Starkl
Reklama

Kolínští strážníci museli odchytit velkou užovku

17. červenec 2018, 09:22

Kolín - Přinášíme pravidelnou týdenní svodku Městské policie Kolín.

9. 7. 2018 - pondělí

 

V čase 9:38 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení od paní z ulice Braunerova, že její manžel upadl a nemůže vstát. Paní požádala o pomoc, protože sama manžela neuzvedne. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která muže, který nebyl zraněn, zvedla a uložila do postele. Paní velmi děkovala za pomoc.

 

Přijato telefonické oznámení o opilém ležícím muži, který se povaluje v parku za Penny Marketem. Po příjezdu na místo strážníci zjistili muže, který ležel na lavičce. Ten byl probuzen, poté začal s hlídkou komunikovat a uvedl, že bydlí v ulici Na Magistrále. Strážníci muže odvedli domů, kde si ho nezraněného převzal od strážníků jeho otec.  

 

Bylo přijato telefonické oznámení ohledně nálezu použité injekční stříkačky, kterou po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky odhodil narkoman v prostoru ulice Podskalské nábřeží (u č. p. 1351). Strážníci tento nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného kontejneru na infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. V místě, kde se v současné době vyskytují problémy s narkomany, jsou nadále prováděny zvýšené kontroly.

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci tyto závady: v prostoru ulice Rybářská zjištěna poškozená lavička, v prostoru Karlova náměstí vyvrácená dopravní značka DZ IP4b – Přikázaný směr jízdy, ulomený označník s názvem ulice Za Dvorem. Provedeny fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady. 

 

V čase 21:40 hodin oznámila na linku 156 ostraha ČEZu, že u jejich bočního vchodu z autobusového nádraží (ulice Rorejcova) leží nějaký muž. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že oznámení se zakládá na pravdě. Strážníky byl muž ztotožněn, hlídce uvedl, že slavil narozeniny kamaráda a zde si chtěl odpočinout. Se strážníky normálně komunikoval, hlídka ho upozornila, že zde není dobré místo na spaní, což muž pochopil a následně sám odešel k nedalekému domovu.

 

10. 7. 2018 - úterý

 

Při kontrolní činnosti okrskových strážníků, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci poškozený odpadkový koš, který se nachází u amfiteátru – Kmochův ostrov. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

 

V čase 15:33 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní, že po ulici Benešova (u č. p. 968) „ťape“ po silnici divoká kachna. Hlídka MP Kolín na místě odchytla kachnu, která měla zastřižená křídla. Zvíře bylo následně převezeno strážníky na služebnu MP Kolín.

Telefonicky byl vyrozuměn vedoucí pracovník Záchranné stanice pro handicapované živočichy p. Vaněk, který přislíbil, že si pro zvíře přijede některý ze zaměstnanců stanice. 

 

V čase 23:08 hodin bylo přijato telefonické oznámení od ostrahy „šestnáctipatráku“, kdy muž uvedl, že v jednom z bytů dochází k rušení nočního klidu. Hlídka na místě kontaktovala obyvatele bytu, odkud se ozývala hudba. Muž byl upozorněn, že je od 22. hodiny nutné dodržovat noční klid, pokud se bude situace opakovat, a bude docházet k opětovnému rušení klidného spánku sousedů, událost bude řešena správním trestem – pokutou. 

 

11. 7. 2018 – středa

 

V čase 10:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Penny Market. Uvedli, že v OD Penny Market -  ulice Benešova zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osoby podezřelé ze spáchání přestupku. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil šunku nejvyšší jakosti v celkové hodnotě 33,- Kč. Zboží uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty. Vzhledem k tomu, že se u muže jedná o opakované jednání, byla pokuta vyšší hodnoty.

 

Při kontrolní činnosti okrskových strážníků, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci neznatelné DZ P4 – „Dej přednost v jízdě“, které se nachází v ulici Ke Hřbitovu, při výjezdu z parkoviště. Dále bylo v této ulici zjištěno z kotvící patky uvolněné DZ P4 – „Dej přednost v jízdě“. V ulici Karla Legera bylo zjištěno pootočené DZ B13 – „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“. U tohoto dopravního značení je ulomené ukotvení a chybí šroub, který dopravní značení drží na místě. Poblíž křižovatky ulic Funkeho a Rimavské Soboty je polovyvrácený strom, u kterého  - z důvodu možných nepříznivých povětrnostních podmínek, hrozí případný pád. Všechny nahledané události byly zadokumentovány a budou předány ve smyslu nahledané závady.

