vv auto
Reklama

Muž si chtěl osladit život, v prodejně v OC Futurum ukradl sedm kusů cukrovinky Fidorka

28. říjen 2020, 15:37

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 13.10. - 25. 10. 2020:

13. 10. 2020 – úterý

Na linku 156 v čase 0:58 hodin oznámili občané, že před ubytovnou v ulici Brankovická jsou okolo jednoho z vozidel osoby, které pijí alkohol a hádají se. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že se mezi sebou pohádaly osoby v příbuzenském poměru. Osoby byly upozorněny na to, že je třeba dodržovat zákonem stanovený noční klid. Poté byli všichni vykázáni z místa. 

V čase 10:24 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně nálezu pánské peněženky, která byla nalezena na lavičce zastávky MAD na náměstí Republiky. Na místo se dostavila hlídka MP, která kontaktovala oznamovatelku. Oznamovatelka strážníkům předala peněženku, která obsahovala pouze doklady a byla bez finanční hotovosti. Lustrací prostřednictvím policie bylo zjištěno, že nalezená peněženka není hlášená jako odcizená nebo ztracená. Strážníci zjistili kontakt na jejího majitele, kterému v místě bydliště nález, po provedení nezbytné administrativy, předali. 

V čase 10:55 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Družstevní, že její sousedka doma upadla a teď volá o pomoc. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že má paní pootevřené vchodové dveře. Hlídka MP se svolením vstoupila dovnitř, paní zvedla ze země a pomohla jí ulehnout na lůžko. Přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto.  

V čase 12:55 hodin bylo přijato oznámení o přivázaném psu u prodejny potravin v ul. Želivského, který je tam prý od rána. Vzhledem k tomu, že se k rezavé fence nikdo nehlásil, byla hlídkou převezena do městského útulku.

V čase 20:00 hodin zjištěn při kontrolní činnosti podnapilý ležící muž před vchodem do Kauflandu. Na místě bylo strážníky zjištěno, že na místo již kolemjdoucí přivolali ZZS. Hlídka na místě vyčkala jejího příjezdu, zdravotníci muži poskytli základní vyšetření kterým zjistili, že muž není ve stavu ohrožujícím jeho život a jeho hospitalizace není nutná.  Před desátou hodinou večerní byla na linku 156 přijata telefonická stížnost od občanů, že v ubytovně, která se nachází v ulici Zlatá, probíhá nějaký mejdan a je tam strašný hluk. Hlídka MP na místě zjistila, že se k jedné ubytované rodině vrátil příbuzný z výkonu trestu, takže se domnívali, že je to dobrý důvod, jak návrat oslavit. Hlídka MP slavící osoby upozornila, že hlukem a hudbou obtěžují ostatní obyvatele. Oslavenci hudbu ztlumili a všude byl, provedením další kontroly, zjištěn klid.

14. 10. 2020 - středa

V čase 9:53 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně zmateného, podivně se chovajícího muže, který se pohybuje v prostoru nádraží ČD. Na místo se dostavila hlídka MP, která muže uvedeného popisu dohledala v podchodu železničních nástupišť. Muž z okresu Česká Lípa strážníkům uvedl, že je psychicky nemocný, několik dní si nevzal léky a má možnost svoji nemoc „léčit“ pervitinem. Nastalou situaci by však chtěl řešit umístěním v nějaké léčebně. Muž uvedl také telefonické spojení na matku, strážníci ji následně o situaci informovali a žena vše, co uvedl syn, potvrdila. Lustrací osoby prostřednictvím policie, která byla o dané věci informována, bylo zjištěno, že muž není osobou pohřešovanou ani osobou hledanou. Strážníci přivolali na místo ZZS, která si muže převzala k provedení následných opatření.    

15. 10. 2020 - čtvrtek

V čase 11:30 hodin oznámila telefonicky pracovnice Správy sociálního zabezpečení, že se jim neozývá klientka, která bydlí v Dělnické ulici. Požádala, zda by mohla hlídka MP prověřit, zda je paní v pořádku. Strážníci se dozvonili na zmíněnou osobu, kde zjistili, že je v pořádku. Po následném poučení o tom, že se má na výše uvedený úřad ozvat místo opustili.     

