Villa Romantica
Reklama

Nabídli ji věštění z ruky a vzápětí ji žena na kolínském nádraží okradla

10. říjen 2019, 11:22

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 30. září - 6. října.

30. 9.2019 - pondělí

V čase 00:10 hodin prováděla hlídka MP Kolín kontrolní činnost na sídlišti U Vodárny, když si všimla dvou osob, jak se přehrabují v kontejnerech. Hlídkou MP bylo zjištěno, že se jedná o místní narkomany (žena a muž), kteří byli, po uklizení všeho odpadu, vykázáni z místa.

V čase 04.55 hodin oznámil občan, že u kontejnerů v ulici Štítarská leží člověk. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která u kontejnerů na domovní odpad nalezla spícího muže z Mělníka. Ten byl, po ztotožnění a poučení hlídkou MP, vykázán z místa. 

V čase 6:57 hodin volala na linku 156 paní a uvedla, že na křižovatce ulic Táboritská a Prokopa Velikého odchytila toulavého psa. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Paní hlídce předala fenku béžového labradora. Vzhledem k tomu, že neměla fenka žádnou identifikaci, dle které by bylo možno dohledat jejího majitele, byla převezena do městského útulku.

V čase 9:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – Plynárenská.. Uvedli, že zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z Prahy 10 (adresa pobytu hlášena na MěÚ Prahy 10) opět naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když zboží vystavené na prodejní ploše v hodnotě 537,90 Kč ukryl pod oděv a bez zaplacení zboží prošel přes pokladní linii. Vzhledem k tomu, že se muž podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku, dle evidence přestupků, dopustil krádeže po dvanácté, bude vzhledem k jeho časté recidivě celá událost předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně. 

V čase 12:22 hodin volala na linku 156 paní, že se nachází nádraží, kde na ni čekala její matka. Maminka zde byla okradena ženou, která jí chtěla věštit z ruky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku a okradenou paní. Po zjištění skutečného stavu věci byla na místo přivolána hlídka PČR, a to pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Policisté si následně událost i s poškozenou paní na místě převzali.

V čase 14:50 hodin bylo přijato telefonické oznámení od občana ohledně psa, kterého nalezl v ulici Jateční. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Psík – kříženec neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno dohledat majitele, proto byl převezen do městského útulku.

1. 10. 2019 – úterý

Na linku 156 bylo v čase 13:35 hodin přijato oznámení od občana ohledně divných lahviček, které někdo odhodil v prostoru ulice Podskalské nábřeží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o lahvičky s ředící kapalinou pro nitrožilní užití jiné návykové látky. Ředící roztok byl odklizen do kontejneru pro sběr injekčních stříkaček.

V čase 21:18 hodin volaly linku 156 zaměstnankyně prodejny Kaufland v ulici Benešova, které oznámily, že v prodejně nalezly peněženku muže z okresu Kolín s doklady a vyšší finanční hotovostí. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nález zadokumentovala a poté převzala. Vzhledem k tomu, že nebyla peněženka na policii nahlášená jako odcizená, vyrozuměli strážníci majitele a ten si vše na služebně MP Kolín převzal (v odpoledních hodinách následujícího dne). 