 

V čase 12:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - Futurum. Uvedli, že v OC zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osoby podezřelé ze spáchání přestupku. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil sladký závin v hodnotě 27,- Kč. Zboží uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty. 

 

V čase 16:14 hodin oznámila na linku 156 zákaznice z OD Tesco, že se před Tescem válejí dva bezdomovci a obtěžují nakupující. Hlídka MP Kolín na místě zjistila dva problémové

závislé bezdomovce, kteří byli důrazně vykázáni z místa. Nashromážděné odpadky si muži po sobě museli uklidit.

 

12. 7. 2018 - čtvrtek

 

V čase 09:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců bezpečnostní služby OD Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když do kabelky uschovala textilní zboží v hodnotě 848,- Kč, následně prošla pokladní zónou bez zaplacení tohoto zboží. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji.

 

V čase 11:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců Penny Market – ulice Benešova ohledně muže, který zde odcizil zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osoby podezřelé ze spáchání přestupku. Muž z Havířova opět naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v Penny Marketu vypil bílé víno (v PET láhvi) v hodnotě 59,- Kč a prošel přes pokladnu, aniž by toto uvedené zboží řádně zaplatil. Muž se ke krádeži zboží strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – opět, jako v případě dvou přestupků proti majetku z minulého týdne, pokutou vyšší hodnoty. 

 

V čase 11:24 hodin oznámili na linku 156 z kolínské jízdárny, že zde mají problém s bezdomovci. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že na pozemku jízdárny stojí postavené stany. Kontrolou stanů bylo zjištěno, že v jednom z nich se nachází problémový bezdomovec z Kolína. Tomu bylo důrazně vysvětleno, že je jeho pobyt zde nežádoucí. Muž si sbalil své věci a místo opustil. Opětovnou kontrolou místa, kterou provedli strážníci v odpoledních hodinách, byl v druhém stanu zastižen problémový bezdomovec z okresu Kolín. Muž si po upozornění vzal své věci a také on místo opustil. Oba bezdomovci uklidili i nashromážděné odpadky, zbytek úklidu na pozemku si zajistili pracovníci jízdárny.  

 

Při pochůzkové kontrolní činnosti, kterou prováděli okrskoví strážníci v okolí Tesca, byli v prostoru autobusové zastávky - ulice V Kasárnách, zjištěni dva problémoví závislí bezdomovci. Oba páchnoucí muži byli důrazně vykázáni z místa s upozorněním na úklid znečistěného místa i na skutečnost, že s oděvem, který je znečistěný močí, nebudou sedět na lavičce, která slouží slušným obyvatelům při čekání na autobusový spoj.

 

Hlídky strážníků MP Kolín provedli v odpoledních hodinách asistenci policii a usměrňovali provoz při dopravní nehodě – ulice Polepská. 

 

13. 7. 2018 - pátek

 

V čase 01:48 hodin oznámili telefonicky na linku 156 obyvatelé ulice Čapkova, že z jednoho z domů se po ulici rozléhá hudba, ruší tím noční klid a oni nemohou spát. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci se zkontaktovali s osobou, kterou upozornili, že je doba nočního klidu, který je třeba dodržovat. Žena okamžitě nahlas puštěné rádio vypnula. 

 

V čase 13:36 hodin oznámil na linku 156 občan, že se k němu do domu v ulici U Borků zaběhl cizí pes. Hlídka MP Kolín si fenku křížence rezavé barvy od občana psa převzala a převezla do městského útulku.  

 

Ve večerních hodinách byla přijata stížnost od občanů, že si v ulici Masarykova, v prostoru kontejnerů na domovní odpad, ustlal nějaký bezdomovec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci z místa vykázali jím dobře známého, zde ve městě zákony porušujícího problémového bezdomovce z Havířova. Muž uposlechl a místo opustil.  