Na linku 156 bylo v čase 19:10 hodin přijato telefonické oznámení od pracovníků Penny Marketu, ulice V Opletkách. Uvedli, že zde zastavili osobu, u které je podezření, že v prostoru prodejny odcizila zboží v celkové hodnotě 817,70 Kč. Po příjezdu na místo strážníci zjistili totožnost podezřelé osoby. Jednalo se o ženu z okresu Kolín, následnou lustrací osoby prostřednictvím policie bylo zjištěno, že je z důvodu její předešlé trestní minulosti dáno podezření ze spáchání trestného činu. Na místo byla přivolána PČR, která si celou událost od hlídky MP převzala k provedení dalších opatření.

16. 10. 2020 - pátek

V čase 13:00 hodin prováděla hlídka MP preventivní kontrolní činnost, zaměřenou na dohled nad veřejným pořádkem a dodržování opatření proti šíření onemocnění Covid 19. Při průjezdu ulicí Smetanova, kde je výjezd z parkoviště za Kinem 99, si hlídka strážníků všimla muže, který byl bledý v obličeji a držel se zídky. Strážníci pojali podezření, že je muži velmi špatně. Dotazem, zda je vše v pořádku, muž odpověděl, že ho velmi bolí noha, že tu nohu již necítí. V tom okamžiku se začal pouštět zdi a upadl do bezvědomí. Strážníci muže zachytili a přenesli na místo vedle komunikace a posadili na zem. Na místo byla okamžitě přivolána ZZS, zdravotníkům byla poskytnuta asistence při naložení muže do sanitního vozu. Muž byl převezen do kolínské nemocnice. Lékař konstatoval, že se zřejmě jedná o mozkovou příhodu i to, že byla k muži velmi rychle strážníky přivolána pomoc. V čase 14:57 hodin oznámila ostraha haly ČD, že v prostoru nádraží zadržela muže - cizího státního příslušníka,  který v prodejně, která je součástí haly ČD, odcizil 23 kusů proteinových tyčinek. Zboží v celkové hodnotě 523,- Kč naskládal do tašky a s odcizeným zbožím utekl z prodejny, směrem na páté nástupiště, kde byl zastaven ostrahou. Cizinec se strážníkům ke krádeži zboží doznal a dále uvedl, že zde několik let žije a česky rozumí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizího státního příslušníka, byla na místo přivolána hlídka policie, které byla událost předána.    

V čase 14:40 hodin oznámila na linku 156 ostraha bývalé továrny Soja v ulici Ovčárecká, že jim po areále běhá nějaký malý pejsek. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že uvedený pejsek jim zaběhl do skladu, kde ho strážníci MP odchytli. Vzhledem k tomu, že pudlík světlé barvy neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno dohledat jeho majitele, byl odvezen do městského útulku.   V čase 17:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti DM Drogerie. Uvedli, že v DM Drogerii zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Mladé Boleslavi naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když vzala z prodejní plochy drogistické zboží v hodnotě 723 Kč, které uschovala a poté s ním prošla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost vyřešena příkazem na místě – pokutou. V čase 22:10 hodin oznámil občan, prostřednictvím linky 156, že je v bytovém domě ve Zličské ulici veliký hluk. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že v domě probíhá oslava narození potomka a hraje hlasitěji hudba. Po vysvětlení celé situace byla účastníky hudební produkce ukončena. 

18. 10. 2020 - neděle

V čase 0:25 hodin oznámila recepční z Oblastní nemocnice, že do prostoru recepce jim přišel nějaký muž a vyžadoval hospitalizaci. Hlídka MP, po příjezdu na místo, našla na recepci muže ze Slovenska, který chtěl umístit na psychiatrii, protože nemá kam jít bydlet. Muž byl poučen o možnosti ubytování, které rozhodně nespočívá v bezdůvodném ubytování na odděleních nemocnice. Po tomto byl z místa strážníky vykázán. 

19. 10. 2020 - pondělí

V čase 10:12 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy OC Futurum. Uvedli, že zde v Bille zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín, zřejmě milovník cukrovinky Fidorka, odcizil sedm kusů sladkosti v hodnotě 76,- Kč tím, že je ukryl do kapsy a poté prošel za pokladní zónu. Zřejmě si chtěl „osladit život“, aniž by je zaplatil. Událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.  Na linku 156 byla v čase 21:15 hodin přijata žádost o poskytnutí součinnosti IZS v ulici Kapitána Jaroše. Zde měla, v jednom z bytů, upadnout paní, která se sama nemohla zvednout a volala o pomoc. Po příjezdu strážníci zjistili, že v uzamčeném bytě leží za dveřmi paní a naříká. Strážníci od oznamovatelky zjistili kontakt na syna, pro kterého do místa bydliště dojeli a přivezli do výše uvedeného bytu. Vzhledem k tomu, že byly klíče zalomené v zámku a bylo zde důvodné podezření na ohrožení života a zdraví, hasiči, kteří byli na místě přítomni, se svolením syna vyrazili dveře. Paní byla zraněná, na místo byla přivolána ZZS, která si ji převzala a převezla do nemocnice. Byt si, po odjezdu zraněné, převzal její syn.    