2. 10. 2019 - středa

V čase 6:35 hodin volali na linku 156 zaměstnanci jednoho z odborů Městského úřadu Kolín, který sídlí v areálu pivovaru  - ulice Sokolská. Uvedli, že se jim do objektu dostal nějaký člověk, který tam spí. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která objekt zkontrolovala. Zaměstnankyně ukázala hlídce místnost WC, kde na podlaze ležel muž. Ten se okamžitě probudil, začal se chovat agresivně a pokusil se strážníky napadnout. Hlídka použila slova - jménem zákona s tím, že bude v případě pokračování agresivního jednání použito donucovacích prostředků. Muž na toto nereagoval a pokračoval v aktivním útoku proti osobám, proto byly použity donucovací prostředky. Jednalo se o muže z Královéhradeckého kraje, který byl zjevně pod vlivem jiné návykové látky. Vzhledem k tomu, že zde vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu – vloupání, byl podezřelý omezen na osobní svobodě a na místo přivolána hlídka policie. Ta si poté celou událost si i s podezřelým od strážníků převzala k provedení dalších opatření. Při zákroku nedošlo ke zranění strážníků ani podezřelého. Z důvodu opakovaných stížností na výskyt narkomanů v prostoru nádraží a v prostoru parkoviště u Futura, provedla autohlídka MP Kolín, krátce před devátou hodinou ranní, kontrolu tohoto místa. Na parkovišti zjištěno větší množství poházených odpadků z vybraných kontejnerů, v provizorním přístřešku (stanu) se váleli dva problémoví narkomani - muž a žena, kteří byli důrazně vyzváni, aby okamžitě uklidili toto místo. Nadále pokračují kontroly nádraží ČD a jeho okolí, a to z důvodu zachování veřejného pořádku a ochrany bezpečí obyvatel.

V čase 12:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa -  Plynárenská ulice. Uvedli, že v prodejně zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Narkomanka z okresu Nymburk naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si v prostoru prodejny Billa vložila do tašky potraviny a kosmetiku v celkové hodnotě 1033,90 Kč a prošla pokladní zónou bez zaplacení tohoto zboží. Žena se ke krádeži hlídce MP Kolín doznala, vzhledem k tomu, že osoba podezřelá ze spáchání se přestupku proti majetku, dle evidence přestupků, dopustila po deváté, bude celá událost, vzhledem k časté recidivě předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně. Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji.

V čase 15:55 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně použitých injekčních stříkaček, které odhodili narkomani, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Obecní dvůr. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční odpad (3ks) odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

V čase 17:20 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně psa, který se zaběhl na dvůr domu v ulici Braunerova. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci bílého křížence převzali a převezli do městského útulku.

4. 10. 2019 – pátek

V čase 7:22 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v Bille na náměstí Republiky zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladistvý (15 let) z okresu Nymburk odcizil energetický nápoj tak, že ho uschoval ve svém batohu a Red Bull v hodnotě 64,- Kč pronesl přes pokladní zónu s tím, že ho nezaplatí. Mladistvý se ke krádeži strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Vzhledem k věku osoby bude událost oznámena OSPODu. 

V čase 9:00 hodin procházela pěší hlídka MP Kolín ulicí Politických vězňů, kde na přechodu spatřila ležící starší paní. Místním šetření hlídka zjistila, že paní upadla a uhodila se do hlavy. Na levé straně obličeje měla paní otok a krvácela z nosu. Strážníci poskytli zraněné první pomoc a na místo přivolali RZS. Záchranáři si seniorku od hlídky strážníků převzali a převezli do kolínské nemocnice. 

V čase 17:32 hodin oznámila telefonicky zaměstnankyně firmy KOPOS v ulici Havlíčkova, že zde odchytla volně pobíhajícího psa. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která si psa převzala. Vzhledem k tomu, že na místě nebyl zjištěn jeho majitel, byl malý černý kříženec převezen do městského útulku Kolín. 

6. 10. 2019 - neděle

V čase 0:39 hodin oznámili občané bydlící v jednom z domů v ulici Dělnická, že je zde rušen noční klid. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že v 5. patře domu je slyšet hlasitá hudba. Hlídka upozornila uživatele bytu, že je doba nočního klidu a svou hlasitě puštěnou hudbou ruší sousedy. Dále byl muž upozorněn, že v případě opakovaného jednání bude událost řešena pokutou. Muž vše pochopil, následnou kontrolou objektu bylo zjištěno, že je zde již klid.

str. Helena Honkiszová – tisková mluvčí MP Kolín
AVE_CZ
Reklama
Nabídli ji věštění z ruky a vzápětí ji žena na kolínském nádraží okradla

Nabídli ji věštění z ruky a vzápětí ji žena na kolínském nádraží okradla

10. říjen 2019

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 30. září - 6. října.