 

14. 7. 2018 - sobota

 

V čase 10:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců bezpečnostní služby OD Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Habartova naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil alkoholické nápoje v celkové hodnotě 970,- Kč. Zboží vzal z regálu a prošel pokladnami s úmyslem, že ho odcizí. Muž se ke krádeži zboží strážníkům doznal. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakované jednání, byl přestupek vyřešen příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty. Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji.

 

V čase 16:35 hodin oznámila na linku 156 paní ze Štítar - ulice Radovesnická, že mají u domu (ve venkovním botníku) nějakého hada. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Nezvaným návštěvníkem byla užovka obecná -  dlouhá cca 80 cm. Strážníci zvíře odchytli, nezraněného hada vypustili zpět do přírody.   

 

V odpoledních hodinách bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Peček naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila potraviny, vodku a drogistické zboží, vše v celkové hodnotě 1060,- Kč. Žena naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když zboží ukryla do zavazadla a prošla pokladní zónou s úmyslem, že zboží odcizí. Ke krádeži se hlídce MP Kolín doznala. Vzhledem k tomu, že se jednalo u ženy o opakované jednání, byl přestupek vyřešen příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty. Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji.

15. 7. 2018 - neděle

 

V čase 9:40 hodin oznámil na linku 156 občan z ulice Benešova, že před svoji zahrádkou (v Pekle pod Vodárnou) zjistil nějakého divného ležícího muže. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci zjistili totožnost muže, který jim nebyl „neznámý“. Ten strážníkům na dotaz, proč se zde povaluje, sdělil, že byl předešlý den na zábavě, kde se opil a k ránu (cestou na ubytovnu) si musel odpočinout a usnul. Muž na sobě neměl žádné viditelné zranění, pouze byl ještě lehce pod vlivem alkoholu, se strážníky komunikoval. Hlídkou MP Kolín byl vykázán z těchto prostor a nasměrován k ubytovně, muž uposlechl a ihned odešel. 

Helena Honkiszová - Městská policie Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Kolínští strážníci museli odchytit velkou užovku

Kolínští strážníci museli odchytit velkou užovku

17. červenec 2018

Kolín - Přinášíme pravidelnou týdenní svodku Městské policie Kolín.

9. 7. 2018 - pondělí

 

V čase 9:38 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení od paní z ulice Braunerova, že její manžel upadl a nemůže vstát. Paní požádala o pomoc, protože sama manžela neuzvedne. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která muže, který nebyl zraněn, zvedla a uložila do postele. Paní velmi děkovala za pomoc.

 

Přijato telefonické oznámení o opilém ležícím muži, který se povaluje v parku za Penny Marketem. Po příjezdu na místo strážníci zjistili muže, který ležel na lavičce. Ten byl probuzen, poté začal s hlídkou komunikovat a uvedl, že bydlí v ulici Na Magistrále. Strážníci muže odvedli domů, kde si ho nezraněného převzal od strážníků jeho otec.  

 

Bylo přijato telefonické oznámení ohledně nálezu použité injekční stříkačky, kterou po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky odhodil narkoman v prostoru ulice Podskalské nábřeží (u č. p. 1351). Strážníci tento nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného kontejneru na infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. V místě, kde se v současné době vyskytují problémy s narkomany, jsou nadále prováděny zvýšené kontroly.

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci tyto závady: v prostoru ulice Rybářská zjištěna poškozená lavička, v prostoru Karlova náměstí vyvrácená dopravní značka DZ IP4b – Přikázaný směr jízdy, ulomený označník s názvem ulice Za Dvorem. Provedeny fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady. 

 

V čase 21:40 hodin oznámila na linku 156 ostraha ČEZu, že u jejich bočního vchodu z autobusového nádraží (ulice Rorejcova) leží nějaký muž. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že oznámení se zakládá na pravdě. Strážníky byl muž ztotožněn, hlídce uvedl, že slavil narozeniny kamaráda a zde si chtěl odpočinout. Se strážníky normálně komunikoval, hlídka ho upozornila, že zde není dobré místo na spaní, což muž pochopil a následně sám odešel k nedalekému domovu.

 

10. 7. 2018 - úterý

 

Při kontrolní činnosti okrskových strážníků, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci poškozený odpadkový koš, který se nachází u amfiteátru – Kmochův ostrov. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

 

V čase 15:33 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní, že po ulici Benešova (u č. p. 968) „ťape“ po silnici divoká kachna. Hlídka MP Kolín na místě odchytla kachnu, která měla zastřižená křídla. Zvíře bylo následně převezeno strážníky na služebnu MP Kolín.

Telefonicky byl vyrozuměn vedoucí pracovník Záchranné stanice pro handicapované živočichy p. Vaněk, který přislíbil, že si pro zvíře přijede některý ze zaměstnanců stanice. 

 

V čase 23:08 hodin bylo přijato telefonické oznámení od ostrahy „šestnáctipatráku“, kdy muž uvedl, že v jednom z bytů dochází k rušení nočního klidu. Hlídka na místě kontaktovala obyvatele bytu, odkud se ozývala hudba. Muž byl upozorněn, že je od 22. hodiny nutné dodržovat noční klid, pokud se bude situace opakovat, a bude docházet k opětovnému rušení klidného spánku sousedů, událost bude řešena správním trestem – pokutou. 

 

11. 7. 2018 – středa

 

V čase 10:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Penny Market. Uvedli, že v OD Penny Market -  ulice Benešova zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osoby podezřelé ze spáchání přestupku. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil šunku nejvyšší jakosti v celkové hodnotě 33,- Kč. Zboží uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty. Vzhledem k tomu, že se u muže jedná o opakované jednání, byla pokuta vyšší hodnoty.

 

Při kontrolní činnosti okrskových strážníků, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci neznatelné DZ P4 – „Dej přednost v jízdě“, které se nachází v ulici Ke Hřbitovu, při výjezdu z parkoviště. Dále bylo v této ulici zjištěno z kotvící patky uvolněné DZ P4 – „Dej přednost v jízdě“. V ulici Karla Legera bylo zjištěno pootočené DZ B13 – „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“. U tohoto dopravního značení je ulomené ukotvení a chybí šroub, který dopravní značení drží na místě. Poblíž křižovatky ulic Funkeho a Rimavské Soboty je polovyvrácený strom, u kterého  - z důvodu možných nepříznivých povětrnostních podmínek, hrozí případný pád. Všechny nahledané události byly zadokumentovány a budou předány ve smyslu nahledané závady.

 

V čase 12:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - Futurum. Uvedli, že v OC zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osoby podezřelé ze spáchání přestupku. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil sladký závin v hodnotě 27,- Kč. Zboží uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty. 

 

V čase 16:14 hodin oznámila na linku 156 zákaznice z OD Tesco, že se před Tescem válejí dva bezdomovci a obtěžují nakupující. Hlídka MP Kolín na místě zjistila dva problémové

závislé bezdomovce, kteří byli důrazně vykázáni z místa. Nashromážděné odpadky si muži po sobě museli uklidit.

 

12. 7. 2018 - čtvrtek

 

V čase 09:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců bezpečnostní služby OD Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když do kabelky uschovala textilní zboží v hodnotě 848,- Kč, následně prošla pokladní zónou bez zaplacení tohoto zboží. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji.

 

V čase 11:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců Penny Market – ulice Benešova ohledně muže, který zde odcizil zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osoby podezřelé ze spáchání přestupku. Muž z Havířova opět naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v Penny Marketu vypil bílé víno (v PET láhvi) v hodnotě 59,- Kč a prošel přes pokladnu, aniž by toto uvedené zboží řádně zaplatil. Muž se ke krádeži zboží strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – opět, jako v případě dvou přestupků proti majetku z minulého týdne, pokutou vyšší hodnoty. 