21. 10. 2020 - středa

V čase 9:00 hodin bylo přijato oznámení, že ve vnitrobloku ulice Husova je skupina bezdomovců, která zde dělá nepořádek. Hlídka MP bezdomovce z místa poté, co ho uklidili, vykázala. V čase 19:20 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že odchytl na Kolínském obchvatu (naproti autoservisu Louda) volně pobíhajícího psa. Hlídka MP od oznamovatele převzala psa, staršího německého ovčáka a převezla ho do psího útulku.

22. 10. 2020 - čtvrtek

V čase 0:47 hodin oznámil telefonicky na linku 156, že v ulici Antonína Dvořáka se nachází v panelovém domě na chodbě pod schody cizí osoba. Po příjezdu na místo hlídka MP Kolín zjistila bezdomovce (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který zde spal zachumlaný v kartonech. Muž byl poté, co si svůj Eko dům uklidil, vykázán z místa. V čase 16:08 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že v OD Tesco zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Ten uvedl, že žena odcizila tři páry pánské obuvi v celkové hodnotě 4097,- Kč tak, že si vzala uvedenou obuv do kabinky, kde odlomila bezpečnostní kódy. Poté zboží uschovala a prošla s ním za pokladní zónu. Bezpečnostní kódy byly v kabince následně nalezeny. Vzhledem k tomu, že žena nemohla hodnověrně prokázat svoji totožnost i vzhledem k prohlášení, že byla nedávno propuštěna z výkonu trestu za majetkovou trestnou činnost, byla hlídkou MP předvedena na policii. Zde bylo lustrací osoby zjištěno, že se jedná o důvodné podezření ze spáchání majetkového trestného činu. Narkomanku z okresu Česká Lípa si spolu s celou událostí převzal službu konající policista k provedení dalších opatření.  

23. 10. 2020 - pátek

V čase 11:10 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Žižkova se motá nějaký opilec v silnici. Na místo se dostavila hlídka MP, která nalezla muže uvedeného popisu s pivem, sedícího na lavičce. Muž hlídce prokázal svoji totožnost, poté byl poučen ohledně zákazu pití alkoholických nápojů na veřejnosti. Muž toto respektoval a své pivo vylil do trávy. Událost vyřešena domluvou. V čase 16:55 hodin oznámil na linku 156 zaměstnanec ostrahy Penny Market - ulice Benešova, že za nákupními košíky leží nějaký opilec. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě. Místním šetřením strážníky MP byl zjištěn závislý muž z okresu Kolín, který byl probuzen, poučen o pití alkoholických nápojů na veřejnosti a poté vykázán z místa. Muž pochopil, ihned místo opustil a odešel směrem na Výfuk, kde má přechodný pobyt. 

V čase 19:05 hodin bylo přijato oznámení z výdejny firmy ALZA, že jim tam vešel nějaký bezdomovec, usnul a ani po upozornění personálem nechce místo opustit. Na místě byl strážníky zjištěn muž z okresu Kolín, který byl jen trochu „unavený“ a nechtělo se mu do zimy. Muž byl bez zranění, lékařské ošetření nežádal. Poté, co zjistil, že „nebude vydán jako zboží“, se s nastalým zjištěním smířil a místo opustil.  

