vv auto
Reklama

Na "novém mostě" v Kolíně se povaloval zanedbaný muž, jednalo se o bezdomovce z Rumunska

12. květen 2020, 13:11

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 6. května - 11. května.

6. 5. 2020 – středa

V čase 09:20 hodin bylo oznámeno na linku 156, že se na „novém“ mostě povaluje nějaký zanedbaný muž. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že se jedná o problémového bezdomovce z Rumunska. Muž byl pod vlivem alkoholu, bez zranění, bez ohrožení na životě a zdraví. Přivolání lékaře muž hlídce odmítl. Strážníky byl upozorněn, že je nevhodné se zde povalovat, poté byl z místa vykázán. Muž uposlechl, pochopil a odešel.  

V čase 13:39 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy OC Futurum. Uvedli, že v prodejně DM zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž ze Světlé nad Sázavou se hlídce strážníků doznal, že v DM drogerii vzal ze stojanu dioptrické brýle v hodnotě 239,- Kč, které uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že je odcizí. Lustrací osoby za pomoci policie bylo zjištěno, že z důvodu předešlé trestní minulosti muže se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Na místo byla přivolána hlídka policie, která si celou událost i s podezřelým převzala, a to k provedení dalších opatření.      

V čase 18:10 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky, která byla občanem nalezena u lavičky -  ulice Husovo náměstí. Provedena fotodokumentace události, nebezpečný infekční materiál byl hlídkou strážníků odklizen do sběrného boxu.    

V čase 22:10 hodin oznámili na linku 156 občané, že v ulici Čechovy sady dochází ve vyšším patře jednoho z domů k rušení nočního klidu. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. V jednom z bytů probíhala oslava narození dítěte. Šťastný otec, který slavil narození potomka, se omluvil za hluk. Uvedl, že si neuvědomil, kolik je hodin a oslavu ihned ukončuje. Hlídka MP Kolín novopečenému otci domluvila a popřála hodně štěstí a zdraví. V domě byl poté již klid.   

7. 5. 2020 - čtvrtek

V dopoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení ohledně muže, který se polonahý povaluje na lavičce u autobusového nádraží. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se jedná o jim známého bezdomovce z okresu Kolín. Ten ležel na lavičce, kolem sebe měl rozházené věci. Poté, co nepořádek uklidil, byl z místa vykázán. Muž uposlechl a odešel.    

V čase 12:38 hodin bylo přijato oznámení o vyhozeném odpadu v ulici V Olšinkách. Po příjezdu na místo hlídka MP Kolín zjistila, že je odpad odložený vedle cesty za garážemi, jednalo se o několik pytlů se zkaženým jídlem. Vzhledem k tomu, že se místo nachází nedaleko sídla firmy AVE, hlídka oznámila zjištěný nepořádek přímo v sídle společnosti. Na místo byli vysláni zaměstnanci firmy, kteří odpad z místa odklidili. 

V čase 13:10 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od členů ostrahy nádraží, že je před budovou ČD polonahý muž, který zde žebrá cigarety, obtěžuje kolemjdoucí osoby a na výzvu k opuštění místa nereaguje. Na místě byl strážníky opět zjištěn problémový závislý bezdomovec z okresu Kolín, kterého hlídka MP Kolín důrazně vykázala z nádražního prostoru.

8. 5. 2020 - pátek

V čase 19:21 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně psa, který zmateně pobíhá u autobusové zastávky Modrý bod. Hlídka MP Kolín křížence rezavo – bílé barvy odchytla, vzhledem k tomu, že neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jeho majitele, byl převezen do městského útulku.  Provedena asistence RZS Kolín, která ošetřovala pacientku. Paní byla z bytu následně převezena k hospitalizaci do kolínské nemocnice, strážníci odchytili jejího psíka, který byl na žádost následně umístěn, po dobu hospitalizace, v městském útulku.   

9. 5. 2020 - sobota

V čase 14:10 hodin oznámila na linku 156 obsluha čerpací stanice (ulice Havlíčkova), že tam mají podnapilého muže, který jim tancuje před vchodem do prodejny. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se tanečník stále nachází na místě a „vlní se v rytmu reggae“. Provedena kontrola totožnosti osoby, muž ze Slovenska byl z místa následně vykázán s tím, že je toto místo určeno pouze zákazníkům čerpací stanice, kterým hudební kulisa zpříjemňuje dobu, kdy se zde nacházejí. Sólista po tomto upozornění místo opustil a odešel směrem k nedaleké ubytovně, kde má hlášený pobyt. 