 

V čase 11:24 hodin oznámili na linku 156 z kolínské jízdárny, že zde mají problém s bezdomovci. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že na pozemku jízdárny stojí postavené stany. Kontrolou stanů bylo zjištěno, že v jednom z nich se nachází problémový bezdomovec z Kolína. Tomu bylo důrazně vysvětleno, že je jeho pobyt zde nežádoucí. Muž si sbalil své věci a místo opustil. Opětovnou kontrolou místa, kterou provedli strážníci v odpoledních hodinách, byl v druhém stanu zastižen problémový bezdomovec z okresu Kolín. Muž si po upozornění vzal své věci a také on místo opustil. Oba bezdomovci uklidili i nashromážděné odpadky, zbytek úklidu na pozemku si zajistili pracovníci jízdárny.  

 

Při pochůzkové kontrolní činnosti, kterou prováděli okrskoví strážníci v okolí Tesca, byli v prostoru autobusové zastávky - ulice V Kasárnách, zjištěni dva problémoví závislí bezdomovci. Oba páchnoucí muži byli důrazně vykázáni z místa s upozorněním na úklid znečistěného místa i na skutečnost, že s oděvem, který je znečistěný močí, nebudou sedět na lavičce, která slouží slušným obyvatelům při čekání na autobusový spoj.

 

Hlídky strážníků MP Kolín provedli v odpoledních hodinách asistenci policii a usměrňovali provoz při dopravní nehodě – ulice Polepská. 

 

13. 7. 2018 - pátek

 

V čase 01:48 hodin oznámili telefonicky na linku 156 obyvatelé ulice Čapkova, že z jednoho z domů se po ulici rozléhá hudba, ruší tím noční klid a oni nemohou spát. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci se zkontaktovali s osobou, kterou upozornili, že je doba nočního klidu, který je třeba dodržovat. Žena okamžitě nahlas puštěné rádio vypnula. 

 

V čase 13:36 hodin oznámil na linku 156 občan, že se k němu do domu v ulici U Borků zaběhl cizí pes. Hlídka MP Kolín si fenku křížence rezavé barvy od občana psa převzala a převezla do městského útulku.  

 

Ve večerních hodinách byla přijata stížnost od občanů, že si v ulici Masarykova, v prostoru kontejnerů na domovní odpad, ustlal nějaký bezdomovec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci z místa vykázali jím dobře známého, zde ve městě zákony porušujícího problémového bezdomovce z Havířova. Muž uposlechl a místo opustil.  

 

14. 7. 2018 - sobota

 

V čase 10:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců bezpečnostní služby OD Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Habartova naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil alkoholické nápoje v celkové hodnotě 970,- Kč. Zboží vzal z regálu a prošel pokladnami s úmyslem, že ho odcizí. Muž se ke krádeži zboží strážníkům doznal. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakované jednání, byl přestupek vyřešen příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty. Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji.

 

V čase 16:35 hodin oznámila na linku 156 paní ze Štítar - ulice Radovesnická, že mají u domu (ve venkovním botníku) nějakého hada. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Nezvaným návštěvníkem byla užovka obecná -  dlouhá cca 80 cm. Strážníci zvíře odchytli, nezraněného hada vypustili zpět do přírody.   

 

V odpoledních hodinách bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Peček naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila potraviny, vodku a drogistické zboží, vše v celkové hodnotě 1060,- Kč. Žena naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když zboží ukryla do zavazadla a prošla pokladní zónou s úmyslem, že zboží odcizí. Ke krádeži se hlídce MP Kolín doznala. Vzhledem k tomu, že se jednalo u ženy o opakované jednání, byl přestupek vyřešen příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty. Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji.

15. 7. 2018 - neděle

 

V čase 9:40 hodin oznámil na linku 156 občan z ulice Benešova, že před svoji zahrádkou (v Pekle pod Vodárnou) zjistil nějakého divného ležícího muže. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci zjistili totožnost muže, který jim nebyl „neznámý“. Ten strážníkům na dotaz, proč se zde povaluje, sdělil, že byl předešlý den na zábavě, kde se opil a k ránu (cestou na ubytovnu) si musel odpočinout a usnul. Muž na sobě neměl žádné viditelné zranění, pouze byl ještě lehce pod vlivem alkoholu, se strážníky komunikoval. Hlídkou MP Kolín byl vykázán z těchto prostor a nasměrován k ubytovně, muž uposlechl a ihned odešel. 

Helena Honkiszová - Městská policie Kolín