24. 10. 2020 - sobota

V čase 15:55 oznámil občan, že na dětském hřišti leží opilí bezdomovci. Hlídka na místě zjistila, že je zde opravdu skupinka osob bez domova, které nebyly na dětském hřišti, ale o několik desítek metrů dál. Hlídka MP známou skupinku bezdomovců kontaktovala. Osoby byly poučeny o opatření proti šíření nemoci Covid 19, především o chování ohledně nošení roušek, veškeré konzumaci alkoholu na veřejnosti, o shlukování lidí ve větším počtu osob na jednom místě apod. Skupinka to pochopila a následně se všichni rozešli, řešeno domluvou. V čase 16:30 hodin oznámil občan, že na dětském hřišti popíjejí nějací Ukrajinci alkohol. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že se jedná o dva muže z Polska, kteří seděli na lavičce a popíjeli plechovkové pivo. Hlídka MP oba muže poučila o opatřeních, která jsou povinná při vyhlášení nouzového stavu. Oba muži vše pochopili, nasadili si opět roušky, uklidili si pivo a z místa odešli.  V čase 18:00 oznámil na linku 156 občan, že před jednou provozovnou v ulici Tovární sedí opilci bez roušek a močí na zdi. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že se oznámení nezakládá na pravdě. Muž a žena si pouze vyšli před dům zakouřit a s sebou si vzali pivo. Strážníci je pouze poučili ohledně zákazu konzumace alkoholických nápojů v době vyhlášeného nouzového stavu. Muž a žena vše pochopili a odešli s pivem zpět domů. 

V čase 21:20 hodin bylo oznámeno na linku 156, že se před ubytovnou v ulici Polepská shlukují lidé, pořádají párty a popíjí alkohol. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila dvě skupinky ubytovaných občanů Polska a Ukrajiny. Těmto bylo vysvětleno, že se z důvodů opatření proti šíření nemoci Covid 19 nemohou na veřejnosti takto shlukovat a popíjet alkohol. Osoby byly po poučení z místa vykázány. Všichni přítomní uposlechli a odešli do ubytovny, na své pokoje. Hlídka dále přijala opatření a po zbytek večera se zaměřila na častější kontroly tohoto místa.

25. 10. 2020 – neděle

V čase 15:25 hodin oznámil na linku 156 občan, že viděl, jak u hřiště u 1. ZŠ přelezly čtyři děti plot a pohybují se po herní ploše. Na místo se dostavila hlídka MP, která zde zjistila, že se jedná o trojici dospělců, kteří byli v zápalu hry a hráli si „jako malé děti“ - házeli na basketbalový koš. Muži byli důrazně poučeni a poté z místa vykázáni.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
Muž si chtěl osladit život, v prodejně v OC Futurum ukradl sedm kusů cukrovinky Fidorka

Muž si chtěl osladit život, v prodejně v OC Futurum ukradl sedm kusů cukrovinky Fidorka

28. říjen 2020

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 13.10. - 25. 10. 2020:

13. 10. 2020 – úterý

Na linku 156 v čase 0:58 hodin oznámili občané, že před ubytovnou v ulici Brankovická jsou okolo jednoho z vozidel osoby, které pijí alkohol a hádají se. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že se mezi sebou pohádaly osoby v příbuzenském poměru. Osoby byly upozorněny na to, že je třeba dodržovat zákonem stanovený noční klid. Poté byli všichni vykázáni z místa. 

V čase 10:24 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně nálezu pánské peněženky, která byla nalezena na lavičce zastávky MAD na náměstí Republiky. Na místo se dostavila hlídka MP, která kontaktovala oznamovatelku. Oznamovatelka strážníkům předala peněženku, která obsahovala pouze doklady a byla bez finanční hotovosti. Lustrací prostřednictvím policie bylo zjištěno, že nalezená peněženka není hlášená jako odcizená nebo ztracená. Strážníci zjistili kontakt na jejího majitele, kterému v místě bydliště nález, po provedení nezbytné administrativy, předali. 

V čase 10:55 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Družstevní, že její sousedka doma upadla a teď volá o pomoc. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že má paní pootevřené vchodové dveře. Hlídka MP se svolením vstoupila dovnitř, paní zvedla ze země a pomohla jí ulehnout na lůžko. Přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto.  

V čase 12:55 hodin bylo přijato oznámení o přivázaném psu u prodejny potravin v ul. Želivského, který je tam prý od rána. Vzhledem k tomu, že se k rezavé fence nikdo nehlásil, byla hlídkou převezena do městského útulku.