10. 5. 2020 - neděle

V čase 23:18 hodin oznámil občan, že u kruhového objezdu (Dukelských hrdinů) je nějaký zmatený stařík. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se nejedená o staršího občana, který má problémy s orientací, ale o místního bezdomovce, který s hlídkou komunikoval a neměl žádné zdravotní potíže. Muž nepotřeboval pomoc ani přivolání lékaře a nedopouštěl se žádného protiprávního jednání.

11. 5. 2020 - pondělí

Provedena součinnost policii při pátrání po muži, který byl hospitalizován v kolínské nemocnici a s kanylou v ruce ji opustil. Z tohoto důvodu byla důvodná obava, že by mohl být muž ohrožen na životě nebo zdraví. Vzhledem k tomu, že strážníci muže, díky místní znalosti znali, věděli, kde momentálně přebývá. Bylo tedy možné, že se vydal k domovu. Při vjezdu do zadní části areálu, který strážníci nejdříve zkontrolovali, hledaného muže zde nalezli. Na místo byla přivolána hlídka policie, která pacienta od strážníků převzala a předala na příslušné oddělení.

V čase 3:44 hodin požádala paní z ulice Tylova, prostřednictvím linky 156, MP o pomoc. Uvedla, že jí upadl manžel a ona ho sama neuzvedne. Strážníci na místě muže zvedli a pomohli přemístit zpět na lůžko. Vzhledem k tomu, že muž nebyl zraněný, bylo odmítnuto přivolání lékaře. Paní velmi děkovala za pomoc a vstřícnost.  

Na linku 156 bylo v odpoledních hodinách přijato oznámení ohledně muže, který spí u hřbitovní zdi. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o místního bezdomovce, který byl nezraněný, pouze pospával, jak hlídce uvedl. Strážníci muže vykázali z místa.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
Na "novém mostě" v Kolíně se povaloval zanedbaný muž, jednalo se o bezdomovce z Rumunska

Na "novém mostě" v Kolíně se povaloval zanedbaný muž, jednalo se o bezdomovce z Rumunska

12. Květen 2020

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 6. května - 11. května.

6. 5. 2020 – středa

V čase 09:20 hodin bylo oznámeno na linku 156, že se na „novém“ mostě povaluje nějaký zanedbaný muž. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že se jedná o problémového bezdomovce z Rumunska. Muž byl pod vlivem alkoholu, bez zranění, bez ohrožení na životě a zdraví. Přivolání lékaře muž hlídce odmítl. Strážníky byl upozorněn, že je nevhodné se zde povalovat, poté byl z místa vykázán. Muž uposlechl, pochopil a odešel.  

V čase 13:39 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy OC Futurum. Uvedli, že v prodejně DM zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž ze Světlé nad Sázavou se hlídce strážníků doznal, že v DM drogerii vzal ze stojanu dioptrické brýle v hodnotě 239,- Kč, které uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že je odcizí. Lustrací osoby za pomoci policie bylo zjištěno, že z důvodu předešlé trestní minulosti muže se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Na místo byla přivolána hlídka policie, která si celou událost i s podezřelým převzala, a to k provedení dalších opatření.      

V čase 18:10 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky, která byla občanem nalezena u lavičky -  ulice Husovo náměstí. Provedena fotodokumentace události, nebezpečný infekční materiál byl hlídkou strážníků odklizen do sběrného boxu.    

V čase 22:10 hodin oznámili na linku 156 občané, že v ulici Čechovy sady dochází ve vyšším patře jednoho z domů k rušení nočního klidu. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. V jednom z bytů probíhala oslava narození dítěte. Šťastný otec, který slavil narození potomka, se omluvil za hluk. Uvedl, že si neuvědomil, kolik je hodin a oslavu ihned ukončuje. Hlídka MP Kolín novopečenému otci domluvila a popřála hodně štěstí a zdraví. V domě byl poté již klid.   

7. 5. 2020 - čtvrtek

V dopoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení ohledně muže, který se polonahý povaluje na lavičce u autobusového nádraží. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se jedná o jim známého bezdomovce z okresu Kolín. Ten ležel na lavičce, kolem sebe měl rozházené věci. Poté, co nepořádek uklidil, byl z místa vykázán. Muž uposlechl a odešel.    

V čase 12:38 hodin bylo přijato oznámení o vyhozeném odpadu v ulici V Olšinkách. Po příjezdu na místo hlídka MP Kolín zjistila, že je odpad odložený vedle cesty za garážemi, jednalo se o několik pytlů se zkaženým jídlem. Vzhledem k tomu, že se místo nachází nedaleko sídla firmy AVE, hlídka oznámila zjištěný nepořádek přímo v sídle společnosti. Na místo byli vysláni zaměstnanci firmy, kteří odpad z místa odklidili. 

V čase 13:10 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od členů ostrahy nádraží, že je před budovou ČD polonahý muž, který zde žebrá cigarety, obtěžuje kolemjdoucí osoby a na výzvu k opuštění místa nereaguje. Na místě byl strážníky opět zjištěn problémový závislý bezdomovec z okresu Kolín, kterého hlídka MP Kolín důrazně vykázala z nádražního prostoru.

8. 5. 2020 - pátek

V čase 19:21 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně psa, který zmateně pobíhá u autobusové zastávky Modrý bod. Hlídka MP Kolín křížence rezavo – bílé barvy odchytla, vzhledem k tomu, že neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jeho majitele, byl převezen do městského útulku.  Provedena asistence RZS Kolín, která ošetřovala pacientku. Paní byla z bytu následně převezena k hospitalizaci do kolínské nemocnice, strážníci odchytili jejího psíka, který byl na žádost následně umístěn, po dobu hospitalizace, v městském útulku.   

9. 5. 2020 - sobota

V čase 14:10 hodin oznámila na linku 156 obsluha čerpací stanice (ulice Havlíčkova), že tam mají podnapilého muže, který jim tancuje před vchodem do prodejny. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se tanečník stále nachází na místě a „vlní se v rytmu reggae“. Provedena kontrola totožnosti osoby, muž ze Slovenska byl z místa následně vykázán s tím, že je toto místo určeno pouze zákazníkům čerpací stanice, kterým hudební kulisa zpříjemňuje dobu, kdy se zde nacházejí. Sólista po tomto upozornění místo opustil a odešel směrem k nedaleké ubytovně, kde má hlášený pobyt. 

10. 5. 2020 - neděle

V čase 23:18 hodin oznámil občan, že u kruhového objezdu (Dukelských hrdinů) je nějaký zmatený stařík. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se nejedená o staršího občana, který má problémy s orientací, ale o místního bezdomovce, který s hlídkou komunikoval a neměl žádné zdravotní potíže. Muž nepotřeboval pomoc ani přivolání lékaře a nedopouštěl se žádného protiprávního jednání.

11. 5. 2020 - pondělí

Provedena součinnost policii při pátrání po muži, který byl hospitalizován v kolínské nemocnici a s kanylou v ruce ji opustil. Z tohoto důvodu byla důvodná obava, že by mohl být muž ohrožen na životě nebo zdraví. Vzhledem k tomu, že strážníci muže, díky místní znalosti znali, věděli, kde momentálně přebývá. Bylo tedy možné, že se vydal k domovu. Při vjezdu do zadní části areálu, který strážníci nejdříve zkontrolovali, hledaného muže zde nalezli. Na místo byla přivolána hlídka policie, která pacienta od strážníků převzala a předala na příslušné oddělení.

V čase 3:44 hodin požádala paní z ulice Tylova, prostřednictvím linky 156, MP o pomoc. Uvedla, že jí upadl manžel a ona ho sama neuzvedne. Strážníci na místě muže zvedli a pomohli přemístit zpět na lůžko. Vzhledem k tomu, že muž nebyl zraněný, bylo odmítnuto přivolání lékaře. Paní velmi děkovala za pomoc a vstřícnost.  

Na linku 156 bylo v odpoledních hodinách přijato oznámení ohledně muže, který spí u hřbitovní zdi. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o místního bezdomovce, který byl nezraněný, pouze pospával, jak hlídce uvedl. Strážníci muže vykázali z místa.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín