárnách, že v jednom z bytů je velmi hlučná oslava. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. V jednom z bytů probíhala „oslava soboty“, které se účastnilo 9 osob. Nájemce bytu byl poučen o tom, že noční klid je zákonem stanovený od 22. hodiny (do 6. hodiny ranní následujícího dne), v této době není možné rušit ostatní obyvatele. Dále byl upozorněn na zákonné řešení v případě, že se bude situace opakovat. Muž vše pochopil, hudbu vypnul, okna uzavřel a oslavu ukončil. Následně provedli strážníci kontroly, kdy bylo již vše bez závad.

V čase 11:32 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občanů, že je na lavičce na Karlově náměstí opilá nebo zfetovaná žena. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která jim známou problémovou závislou ženu probudila. Žena nebyla zraněná, se strážníky komunikovala, na místo nebylo požadováno přivolání lékaře. Žena byla poté z místa vykázána.  

V dopoledních hodinách bylo na linku 156 přijato oznámení, že v parku Komenského, poblíž dětského hřiště, je odhozená použitá injekční stříkačka. Hlídka po příjezdu na místo injekční stříkačku odklidila do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

Na linku 156 bylo přijato oznámení od ostrahy nádraží, že na prvním nástupišti ČD je spící osoba. Po příjezdu na místo strážníci zjistili problémového narkomana z okresu Kolín, kterého vykázali z místa. 

V čase 17:47 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců OC Kaufland – ulice Benešova. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Seniorka z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když sejmula bezpečnostní kód ze zboží, a následně ho ukryla za oděv. Pokladní linií poté prošla bez zaplacení tohoto zboží. Jednalo se 2 ks rtěnky v celkové hodnotě 219,80 Kč. Žena se hlídce se ke krádeži strážíkům přiznala, lustrací osoby bylo zjištěno, že se žena stejného přestupku dopustila v minulosti opakovaně. Událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty. Žena si poté oba výrobky zakoupila.

str. Helena Honkiszová – tisková mluvčí MP Kolín
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Kolínští policisté řešili problémové bezdomovce

Kolínští policisté řešili problémové bezdomovce

16. červenec 2019

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 9.7. - 14. července 2019.

9. 7. 2019 – úterý

V čase 11:54 hodin byla, při kontrolní činnosti, zjištěna značně poškozená konstrukce basketbalové desky – hřiště v ulici Čechovy sady. V tomto případě hrozilo nebezpečí, že se poškozený herní prvek zřítí a ohrozí na zdraví osoby, které by se na hřišti vyskytovaly. Strážníky byl prostor znepřístupněn, a to ohraničením páskou „zákaz vstupu“. Strážníci setrvali na místě, prostřednictvím tísňové linky byli kontaktováni hasiči, kteří se dostavili na místo. Poškozený herní prvek byl odstraněný z konstrukce, o události byl vyrozuměn příslušný odbor při MěÚ Kolín s žádostí o uvedení herního prvku do provozu. Provedena fotodokumentace události.

Při kontrolní činnosti v čase 11:00 hodin, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byl v prostoru autobusového nádraží zjištěn místní bezdomovec. Muž se povaloval na zemi u lavičky. Strážníci muže probudili a vykázali z místa.

11. 7. 2019 - čtvrtek

V čase 8:26 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Peček (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Pečky) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když uschovala uzeninu v hodnotě 102,- Kč do kabelky a pronesla přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání strážníkům doznala, událost vyřešena příkazem na místě – pokutou. Odcizené zboží poté žena zakoupila. 

V čase 11:00 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně psa, který vběhl na dvůr restaurace Obecní dvůr. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Strážníci křížence rezavé barvy odchytli, vzhledem k tomu, že nebylo možno zjistit majitele, byl pes odvezen do městského útulku.   

12. 7. 2019 - pátek

Na linku 156 bylo v ranních hodinách oznámeno občanem, že na silnici v ulici Ovčárecká pobíhají nějací psi. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Ve vozovce pobíhal hnědý pes loveckého plemene a pes rasy Jack Rusell. Strážníci odchytli oba psy a provedli místní šetření ohledně jejich majitele. Ke strážníkům se přihlásil občan, který uvedl, že psi patří majiteli jednoho z domu v okolí, protože kolem chodí se svým psem na procházku a vídá je za plotem. Vzhledem k tomu, že byla u domu otevřená vrátka, ale nikdo nebyl doma, byli psíci vpuštěni do svého domova. Strážníci důkladně zavřeli vrátka, aby se oba tuláci opět nevydali na průzkum okolí.   

V čase 6:55 hodin volala na linku 156 paní z ulice Družstevní a požádala o pomoc. Uvedla, že jí na zem upadl manžel a ona ho sama neuzvedne. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Poté strážníci pomohli pánovi zpět na lůžko. Nebylo zjištěno žádné zranění a přivolání lékařského ošetření bylo odmítnuto. Paní poděkovala strážníkům za pomoc a vstřícnost. V čase 7:16 hodin oznámili na linku 156 zaměstnanci jedné provozovny v ulici Pražská, že se poblíž pekařství válí nějaký opilec. 

Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zde zjistila spícího muže. Jednalo se o strážníkům známého závislého problémového bezdomovce, který byl probuzen a vykázán z místa.

V čase 12:18 hodin volal na linku 156 občan, že na velkém kruhovém objezdu, ve výjezdu na Prahu, je rozsypán nějaký materiál - asi makadam. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která objezd zkontrolovala. Strážníci zjistili na vozovce několik kusů makadamu, který odstranili. Provedena fotodokumentace události.  

V čase 16:29 hodin volal zaměstnanec Penny Market - ulice Benešova, že se jim u košíků válí nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedený prostor parkoviště zkontrolovala. Na místě se nacházel strážníkům dobře známý problémový feťák, který byl důrazně vykázaný z místa.

13. 7. 2019 - sobota

V čase 20:00 hodin požádala hlídku MP Kolín o součinnost policie, a to při události na nádraží ČD, kde se prý před halou mají rvát tři osoby. Na místo se dostavily hlídky MP Kolín, na místě zjištěno napadání mezi třemi osobami. V dalším agresivním jednání problémovým osobám strážníci zamezili, po příjezdu policie na místo byla celá událost předána k dalšímu opatření. 

V čase 23:24 hodin občan z ulice Antonína Dvořáka a uvedl, že někdo v okolí jejich domu ruší noční klid. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. V jednom z bytů probíhala oslava narození dítěte. Strážníci kontaktovali uživatele bytu s upozorněním na stížnost ohledně rušení nočního klidu. Okamžitě došlo k zajištění klidu, následnou kontrolou nezjištěno další porušení zákona.  

14. 7. 2019 - neděle

V čase 1:09 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že Třídvorské ulici leze nějaký opilec do kontejneru na eleltroodpad. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. Zde zjistila místního problémového narkomana (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který nahlížel do sběrného kontejneru. Muž byl z místa důrazně vykázán. 

V čase 2:54 hodin volali na linku 156 občané z ulice V Kasárnách, že v jednom z bytů je velmi hlučná oslava. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. V jednom z bytů probíhala „oslava soboty“, které se účastnilo 9 osob. Nájemce bytu byl poučen o tom, že noční klid je zákonem stanovený od 22. hodiny (do 6. hodiny ranní následujícího dne), v této době není možné rušit ostatní obyvatele. Dále byl upozorněn na zákonné řešení v případě, že se bude situace opakovat. Muž vše pochopil, hudbu vypnul, okna uzavřel a oslavu ukončil. Následně provedli strážníci kontroly, kdy bylo již vše bez závad.

V čase 11:32 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občanů, že je na lavičce na Karlově náměstí opilá nebo zfetovaná žena. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která jim známou problémovou závislou ženu probudila. Žena nebyla zraněná, se strážníky komunikovala, na místo nebylo požadováno přivolání lékaře. Žena byla poté z místa vykázána.  

V dopoledních hodinách bylo na linku 156 přijato oznámení, že v parku Komenského, poblíž dětského hřiště, je odhozená použitá injekční stříkačka. Hlídka po příjezdu na místo injekční stříkačku odklidila do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

Na linku 156 bylo přijato oznámení od ostrahy nádraží, že na prvním nástupišti ČD je spící osoba. Po příjezdu na místo strážníci zjistili problémového narkomana z okresu Kolín, kterého vykázali z místa. 

V čase 17:47 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců OC Kaufland – ulice Benešova. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Seniorka z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když sejmula bezpečnostní kód ze zboží, a následně ho ukryla za oděv. Pokladní linií poté prošla bez zaplacení tohoto zboží. Jednalo se 2 ks rtěnky v celkové hodnotě 219,80 Kč. Žena se hlídce se ke krádeži strážíkům přiznala, lustrací osoby bylo zjištěno, že se žena stejného přestupku dopustila v minulosti opakovaně. Událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty. Žena si poté oba výrobky zakoupila.

str. Helena Honkiszová – tisková mluvčí MP Kolín