V čase 20:00 hodin zjištěn při kontrolní činnosti podnapilý ležící muž před vchodem do Kauflandu. Na místě bylo strážníky zjištěno, že na místo již kolemjdoucí přivolali ZZS. Hlídka na místě vyčkala jejího příjezdu, zdravotníci muži poskytli základní vyšetření kterým zjistili, že muž není ve stavu ohrožujícím jeho život a jeho hospitalizace není nutná.  Před desátou hodinou večerní byla na linku 156 přijata telefonická stížnost od občanů, že v ubytovně, která se nachází v ulici Zlatá, probíhá nějaký mejdan a je tam strašný hluk. Hlídka MP na místě zjistila, že se k jedné ubytované rodině vrátil příbuzný z výkonu trestu, takže se domnívali, že je to dobrý důvod, jak návrat oslavit. Hlídka MP slavící osoby upozornila, že hlukem a hudbou obtěžují ostatní obyvatele. Oslavenci hudbu ztlumili a všude byl, provedením další kontroly, zjištěn klid.

14. 10. 2020 - středa

V čase 9:53 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně zmateného, podivně se chovajícího muže, který se pohybuje v prostoru nádraží ČD. Na místo se dostavila hlídka MP, která muže uvedeného popisu dohledala v podchodu železničních nástupišť. Muž z okresu Česká Lípa strážníkům uvedl, že je psychicky nemocný, několik dní si nevzal léky a má možnost svoji nemoc „léčit“ pervitinem. Nastalou situaci by však chtěl řešit umístěním v nějaké léčebně. Muž uvedl také telefonické spojení na matku, strážníci ji následně o situaci informovali a žena vše, co uvedl syn, potvrdila. Lustrací osoby prostřednictvím policie, která byla o dané věci informována, bylo zjištěno, že muž není osobou pohřešovanou ani osobou hledanou. Strážníci přivolali na místo ZZS, která si muže převzala k provedení následných opatření.    

15. 10. 2020 - čtvrtek

V čase 11:30 hodin oznámila telefonicky pracovnice Správy sociálního zabezpečení, že se jim neozývá klientka, která bydlí v Dělnické ulici. Požádala, zda by mohla hlídka MP prověřit, zda je paní v pořádku. Strážníci se dozvonili na zmíněnou osobu, kde zjistili, že je v pořádku. Po následném poučení o tom, že se má na výše uvedený úřad ozvat místo opustili.     

Na linku 156 bylo v čase 19:10 hodin přijato telefonické oznámení od pracovníků Penny Marketu, ulice V Opletkách. Uvedli, že zde zastavili osobu, u které je podezření, že v prostoru prodejny odcizila zboží v celkové hodnotě 817,70 Kč. Po příjezdu na místo strážníci zjistili totožnost podezřelé osoby. Jednalo se o ženu z okresu Kolín, následnou lustrací osoby prostřednictvím policie bylo zjištěno, že je z důvodu její předešlé trestní minulosti dáno podezření ze spáchání trestného činu. Na místo byla přivolána PČR, která si celou událost od hlídky MP převzala k provedení dalších opatření.

16. 10. 2020 - pátek

V čase 13:00 hodin prováděla hlídka MP preventivní kontrolní činnost, zaměřenou na dohled nad veřejným pořádkem a dodržování opatření proti šíření onemocnění Covid 19. Při průjezdu ulicí Smetanova, kde je výjezd z parkoviště za Kinem 99, si hlídka strážníků všimla muže, který byl bledý v obličeji a držel se zídky. Strážníci pojali podezření, že je muži velmi špatně. Dotazem, zda je vše v pořádku, muž odpověděl, že ho velmi bolí noha, že tu nohu již necítí. V tom okamžiku se začal pouštět zdi a upadl do bezvědomí. Strážníci muže zachytili a přenesli na místo vedle komunikace a posadili na zem. Na místo byla okamžitě přivolána ZZS, zdravotníkům byla poskytnuta asistence při naložení muže do sanitního vozu. Muž byl převezen do kolínské nemocnice. Lékař konstatoval, že se zřejmě jedná o mozkovou příhodu i to, že byla k muži velmi rychle strážníky přivolána pomoc. V čase 14:57 hodin oznámila ostraha haly ČD, že v prostoru nádraží zadržela muže - cizího státního příslušníka,  který v prodejně, která je součástí haly ČD, odcizil 23 kusů proteinových tyčinek. Zboží v celkové hodnotě 523,- Kč naskládal do tašky a s odcizeným zbožím utekl z prodejny, směrem na páté nástupiště, kde byl zastaven ostrahou. Cizinec se strážníkům ke krádeži zboží doznal a dále uvedl, že zde několik let žije a česky rozumí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizího státního příslušníka, byla na místo přivolána hlídka policie, které byla událost předána.    

V čase 14:40 hodin oznámila na linku 156 ostraha bývalé továrny Soja v ulici Ovčárecká, že jim po areále běhá nějaký malý pejsek. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že uvedený pejsek jim zaběhl do skladu, kde ho strážníci MP odchytli. Vzhledem k tomu, že pudlík světlé barvy neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno dohledat jeho majitele, byl odvezen do městského útulku.   V čase 17:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti DM Drogerie. Uvedli, že v DM Drogerii zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Mladé Boleslavi naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když vzala z prodejní plochy drogistické zboží v hodnotě 723 Kč, které uschovala a poté s ním prošla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost vyřešena příkazem na místě – pokutou. V čase 22:10 hodin oznámil občan, prostřednictvím linky 156, že je v bytovém domě ve Zličské ulici veliký hluk. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že v domě probíhá oslava narození potomka a hraje hlasitěji hudba. Po vysvětlení celé situace byla účastníky hudební produkce ukončena. 

18. 10. 2020 - neděle

V čase 0:25 hodin oznámila recepční z Oblastní nemocnice, že do prostoru recepce jim přišel nějaký muž a vyžadoval hospitalizaci. Hlídka MP, po příjezdu na místo, našla na recepci muže ze Slovenska, který chtěl umístit na psychiatrii, protože nemá kam jít bydlet. Muž byl poučen o možnosti ubytování, které rozhodně nespočívá v bezdůvodném ubytování na odděleních nemocnice. Po tomto byl z místa strážníky vykázán. 

19. 10. 2020 - pondělí

V čase 10:12 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy OC Futurum. Uvedli, že zde v Bille zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín, zřejmě milovník cukrovinky Fidorka, odcizil sedm kusů sladkosti v hodnotě 76,- Kč tím, že je ukryl do kapsy a poté prošel za pokladní zónu. Zřejmě si chtěl „osladit život“, aniž by je zaplatil. Událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.  Na linku 156 byla v čase 21:15 hodin přijata žádost o poskytnutí součinnosti IZS v ulici Kapitána Jaroše. Zde měla, v jednom z bytů, upadnout paní, která se sama nemohla zvednout a volala o pomoc. Po příjezdu strážníci zjistili, že v uzamčeném bytě leží za dveřmi paní a naříká. Strážníci od oznamovatelky zjistili kontakt na syna, pro kterého do místa bydliště dojeli a přivezli do výše uvedeného bytu. Vzhledem k tomu, že byly klíče zalomené v zámku a bylo zde důvodné podezření na ohrožení života a zdraví, hasiči, kteří byli na místě přítomni, se svolením syna vyrazili dveře. Paní byla zraněná, na místo byla přivolána ZZS, která si ji převzala a převezla do nemocnice. Byt si, po odjezdu zraněné, převzal její syn.    

21. 10. 2020 - středa

V čase 9:00 hodin bylo přijato oznámení, že ve vnitrobloku ulice Husova je skupina bezdomovců, která zde dělá nepořádek. Hlídka MP bezdomovce z místa poté, co ho uklidili, vykázala. V čase 19:20 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že odchytl na Kolínském obchvatu (naproti autoservisu Louda) volně pobíhajícího psa. Hlídka MP od oznamovatele převzala psa, staršího německého ovčáka a převezla ho do psího útulku.

22. 10. 2020 - čtvrtek

V čase 0:47 hodin oznámil telefonicky na linku 156, že v ulici Antonína Dvořáka se nachází v panelovém domě na chodbě pod schody cizí osoba. Po příjezdu na místo hlídka MP Kolín zjistila bezdomovce (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který zde spal zachumlaný v kartonech. Muž byl poté, co si svůj Eko dům uklidil, vykázán z místa. V čase 16:08 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že v OD Tesco zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Ten uvedl, že žena odcizila tři páry pánské obuvi v celkové hodnotě 4097,- Kč tak, že si vzala uvedenou obuv do kabinky, kde odlomila bezpečnostní kódy. Poté zboží uschovala a prošla s ním za pokladní zónu. Bezpečnostní kódy byly v kabince následně nalezeny. Vzhledem k tomu, že žena nemohla hodnověrně prokázat svoji totožnost i vzhledem k prohlášení, že byla nedávno propuštěna z výkonu trestu za majetkovou trestnou činnost, byla hlídkou MP předvedena na policii. Zde bylo lustrací osoby zjištěno, že se jedná o důvodné podezření ze spáchání majetkového trestného činu. Narkomanku z okresu Česká Lípa si spolu s celou událostí převzal službu konající policista k provedení dalších opatření.  