30. 9.2019 - pondělí

V čase 00:10 hodin prováděla hlídka MP Kolín kontrolní činnost na sídlišti U Vodárny, když si všimla dvou osob, jak se přehrabují v kontejnerech. Hlídkou MP bylo zjištěno, že se jedná o místní narkomany (žena a muž), kteří byli, po uklizení všeho odpadu, vykázáni z místa.

V čase 04.55 hodin oznámil občan, že u kontejnerů v ulici Štítarská leží člověk. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která u kontejnerů na domovní odpad nalezla spícího muže z Mělníka. Ten byl, po ztotožnění a poučení hlídkou MP, vykázán z místa. 

V čase 6:57 hodin volala na linku 156 paní a uvedla, že na křižovatce ulic Táboritská a Prokopa Velikého odchytila toulavého psa. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Paní hlídce předala fenku béžového labradora. Vzhledem k tomu, že neměla fenka žádnou identifikaci, dle které by bylo možno dohledat jejího majitele, byla převezena do městského útulku.

V čase 9:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – Plynárenská.. Uvedli, že zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z Prahy 10 (adresa pobytu hlášena na MěÚ Prahy 10) opět naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když zboží vystavené na prodejní ploše v hodnotě 537,90 Kč ukryl pod oděv a bez zaplacení zboží prošel přes pokladní linii. Vzhledem k tomu, že se muž podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku, dle evidence přestupků, dopustil krádeže po dvanácté, bude vzhledem k jeho časté recidivě celá událost předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně. 

V čase 12:22 hodin volala na linku 156 paní, že se nachází nádraží, kde na ni čekala její matka. Maminka zde byla okradena ženou, která jí chtěla věštit z ruky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku a okradenou paní. Po zjištění skutečného stavu věci byla na místo přivolána hlídka PČR, a to pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Policisté si následně událost i s poškozenou paní na místě převzali.

V čase 14:50 hodin bylo přijato telefonické oznámení od občana ohledně psa, kterého nalezl v ulici Jateční. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Psík – kříženec neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno dohledat majitele, proto byl převezen do městského útulku.

1. 10. 2019 – úterý

Na linku 156 bylo v čase 13:35 hodin přijato oznámení od občana ohledně divných lahviček, které někdo odhodil v prostoru ulice Podskalské nábřeží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o lahvičky s ředící kapalinou pro nitrožilní užití jiné návykové látky. Ředící roztok byl odklizen do kontejneru pro sběr injekčních stříkaček.

V čase 21:18 hodin volaly linku 156 zaměstnankyně prodejny Kaufland v ulici Benešova, které oznámily, že v prodejně nalezly peněženku muže z okresu Kolín s doklady a vyšší finanční hotovostí. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nález zadokumentovala a poté převzala. Vzhledem k tomu, že nebyla peněženka na policii nahlášená jako odcizená, vyrozuměli strážníci majitele a ten si vše na služebně MP Kolín převzal (v odpoledních hodinách následujícího dne). 

2. 10. 2019 - středa

V čase 6:35 hodin volali na linku 156 zaměstnanci jednoho z odborů Městského úřadu Kolín, který sídlí v areálu pivovaru  - ulice Sokolská. Uvedli, že se jim do objektu dostal nějaký člověk, který tam spí. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která objekt zkontrolovala. Zaměstnankyně ukázala hlídce místnost WC, kde na podlaze ležel muž. Ten se okamžitě probudil, začal se chovat agresivně a pokusil se strážníky napadnout. Hlídka použila slova - jménem zákona s tím, že bude v případě pokračování agresivního jednání použito donucovacích prostředků. Muž na toto nereagoval a pokračoval v aktivním útoku proti osobám, proto byly použity donucovací prostředky. Jednalo se o muže z Královéhradeckého kraje, který byl zjevně pod vlivem jiné návykové látky. Vzhledem k tomu, že zde vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu – vloupání, byl podezřelý omezen na osobní svobodě a na místo přivolána hlídka policie. Ta si poté celou událost si i s podezřelým od strážníků převzala k provedení dalších opatření. Při zákroku nedošlo ke zranění strážníků ani podezřelého. Z důvodu opakovaných stížností na výskyt narkomanů v prostoru nádraží a v prostoru parkoviště u Futura, provedla autohlídka MP Kolín, krátce před devátou hodinou ranní, kontrolu tohoto místa. Na parkovišti zjištěno větší množství poházených odpadků z vybraných kontejnerů, v provizorním přístřešku (stanu) se váleli dva problémoví narkomani - muž a žena, kteří byli důrazně vyzváni, aby okamžitě uklidili toto místo. Nadále pokračují kontroly nádraží ČD a jeho okolí, a to z důvodu zachování veřejného pořádku a ochrany bezpečí obyvatel.

V čase 12:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa -  Plynárenská ulice. Uvedli, že v prodejně zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Narkomanka z okresu Nymburk naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si v prostoru prodejny Billa vložila do tašky potraviny a kosmetiku v celkové hodnotě 1033,90 Kč a prošla pokladní zónou bez zaplacení tohoto zboží. Žena se ke krádeži hlídce MP Kolín doznala, vzhledem k tomu, že osoba podezřelá ze spáchání se přestupku proti majetku, dle evidence přestupků, dopustila po deváté, bude celá událost, vzhledem k časté recidivě předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně. Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji.

V čase 15:55 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně použitých injekčních stříkaček, které odhodili narkomani, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Obecní dvůr. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční odpad (3ks) odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

V čase 17:20 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně psa, který se zaběhl na dvůr domu v ulici Braunerova. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci bílého křížence převzali a převezli do městského útulku.

4. 10. 2019 – pátek

V čase 7:22 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v Bille na náměstí Republiky zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladistvý (15 let) z okresu Nymburk odcizil energetický nápoj tak, že ho uschoval ve svém batohu a Red Bull v hodnotě 64,- Kč pronesl přes pokladní zónu s tím, že ho nezaplatí. Mladistvý se ke krádeži strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Vzhledem k věku osoby bude událost oznámena OSPODu. 

V čase 9:00 hodin procházela pěší hlídka MP Kolín ulicí Politických vězňů, kde na přechodu spatřila ležící starší paní. Místním šetření hlídka zjistila, že paní upadla a uhodila se do hlavy. Na levé straně obličeje měla paní otok a krvácela z nosu. Strážníci poskytli zraněné první pomoc a na místo přivolali RZS. Záchranáři si seniorku od hlídky strážníků převzali a převezli do kolínské nemocnice. 

V čase 17:32 hodin oznámila telefonicky zaměstnankyně firmy KOPOS v ulici Havlíčkova, že zde odchytla volně pobíhajícího psa. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která si psa převzala. Vzhledem k tomu, že na místě nebyl zjištěn jeho majitel, byl malý černý kříženec převezen do městského útulku Kolín. 

6. 10. 2019 - neděle

V čase 0:39 hodin oznámili občané bydlící v jednom z domů v ulici Dělnická, že je zde rušen noční klid. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že v 5. patře domu je slyšet hlasitá hudba. Hlídka upozornila uživatele bytu, že je doba nočního klidu a svou hlasitě puštěnou hudbou ruší sousedy. Dále byl muž upozorněn, že v případě opakovaného jednání bude událost řešena pokutou. Muž vše pochopil, následnou kontrolou objektu bylo zjištěno, že je zde již klid.

str. Helena Honkiszová – tisková mluvčí MP Kolín