23. 10. 2020 - pátek

V čase 11:10 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Žižkova se motá nějaký opilec v silnici. Na místo se dostavila hlídka MP, která nalezla muže uvedeného popisu s pivem, sedícího na lavičce. Muž hlídce prokázal svoji totožnost, poté byl poučen ohledně zákazu pití alkoholických nápojů na veřejnosti. Muž toto respektoval a své pivo vylil do trávy. Událost vyřešena domluvou. V čase 16:55 hodin oznámil na linku 156 zaměstnanec ostrahy Penny Market - ulice Benešova, že za nákupními košíky leží nějaký opilec. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě. Místním šetřením strážníky MP byl zjištěn závislý muž z okresu Kolín, který byl probuzen, poučen o pití alkoholických nápojů na veřejnosti a poté vykázán z místa. Muž pochopil, ihned místo opustil a odešel směrem na Výfuk, kde má přechodný pobyt. 

V čase 19:05 hodin bylo přijato oznámení z výdejny firmy ALZA, že jim tam vešel nějaký bezdomovec, usnul a ani po upozornění personálem nechce místo opustit. Na místě byl strážníky zjištěn muž z okresu Kolín, který byl jen trochu „unavený“ a nechtělo se mu do zimy. Muž byl bez zranění, lékařské ošetření nežádal. Poté, co zjistil, že „nebude vydán jako zboží“, se s nastalým zjištěním smířil a místo opustil.  

24. 10. 2020 - sobota

V čase 15:55 oznámil občan, že na dětském hřišti leží opilí bezdomovci. Hlídka na místě zjistila, že je zde opravdu skupinka osob bez domova, které nebyly na dětském hřišti, ale o několik desítek metrů dál. Hlídka MP známou skupinku bezdomovců kontaktovala. Osoby byly poučeny o opatření proti šíření nemoci Covid 19, především o chování ohledně nošení roušek, veškeré konzumaci alkoholu na veřejnosti, o shlukování lidí ve větším počtu osob na jednom místě apod. Skupinka to pochopila a následně se všichni rozešli, řešeno domluvou. V čase 16:30 hodin oznámil občan, že na dětském hřišti popíjejí nějací Ukrajinci alkohol. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že se jedná o dva muže z Polska, kteří seděli na lavičce a popíjeli plechovkové pivo. Hlídka MP oba muže poučila o opatřeních, která jsou povinná při vyhlášení nouzového stavu. Oba muži vše pochopili, nasadili si opět roušky, uklidili si pivo a z místa odešli.  V čase 18:00 oznámil na linku 156 občan, že před jednou provozovnou v ulici Tovární sedí opilci bez roušek a močí na zdi. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že se oznámení nezakládá na pravdě. Muž a žena si pouze vyšli před dům zakouřit a s sebou si vzali pivo. Strážníci je pouze poučili ohledně zákazu konzumace alkoholických nápojů v době vyhlášeného nouzového stavu. Muž a žena vše pochopili a odešli s pivem zpět domů. 

V čase 21:20 hodin bylo oznámeno na linku 156, že se před ubytovnou v ulici Polepská shlukují lidé, pořádají párty a popíjí alkohol. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila dvě skupinky ubytovaných občanů Polska a Ukrajiny. Těmto bylo vysvětleno, že se z důvodů opatření proti šíření nemoci Covid 19 nemohou na veřejnosti takto shlukovat a popíjet alkohol. Osoby byly po poučení z místa vykázány. Všichni přítomní uposlechli a odešli do ubytovny, na své pokoje. Hlídka dále přijala opatření a po zbytek večera se zaměřila na častější kontroly tohoto místa.

25. 10. 2020 – neděle

V čase 15:25 hodin oznámil na linku 156 občan, že viděl, jak u hřiště u 1. ZŠ přelezly čtyři děti plot a pohybují se po herní ploše. Na místo se dostavila hlídka MP, která zde zjistila, že se jedná o trojici dospělců, kteří byli v zápalu hry a hráli si „jako malé děti“ - házeli na basketbalový koš. Muži byli důrazně poučeni a poté z místa vykázáni.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín